Blog uit Duffel

7 juli 2012

die Baader Meinhof Gruppe (deel 2- de eerste generatie)

In deel 2 geef ik een overzicht van wat voorafging aan en de aanleiding was tot de oprichting van de RAF in 1970, door de media ´´ die Baader Meinhof Gruppe ´´genoemd. Het relaas van de eerste generatie eindigt bij de gevangenneming van de vijf kopstukken : Andreas Baader, Gudrun Ensslin,Jan-Carl Raspe,Holger Meins en Ulrike Meinhof.


die Baader Meinhof Gruppe - Index -
http://dirkdrubbel.blogspot.com/2011/05/die-baader-meinhof-gruppe-index.htmlVoorgeschiedenis

- Toen in 1966 de Große Koalition (CDU-SPD) tot stand kwam ,was er in het parlement geen sterke oppositie mogelijk.
Daarop ontstond de Außerparlamentarische Opposition (APO) die haar aanhangers vond in de vredesbeweging, de tegenstanders van het Notstandgesetz en de studentenbeweging.

Aanvankelijk protesteerden de studenten tegen de onderwijspolitiek maar het protest verlegde zich na een zekere tijd naar de Vietnamoorlog, de bewapeningswedloop, de consumptiemaatschapij en de onvrede over het feit dat veel bestuurders uit het nazitijdperk nog steeds de hoogste posten, in de leiding van het land bezetten.
( o.a Bondskanselier K.G.Kiesinger was een voormalig lid van de NSDAP )

- De demonisering van de APO in de tijdschriften van het Springer concern droeg bij tot de radikalisering van de beweging.
De meest actieve groep binnen de studentenbeweging was de Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) die door Rudi Dutschke geleid werd.

*** De NSDAP was in de Weimar republiek een antisemietische en antimarxistische partij waarvan Adolf Hitler in 1921 voorzitter was. Vanaf 1933 tot 1945 was de NSDAP de enig toegelaten partij.***

*** De eerste Große Koalition beschikte over een tweederde meerderheid en vaardigde de Notstandgsetz uit, die in bepaalde gevallen, de fundamentele burgerrechten kon beperken .(b.v. persvrijheid) ***

Dood van Benno Ohnesorg


Der Tod des Demonstanten
Operaplatz Berlin

- Tijdens een betoging van studenten tegen het bezoek van de sjah van Perzië worden de studenten aangevallen door ,met stokken gewapende leden van de Iraanse geheime dienst, zonder dat de politie ingrijpt. Omdat ze ver verwijderd gehouden werden van de sjah, die niets bemerkt had, plannen ze een nieuwe demonstratie ´s avonds aan de opera van Berliijn, waar de sjah een vertoning zal bijwonen.
- Tijdens die betoging op 2 juni 1967 wordt de student Benno Ohnesorg door een politiebeambte K.H. Kurras met een kogel in het achterhoofd doodgeschoten. De dader wordt later van onopzettelijke doodslag vrijgesproken.
www.spiegel.de/panorama/0,1518,485602,00.html
www.spiegel.de/international/germany/0,1518,627390,00.html


*** De bekende linkse journaliste Ulrike Meinhof , schrijft in het weekblad ´konkret´ een open brief aan Farah Diba.
www.infopartisan.net/archive/1967/266784.html

Ze klaagt indirect het demonstatieverbod uitgevaardigd door de burgemeester van Berlijn, Heinrich Albertz, aan en verdedigt de betogingen van de studenten ***

www.spiegel.de/spiegel/print/d-46251884.html- De studenten omzeilen het verbod tot betogen met spandoeken door,naar een idee van Peter Homann, het dragen van beschilderde T-shirts.
Het verbod was uitgevaardigd door de burgemeester van Berlijn Heinrich Albertz.
Wanneer ze zich omdraaien verschijnt``ABTRETEN``
( de studente met ! is Gudrun Ensslin)


www.youtube.com/watch?v=SXIjOluD7Zg&feature=related
www.youtube.com/watch?v=N0uPrSEODho&feature=related


- Alhoewel het studentenprotest aanvankelijk geweldloos verliep werd de drempel naar militante acties, voor de links radikalen onder de studentenbeweging, kleiner.

*** Gudrun Ensslin,een studente Germanistik aan de FU Berlin (Freie Universität Berlin) houdt na de dood van Benno Ohnesorg, tijdens een bijeenkomst van de SDS, een bijna hysterische toespraak ***

(...) Die werden uns alle umbringen - ihr wisst was für Schweine wir gegen uns haben.Das ist die Generation von Auschwitz.Man kann mit den Leuten, die Auschwitz gemacht haben, nicht argumentieren. Die haben waffen und wir nicht.Wir müssen uns bewaffnen (...)

- De elkaar opvolgende betogingen worden grimmiger en eindigen steevast in een confrontatie met de politie.
- Op 17 februari 1968 organiseert de SDS een Internationalen Vietnamconferenz in Auditorium Maximum aan de Technische Universität Berlin waar ´´ vom Protest zum Widerstand ´´ aangekondigd wordt. Rudi Dutschke scandeert met de massa `` Ho Ho Ho Chi Minh`` .

www.youtube.com/watch?v=RXvrafJrMiQ
www.youtube.com/watch?v=TVLEoByyEjk

*******************************************************************************
- Karl-Heinz Kurras (1927 - ) treedt na de oorlog in dienst bij de politie van West Berlijn.
Op 2 juni 1967, schiet hij in burger de student Benno Ohnesorg dood.Op het proces pleitte hij zelfverdediging en werd hij vrijgesproken.
www.spiegel.de/spiegel/print/d-8720274.html

*** In mei 2009 wordt uit documenten van de Stasi bekend dat Kurras destijds door de Stasi was gevraagd om bij de politie van West-Berlijn te blijven als informant voor de Stasi, onder de naam Otto Bohl.***

www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,626194,00.html
www.youtube.com/watch?v=XbIVeOO3b6w&feature=related
*******************************************************************************

Aanslag op Rudi Dutschke


- Op 17 - 18 februari 1968 heeft in de TU Berlin een Vietnamcongres plaats waar de studentenleider Rudi Dutschke oproept de NATO te vernietigen en tevens de amerikaanse soldaten oproept om te deserteren.
Aan de slotmeeting namen 12.000 mensen deel waaronder Ulrike Meinhof en Peter Homann.

- Tijdens een op 21 februari 1968 ,door de Berlijnse senaat meegeorganiseerde " pro Amerika demonstratie" ,werden plakaten meegedragen met als opschrift "Volksfeind Nr. 1: Rudi Dutschke ".


- Op 11 april 1968 wordt een aanslag gepleegd op Rudi Dutschke.
Hij wordt op straat ,met drie kogels,neergeschoten door Josef Bachmann, een jonge ongeschoolde arbeider.


www.spiegel.de/spiegel/print/d-46050175.html
www.spiegel.de/spiegel/print/d-46106811.html

- Dutschke overleeft de aanslag maar overlijdt op 24 december 1979 na een epileptische aanval ten gevolge van een hersenbeschadiging, die hij bij de aanslag had opgelopen.
Na de aanslag hebben over gans de BRD demonstraties plaats die zich vooral richtte tegen het Axel Springer Verlag dat in het tijdschrift ´´ Bild ´´ een lastercampagne hield tegen de APO en de SDS. Zo werd er tijdens de zogenaamde Osterunruhen wagens met tijdschriften van het Springer Verlag in brand gestoken.
Gedurende de vijf anti-Springertage vielen er in München twee doden, een fotograaf en een student.
www.spiegel.de/spiegel/print/d-46106807.html

*** Ulrike Meinhof verklaart , in bedekte temen , iets wat als een oproep tot geweld kan geïnterpreteerd worden. Ze zegt op een teach-in in het Auditorium Maximum van de TU Berlin :***
(...) Wirft man einen Stein,so ist das eine strafbare Handlung.Werden tausend Steine geworfen, ist das eine politische Aktion. Zündet man ein Auto an,ist das eine strafbare Handlung. Werden hunderte Autos angezündet, ist das eine politische Aktion (...)
www.dieterwunderlich.de/Meinhof.htm

*** Ulrike Meinhof schrijf na de aanslag op Rudi Dutschke in konkret :***
´´Vom Protest zum Widerstand ``
(...) Protest ist ,wenn ich sage,das und das paßt mir nicht.Wiederstand ist, wenn ich dafür sorge, daß das,was mir nicht paßt, nicht länger geschiet (...)

www.ruhr-uni-bochum.de/bsz/516/516meinhoff.htm

***********************************************************************************
Josef Bachmann was een werkloze arbeider zonder opleiding, met een extreem rechtse achtergrond.Bij de aanslag had hij de Deutschen National Zeitung bij zich waarin een artikel stond met als titel :´´ Stoppt Dutschke jetzt ! Sonst gibt es Burgerkrieg``
Na zijn aanhouding had hij spijt dat Dutschke het overleefd had .
(...) Ich möchte zu meinem bedauern feststellen, daß Dutschke noch lebt (...)

Bachmann werd tot 7 jaar gevangenisstraf veroordeeld en pleegde op 24 februari 1970 zelfmoord.
************************************************************************************
Schlacht am Tegeler Weg

- Op 4 november 1968 heeft er op de Tegeler Weg een gewelddadig treffen plaats tussen de politie en demonstranten, bestaande uit studenten, arbeiders en een antal ´´casseurs``.
De aanleiding was een aanklacht bij de orde der advocaten om Horst Mahler van de balie te schrappen wegens zijn betrokkenheid bij de demonstraties tegen Axel Springer na de aanslag op Rudi Dutschke.Bij de onlusten werden 130 politiemensen en 22 demonstranten gewond.
- Die Schlacht am Tegeler Weg betekende een ommekeer en was het begin van gewelddadige betogingen van de extreem linkse beweging. Hij zorgde ook een splitsing binnen de SDS en een overgang van de Spaßguerilla naar een Stadtguerilla.
- Het blijft de vraag of het geweld door de extremisten binnen de SDS en de APO werd uigelokt om de protestbeweging, die na de Osterunruhen wat afgezwakt was, terug nieuw leven in te blazen.

www.stern.de/politik/geschichte/die-68er-das-bittere-ende-606755.html
www.tagesspiegel.de/kultur/der-tag-an-dem-die-bewegung-siegte/1362640.html
www.infopartisan.net/archive/1967/266799.html

Deze voorvallen zorgden voor een verdere radikalisering van de studentenbeweging.In de protestbeweging, die erop volgde, ontstond een militante harde kern waaruit zich de eerste generatie van de Rote Armee Fraktion (RAF) ontwikkelde.*** Bij het optreden van Amerika tegen het kleine Noord Vietnam worden er parallellen getrokken met het Derde Rijk. In een TV uitzending zegt Ulrike Meinhof : ***

(...) In dem Augenblick, wo es ihnen mit der Solidarität mit dem vietnamesischen Volk ernst wird, wo es ihnen darum geht, die amerikanischen Positionen überall so zu schwächen,daß das vietnamesische Volk davon einen Vorteil hat, dann sehe ich nicht mehr den Unterschied zwischen dem Polizeiterror , den wir in Berlin schon erlebt haben, und zwischen dem SA-terror der dreißiger Jahre (...)


Eerste Generatie (1968-1972).


- De Baader Meinhof groep was een marxistische, antikapitalistische en antiimperialistische stadsguerilla. De guerilla acties waren gericht tegen het industriële apparaat (bedrijfsleiders), het militaire apparaat (US en NATO), het repressieapparaat (politie en justitie) en het politieke apparaat (politici).
De groep werd opgericht door Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Horst Mahler en Ulrike Meinhof .

- Andreas Baader , een jonge man zonder vast beroep, met een symptomatische afkeer van autoriteit trekt naar Berlijn, waar hij in de zomer van 1967 aansluit bij de radikale linkse studentenbeweging. Hij wordt door de studenten aanvaard omdat hij van aanpakken weet en blijk geeft van durf bij betogingen.
Na de ALBERTZ! ABTRETEN actie leert hij, tijdens een bijeenkomst in het huis van Bernward Vesper, Gudrun Ensslin kennen, die toen nog met Vesper samenwoonde. Enige tijd daarna hebben ze een verhouding.


Kaufhaus brandstichting

- De brand in de à l´ Innovation op 22 mei 1967 inspireert Kommune 1 in Berlijn tot het uitgeven van het pamflet : ``Warum brennst du,Konsument``
Het Openbaar ministerie van Berlijn diende klacht in tegen zeven leden ( o.a Fritz Teufel )van Kommune 1 wegens de oproep tot plegen van strafbare feiten.Ze werden op 22 maart 1968 vrijgesproken omdat niet bewezen kon worden dat ze dit daadwerkelijk gewild hadden en het pamflet werd als satire beschouwd.

www.historicum.net/lehren-lernen/arbeiten-mit-quellen/beispielanalysen/art/Warum_brennst/html/ca/60d6041676/

- Op 2 april 1968 wordt door Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Thorwald Proll en Horst Söhnlein brand gesticht bij twee Kaufhäuser Schneider en Kaufhof in Frankfurt. De brand wordt snel geblust , maar de schade bedraagt toch 673.000 DM.
Deze aanslag was een reactie tegen de onverschilligheid van de bevolking tegenover wat ze
`` der Völkermord in Vietnam`` noemden .
Die avond kreeg het DPA (Deutsche Presse-Agentur) een telefonische oproep van een vrouw met de boodschap : `` Gleich brennt´s bei Schneider und im Kaufhof. Es ist ein politischer Racheakt``
Het bestuur van de SDS distantieerde zich van de nachtelijke brandstichting.
De brandstichters lieten een boodschap achter :
(...) Macht kapput,was Euch kaputtmacht (...)

www.spiegel.de/spiegel/print/d-46094079.html

- De daders worden enkele dagen later gevat en moeten voor brandstichting terechtstaan. Ze worden verdedigd door de advocaten Horst Mahler , die actief was in de APO en Otto Schily die actief was in de SDS.
Ze maken van het proces gebruik om een tribune te krijgen voor het thema "bevrijding" en maken er een show van, een gevangenisstraf beschouwen ze immers als een bevestiging van hun vastbeslotenheid.
- Op 31 october 1968 worden ze tot 3 jaar veroordeeld.

www.spiegel.de/spiegel/print/d-45935107.html

Proll, Söhnlein,Baader,Ensslin
*** Ulrike Meinhof volgt het proces en kan zich als linkse sympathisante identificeren met hun acties. Ze voelt zich slecht in haar huwelijk,wordt depressief, verlaat op
14 februari 1968 haar man en uitgever van konkret Klaus Rainer Röhl, en trekt met haar kinderen naar Berlijn.
Voor het tijdschrift konkret heeft ze een interwiew met Gudrun Ensslin.Ze is onder de indruk en kan zich identificeren met het engagement van Enslin dat enkel praten niet voldoende is, om iets te veranderen moet ook iets gedaan worden.
Tijdens het interview verneemt ze dat een eventuele aanwezigheid van de concierge en zijn echtgenote, Ensslin er niet zou van weerhouden hebben om brand te stichten. (werd niet gepubliceerd) ***

*** Ulrike Meinhof schrijft in konkret ook een opmerkelijk opiniestuk onder de titel : ``Warenhausbrandstiftung´´***
(...) Das progressive Moment einer Warenhausbrandstiftung liegt nicht in der Vernichtung der Waren, es liegt in der Kriminalität der Tat, im Gesetzesbruch (...)

www.infopartisan.net/archive/1967/266785.html
www.baader-meinhof.wetpaint.com/page/Ulrike+Meinhof+konkret+column+about+Frankfurt+dept.+store+bombings

Ondergedoken

- In afwachting van de uitspraak i.v.m de ontvankelijkheid van de beroepsaanvraag , worden ze op 13 juni 1969 in voorlopige vrijheid gesteld.
Ze worden ingeschakeld in een studieproject over geplaatste kinderen en maken van de gelegenheid gebruik om de jongeren o.a Peter Jürgen Boock aan zich te binden .
- Rond die tijd regiseert Ulrike Meinhof een film,´´ Bambule`` ,over kinderen in heropvoedingstehuizen. Ze leert er ondermeer Irene Goergens en Monika Berberich kennen.
- Wanneer in november 1969 hun beroepsaanvraag wordt verworpen reizen ze naar Parijs, waar ze onderdak krijgen bij Régis Debray, een linkse franse intellectueel.Thorwald Proll en Horst Söhnlein verkiezen op dat ogenblik hun straf uit te zitten en verlaten definitief de groep rond Andreas Baader.
- Na een tijd reizen ze door naar Italië en Sicilië, waar ze in februari 1970 vernemen dat hun ingediend gratieverzoek eveneens werd verworpen.
- Ze krijgen in Italië het bezoek van Horst Mahler die hen voorstelt ondergronds te gaan.
- In februari 1970 keren Baader en Ensslin terug naar Berlijn.Ze vragen onderdak bij Ulrike Meinhof , waar ze enkele maanden verblijven. Ze worden uit voorzorg door de kinderen van Ulrike Meinhof Hans en Grete genoemd, bijnamen die later nog zullen gebruikt worden.


*** Begin 1970 waren er 7181 rechtszaken hangende tegen demonstranten.
Op 18 maart 1970 wordt een amnestiewet van kracht die voor staffen korter dan acht maanden ontslag van rechtsvervolging voorzag. De amnestiewet verdeelde de Linke.Een deel maakte gebruik van de amnestie om af te haken. De SDS hief zich op en dit betekende het einde van de APO. ***

- Mahler wil met Baader en Ensslin een stadsguerilla vormen, maar Andreas Baader wordt op 2 april 1970, na een politiecontrole, aangehouden. Peter Urbach was in de organisatie geïnfiltreerd en had de politiecontrole opgezet.

*******************************************************************************
- Peter Urbach ( 1941 - ) was een V-mann d.i een provocateur die infiltreerde in de linkse studentenbeweging. Hij bezorgde Horst Mahler een Browning en leverde ook de Molotov-cocktails die gebruikt werden bij de Osterunruhen , waarbij als protest wegens de aanslag op Rudi Dutschke,op 11 april 1968 wagens van het Springer Verlag in brand werden gestoken.
Hij gaf de bepalende inlichtingen voor de aanhouding van Andreas Baader op 4 april 1970. Hij kreeg van de administratie een nieuwe identiteit in het buitenland met onbekende bestemming.
*******************************************************************************

*** Eind 1968 viel Die Linke uiteen in splintergroepen die zich meer met zichzelf bezighielden.Aanvang der zeventiger jaren viel de protestbeweging in het studentenmilieu stil.De Veel studentenleiders die de beweging gedragen hadden sloten hun studies af en Rudi Dutschke was buiten strijd.De SDS had opgehouden te bestaan.Een verandering in de politieke cultuur was de erfenis van de APO.Er werd kritiek gegeven op de staat en zijn instellingen. Er ontstond een drang naar zelfontplooiing die afstand nam van de tot dan toe geldende regels voor algemeen welzijn.***

Bevrijding van Andreas Baader

- Een formele stichtingsdatum van de RAF is er niet, maar algemeen neemt men aan dat de bevrijdingsactie van Andreas Baader de eerste actie is van de Baader Meinhof groep.

- Op vraag van Ensslin stelde de journaliste Ulrike Meinhof voor een interwiew met Andreas Baader aan te vragen, onder het mom een boek te schrijven over de ontwikkeling van kinderen die een deel van hun jeugd in een opvoedingstehuis hadden doorgebracht.
Tijdens het interview, dat doorging in het Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen, zouden gewapende handlangers Andreas Baader bevrijden.
- Het plan lukte en op 14 mei 1970 werd Andreas Baader door Irene Goergens , Ingrid Shubert , Gudrun Ensslin en een gemaskerde man gewapenderhand bevrijd.Tijdens de actie schiet de man de bediende, Georg Linke ,neer die zwaar gewond wordt.
- De gemaskerde man, een huurling van buiten de bende, werd nooit geïdentificeerd.
- Alhoewel het ze aanvankelijk niet van plan was bij de bende aan te sluiten, vluchtte Ulrike Meinhof samen met Andreas Baader en dook vanaf die dag onder met de bende en werd meteen één van de meest gezochte personen in Duitsland.

www.spiegel.de/spiegel/print/d-53060246.html (RAF serie III - Wie alles anfing )

*** Ulrike Meinhof commentarieert op een geluidsband, het schietincident bij de bevrijding van Andreas Baader. De bandopname laat ze aan de franse journaliste Michèle Ray bezorgen die de opname aan Der Spiegel bezorgt.***


(...) Wir sagen natürlich, die Bullen sind Schweine.Wir sagen, der Typ in Uniform ist ein Schwein,kein Mensch.Und so haben wir uns mit ihnen auseinanderzusetzen.Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden, und es ist falsch,überhaupt mit diesen Leuten zu reden. Und natürlich kann geschossen werden.(...)
 www.spiegel.de/spiegel/print/d-44931157.html


Op 5 juni 1970 verschijnt in het tijdschrift Agit 883 nr62 , als de eerste openlijke aankondiging van de RAF over haar programma, een tekst door Ulrike Meinhof opgesteld : '' Die Rote Armee aufbauen ''
De terugkeer naar de legale Linke, die zich heeft onderworpen aan het bekrompen establishment, is hierbij uitgesloten.Het pamflet werd verdeeld onder de studenten in Heidelberg en andere steden.
www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/Stadtguerilla+RAF/RAF/brd+raf/003.html
www.plakat.nadir.org/883/index.html


Opleidingskamp El Fatah

- In de maanden juni 1970 reizen Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Horst Mahler,Brigitte Asdonk , Peter Homann en nog een dozijn leden, met valse papieren via Schönefeld ,naar een trainingskamp van El Fatah in Jordanië.
- Al snel ontstaan er meningsverschillen met de palestijnen over het eten, het gemengde slapen, naakt zonnebaden, het verkwisten van munitie, het vermeend onaangepast opleidingsprogramma voor een stadsgeurilla, de hierarchie bij de palestijnen ... .
- Andreas Baader is in discussies niet voor rede vatbaar en drijft de spot met de intellectuele Ulrike Meinhof.
- Wanneer Ulrike Meinhof verdrietig is wegens het gemis van haar kinderen wordt dit door Baader en Ensslin als een teken van zwakte aanzien en wordt ze voor een ´´ bürgerliche Fotze `` uitgescholden.
- Volgens Ensslin is de moraal van de revolutionair om ´´alle schepen te verbranden´´.
- Het komt ook tot een open conflict tussen Andreas Baader en Peter Homann, die het niet eens is met de leiding van Andreas Baader. Baader en Ensslin maken zelfs plannen om Homann uit te schakelen.
Na al die meningsverschillen met de palestijnen werd de opleiding in augustus 1970 vervroegd afgebroken.
- Na het El Fatah kamp besloten enkele leden uit de RAF te stappen. De namen werden nooit bekend gemaakt.

*** Uiteindelijk verdeelt de palestijnse zaak de Linke .***

www.spiegel.de/spiegel/print/d-53135552.html

*******************************************************************************
- Peter Homann (1936 - ) studeerde schilderkunst en was als kunstenaar vrije medewerker bij het tijschrift konkret. Hij leerde er Ulrike Meinhof kennen en geraakte met haar bevriend.Ze woonden in Berlijn in dezelfde woning, wat ertoe leidde dat hij medeverdachte werd in de bevrijding van Andreas Baader. Alhoewel hij met de zaak niets te maken had , nam hij, om aan zijn aanhouding te ontkomen, met de groep deel aan de terroristenopleiding bij Al Fatah in Jordanië. Tijdens het kamp kwam het tot grote ruzies tussen hem en de rest van de groep. Nadat het duidelijk werd dat Andreas Baader een moord op Homann beraamde , omdat hij hem als een verrader aanzag,kon Homann met de hulp van de palestijnse kampleider naar Duitsland vluchten. Terug in Duitsland, nam hij contact op met Stefan Aust en vroeg hem de twee dochters van Ulrike Meinhof terug te halen uit een schuiloord, een woonwijk in Gibellina nabij Palermo in Sicilië, waar ze door Marianne Herzog en Hanna Krabbe naartoe waren gebracht, om aan het hoederecht van hun vader Klaus Röhl te ontsnappen. Baader en Ensslin hadden er verbleven en vrienden gemaakt uit de hippiescene.Hij wist dat de RAF beslist had de kinderen naar een palestijns wezenkamp te brengen. Het codewoord ´´Professor Schnase´´ had Hanna Krabbe verklapt.
Wanneer Ulrike Meinhof, die haar kinderen bij haar zus Wienke wou onderbrengen, korte tijd daarna in Sicilië aankomt, stort haar wereld in.
www.taz.de/1/leben/alltag/artikel/1/meinhof-war-nicht-mutterfaehig/
www.spiegel.de/panorama/0,1518,697556,00.html*******************************************************************************
- Stefan Aust (1946 - ) was redacteur bij het tijdschrift konkret tot 1969.Toen hij voor het TV blad Panorama een artikel moest schrijven over Ulrike Meinhof, ging hij op zoek naar Peter Homann, die hem vertelde wat er met de kinderen van Meinhof dreigde te gebeuren.. Hij bevrijde op eigen houtje de kinderen uit de schuilplaats in Sicilië.
Hij ontsnapte aan een aanslag die door Andreas Baader en Horst Mahler beraamd was.
Het boek '' der Baader Meinhof Komplex '' , dat later verfilmd werd en als naslagwerk geldt, werd door hem in 1985 geschreven.

*******************************************************************************

De overvallen en aanslagen

*** Bij hun terugkeer uit Jordanië onderneemt de groep verschillende bankovervallen, autodiefstallen en diefstal van documenten om een logistieke basis uit te bouwen en ondergedoken te kunnen functioneren.Zo leggen zij zich toe op het stelen van een snelle BMW 2002 of de ´´ Baader Meinhof Wagen ´´ wat de auroconstructeur ongewild heel wat publiciteit oplevert. ( te vergelijken met het fenomeen Golf GTI tijdens " de bende van Nijvel" in de tachtiger jaren)
- Werner Hoppe ,de ´´Autoknacker ``, beging in 1970 minstens zeven autodiefstallen en een inbraak met diefstal van blanco paspoorten.
- Karl Heinz Ruhland is een automonteur en de man die de auto´s die de wagens omkat en prepareert.Men geraakt aan wapens door inbraak in wapenwinkels maar ook uit leveringen van de Fatah.De groep beschikt ook over CB radio´s waarmee ze de politie afluisteren.
- Baader en Ensslin hadden Ulrike Meinhof nodig wegens haar intellect en haar bekendheid, die veel jongeren ertoe bracht ook bij de groep aan te sluiten.
Heel wat jonge vrouwen sloten aan bij de RAF en na een tijd ontstonden heel wat lesbische relaties.Rond die tijd bestond de groep uit een 25-tal leden.
Alleen de kern kent alle namen. Het lager echelon kent enkel de bijnaam .

*** Irene Goergens - Peggy ; Astrid Proll -Rosi ; Horst Mahler - James ;
Gudrun Ensslin- Grete ; Andreas Baader - Hans ; Ulrike Meinhof - Anna
Jan-Carl Raspe - Fred, Karl Heinz Ruhland - Kalle ; Beate Sturm - Jutta
Ilse Stachowiak - Teeny ; Irmgard Möller - Gabi***

www.spiegel.de/spiegel/print/d-43078897.html


- Op 29 september 1970 worden drie banken in Berlijn overvallen.Aan de actie die de groep ´´der Dreierschlag`` noemt, nemen minstens 16 personen deel.Een groep met Manfred Grashof,Petra Schelm, Ali Jansen en Ulrike Meinhof als de leidster overvalt een Sparkasse .
Eén van de banken werd overvallen door de 2.Juni Bewegung. De buit bedraagt 217.000 dm
De overvallers laten een papier achter met de boodschap :`` enteingnet die Feinde des Volkes ``

*****************************************************************
Bewegung 2. Juni genoemd naar de datum van het overlijden van Benno Ohnesorg, is in de jaren 70 een stadsguerilla groep, met anarchistische inslag, die ontstond uit een samensmelting van links militante groepen. De beweging beschouwt zich als het proletarische deel van de linkse scène.
De beweging ontwikkelde zich uit de Blues, een militante underground , ontstaan uit de hasj scene.
*****************************************************************


Horst Mahler
- Op 9 october 1970 worden vijf leden Ingrid Schubert,Monika Berberich, Brigitte Asdonk, Irene Goergens en Horst Mahler, aangehouden. Een anonieme beller had het onderduikadres verklapt.

- In de nacht van 15 op 16 november 1970 wordt door Ulrike Meinhof, Ali Jansen en Karl Heinz Ruhland ingebroken in het stadhuis van Neustadt . Ze ontvreemden er blanco paspoorten,identiteitskaarten,stempels en zegels. Een week later herhalen ze het in het stadhuis van Langgöns-Gießen.

*** Eind 1970 wordt in Berlijn de grond te heet onder hun voeten en besluit de groep uit te wijken naar Hamburg ,Nürnberg en Frankfurt in de Bondsrepubliek.***

- Op 20 december 1970 worden Karl Heinz Ruhland, Ali Jansen en Beate Sturm tijdens een autocontrole staande gehouden . Wanneer Ruhland de politie vergezelt naar hun patrouillewagen, kunnen Ali Jansen en Beate Sturm ontsnappen.Ruhland geeft zich over en wordt aangehouden. Hij verschaft de politie verschillende onderduikadressen. Kort daarna stapt Beate Sturm uit de RAF.

- Op 23 december 1970 verwittigt de eigenares van een Mercedes de politie dat men poogt haar wagen te stelen.Ulrike Meinhof en Astrid Proll kunnen vluchten. Ulrich Scholze geeft zich over en Ali Janssen wordt gevat nadat hij op de politie vuurde.
www.spiegel.de/spiegel/print/d-43176397.html

*** Ulrike Meinhof heeft van de kern de zwakste zenuwen, is prikkelbaar en raakt gedeprimeerd omdat alle energie naar het organiseren van het ondergronds leven gaat en er geen tijd is voor het politieke werk. Bovendien is ze van mening dat er een en ander misloopt omdat er niet met overleg wordt gehandeld. Andreas Baader ziet het totaal anders :
(...) Fehler klar sind Fehler gemacht worden. Aber von einzelnen,nicht von der Gruppe (...) ***

- Op 15 januari 1971 worden in Kassel twee filialen van een plaatselijke spaarbank overvallen. De buit bedraagt 114.000 DM


*** Eind 1970 wordt, op vraag van de Bondsminister van binnenlandse zaken,Hans Dietrich Genscher, besloten dat het BKA ( Bundeskriminalamt) de opsporing en het onderzoek naar de RAF centraal vanuit Bonn zal voeren.
- Alfred Klaus ,Kriminaloberkommissar stelt een Sonderkommission Baader Meinhof (Soko BM) samen.Het project krijkt de naam `` Der Baader Meinhof Komplex``.
Op twee jaar tijd worden de begroting en het effectief van de BKA nagenoeg verdubbeld.In de deelstaten worden ook terrorismebestrijdingsteams samengesteld.
- Alfred Klaus bestudeert de ideologie en de drijfveren van de anti-autoritaire studentenbeweging en de APO.
In zijn voorlopig rapportvan 19 februari 1971 vat hij de ideologische achtergrond als volgt samen :
(...) Die Beweggründe für das strafbare Tun der Täter und die von ihnen verfolgten revolutionären Ziele haben ihren Ursprung in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung der letzten Jahre, die durch die antiautoritäre Studentenbewegung und andere Kräfte der außerparlamentarischen Opposition ausgelöst wurde (...)

Hij bezoekt de ouders van de kopstukken van de bende om een beeld te krijgen van hun achtergrond.

Hij pluist de gerechterlijke dossiers uit vanaf de Warenhausbrandstiftung tot de overvallen in Kassel, en stelt vast dat de leden van de Baader Meinhof groep blijk geven van intelligentie ,van fanatisme en onverschrokkenheid. Hierop moet de politie worden voorbreid. ***- Op 10 februari 1971 willen in Frankfurt Westend, de twee politiebeambten, Michael Grünhagen en Heinz Simons een identiteiscontrole uitvoeren op Manfred Grashof en Astrid Proll . Simons vuurt op Astrid proll, maar ze kunnen beiden ontkomen. De politiebeambten leggen valse verklaringen af als zouden ze zelf onder vuur zijn genomen.

-Horst Mahler schreef tijdens zijn gevangenschap een beginselverklaring met als doel het begrip Stadtguerilla te omschrijven, zonder echter met Baader, Ensslin en Meinhof te overleggen. Het concept wordt verworpen en betekent het einde van de entente met Horst Mahler.
- In april 1971 geeft de RAF een communiqué uit. Het is een manifest, van de hand van Ulrike Meinhof, over stadsguerilla :

(...) Stadtguerilla zielt darauf,den staatlichen Herrschaftsapparat an einzelnen Punkten zu destruieren,stellenweize außer Kraft zu setzen, den Mythos von der Allgegenwart des Systems und seiner Unverletzbarkeit zu zerstören (...)

www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/Stadtguerilla+RAF/RAF/brd+raf/004.htmlRote Armee Fraktion
- Logo -

( In het logo staat niet,zoals internationaal verbreid, een Kalaschnikov maar een duitse Heckler & Koch)

*** In het voorjaar 1971 besluit Wofgang Huber, de stichter van het SPK, contact te zoeken met gelijkgestemden, waarbij de Baader Meinhof groep hem het meest voor de hand liggend was. Dit contact was voor Andreas Baader welgekomen want dit was een gelehenheid om leden te werven voor de groep.
Midden 1971 traden veel leden van de SPK toe tot de RAF o.a Klaus Jünschke, Elisabeth von Dyck, Margrit Schiller,Lutz Taufer,Bernhard Rössner,Hanna Krabbe,Siegfried Hausner, Sieglinde Hofmann,Ralf Baptist Friedrich en vermoedelijk ook Friederike Krabbe. Zij zouden de ruggegraat vormen van de tweede generatie. ***

**********************************************************************************
De SPK (Sozialistisches Patientenkollektiv) werd in februari 1970 door de arts Wolfgang Huber gesticht in de Polikliniek van de Universiteit Heidelberg. De grondgedachte was dat psychische aandoeningen veroorzaakt worden door een ziekmakende kapitalistische maatschapij en dat i.p.v te trachten de patiënten geschikt te maken voor die maatschapij , het beter is eerst de maatschapij te hervormen .
(...) Es darf keine therapeutische Tat geben,die nicht zuvor klar und eindeutig als revolutionäre Tat ausgewiesen worden ist (...)
(...) Das System hat uns krank gemacht, geben wir dem kranken System den Todesstoß (...)
Wolfgang Huber
Het oorspronkelijke collectief ontwikkelde zich tot een revolutionaire strijdersgroep met werkgroepen die zich bezighielden met explosieven,radiotechniek, fototechniek, karate ....
Het SPK had een kern van een dertiental leden en in 1971 reeds een vijfhondertal aanhangers. Wanneer eind juni 1971 verscheidene leden, na een schietincident volgend op een politiecontrole, aangehouden worden is dit voor anderen het moment om over te stappen naar de RAF.

***********************************************************************************

*** De bende krijgt een "cool" imago (ze dragen Ray Ban zonnebrillen en rijden BMW 2002) en volgens een enquête in juli 1971 kunnen ze rekenen op de sympathie van 20% der jongeren.***

- Op 6 mei 1971 wordt Astrid Proll in Hamburg door een pompbediende erkend en door de politie aangehouden.


- Op 15 juli 1971 valt het eerste slachtoffer van de Baader Meinhof groep, wanneer de wagen met Wener Hoppe en Petra Schelm, in het kader van een in Noord-Duitsland groots opgezette opsporingsactie `` Aktion Kora`` (*) in Hamburg wordt staande gehouden.Petra Schelm wordt door de politie neergeschoten, nadat ze zelf het vuur opende toen ze gesommeerd werd zich over te geven.Werner Hoppe die haar vergezelde wordt aangehouden.
www.spiegel.de/spiegel/print/d-43144777.html (*) cfr. Aust : Aktion Hecht
www.spiegel.de/spiegel/print/d-43144932.html


*** Op 1 september 1971 wordt Horst Herold benoemd tot directeur van het BKA in Wiesbaden dat hij volledig herstructureert.Hij wordt het symbool van de jacht op de RAF terroristen.Hij verandert het BKA in een machtig opsporingsapparaat.Er worden 7 miljoen opsporingsberichten aangeplakt. Hij maakt naam door electronische gegevensverwerking in te zetten bij de bestrijding van de misdaad, wat hem de bijnaam ´´Kommissar Computer´´ bezorgt.
In verband met het terrorisme verklaart hij ondermeer : ***

(...) die Frage ist,ob der Terrorismus eine Widerspiegelung gewisser gesellschaftlicher Situationen in der westlichen ,auch in der östlichen Welt ist, so daß der Terrorismus im Überbau lediglich die Probleme reflektiert, die objektiv bestehen (...)
(...) dann gilt es ,auf die historischen Ursachen ,auf die Gesetzmäßichkeiten einzuwirken (...)´

www.spiegel.de/spiegel/print/d-43243024.html
www.spiegel.de/spiegel/print/d-43334628.html
www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/Stadtguerilla+RAF/RAF/brd+raf/005.htmlOp het opsporingsbericht van links naar rechts , beginnend van boven :
Ulrike Meinhof, Andreas Baader,Gudrun Ensslin,Holger Meins,Jan Carl Raspe
Ilse Stachowiak,Klaus Jünschke,Ronald Augustin,Bernhard Braun,Ralf Reinders
Ingeborg Barz,Irmgard Möller,Brigitte Monhaupt,Axel Achterat,Hatharina Hammerscmidt
Rosemarie Keser,Siegfried Hausner,Heinz Brockmann,Albert Fichter.


- Op 25 september 1971 rijden Margrit Schiller in een VW en een ander RAF - lid met een BMW naar een parking langs de autobaan bij Freiburg. Het was de bedoeling er de BMW , waarin de vingerafdrukken van Baader en Meinhof te vinden waren, achter te laten om alzo de politie op een dwaalspoor te brengen.Omdat de wagens slecht geparkeerd waren voert de politie een identiteitscontrloe uit. De man , die men eerst voor Holger Meins hield omdat zijn papieren in de BMW werden gevonden ,opende het vuur en verwonde de twee politiebeambten. Ze kunnen beiden ontkomen.
www.spiegel.de/spiegel/print/d-43230934.html


- Op 22 october 1971 willen in Hamburg ´s nachts twee politiebeambten identiteiscontrole uitvoeren bij drie verdachte personen Ulrike Meinhof, Margrit Schiller en Gerhard Müller.
Bij de schietpartij die daarop ontstaat wordt de politieman in burger, Norbert Schmidt, dodelijk getroffen en zijn collega Heinz Lemke wordt gewond. Norbert Schmidt is het eerste dodelijke slachtoffer van de bende.Meinhof en Müller kunnen ontsnappen, Schiller wordt een paar uur later aangehouden.Gerhard Müller wordt door verschillende getuigen als de schutter aangewezen. De tenlastelegging van moord werd later, na zijn aanhouding, ingetrokken in ruil voor een getuigenis à charge.
www.spiegel.de/spiegel/print/d-43078897.html

*** Andreas Baader en Gudrun Ensslin zijn de echte leiders van de bende en Baader dulde bovendien geen tegenspraak. Enkel Ensslin slaagt erin de opvliegende Baader te kalmeren.Velen leefden voortdurend in angst om aangehouden te worden, maar ook angst om als verrader aanzien te worden. Beate Sturm , de vriendin van Holger Meins, was een van de weinigen die na een korte periode uit de groep stapte.***

*** In november 1971 schrijft Renate Riemeck, de pleegmoeder van Ulrike Meinhof een artikel in konkret met de titel : ´´ Gib auf, Ulrike ! ``
Enkele weken later wordt in een vuilnisbak in Berlijn een plastic zak gevonden met behalve munitie, een brief met het antwoord van Ulrike Meinhof met als titel :
´´ Eine Sklavenmutter beschwört ihr Kind ´´ Hierin persifleert ze op sarcastische wijze de argumentatie van haar pleegmoeder.***

- In die periode sturen RAF- aanhangers pakketten op naar het RAF- hoofdkrartier in Berlijn. De pakketten zijn niet niet goed dicht en de postbedienden bemerken dat de pakketten wapens en munitie bevatten. Dit was aanleiding tot een grootscheepse klopjacht door de Berlijnse politie


- Op 4 december 1971 wordt in Berlijn-Schöneberg Georg von Rauch, een anarchist behorend tot de linksradicale scène van de " Blues" , na te zijn aangehouden , door een politieman in burger neergeschoten. Kort voordien had hij met Michael ´´Bommi`` Baumann, Hans Peter Kroll en Heinz Brockmann gepoogd een gestolen auto, die reeds door de politie werd geobserveerd, om te katten.
Wanneer de vier met twee, als gestolen opgegeven wagens, door de politie worden tegengehouden, kan een ervan vluchten.De overige drie worden onder schot gehouden.
Er onstaat een schietpartij waarbij Georg von Rauch , door een politiekogel in het hoofd dodelijk wordt geraakt. De overige aangehoudenen kunnen ontkomen.
Over het incident is er veel controverse ontstaan.

www.spiegel.de/spiegel/print/d-44914212.html
www.spiegel.de/spiegel/print/d-44914211.html
www.spiegel.de/spiegel/print/d-43019380.html
www.spiegel.de/spiegel/print/d-41784109.html

- Op 22 december 1971 overvallen vier RAF leden een bank in Kaiserslautern waarbij 134.000 DM wordt buitgemaakt. Wanneer de politiebeambte Herbert Schoner een verdachte wagen, vóór de bank, wil controleren wordt hij neergeschoten. Wanneer hij zwaargewond in de bank vlucht, wordt hij door de anderen afgemaakt.

*** Reeds de volgende morgen kopte Bild : ´´ Baader- Meinhof-Bande mordet weiter´´.
Deze voorbarige stellingname toonde een verscherping aan van het politieke klimaat .

www.spiegel.de/spiegel/print/d-43018816.html
www.spiegel.de/spiegel/print/d-43019088.html*** Op 10 januari 1972 klaagt Heinrich Böll, Nobelprijs Litteratuur 1972, in '' der Spiegel " met het essay ´´ Will Ulrike Gnade oder freies Geleit ``is scherpe bewoordingen de ophitsende taal van Bild aan :
(...) Wo die Polizeibehörden ermitteln,vermuten,kombinieren, ist Bild schon bedeutend weiter. Bild weiß (...) (...) Die Überschrift ´´Baader-Meinhof-Gruppe`` mordet weiter ist eine Aufforderung zur Lynchjustiz(...) (...) Es ist inzwischen ein Krieg von 6 gegen 60.000.000 (...)
De artikel zorgde voor ophef inzoverre dat Böll verdacht werd van sympathie voor de RAF en er op 1 juni 1972 met groot politievertoon een huiszoeking werd gehouden.

www.spiegel.de/spiegel/print/d-43019376.html

*** De RAF bestaat nu uit een achttal groepen, waarvan Hamburg, West Berlijn, Frankfurt am Main en Stuttgart een goede infrastructuur hebben uitgebouwd ***

- Wanneer in januari 1972 een politieman in Köln een BMW 2000 met Berlijnse nummerplaat wil controleren, schiet de bestuurder zonder te raken en vlucht. De bestuurder was Andreas Baader.

- Eind janurari 1972 bericht Bild dat Andreas Baader zich bij een advocaat in Hamburg zou hebben gemeld omdat hij van plan was de strijd te staken en zich bij de politie aan te geven.Andreas Baader reageerde ontkennend met een brief naar het DPA (Deutsche Presse Agentur) .
Zijn brief bevatte een citaat van Marighella, de Zuid-Amerikaanse guerilla-ideoloog :
(...) Die Bullen werden so lange im Finstern tappen,bis sie sich gezwungen sehen,die politische in eine militärische Situation umzuwandeln (...)


Een taktiek van de RAF was de staat te provoceren en een gewelddadige reactie van de overheid uit te lokken, die op haar beurt een gewelddadige tegenreactie van de massa zou uitlokken.Dit zou uiteindelijk leiden naar een sociale revolutie.

In de brief, die door de kranten in miljoenen exemplaren verspreid werd schrijft hij ondermeer :
(...) Ich denke nicht daran, mich zu stellen.Kein Gefangener aus der RAF hat bis jetzt ausgesagt.Erfolgsmeldungen über uns können nur heißen : verhaftet oder tot. Die Stärke der Guerillas ist die Entschlossenheit jedes einzelnen von uns.Wir sind nicht auf der Flucht. Wir sind hier, um den bewaffneten Widerstand gegen die bestehende Eigentumsordnung und die fortschreitende Ausbeutung des Volkes zu organisieren. Der Kampf hat erst begonnen (...)
Hij ondertekend zijn brief eigenhandig en voegt er zijn duimafdruk aan toe.


- Op 21 februari 1972 overvallen acht RAF leden, veromd met carnavalmaskers , een Hypo-bank in Ludwigshafen en maken 285.000 DM buit.


*** Soms gebeurde het dat bij een bankroof een deel nieuwe biljetten werden buitgemaakt. Die werden dan versneld verouderd door ze veelvuldig te vouwen en ze een tijd over de vloer uit te strooien en ze gewoon een tijd als ´´ vloermat´´ te gebruiken. ***

- Op 2 maart 1972 schiet de politie in Augsburg, uit zelfverdediging, Thomas Weisbecker dood. Hij had samen met Carmen Roll, gewezen lid van de SPK een appartement gehuurd en door eem makelaar als ´´ verdacht ´´ bij de politie gesignaleerd. Weisbecker werd van dichtbij in het hart getroffen. Hij zou geprobeerd hebben zijn wapen te grijpen.Ook hier lopen de versies uiteen.

*** Linkse bronnen beweren dat en Petra Schelm,en Georg von Rauch en Thomas Weisbecker zonder sommering werden neergeschoten ***

- Op 3 maart 1972 bezette de politie een woning in Hamburg, die ze ontdekt hadden als zijnde een werkplaats voor vervalsingswerk .
Wanneer Manfred Grashof en Wolfgang Grundmann aankomen wil de politie ze aanhouden.Bij het vuurgevecht dar erop ontstaat wordt de leider van de opsporingsbrigade Hans Eckhardt door Grashof neergeschoten. Grashof wordt eveneens gewond en met Grundmann aangehouden.

*** Manfred Grasshof werd niet in een gespecialiseerd hospitaal of in de ziekenboeg van de gevangenis, maar in een gevangeniscel slecht verzorgd. Dit werd als foltering aanzien , wat aan de oorsprong lag van het Wolfgang Grashof Kommando .***
www.spiegel.de/spiegel/print/d-43019194.html

*** Bijna twee jaar na de bevrijding van Andreas Baader had er nog steeds geen politieke actie van betekenis plaatsgevonden.
Het organiseren van het dagelijkse ondergronds leven echter verdrong steeds meer de politieke discussie. Ulrike Meinhof had zich de revolutie anders voorgesteld, maar ondanks haar frustratie bleef ze bij de groep.
Alle energie was opgegaan in het opzetten van een logistiek systeem met de daarbijbehorende bankovervallen, vervaardigen van valse papieren, zoeken naar woningen en stelen van auto´s.

- Op 2 april 1972 slaagden Ulrike Meinhof, Andreas Baader,Gudrun Ensslin,Jan-Carl Raspe, Holger Meins en Klaus Jünschke erin een hoeveelheid springstof en toebehoren te stelen bij de Kasseler Basaltwerke. Al Fatah verleende steun door het leveren van wapens.
- Men vatte tevens het plan op om met bomaanslagen terug de aandacht te vestigen op de politieke objectieven van de RAF.
Dierk Hoff,een kunstenaar metaalbewerker die in de groep Pfirsich werd genoemd, maakte uit buizen bomhulsen. De chemicaliën werden aangekocht en vermalen met koffiemolens en gemengd met handmixers. ***


*** In april 1972 werd een nieuw manifest in het geheim verspreid: Stadtguerilla und Klassenkampf ``, van de hand van Ulrike Meinhof .

www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/Stadtguerilla+RAF/RAF/brd+raf/006.html

*** Na 22 maanden opsporingswerk door de politie en evenveel maanden opgejaagde RAF-aanhangers staann de zenuwen langs beide zijden gespannen,getuige de schietincidenten met Georg von Rauch, Thomas Weisbecker,Andreas Baader en Manfred Grashof. Regelmatig worden mensen opgepakt zelfs beschoten omdat de politie denkt met RAF-leden te doen te hebben.***

- Op 11 mei 1972 pleegt het Kommando Petra Schelm een bomaanslag op de HQ van het 5e amerikaanse legerkorps, gevestigd in het IG-Farben Haus in Frankfurt, waarbij Lt-Kol. Bloomquist de dood vindt en 13 anderen gewond raken.
De RAF eist de aanslag op en verspreid een schrijven naar de pers, waarschijnlijk van de hand van Ulrike Meinhof .
(...) Für die Ausrottungsstrategen von Vietnam sollen Westdeutschland und West-Berlin kein sicheres Hinterland mehr sein (...) Der Krieg in Vietnam ist Völkermord. Wir fordern den Abzug aller amerikanischer Truppen aus Indochina (...)
www.rafinfo.de/hist/kap06.php
www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/Stadtguerilla+RAF/RAF/brd+raf/007.html

- Op 12 mei 1972 vallen vijf gewonden bij een bomaanslag op het hoodkaantoor van de politie in Augsburg .

- Op 12 mei 1972 ontploft een bomauto op het parkeerterrein van het hoofdgebouw van de recherche in München. De aanslag wordt uitgevoerd door het Kommando Thomas Weisbecker bestaande uit Andreas Baader, Gudrun Ensslin en Holger Meins.
- Op 15 mei 1972 laat het commando Manfred Grashof een bom ontploffen in de auto van Bondsrechter Buddenberg, die ze verantwoordelijk hielden voor de slechte omstandigheden waarin de RAF-gevangenen verbleven.Die dag nam zijn vrouw de wagen en werd zwaar gewond. Er volgde een commando-verklaring :
(...) Wir verlangen von der Justiz , daß das Leben und die Gesundheit der Gefangenen nicht länger systematisch angegriffen und zerstört werden (...)
www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/Stadtguerilla+RAF/RAF/brd+raf/008.html

- Op 19 mei 1972 is er een bomaanslag op de gebouwen van Axel Springer in Hamburg, waarbij 38 arbeiders en bedienden van het concern zwaar gewond worden.
De RAF verklaarde geen schuld te hebben aan de door de medewerkers opgelopen verwondingen, omdat aan de voorafgaande telefonisch verwittiging geen gevolg werd gegeven. Het commando 2 Juni gaf volgend communiqué :

(...) Springer ging lieber das Risiko ein, daß seine Arbeiter und Angestellten durch Bomben verletzt werden, als das Risiko , ein paar Stunden Arbeitszeit , also Profit, durch Fehlalarm zu verlieren (...)
www.extremismus.com/terror/rafdox6.html
www.rafinfo.de/hist/kap06.php
www.spiegel.de/spiegel/print/d-42944719.html

- Op 24 mei 1972 volgt er een bomaanslag op de Europees HQ van het Amerikaanse leger in Heidelberg, waarbij 3 soldaten om het leven komen.Bij de bomaanslag werden vooral de gebouwen geviseerd waar de computers en de communicatieapparatuur stonden, omdat deze apparatuur gebruikt werd om de militaire operaties in Vietnam te coördineren.
Het commando 15 juli ( dood van Petra Schelm) eiste de aanslag op en verspreidde een communiqué , waarschijnlijk van de hand van Ulrike Meinhof :

(...) Die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland unterstützen die Sicherungskräfte bei der Fahndung nach den Bombenattentätern nicht, weil sie mit den Verbrechen des amerikanischen Imperialismus und ihrer Billigung durch die herrschende Klasse hier nichts zu tun haben wollen ; weil sie Auschwitz ,Dresden und Hamburg nicht vergessen haben; weil sie wissen, dass gegen die Massenmörder von Vietnam Bombenanschläge gerechtfertigt sind; weil sie die Erfahrung gemacht haben,dass Demonstrationen und Worte gegen die Verbrecher des Imperialismus nichts nützen. (...)

www.rafinfo.de/hist/kap06.php
www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/Stadtguerilla+RAF/RAF/brd+raf/009.html

*** De bloedige bomaanslagen, in het jargon van de RAF de ``Maioffensive`` genoemd, doen de sympathie bij de bevolking omslaan en missen zo hun uiteindelijk doel, de steun van de bevolking te krijgen om tot een sociale revolutie te komen.***
www.spiegel.de/spiegel/print/d-42929327.html


*** De totale politiemacht kwam voor één dag onder het commando van het BKA.
Op 31 mei 1972 werden alle beschikbare helicopters ingezet, die langs de snelwegen vlogen en , op de Raststätte landden en dan een blokkade oprichtten en alle wagens doorzochten.Na een uur vlogen ze een stuk verder en richtten een nieuwe blokkade op. Ook de grenzen werden gesloten. De grootschalige actie, met de codenaam ``Aktion Wasserschlag `` heeft uiteindelijk weinig bruikbaars opgeleverd. ***

www.spiegel.de/spiegel/print/d-53135553.html


- De Aanhoudingen.

-  Op 1 juni 1972 worden Andreas Baader, Holger Meins en Jan-Carl Raspe, na een vuurgevecht, in Frankfurt aangehouden.Een omwonende van een huurgarage, waar de bende grondstoffen voor aanmaak van explosieven bewaarde, had de politie getipt die daarop de garage observeerde. Toen de drie aankwamen werden ze ingerekend. De aanhouding wordt gefilmd en komt op TV.Het beeld van de graatmagere Holger Meins gaat de wereld rond. De mythe van de genadeloos opgejaagde jonge RAF strijders is geboren.

http://www.youtube.com/watch?v=KuBKcfO04aA&NR=1
www.spiegel.de/spiegel/print/d-42929223.html

- Op 7 juni 1972 wordt Gudrun Ensslin in een boutique in Hamburg aangehouden. De uitbaatster had bemerkt dat Ensslin een wapen bij zich had en verwittigde de politie.
In het huis van bewaring schreef ze, waarschijnlijk via de advocaat Otto Schily, een geheim briefje naar Ulrike Meinhof :
(...) HUT-Befehl, mach die Fresse zu und bleib im Loch (...)
www.spiegel.de/spiegel/print/d-42928464.html

- Op 9 juni 1972 worden Brigitte Monhaupt en Bernhard Braun in Berlijn aangehouden. Brigitte Monhaupt wordt later de leidster van de tweede generatie.


-Op 15 juni 1972 wordt Ulrike Meinhof en Gerhard Müller in Hannover aangehouden. Toen beiden in een '' Zimmer Frei'' wilden overnachten kreeg de vrouw van de eigenaar argwaan en maande haar man aan de politie te verwittigen, wat hij uiteindelijk deed. Voor Ulrike Meinhof, die alles had opgegeven voor haar ideaal, stort de wereld in , waarvan ze niet meer zal herstellen. Bij haar aanhouding weende ze onbedaarlijk.Omdat van haar geen vingerafdrukken bestonden, werd ze geïdentificeerd aan de hand van een Röntgenfoto die kon vergeleken worden met de foto van een vroegere hersenoperatie.
Het duurt vier dagen vooraleer ze haar advocaat kan spreken!!
www.spiegel.de/spiegel/print/d-47019696.html


- Op 9 juli 1972 worden Irmgard Möller en Klaus Jünschke in Offenbach aangehouden.
Ze werden verraden door Hans-Peter Konieczny, een randfiguur van de RAF, met wie ze een afspraak hadden gepland.
www.spiegel.de/spiegel/print/d-42805133.html


Na meer dan twee jaren oorlog waren 10 doden gevallen, 3 RAF leden, 3 politiemensen en 4 Amerikaanse militairen. Ongeveer 40 RAF leden waren aangehouden.

www.bpb.de/themen/TSS56U,0,Die_Geschichte_der_RAF.html
www.de.wikipedia.org/wiki/Opfer_der_Rote_Armee_Fraktion
Bronnen :

Der Baader Meinhof Komplex (ISBN3426800101 )
Het Baader Meinhof complex (ISBN 9789048801633)
www.de.wikipedia.org/wiki/RAF
www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/Stadtguerilla+RAF/RAF/brd+raf/000.html
www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/Stadtguerilla+RAF/RAF/brd+raf/056.html
www.de.wikipedia.org/wiki/Mitglieder_der_Rote_Armee_Fraktion
www.de.wikipedia.org/wiki/Zeittafel_Rote_Armee_Fraktion
www.de.wikipedia.org/wiki/Opfer_der_Rote_Armee_Fraktion
www.tripatlas.com/Members_of_the_Red_Army_Faction
www.verfassungsschutz-bw.de/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=143
www.rafinfo.de/
www.nadir.org/nadir/archiv/WebEntry/tree-de.html
www.russianche.narod.ru/raf/name.htm
www.baader-meinhof.com/
www.extremismus.com/texte/raf2.htm
www.bewegung.in/
www.im.nrw.de/sch/381.htm#
www.sozialismus.net//content/view/948/62/
www.raf.almanet.dk/foto_album.html
www.spiegel.de/spiegel/print/d-25718126.html
www.bka.de/fahndung/personen/meistgesuchte/raf/index.html
www.raf.almanet.dk
www.spiegel.de/thema/index-m.html
www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/ulrike-meinhof/
www.burks.de/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=10439
www.labourhistory.net/raf/documents/0019710000.pdf
www.geschichtsverein-koengen.de/Terrorismus.htm
www.taz.de/1/leben/alltag/artikel/1/im-toten-trakt/
www.spiegel.de/panorama/0,1518,697556,00.html
www.raf-geschichte-der-rote-armee-fraktion.de/Chronologie-der-Rote-Armee-Fraktion.asp
http://www.secoursrouge.org/archives/raf.php
http://geschichtsverein-koengen.de/Terrorismus.htm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten