Blog uit Duffel

25 februari 2016

Die Baader Meinhof Gruppe (deel 1: de eerste generatie)


die Baader Meinhof Gruppe - Index -
http://dirkdrubbel.blogspot.com/2011/05/die-baader-meinhof-gruppe-index.html


Voorgeschiedenis

Op 30-10-1966 heeft er in Frankfurt am Main een congres plaats onder het motto 
" Notstand der Demokratie" tegen het voornemen van een "Notstandgesetz".
Een brede linkse beweging tracht met demonstraties en andere vormen van protest de invoering van de wet te verhinderen. 
http://www.humanistische-union.de/publikationen/suche/ergebnisse/back/suche-in-publikationen/article/vom-kongress-notstand-der-demokratie/Erkl%E4rung%20zum%20Sexualstrafrecht/


Op 1-12-1966 wordt Georg Kiesingervoormalig  lid  van de NSDAP, (*) geïnstalleerd als Bondskanselier.
(*) De NSDAP was in de Weimar republiek een antisemitische en anti-marxistische partij waarvan Adolf Hitler in 1921 voorzitter was. Vanaf 1933 tot 1945 was de NSDAP de enig toegelaten partij.

Het blad "konkret" kopte : " Seid ihr alle wieder da?"
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Georg_Kiesinger

https://50pf.wordpress.com/2012/11/24/der-fall-kurt-georg-k/


Kurt-Georg Kiesinger
Hitler - Kiesinger - Franco
- Toen in 1966 de Große Koalition (CDU-SPD) onder bondskanselier Kurt Georg Kiesinger tot stand kwam,was er in het parlement geen sterke oppositie mogelijk.
Daarop ontstond de Außerparlamentarische Opposition (APO) die haar aanhangers vond in de vredesbeweging, de tegenstanders van het Notstandgesetz en de studentenbeweging.*** De eerste Große Koalition beschikte over een twee derde meerderheid en vaardigde op 30 mei 1968  de Notstandgsetz uit, die in bepaalde gevallen zoals opstand, oorlog en natuurramp, de fundamentele burgerrechten kon beperken .(bv. persvrijheid, briefgeheim e.a.) 
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Notstandsgesetze


- Op 11-05-1968 demonstreren in Bonn  70.000 mensen tegen de Notstandgesetze
http://archiv.hanflobby.de/archiv/notstandsgesetze.html- Aanvankelijk protesteerden de studenten tegen de onderwijspolitiek maar het protest verlegde zich na een zekere tijd naar de Vietnamoorlog, de bewapeningswedloop, de consumptiemaatschappij en de onvrede over het feit dat veel bestuurders uit het nazitijdperk nog steeds de hoogste posten in de leiding van het land bezetten.

- De demonisering van de APO in de tijdschriften van het Springer concern (*) droeg bij tot de radicalisering van de beweging.
(*) Springer controleerde 29% van de dagbladen en 100% van de zondagsbladen
De meest actieve groep binnen de studentenbeweging was de Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) die door Rudi Dutschke geleid werd.*** De APO ontstond bij studenten en burgers als reactie tegen de zwakke parlementaire oppositie tijdens de Große Koalition .
De SDS vormt de kern van de APO in het protest tegen de Notstandgesetze.
http://hdg.de/lemo/html/DasGeteilteDeutschland/KontinuitaetUndWandel/UnruhigeJahre/ausserparlamentarischeOpposition.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Ferparlamentarische_Opposition

*** De SDS is een politiek geëngageerde studentenvereniging die actief was van 1946 tot 1970. De studentenvereniging had aanvankelijk nauwe banden met de SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands) en was actief in de anti-atoombeweging,
 maar toen de SDS zich kantte tegen de herbewapening  werden in 1961 de SDS -leden uitgesloten bij de SPD. Na de gedwongen scheiding van de moederpartij werd de SDS een groep van "Neuen Linken" , een amalgaam van kleine linkse groeperingen waarvan enkele met anarchistische strekking.
Toen Rudi Dutschke in 1965 zijn intrede doet transformeert hij de SDS in een linkse anti-autoritaire vereniging die aan invloed wint en die zich afzet tegen het traditionele socialisme.
Op 21 maart 1970  lost het Bondsverband van de SDS op in verschillende lokale groepen o.a. in Keulen en Heidelberg waar het op 24-07-1970 werd verboden
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialistischer_Deutscher_Studentenbund 


*** De Republikanischer Club was een organisatie binnen de APO die zich, in tegenstelling tot de SDS, richtte op een aanhang van buiten het universitaire milieu. Dit zorgde voor een verbreding van de kritische APO beweging. De club die op 30-04-1967 werd gesticht had tot doel strategieën uit te werken. Horst Mahler was lid van het bestuur.
http://de.wikipedia.org/wiki/Republikanischer_Club
http://www.infopartisan.net/archive/1967/2667134.html


 • De politieke partijen in 1968Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Gematigde christelijke en conservatieve centrumrechtse partij
https://de.wikipedia.org/wiki/Christlich_Demokratische_Union_Deutschlands

Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)

Christendemocratische partij die enkel in deelstaat Beieren opkomt. In de andere deelstaten is de CDU actief. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christlich-Soziale_Union

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Socialistische linkse partij, is tevens de oudste politieke partij in  Duitsland
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialdemokratische_Partei_DeutschlandsFreie Demokratische Partei (FDP)

Liberale partij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Freie_Demokratische_Partei


Kommunistische Partei Deutschlands (KPD)

Communistische partij die in 1956 werd verboden toen de BRD toetrad tot de NAVO en de Bundeswehr werd opgericht. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunistische_Partei_Deutschlands


Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Werd in 1968 opgericht toen de Große Koalition toenadering zocht met de DDR
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD)


Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten (KPD/ML)
De communistische partij werd op 31-12-1968 in Hamburg opgericht

https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunistische_Partei_Deutschlands/Marxisten-LeninistenSozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED)

Regerende communistische partij in de DDR. 
De partij ontstond in 1946 uit een fusie tussen SPD en KPD

https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialistische_Einheitspartei_Deutschlands
De Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) is een rechts extremistische partij die in 1964 werd opgericht . Ze vertegenwoordigt het volksnationalisme en heeft raakpunten met het voormalige NSDAP.

https://de.wikipedia.org/wiki/Nationaldemokratische_Partei_Deutschlands


das "Pudding Attentat"


Dieter Kunzelmann
Fritz Teufel

Leden van Kommune 1 planden een actie tegen het bezoek aan Berlijn van Hubert Humphrey, de vice-president van de USA.
Op 5-04-1967, één dag vóór het bezoek werden 11 leden, waaronder Dieter Kunzelmann, Fritz Teufel, Rainer Langhans,Dorothea ridder,Dagmar Seehuber, Hans Jachim Hameister en Ulrich Enzensberger, door de politie aangehouden op beschuldiging van een aanslag te hebben gepland tegen de persoon van Hubert Humphrey met bommen, stenen en plastic zakjes gevuld met chemicaliën.
Bild-Zeitung blokletterde "Attentat auf Humphrey" en Die Zeit blokletterde "Elf kleine Oswalds".

De  plastic zakjes bleken gevuld met meel, yoghourt en pudding, vandaar "Pudding Attentat". De volgende dag gaven de 11 na hun vrijgelating een persconferentie.    
De pers en de politie leden gezichtsverlies bij dit voorval .                                                 De “Pudding-Attentäter”
                                    Dieter Kunzelmann – Dorothea Ridder – Hans Joachim Hameister
                                             Fritz Teufel – Dagmar Seehuber – Ulrich Enzensberger
Kommune 1 in Stefanstraße 60


Kommune 1 ( K1) was een politiek geëngageerde woongemeenschap die op
1 januari 1967 in Berlijn werd opgericht en in november 1969 ophield te bestaan . K1 ontstond uit de APO binnen de studentengemeenschap en zette zich af tegen de maatschappij die als kleinburgerlijk en conservatief  bestempeld werd.
Stichtende leden waren o.a. Dieter Kunzelmann, Fritz Teufel en Rainer Langhans.
Bij de aanvang vestigde de Kommune 1 zich op 19-02-1967 in het leegstaande pand van de schrijver Hans Magnus Enzensberger in de Fregestraße 19.
Later werden andere panden ingenomen zoals een in de Stefanstraße 60  (foto)

                                                  Uschi Obermaier en Rainer Langhans

*** In de marge van Kommune 1 kreeg Uschi Obermaier, de toenmalige vriendin van Rainer Langhans bekendheid als voorvechtster van de vrije liefde en de seksuele revolutie.
Ze werd een sekssymbool als fotomodel, was lid van een rock-band en acteerde in enkele B-films.
Ze bleef een controversieel figuur die evenwel nooit actief was in de APO.
Dood van Benno OhnesorgBenno Ohnesorg 
dodelijk getroffen - 2 juni 1967

Der Tod des Demonstranten
Operaplatz Berlin


- Tijdens een betoging van studenten tegen het bezoek van de sjah van Perzië aan Berlijn worden de studenten aangevallen door met stokken gewapende leden van de Iraanse geheime dienst ("Jubelperser"), zonder dat de politie ingrijpt.
De studenten scandeerden "Mo Mo Mossadeq", naar de voormalige premier van  Irak die na een staatsgreep werd afgezet. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mossadeq

 Omdat ze ver verwijderd gehouden werden van de sjah Reza Pahlavi, die niets bemerkt had, plannen ze een nieuwe demonstratie ´s avonds aan de opera van Berlijn, waar de sjah een vertoning zal bijwonen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Reza_Pahlavi
De studenten werpen eieren, zakjes met verf, fruit ... tot de politie ingrijpt.
In plaats van de studenten te verspreiden worden ze samengedreven waarna de politie op een brutale manier chargeert.

- Tijdens die charge op 2 juni 1967 wordt de student Benno Ohnesorg door een politiebeambte K.H. Kurras met een kogel in het achterhoofd doodgeschoten. De dader wordt later van onopzettelijke doodslag vrijgesproken.
www.spiegel.de/panorama/0,1518,485602,00.html
www.spiegel.de/international/germany/0,1518,627390,00.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Benno_Ohnesorg

******************************************************************************
Karl-Heinz Kurras
- Karl-Heinz Kurras (1927 - ) treedt na de oorlog in dienst bij de politie van West Berlijn. 
Op 2 juni 1967, schiet hij in burger de student Benno Ohnesorg dood.Op het proces pleitte hij zelfverdediging en werd hij vrijgesproken.
www.spiegel.de/spiegel/print/d-8720274.html

In mei 2009 wordt uit documenten van de Stasi bekend dat Kurras destijds door de Stasi was gevraagd om bij de politie van West-Berlijn te blijven als informant voor de Stasi, onder de naam Otto Bohl.Kurras in 2011
Het onderzoek of Kurras in opdracht van de Stasi handelde om de samenleving in de toenmalige BRD te ontwrichten werd in 2011 wegens gebrek aan bewijzen stopgezet. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl-Heinz_Kurras

De moord op Benno Ohnesorg en e vrijspraak van Kurras was de vonk die de radicalisering aanstak.


http://www.tagesspiegel.de/politik/fotos-und-filme-neu-ausgewertet-toetete-kurras-benno-ohnesorg-doch-vorsaetzlich/6096878.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/karl-heinz-kurras-stasi-agent-toetete-ohnesorg-1.466964
www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,626194,00.html
www.youtube.com/watch?v=XbIVeOO3b6w&feature=related
http://www.sueddeutsche.de/politik/tod-von-benno-ohnesorg-verfahren-gegen-kurras-eingestellt-1.1179094
http://www.sueddeutsche.de/politik/ermittlungen-zum-tod-von-benno-ohnesorg-das-neue-bild-vom-eiskalten-killer-1.1126538

*******************************************************************************Ulrike Meinhof
*** De bekende linkse journaliste Ulrike Meinhof schrijft in het weekblad "konkret" een open brief (*) aan Farah Diba waarin ze de levensomstandigheden in Iran aanklaagt.
 www.infopartisan.net/archive/1967/266784.html

(*) Wegens een juridisch conflict tussen "konkret" en "der Spiegel" over een ander artikel kon het nummer niet verschijnen. De brief aan Farah Diba werd evenwel nog gedrukt en verspreid op verschillende plaatsen in West Berlijn.

https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrike_Meinhof


*******************************************************************************


konkret 1963
konkret 1968


*** "konkret" ontstond in 1957 en was de voortzetting van het tijdschrift "Studentenkurier" dat in 1955 door Klaus Rainer Röhl was opgericht.
Het "Zeitschrift für Politik und Kultur"  was links georiënteerd en was wijd verspreid in de studentengemeenschap en in kringen van de APO.
Het blad werd met cash financieel ondersteund door de SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) de regerende communistische partij van de DDR.
Nadat de SED steeds meer inmenging trachtte te verwerven in de redactie kwam het tot een breuk en hield de financiële steun uit de DDR op.
Röhl gaf het blad onder eigen beheer verder uit. Om de oplage te verhogen werden nu meer seksuele thema's behandeld en werd de frontpagina opgefleurd met een pin-up foto. ( De maximum oplage bedroeg toen 176.000 exemplaren)   

Ulrike Meinhof was er hoofdredactrice van 1959 tot 1964. Gaandeweg groeiden er, wegens haar radicalisering, meningsverschillen met de andere redactieleden omdat er volgens haar het commerciële te belangrijker werd dan de maatschappelijke boodschap. 

Op 26 april 1969 staakt ze haar medewerking en schrijft ze in de "Franfurter Rundschau" : Ich stelle meine Mitarbeit jetzt ein, weil das Blatt im Begriff ist, ein Instrument der Konterrevolution zu werden, was ich durch meine Mitarbeit nicht verschleiern will" .

- Op 7 mei 1969 willen leden van de APO, op aanstoken van Ulrike Meinhof, de redactie van konkret bezetten en eisen het aftreden van Klaus Rainer Röhl met een pamflet getiteld " Raus Klainer Röhl".
Toen bleek dat Röhl, die lucht had gekregen van de op til zijnde actie, de redactie had laten ontruimen trekken de activisten naar Hamburg en beschadigden de woning van Röhl en Meinhof in Hamburg-Blankenese.

- In 1974 ging het blad in vereffening en verscheen na enkele maanden opnieuw, ditmaal onder een nieuwe uitgever.
http://de.wikipedia.org/wiki/Konkret_(Zeitschrift)
http://www.zeit.de/1969/20/raus-klainer-roehl


*******************************************************************************
Heinrich Albertz

Meinhof  klaagt indirect het demonstratieverbod uitgevaardigd door de burgemeester van Berlijn, Heinrich Albertz, aan en verdedigt de betogingen van de studenten 
www.spiegel.de/spiegel/print/d-46251884.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Albertz- De studenten omzeilen op 3 juni 1967 het verbod tot betogen met spandoeken door,naar een idee van Peter Homann, het dragen van beschilderde T-shirts.
Het verbod was uitgevaardigd door de burgemeester van Berlijn Heinrich Albertz.Wanneer ze zich omdraaien verschijnt"ABTRETEN"
( de studente met ! is Gudrun Ensslin)


www.youtube.com/watch?v=SXIjOluD7Zg&feature=related
www.youtube.com/watch?v=N0uPrSEODho&feature=related

Demonstratie in München (5 juni 1967)


- Alhoewel het studentenprotest aanvankelijk geweldloos verliep werd de drempel naar militante acties, voor de links radicalen onder de studentenbeweging, kleiner.

Gudrun Ensslin
*** Gudrun Ensslin,een studente Germanistik aan de FU Berlin (Freie Universität Berlin) houdt na de dood van Benno Ohnesorg, tijdens een bijeenkomst van de SDS, een bijna hysterische toespraak. 

(...) Die werden uns alle umbringen - ihr wisst was für Schweine wir gegen uns haben.Das ist die Generation von Auschwitz.Man kann mit den Leuten, die Auschwitz gemacht haben, nicht argumentieren. Die haben waffen und wir nicht.Wir müssen uns bewaffnen (...) 


- De elkaar opvolgende betogingen worden grimmiger en eindigen steevast in een confrontatie met de politie.


www.youtube.com/watch?v=RXvrafJrMiQ
www.youtube.com/watch?v=TVLEoByyEjk

 • Spaß-Guerilla
- Op 9-08-1967 organiseren leden van Kommune 1 een eigen " Staatsbegräbnis" en verstoren hiermee de begrafenis van Paul Löbe, de voormalige voorzitter van het Parlement (Reichtag).

https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_L%C3%B6be- De kist wordt gedragen door o.a. Andreas Baader (vooraan links), Gudrun Ensslin 
(niet zichtbaar) en de V - Mann  Peter Urbach ( rechts midden).
- Wanneer de kist plots openklapt verschijnt Dieter Kunzelmann die strooibiljetten uitdeelt waarin " Freiheit für Teufel" wordt geëist die was aangehouden voor het werpen van stenen bij het bezoek van de sjah. Hij zou daarbij een politiebeambte geraakt hebben.
http://brainwash.webguerillas.de/guerilla-marketing/guerilla-marketing-kunzelmann/Aanslag op Rudi DutschkeRudi Dutschke

Rudi Dutschke (1940-1979) was één van de voornaamste leiders van de SDS.
Hij werd geboren in de DDR maar vluchtte in 1961, één dag vóór de bouw van de Berlijnse muur, naar West-Berlijn.
In december 1966 roept hij op de Außerparlamantarische Opposition (APO) te vormen tegen de Große Koalition.
Hij een antiautoritaire marxist die de samenleving radicaal maar geweldloos wilde veranderen. In die zin was hij niet akkoord met de weg van de RAF. 
Nochtans zegt hij tijdens een inteview met Stern TV : Natürlich bin ich bereit mit der Waffe in der Hand zu kämpfen … Dann muß der Imperialismus dort, wo er auftritt, und das heißt: hier in der Bundesrepublik, mit den Mitteln, die er benutzt, geschlagen werden

Volgens Dutschke hebben de Vietnam War, het Notstandgesetz in de BRD en de Stalinistische dictatuur in de DDR één gemeenschappelijk aspect nl. deel uit te maken van wereldwijde keten van autoritaire heerschappij over volkeren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudi_Dutschke
Op 17 - 18 februari 1968 organiseert het SDS in de TU Berlin het Internationale Vietnam-Kongress waar verschillende buitenlandse delegaties aan deelnemen.
De studentenleider Rudi Dutschke roept op om de NATO te ontbinden en roept tevens de Amerikaanse soldaten op om te deserteren.
Aan de slotmeeting namen 12.000 mensen deel waaronder Ulrike Meinhof en Peter Homann.
http://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Vietnamkongress
https://www.youtube.com/watch?v=RXvrafJrMiQ
www.youtube.com/watch?v=TVLEoByyEjk

- Tijdens een op 21 februari 1968 ,door de Berlijnse senaat mee georganiseerde " pro Amerika demonstratie" ,werden plakkaten meegedragen met als opschrift  "Volksfeind Nr. 1: Rudi Dutschke ".
- De uitgeverij Axel Springer Verlag ging zelfs zo ver dat in haar dagblad Bild openlijk werd opgeroepen om Dutschke tegen te werken. In de lente 1968 schreef de uitgeverij in een andere krant, de Deutsche Nationalzeitung, een artikel waarin werd opgeroepen tot: "Stoppt Rudi Dutschke jetzt! Sons gibt es Bürgerkrieg". 

- Op 11 april 1968 wordt een aanslag gepleegd op Rudi Dutschke.
Hij wordt aan het bureau van de SDS aan de Kurfürstendamm met drie kogels neergeschoten door Josef Bachmann, een jonge ongeschoolde arbeider.
Dutschke overleeft de aanslag maar overlijdt op 24 december 1979 na een epileptische aanval ten gevolge van een hersenbeschadiging, die hij bij de aanslag had opgelopen.

plaats van de aanslag
op Rudi Dutschke www.spiegel.de/spiegel/print/d-46050175.html
www.spiegel.de/spiegel/print/d-46106811.html
*******************************************************************************
Rudi Dutschke

Rudi Dutschke (1940-1979) was één van de voornaamste leiders van de DSD.
Hij werd geboren in de DDR maar vluchtte in 1961, één dag vóór de bouw van de Berlijnse muur, naar West-Berlijn.
In 1966 roept hij op de Außerparlamantarische Opposition (APO) te vormen tegen de Große Koalition.
Hij een antiautoritaire marxist die de samenleving radicaal maar geweldloos wilde veranderen. In die zin was hij niet akkoord met de weg van de RAF.
http://de.wikipedia.org/wiki/Rudi_Dutschke

*******************************************************************************


Josef Bachmann
Josef Bachmann was een werkloze arbeider zonder opleiding, met een extreem rechtse achtergrond.Bij de aanslag had hij de Deutschen National Zeitung bij zich waarin  een artikel stond met als titel :´´ Stoppt Dutschke jetzt ! Sonst gibt es Bürgerkrieg``
Na zijn aanhouding had hij spijt dat Dutschke het overleefd had .
(...) Ich möchte zu meinem Bedauern feststellen, daß Dutschke noch lebt (...)


Bachmann  werd tot 7 jaar gevangenisstraf veroordeeld en pleegde op 24 februari 1970 zelfmoord.
http://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Bachmann

*******************************************************************************Osterunruhen

Osterunruhen
Na de aanslag hebben over gans de BRD demonstraties plaats die zich vooral richtten tegen het Axel Springer Verlag dat in het tijdschrift " Bild " een lastercampagne hield tegen de APO en de SDS

Zo werd er tijdens de zogenaamde Osterunruhen wagens met  tijdschriften van het Springer Verlag in brand (*) gestoken.
(*) De provocateur Peter Urbach bezorgde brandbomen aan de betogers.

*******************************************************************************
Peter Urbach
- Peter Urbach ( 1941 -2011) met bijnaam S-Bahn -Peter was een V-mann d.i een provocateur van de Berliner Verfassungsschutz die infiltreerde in de linkse studentenbeweging. Hij bezorgde Horst Mahler een Browning en leverde ook de Molotov-cocktails die gebruikt werden bij de Osterunruhen , toen er als protest wegens de aanslag op Rudi Dutschke, wagens van het Springer Verlag in brand werden gestoken.
Hij gaf de bepalende inlichtingen voor de aanhouding van Andreas Baader op 4 april 1970. Hij kreeg van de administratie een nieuwe identiteit in het buitenland met onbekende bestemming.
In 2012 werd bekend dat hij op 3-05-2011 na een lange ziekte in Santa Barbara was overleden.


http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Urbach
http://www.isioma.net/sds120323.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-84430258.html*******************************************************************************

- Gedurende de vijf anti-Springertage vielen er in München twee doden, een fotograaf en een student.
In 1969 zal Horst Mahler veroordeeld worden tot 3 jaar voorwaardelijk en een boete van 250.000 dm voor aanstoker te zijn van de schade die aan het Springer concern werd aangericht.
http://www.kurt-groenewold.de/index.php/rechtsanwalt/strafverteidigung/1969/127-prozess-gegen-horst-mahler-berlin.html


Demonstratie tegen "Bild"


Springer Verlag - uitgebrande wagens
www.spiegel.de/spiegel/print/d-46106807.html
http://www.welt.de/politik/article1707991/Als-der-Hass-auf-Axel-Springer-eskalierte.htmlProtestmars in Kiel (april 1968)


*** Ulrike Meinhof verklaart, in bedekte temen , iets wat als een oproep tot geweld kan geïnterpreteerd worden. Ze zegt op een teach-in in het Auditorium Maximum van de TU Berlin :
(...) Wirft man einen Stein,so ist das eine strafbare Handlung.Werden tausend Steine geworfen, ist das eine politische Aktion. Zündet man ein Auto an,ist das eine strafbare Handlung. Werden hunderte Autos angezündet, ist das eine politische Aktion (...)
www.dieterwunderlich.de/Meinhof.htm

*** Ulrike Meinhof schrijft na de aanslag op Rudi Dutschke in konkret :
´´Vom Protest zum Widerstand ``
(...) Protest ist ,wenn ich sage,das und das paßt mir nicht.Wiederstand ist, wenn ich dafür sorge, daß das,was mir nicht paßt, nicht länger geschieht (...) 
www.ruhr-uni-bochum.de/bsz/516/516meinhoff.htm
Schlacht am Tegeler Weg

Schlacht am Tegeler Weg
- Op 4 november  1968 heeft er op de Tegeler Weg een gewelddadig treffen plaats tussen de politie en demonstranten, bestaande uit studenten, arbeiders en een aantal "casseurs".
De aanleiding was een aanklacht bij de orde der advocaten om Horst Mahler, een advocaat die zich engageerde om vervolgde studenten te verdedigen,  van de balie te schrappen wegens zijn betrokkenheid bij de demonstraties tegen Axel Springer na de aanslag op Rudi Dutschke. Bij die onlusten werden 130 politiemensen en 22 demonstranten gewond.
- Die Schlacht am Tegeler Weg betekende een ommekeer en was het begin van gewelddadige betogingen van de extreem linkse beweging. Hij zorgde ook voor een splitsing binnen de SDS en een overgang van de Spaßguerrilla naar een Stadtguerrilla.
Er ontstonden groepen die zich bv. "Tupamaros West-Berlin” noemden met o.a. het parool  Macht kaputt was euch kaputt maht”
- Het blijft de vraag of het geweld door de extremisten binnen de SDS en de APO werd uitgelokt om de protestbeweging, die na de Osterunruhen wat afgezwakt was, terug nieuw leven in te blazen.

www.stern.de/politik/geschichte/die-68er-das-bittere-ende-606755.html
www.tagesspiegel.de/kultur/der-tag-an-dem-die-bewegung-siegte/1362640.html
www.infopartisan.net/archive/1967/266799.html
http://www.welt.de/geschichte/article133932323/Extremisten-und-Schlaeger-paktierten-schon-frueher.html

- Deze voorvallen zorgden voor een verdere radicalisering van de studentenbeweging.In de protestbeweging die erop volgde, ontstond een militante harde kern waaruit zich de eerste generatie van de Rote Armee Fraktion (RAF) ontwikkelde.

*** Bij het optreden van Amerika tegen het kleine Noord Vietnam worden er parallellen getrokken met het Derde Rijk. In een TV uitzending zegt Ulrike Meinhof 

(...) In dem Augenblick, wo es ihnen mit der Solidarität mit dem vietnamesischen Volk ernst wird, wo es ihnen darum geht, die amerikanischen Positionen überall so zu schwächen,daß das vietnamesische Volk davon einen Vorteil hat, dann sehe ich nicht mehr den Unterschied zwischen dem Polizeiterror , den wir in Berlin schon erlebt haben, und zwischen dem SA-terror der dreißiger Jahre (...) Bom bij bezoek Nixon

- Op 26 -02-1969 plaatsen leden van de Wielandkommune een bom (*) op de route die het gevolg van de Amerikaanse president Nixon zou volgen tijdens zijn bezoek aan West-Berlijn.
(*) De bom had  een zodanig kleine lading dat hij amper schade kon toebrengen aan de gepantserde wagen van de president en was eigenlijk bedoeld als teken van protest en waarschuwing.
Meer dan waarschijnlijk hadden "Bommi" Baumann en Georg von Rauch een bepalende rol in de actie.
Wegens een defect aan het ontstekingsmechanisme gaat de bom niet af waarop leden van de groep de bom ophalen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon
Bij een huiszoeking enkel dagen later in de Kommune wordt de bom (*) niet gevonden maar bij huiszoekingen in Kommune 1 en Kommune 2 worden er wel gevonden.
Bij die gelegenheid worden Dieter Kunzelmann en Rainer Langhans aangehouden.
(*) Later wordt bekend dat Peter Urbach de bommen leverde. Ook de bommen in Kommune 1 waren door Urbach geleverd met medeweten van de Veiligheidsdiensten (Verfassungsschutz)
Na een maand werden Kunzelmann en Langhans verrassend vrijgelaten waarschijnlijk om te vermijden dat Urbach werd ontmaskerd.

*** De Wielandkommune was een links militante woongemeenschap in de Wielandstraße in Berlin-Charlottenburg. De Kommune rekruteerde haar leden, in tegenstelling tot Kommune 1, niet bij de studenten maar in proletarische middens met Georg von Rauch en Michael "Bommi" Baumann als meest bekende.
Men voorzag in het levensonderhoud door het drukken en verkopen van verboden linkse publicaties en door het stelen in de supermarkten wat “ proletarischer Einkauf” werd genoemd.
Ze werd gesticht in april 1968 en werd in 1969 ontbonden.
http://www.ic.org/wiki/wielandkommune/


De Haschrebellen


- De Haschrebellen is de naam die werd gegeven aan de eerste ontwikkelingsfase van links terroristische groepering in West Berlijn.

- De Haschrebellen zijn in 1969 ontstaan uit de Hasj-scene, een groepering met anarchistische trekken die haar protesten en acties aanvankelijk richtte tegen de maatregelen om druggebruik aan banden te leggen.


Gaandeweg werden de acties radicaler en richtten ze zich tegen de Duitse staat en haar geledingen en behoorden ze tot de brede ondergronds beweging de “Berliner Blues”


Thomas Weisbecker
- De meeste leden stamden uit de arbeidersklasse met als meest bekenden Dieter Kunzelmann, Ralf Reinders, Ronald Fritzsch, Norbert “Knofo” Kröcher, Michael Baumann, Georg von Rauch en Thomas Weisbecker.
Dieter Kunzelmann
*** De Tupamaros West-Berlin (TW) is een links terroristische groep van max. 15 personen die actief was van november 1969 tot juli 1970.
Dieter Kunzelmann de oprichter van Kommune1 zocht in 1969 naar een meer radicale vorm van acties.
Hij stichtte een groep die opereerde als Stadtguerilla naar het concept van de Tupamaros in Urugay en  pleegde verschillende aanslagen met brandbommen waarbij bij toeval geen gewonden vielen.
Georg von Rauch, Ina Siepmann, Albert Fichter, Michael Baumann,  Thomas Weisbecker e.a.waren lid van de TW
Ze worden beschouwd als de voorlopers van Bewegung 2.Juni en van de RAF.Dieter Kunzelmann, zijn vriendin Ina Siepmann, Georg von Rauch en Albert Fichter reizen naar een Al Fatah kamp in Jordanië om zich te bekwamen in het omgaan met vuurwapens en het maken van tijdbommen.


- Op 9-11-1969 (*) plegen de Tupamaros West-Berlin een bomaanslag op het Joodse Gemeenschapshuis in Berlijn. De bom is wegens een defect aan het ontstekingsmechanisme niet ontploft.
De bom is waarschijnlijk dezelfde die bij het bezoek van Nixon werd gebruikt.
De daders en de bewerkers van de aanslag zijn Dieter Kunzelmann“Bommi”  Baumann, Georg von Rauch en Albert Fichter.
(*) Die datum verwijst naar de “Kristallnacht” op 9 november 1938Bij bepaalde groepen van de Duitse “Linke” leefde een antisemitisch sentiment wegens hun harde optreden tegen de Palestijnen.
De bom werd geleverd door von Rauch. Het is niet duidelijk of von Rauch en eventueel ook de bommenleggers vooraf weet hadden van het defect.


Er is nooit klacht neergelegd  tegen een poging tot aanslag.

Georg von Rauch
- Op 20-12-1969 plegen de Tupamaros West-Berlin een aanslag met een brandbom op het “Kaufhof des Westens” (KaDeWe) een grote supermarkt in West-Berlijn.
De vermoedelijke daders zijn Georg von Rauch, Thomas Weisbecker, Albert Fichter en Anne-Kathrin Bruns.  
***  Wanneer de journalist Horst Rieck in "Quick" de  aanslagen van de TW in een artikel onder de titel " Wann brennt Westberlin ?" fel bekritiseert wordt hij op 6-02-1970 door een strafexpeditie (*), bestaande uit Georg von Rauch, Michael "Bommi" Baumann,Thomas Weisbecker, Hans Peter Knoll en Anne Katrin Bruhns, in zijn woning overvallen en hard aangepakt. De geburen, gealarmeerd door zijn hulpgeroep, verwittigden de politie die de daders inrekende, behalve Anna Katrin Bruhns die kon ontkomen.
(*) De bedoeling was hem te knevelen met om de hals een bord met opschrift " Ich bin ein journalist und schreib nur Mist" . Het is tot op heden niet uitgeklaard of Horst Rieck zelf het artikel schreef.

https://de.wikipedia.org/wiki/Horst_RieckDe Tupamaros München


Blussingswerken bij het ouderlingentehuis
in de Reichenbachstraße 27,München

- Op 13-02-1970 wordt brand gesticht in het huis van de Joodse Gemeenschap (Kultusgemeinde) in de Reichenbachstraße 27 in München.
Het vuur verspreid zich naar een aangrenzend Joods ouderlingentehuis waarbij 7 mensen omkomen.
De daders werden niet gevonden maar men verdenkt de Tupamaros München wegens hun antizionistische opstelling.

http://www.wolfgang-kraushaar.com/debatte-2-enzensberger/
https://de.wikipedia.org/wiki/Brandanschlag_auf_das_Altenheim_der_Israelitischen_Kultusgemeinde_in_M%C3%BCnchen

Vlugschrift


-Op 20-02-1970 wordt bij de dpa in München een vlugschrift van de Tupamaros München (TM) afgeleverd waarin wordt aangekondigd dat er in het gerechtsgebouw op de Karlsplatz (Stachus) in München brandbommen geplaatst werden die om middernacht zullen ontbranden.
Ze eisen ook de vrijlating van Günter Maschke, een deserteur die tot een gevangenisstraf werd veroordeeld .
Ze ontkennen evenwel de brandstichting in het ouderlingentehuis : " Wir treffen keine unschuldigen" 
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnter_MaschkeBrandschade in de woning van Albert Weitl

Rolf Heißler- Op 23-02-1970 om 02.00h 's nachts werpen leden van de TM een brandbom door de venster in de woning van Albert Weitl, de rechter die Günter Maschke tot 7 maanden gevangenisstraf heeft veroordeeld.
Dank zij de alertheid van de buren wordt hij en zijn echtgenote tijdig gewekt en is er enkel materiële schade.
Alois Aschenbrenner zou later bekend hebben dat hij de chauffeur was van de vluchtauto, dat Rolf Heißler de brandbom gooide en dat Ulrich Enzensberger ook in de auto zat. 

Maxburg


Op 10-03-1970 worden bommen met een tijdmechanisme gevonden in gerechtsgebouw in de Maxburg op de Lenbachplatz in München vóór ze ontploffen.


Na de aanhouding van Fritz Teufel op 12-06-1970  werden Molotow cocktails geworpen naar het OLG in München

- Op 13-04-1971 overvielen 4 gewapende personen een filiaal van de Hypo-Bank aan de Frankfurter Ring in München en maakten 50.000 dm buit.
De daders, waaronder Rolf Heißler,  werden na enkele dagen gevat en tot gevangenisstraffen veroordeeld.


*****************************************************************


- De Tupamaros München was een militante groep uit de links radicale scene die in de periode 1969-1971 opereerde als een stadsguerrilla om een gewapende strijd te voeren gericht tegen het wat zij het "US-Zionistisch imperialisme" noemen en het justitieapparaat.

- Ze spraken zich ook uit voor een nieuwe levensvorm en een nieuwe moraal. 


Fritz Teufel
- De groep bestond uit een 20-tal leden rond de leider Fritz Teufel die in Berlijn met Dieter Kunzelmann, de leider van de Tupamaros West-Berlin, de Kommune 1 had opgericht.

De groep had in München twee centra, een in de Einsteinstraße 151 waar Fritz Teufel en zijn vriendin Irmgard Möller verbleven en een in de Metzsraße 15 waar Rolf Heißler, Brigitte Mohnhaupt, Ulrich Enzensberger, Marianne Ihm en Alois Aschenbrenner (*) verbleven.
(*) Alois Aschenbrenner was net boegbeeld geweest van "Aktion Südfront". een organisatie van ca. 60 personen 


De Tupamaros München werkte nauw samen met hun zusterorganisatie in Berlijn.
Vanaf de Herfst 1969 pleegden ze een reeks brandaanslagen in München.

https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Teufel
https://de.wikipedia.org/wiki/Irmgard_M%C3%B6ller
https://de.wikipedia.org/wiki/Rolf_Hei%C3%9Fler
https://de.wikipedia.org/wiki/Brigitte_Mohnhaupt
https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Enzensberger


https://de.wikipedia.org/wiki/Tupamaros_M%C3%BCnchen
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Tupamaros_M%C3%BCnchen"Aktion Südfront" was een organisatie bestaande uit een 60-tal leden voornamelijk uit de APO met als doelstelling een revolutie in de heersende opvoedingsmethodes te bespoedigen
http://protest-muenchen.sub-bavaria.de/artikel/1809*****************************************************************


De Eerste Generatie (1968-1972)


- De Baader Meinhof groep was een marxistische,  antikapitalistische en anti-imperialistische stadsguerrilla. De guerrilla acties waren gericht tegen het industriële apparaat (bedrijfsleiders), het militaire apparaat (US en NATO), het repressieapparaat (politie en justitie) en het politieke apparaat (politici).
De groep werd opgericht door Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Horst Mahler  en Ulrike Meinhof .

Andreas Baader
- Andreas Baader , een jonge man zonder vast beroep, met een symptomatische afkeer van autoriteit trekt naar Berlijn, waar hij in de zomer van 1967 aansluit bij de radicale linkse studentenbeweging. Hij wordt door de studenten aanvaard omdat hij van aanpakken weet en blijk geeft van durf bij betogingen.

 Na de ALBERTZ! ABTRETEN actie leert hij, tijdens een bijeenkomst in het huis van Bernward VesperGudrun Ensslin kennen, die toen nog met Vesper samenwoonde. Enige tijd daarna hebben ze een verhouding.
Warenhausbrandstigtung

- De brand in de à l´ Innovation op 22 mei 1967 inspireert Kommune 1 in Berlijn tot het uitgeven van het pamflet (*) : "Warum brennst du,Konsument"
(*) Met het “Kaufhausbrand –Flugblatt” wou de Kommune1 de napalm-bombardementen tijdens de Vietnam-oorlog aan de kaak stellen.
http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0085_kom&object=translation&st=&l=de
Het 

Openbaar ministerie van Berlijn diende klacht in tegen zeven leden (o.a. Fritz Teufel en Rainer Langhans) van Kommune 1 wegens de oproep tot plegen van strafbare feiten.
Ze werden op 22 maart 1968 vrijgesproken omdat niet bewezen kon worden dat ze dit daadwerkelijk gewild hadden en het pamflet werd als satire beschouwd.
http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0085_kom&object=facsimile&l=de


Rainer Langhans

Fritz Teufel


Brand bij Kaufhof
- Op 2 april 1968 wordt door Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Thorwald Proll en Horst Söhnlein brand gesticht bij twee Kaufhäuser Schneider en Kaufhof in Frankfurt. De brand wordt snel geblust , maar de schade bedraagt toch 673.000 DM.
Deze aanslag was een reactie tegen de onverschilligheid van de bevolking tegenover wat ze " der Völkermord in Vietnam"  noemden .- Die avond kreeg het DPA (Deutsche Presse-Agentur) een telefonische oproep van een vrouw met de boodschap : "Gleich brennt´s bei Schneider und im Kaufhof. Es ist ein politischer Racheakt"
Het bestuur van de SDS distantieerde zich van de nachtelijke brandstichting.
De brandstichters lieten een boodschap achter die de volgende jaren tot een slogan uitgroeit : (...) Macht kaputt,was Euch kaputtmacht (...)

www.spiegel.de/spiegel/print/d-46094079.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaufhaus-Brandstiftungen_am_2._April_1968
http://www.zeit.de/2006/09/II__1968_45_nettelbeck_prozess

De daders, die hadden opgeschept met hun actie, worden op 4 april 1968  gevat en moeten voor brandstichting terechtstaan.  Ze worden verdedigd door de advocaten Horst Mahler , die actief was in de APO en Otto Schily die actief was in de SDS.


Horst Mahler

Horst Mahler was een jurist die lid was van de  DSD en zich eveneens engageerde in de APO. Hij was de advocaat van verschillende studenten en ook van Rudi Dutschke. 
Hij zal Andreas Baader verdedigen en aan de basis liggen van het ontstaan van de RAF  
http://de.wikipedia.org/wiki/Horst_Mahler
*******************************************************************************
Otto Schily
Otto Schily was bevriend met Rudi Dutschke en Horst Mahler en nauw verbonden met de DSD. Hij vertegenwoordigde de burgerlijke partij tijdens het proces over de doodslag op Benno Ohnesorg. Hij verdedigde Gudrun Ensslin tijdens het proces voor de brandstichting en tijdens het Stammheim proces. Hij werd later Minister van BZ.http://www.hdg.de/lemo/biografie/otto-schily.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Schily


******************************************************************************

 Ze maken van het proces gebruik om een tribune te krijgen voor het thema "bevrijding" en maken er een show van, een gevangenisstraf beschouwen ze immers als een bevestiging van hun vastbeslotenheid.
- Op 31 oktober 1968 worden ze tot 3 jaar veroordeeld.
(*) De straf is zwaarder dan verwacht. De voorzitter verwerpt de stelling van “ overtuigde en idealistische daders” omdat ze lange tijd hun betrokkenheid  hadden ontkend.
Volgens Jutta  Ditfurth had de openbare aanklager 6 jaar gevraagd.

http://www.zeit.de/2006/09/II__1968_45_nettelbeck_prozess
www.spiegel.de/spiegel/print/d-45935107.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Jutta_Ditfurth

Proll, Söhnlein,Baader,Ensslin


*** Ulrike Meinhof volgt het proces en kan zich als linkse sympathisant identificeren met hun acties en schrijft in "konkret" een opmerkelijk artikel onder de titel "Warenhausbrandstiftung" waarin ze stelt dat het vernietigen van goederen in de kaart speelt van de kapitalistische industrie die de goederen opnieuw kan leveren en daarbij betaald wordt door de verzekering.  
(...) Das progressive Moment einer Warenhausbrandstiftung liegt nicht in der Vernichtung der Waren, es liegt in der Kriminalität der Tat, im Gesetzesbruch (...)

(...) So bleibt, dass das, worum in Frankfurt prozessiert wird, eine Sache ist, für die Nachahmung – abgesehen noch von der ungeheuren Gefährdung für die Täter, wegen der Drohung schwerer Strafen – nicht empfohlen werden kann. Es bleibt aber auch, was Fritz Teufel auf der Delegiertenkonferenz des SDS gesagt hat: ’Es ist immer noch besser, ein Warenhaus anzuzünden, als ein Warenhaus zu betreiben.’ Fritz Teufel kann manchmal wirklich sehr gut formulieren. (...)

Ze voelt zich slecht in haar huwelijk,wordt depressief, verlaat op 14 februari 1968 haar man Klaus Rainer Röhl die de uitgever is van konkret, en trekt met haar kinderen naar Berlijn en zoekt contact met de Berliner Scene waar Rudi Dutschke de centrale figuur is.
Ze leeft enige tijd met haar dochters in een woongemeenschap met haar vriendin de journaliste Marianne Herzog en haar vriend Jan Carl Raspe 

Voor het tijdschrift konkret heeft ze in oktober 1968 een interview met Gudrun Ensslin. Ze is onder de indruk en kan zich identificeren met het engagement van Enslin, die stelt dat om iets te veranderen enkel praten niet voldoende is maar dat er ook iets moet gedaan worden.
Tijdens het interview verneemt ze dat een eventuele aanwezigheid van de conciërge en zijn echtgenote, Ensslin er niet zou van weerhouden hebben om brand te stichten. (werd niet gepubliceerd) Klaus Rainer Rhöl en
Ulrike Meinhof
Klaus Rainer Rhöl werd in 1964 de verantwoordelijke uitgever van het linkse opinieblad "konkret" dat de voornaamste spreekbuis werd van APO. Hij ging in 1961 zijn tweede huwelijk aan met Ulrike Meinhof maar scheidde van haar in 1968.  
Wanneer het blad de commerciële toer opgaat ontstaat er een strijd met Ulrike Meinhof om de leiding van het blad die uitmondt in een poging tot bezetting van de redactie (Raus Kleiner Rhöl)
http://www.zeit.de/1969/20/raus-klainer-roehl
In tegenstelling tot zijn ex-vrouw distantieert hij zich van gewelddadige acties.
http://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Rainer_R%C3%B6hl

Anja Röhl


Bettina Röhl
In 2010 wordt hij door zijn dochters Anja (uit eerste huwelijk) en Bettina beschuldigd van ongewenste seksuele handelingen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Bettina_R%C3%B6hl
http://www.fr-online.de/home/interview-mit-bettina-roehl--raf-war-keine-kinderhilfsorganisation-,1472778,2679462.html
http://www.kitziblog.de/2008/10/02/der-baader-meinhof-komplex-mit-zeitzeugin-bettina-rohl/
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/9202086
http://www.spiegel.de/kultur/literatur/anja-roehl-die-frau-meines-vaters-rezension-a-885579.html
http://www.taz.de/!52198/
http://www.spiegel.de/panorama/debatte-ueber-kindesmissbrauch-bettina-roehl-wirft-ihrem-vater-paedophile-uebergriffe-vor-a-697556.html
http://www.anjaroehl.de/die-zeit-ist-reif-zur-padophiliedebatte/
http://www.taz.de/!52144/ 


*** Ulrike Meinhof schrijft in konkret ook een opmerkelijk opiniestuk onder de  titel : ``Warenhausbrandstiftung´´***
(...) Das progressive Moment einer Warenhausbrandstiftung liegt nicht in der Vernichtung der Waren, es liegt in der Kriminalität der Tat, im Gesetzesbruch (...)

www.infopartisan.net/archive/1967/266785.html
www.baader-meinhof.wetpaint.com/page/Ulrike+Meinhof+konkret+column+about+Frankfurt+dept.+store+bombings

In afwachting van de uitspraak i.v.m de aanvraag tot “Revision” (*) worden ze op 13 juni 1969 na 14 maanden gevangenschap of iets meer dan 1/3 van de straf, in voorlopige vrijheid gesteld.

(*) “Revision” of “Herziening” is in rechtszaken een buitengewoon rechtsmiddel waarbij een zaak naar een ander gerechtshof ter herziening wordt verwezen als de Hoge Raad het wenselijk acht.

Staffelbergkampagne

In 1969  heerst er, wegens onvrede over de gebruikte methodes en regels,  onrust in heropvoedingstehuizen in de deelstaat Hessen.

Op 28-06-1969 ontsnappen een 40-tal jongeren uit een heropvoedingstehuis in Staffelberg en vestigen zich met de hulp van studenten uit APO-kringen in een viertal huizen in Frankfurt en stichten er een min of meer illegale woongemeenschap.  
Baader, Ensslin en Thorward Proll namen tijdens hun voorlopige invrijheidstelling  deel aan de "Staffelbergkampagne" en bereiken, na een politie-razzia,een overeenkomst met de overheid om"Lehrlingskollektiven" te stichten om de jongeren een nieuw perspectief te bieden. Het "Jügendamt" stond niet weigerachtig tegenover het voorstel er van uitgaande dat Baader & Co wegens hun verleden dichter bij de wereld van de jongeren stonden dan de theoretici van de overheid.
Andreas Baader zag in de jongeren die aan de rand van de maatschappij leefden een kweekvijver voor de " Krieg der Bürgerkinder" 

  

Peter Jürgen Boock
Ze maken er kennis met de jonge Peter Jürgen Boock die, omdat hij op 7-8 mei 1969 aan de basis had gelegen van een opstand in de gesloten instelling van Glückstadt, naar Hessen was overgeplaatst.
Hij was één van de vluchtelingen die later een belangrijke rol zal spelen in de tweede generatie.


Baader en Ensslin willen de jongeren rekruteren voor hun strijd naar analogie met de jonge bolsjewieken die in 1917 de Russische Revolutie begonnen.- Ook Ulrike Meinhofdie voor een radio-reportage onderzoek deed over het jeugdtehuis "Fuldatal" in Guxhagen, kwam regelmatig naar Frankfurt waar ze opnieuw Gudrun Ensslin ontmoet en kennis maakt met  Andreas Baader, Thorward en Astrid Proll. Er ontstaat een vriendschapsband. 

http://www.ethesis.net/praagse_lente/praagse_lente.htm


BambuleGeneriek van de film
-Rond die tijd schrijft Ulrike Meinhof ,het script van " Bambule",(*)  een film die de autoritaire methodes in heropvoedingstehuizen aan de kaak stelt. Ze leert er onder meer Irene Goergens en Monika Berberich kennen.
Ze is niet tevreden met de cast omdat de jongeren zelf niet de hoofdrollen mogen spelen.
(*) " bambule" is in het jargon van gevangenen, het lawaai maken door het op elkaar slaan van alle mogelijke voorwerpen om hun protest te laten horen.
Wanneer bekend wordt dat Ulrike Meinhof  betrokken is bij de bevrijding van Andreas Baader weigert de SWF (Südwestfunk) de film uit te zenden. De film zal eerst in 1994 worden uitgezonden.  

https://wwbw.youtube.com/watch?v=Lss8rxjjXIM 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bambule_(Fernsehspiel) Knast-camp in Ebrach
- Van 15-07 tot 21-07-1969 organiseren 150-200 activisten een "Knastcamp" als ondersteuning van Reinhard Wetter (*) de eerste student die tot 8 maanden gevangenisstraf in de Jeugdgevangenis van Ebrach was veroordeeld wegens rijden zonder rijbewijs, onwettig dragen van een politie-uniform, het werpen van een steen naar de Griekse ambassade en het negeren van demonstratieverbod.
(*) Reinhard Wetter is nu een gevestigd advocaat
http://www.anwalt.de/anwalt-wetter
http://www.merkur-online.de/politik/knastreporters-87322.html

- Onder de deelnemers bevinden zich Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Fritz Teufel, Astrid Proll, Georg von Rauch, Brigitte Mohnhaupt, Thomas Weisbecker, Rolf Heißler, Irmgard Möller, Ina Siepmann, Susanne Plambeck en Bernward Vesper.

https://haschrebellen.de/blues-knastwoche

Vergadering in Füttersee

- Er wordt gediscussieerd over het gevangeniswezen in de Bondsrepubliek en de mogelijke verweermiddelen.


                   


Knast Camp optocht
Wanneer een aantal activisten demonstreren in Bamberg en enkele kleine vernielingen aanrichten worden er een 40-tal , waaronder Irmgard Möller, opgepakt en moet de politie hen beschermen tegen de lokale bevolking.


Knast camp aanhoudingen
 https://www.academia.edu/6777550/Mit_dem_Joint_in_der_Hand_Revolution_auf_dem_Land._Die_Rote_Knastwoche_in_Ebrach._In_Popmusik_und_Pillenknick._Umbruchzeit._Die_1960er_und_1970er_Jahre_auf_dem_Land._Bramsche_2011_S._195_-_207
http://haschrebellen.de/blues-knastwoche
http://huschhusch.blogsport.de/2009/09/02/62/
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-45522266.html


Ondergronds
Andreas Baader, Gudrun Ensslin en Astrid Proll op een terras in Parijs
(foto genomen door Astrid Proll - 1969) 
- Wanneer op 12 november 1969 hun aanvraag tot "Revision"  wordt verworpen en ze tot 22 maanden gevangenisstraf zouden veroordeeld worden, reizen Andreas Baader, Gudrun Ensslin en Astrid Proll naar Parijs waar ze met de hulp van studentenleider Cohn Bendit onderdak krijgen in het appartement van  Régis Debray, een linkse Franse intellectueel die op dat ogenblik een gevangenisstraf uitzit in Bolivië voor zijn steun aan Che Guevara. 


Daniel Cohn-Bendit

Régis Debray

Thorwald Proll en Horst Söhnlein verkiezen op dat ogenblik hun straf uit te zitten en verlaten definitief de groep rond Andreas Baader.
http://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Cohn-Bendit
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gis_Debray

- Na een tijd reizen Baader, Ensslin en Astrid Proll door naar Italië , waar ze op 4 februari 1970 vernemen dat hun ingediend gratieverzoek eveneens werd verworpen.

- Ze krijgen in Italië het bezoek van  Horst Mahler die hen voorstelt terug te keren naar Berlijn en een stadsguerrilla op te richten die volledig ondergronds opereert. 
- Wanneer Baader en Ensslin in februari 1970 terugkeren uit Italië hebben ze nog geen concrete plannen om een stadsguerrilla op te zetten. Ze reizen naar Berlijn en vragen onderdak bij Ulrike Meinhof en Peter Homann, waar ze enkele maanden verblijven. Ze worden uit voorzorg door de  kinderen van Ulrike Meinhof  Hans en Grete genoemd, bijnamen die later nog zullen gebruikt worden.
- Mahler wil met Baader en Ensslin een stadsguerrilla vormen naar het voorbeeld van de Tupamaros, een stadsguerrilla in Urugay in de jaren 1960-1970  maar Baader en Ensslin hebben op dat moment nog geen concrete plannen om een stadsguerrillagroep te vormen.Dieter Kunzelmann

- Een samenwerking met de  Tupamaros West-Berlin loopt op niets uit omdat Andreas Baader de leider wou zijn wat niet aanvaard werd door Dieter Kunzelmann, de stichter van de groep.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Kunzelmann
http://de.wikipedia.org/wiki/Tupamaros_West-Berlin


- Mahler zet, na de weigering van KunzelmannBaader en Ensslin aan een nieuwe stadsguerrilla te vormen .
Monika Berberich
- De groep rond Baader bestaat snel uit een tiental leden : Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Horst Mahler, Brigitte Asdonk, Heinrich “Ali” Jansen, Ingrid Schubert, Astrid Proll, Manfred Grashof en zijn vriendin Petra Schelm en Monika Berberich de secretaresse van Mahler.


- Andreas Baader wordt op 4 april 1970 bij na een door Peter Urbach met de Verfassungsschutz opgezette politiecontrole (*) aangehouden.

(*) Andreas Baader, Horst Mahler en Astrid Proll waren met de V-mann Peter Urbach, die in  de organisatie was geïnfiltreerd, naar een kerkhof in het Berlijnse stadsdeel Buckow gereden om er een kist met wapens uit WO II, die er volgens Urbach begraven lag, op te graven.
Toen ze onverrichterzake terugreden werd de wagen van Andreas Baader en Astrid Proll om 03.15 h bij een ogenschijnlijke verkeerscontrole staande gehouden. Wanneer Baader die een vals paspoort heeft op naam van Peter Chenowitz het aantal kinderen, dat op het paspoort vermeld staat, niet kan noemen wordt hij opgepakt en kan Astrid Proll beschikken.
Toen Horst Mahler zich om 09.00 h telefonisch als advocaat bij de politie meldde met de vraag of hij “ de Heer Baader” die was aangehouden kon spreken, verschafte hij de politie ongewild de zekerheid dat de aangehoudene wel degelijk Andreas Baader was. Die was op dat ogenblik nog niet met vingerafdrukken geïdentificeerd. 

*** Begin 1970 waren er 7181 rechtszaken hangende tegen demonstranten.
 Op 18 maart 1970 wordt een amnestiewet van kracht die voor straffen korter dan acht maanden ontslag van rechtsvervolging voorzag. De amnestiewet verdeelde de Linke. Een deel maakte gebruik van de amnestie om af te haken. De SDS hief zich op en dit betekende het einde van de APO. 

*** Eind 1968 viel Die Linke uiteen in splintergroepen die zich meer met zichzelf bezighielden. Aanvang der zeventiger jaren viel de protestbeweging in het studentenmilieu stil. Veel studentenleiders die de beweging gedragen hadden sloten hun studies af en Rudi Dutschke was buiten strijd. De SDS had praktisch opgehouden te bestaan. Een verandering in de politieke cultuur was de erfenis van de APO. Er werd kritiek gegeven op de staat en zijn instellingen. Er ontstond een drang naar zelfontplooiing die afstand nam van de tot dan toe geldende regels voor algemeen welzijn.


Bevrijding van Andreas Baader


- Een formele stichtingsdatum van de RAF is er niet, maar algemeen neemt men aan dat de bevrijdingsactie van Andreas Baader de eerste actie is van de Baader Meinhof groep.

Andreas Baader krijgt meermaals bezoek van o.a. Horst Mahler, Monika Berberich, Ulrike Meinhof en Gudrun Ensslin onder de schuilnaam dr.Gretel Weitemeier.


- Op vraag van Ensslin stelde de journaliste Ulrike Meinhof  voor een interview met Andreas Baader aan te vragen, onder het mom een boek te schrijven over de ontwikkeling van kinderen die een deel van hun jeugd in een opvoedingstehuis hadden doorgebracht.
(*) Ze liet de uitgeverij  Klaus Wagenbach een gefingeerde auteursovereenkomst opstellen voor een boek over randgroepjongeren met als auteur Ulrike Meinhof en co-auteur Andreas Baader

Tijdens een werkvergadering, die doorging in het Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (*) in Berlin-Dahlem, zouden gewapende handlangers Andreas Baader bevrijden.

(*) In het Instituut waren tijdschriften uit de jaren 1920 aanwezig die enkel ter plaatse konden geconsulteerd worden, vandaar dat er de werkvergadering doorging.

- Wanneer Peter Homann er voor pleit om Ulrike Meinhof, de moeder van twee kinderen, niet actief te betrekken bij de bevrijding en uit de illegaliteit te houden snauwt Gudrun Ensslin hem toe : " du willst die Fotzen an ihrer Emanzipation hindern"

Irene Goergens
Ingrid Shubert


- Het plan lukte en op 14 mei 1970 werd Andreas Baader door Irene Goergens, Ingrid Shubert, Gudrun Ensslin en een gemaskerde man gewapenderhand bevrijd.Tijdens de actie schiet  de man de bediende Georg Linke neer die zwaar gewond wordt.
- De gemaskerde man, een huurling (*) van buiten de bende, werd nooit geïdentificeerd.
(*) Volgens Stefan Aust kende Peter Homann de naam van de schutter  maar wou die hem niet verraden. Het gerecht verdacht Hans Jürgen Bäcker er van de schutter te zijn, maar die werd vrijgesproken.  


- Alhoewel ze het aanvankelijk niet van plan was bij de bende aan te sluiten, vluchtte Ulrike Meinhof  samen met Andreas Baader en de bevrijders (*). 
(*) De chauffeur van de klaarstaande vluchtwagen was Astrid Proll. Tijdens de vlucht werd van wagen gewisseld met een nieuwe bestuurster.( Marianne Herzog? Hanna Krabbe?)

Ze dook vanaf die dag onder met de bende en werd meteen één van de meest gezochte personen in Duitsland.
(*) Enkel de foto van Ulrike Meinhof  prijkt op de affiche die overal werd aangeplakt. Op die affiche wordt zij er van beschuldigd van poging tot doodslag op Georg Linke, alhoewel de politie wist dat zij niet de schutter was.
www.spiegel.de/spiegel/print/d-53060246.html  (RAF serie III - Wie alles anfing )
 *** Ulrike Meinhof legt uit op een geluidsband waarom de bevrijding van Andreas Baader moest plaats hebben en staat eveneens stil bij het het schietincident.
De bandopname laat ze door Horst Mahler aan de Franse journaliste Michèle Ray bezorgen die op haar beurt de opname aan Der Spiegel bezorgt.

 (…) Erst mal natürlich deswegen, weil Andreas Baader ein Kader ist(...) 
(...) Wir sagen natürlich, die Bullen sind Schweine. Wir sagen, der Typ in Uniform ist ein Schwein,kein Mensch.Und so haben wir uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden, und es ist falsch,überhaupt mit diesen Leuten zu reden. Und natürlich kann geschossen werden.(...)
 www.spiegel.de/spiegel/print/d-44931157.html


Op 5 juni 1970 verschijnt in het tijdschrift Agit 883 nr 62 , als de eerste openlijke aankondiging van de RAF over haar programma, een tekst door Ulrike Meinhof opgesteld : '' Die Rote Armee aufbauen ''


 *** Het motto luidde: verbrand alle schepen achter je. Een leven in de illegaliteit,  zonder compromis en zonder bezit wordt de nieuwe levensvorm.

De terugkeer naar de legale Linke, die zich heeft onderworpen aan het bekrompen establishment, is hierbij uitgesloten. 
(...) Die Klassenkämpfe entfalten
Das Proletariat organisieren
Mit dem bewaffneten Widerstand beginnen
Die Rote Armee aufbauen! (...)


www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/Stadtguerilla+RAF/RAF/brd+raf/003.html
www.plakat.nadir.org/883/index.html

- Het pamflet werd verdeeld onder de studenten in Heidelberg en andere steden.Opleidingskamp Al FatahOp 8 juni 1970 vertrekken Horst Mahler, Petra Schelm, Manfred Grashof, Hans-Jürgen Bäcker, Ali Jansen en de in Berlijn woonachtige Palestijnse politicus Said Dudin van op de luchthaven Schönefeld naar Beiroet en dan verder naar een trainingskamp van Al Fatah in Jordanië..(*)
(*) Jordanië was het toevluchtsoord voor Palestijnse vluchtelingen na de zesdaagse oorlog in 1967. De oorlog tussen Israël tegen Egypte, Jordanië en Syrië had plaats op 5-10 juni 1967, naar aanleiding van de blokkade van de golf van Akaba door Egypte. Hij eindigde met een totale overwinning van Israël dat gehele gebieden veroverde d.i.de zogenaamde “Bezette Gebieden”:  Sinaï, Golan Hoogte en de Westelijke Jordaanoever
Said Dudin komt een tiental dagen terug met paspoorten van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) voor Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin, Irene Goergens, Ingrid Schubert, Brigitte Asdonk  en Peter Homann. 


Andreas Baader is de absolute leider van de groep die de kiem is van de latere  RAF, met Gudrun Ensslin als secondant die als enige tegen Baader durft in te gaan.

- Andreas Baader is in discussies niet voor rede vatbaar en drijft regelmatig de spot met de intellectuele en onhandige Ulrike Meinhof. Hij is uitermate grof tegen haar en scheldt haar meermaals uit voor  "bürgerliche Fotze " .

Wanneer Ulrike Meinhof verdrietig is wegens het gemis van haar kinderen (*) wordt dit door Ensslin als een teken van zwakte aanzien.
Volgens Ensslindie haar kind heeft achtergelaten, moet een revolutionair bereid zijn om "alle schepen achter zich te verbranden".
www.spiegel.de/spiegel/print/d-53135552.html

- Al snel ontstaan er meningsverschillen met de Palestijnen over het eten, het gemengde slapen, naakt zonnebaden, het verkwisten van munitie, het vermeend onaangepast opleidingsprogramma voor een stadsguerrilla, de hiërarchie bij de Palestijnen ... .

Het komt ook tot een open conflict tussen Andreas Baader en Peter Homann, die het niet eens is met de houding van Andreas Baader en bovendien vindt dat de politieke discussie op de achtergrond is verzeild. 
Wanneer Peter Homann Andreas Baader na een oplopende ruzie neerslaat keren de anderen zich tegen hem. 
Peter Homann isoleert zich en de anderen vrezen dat hij de groep zal verlaten en informatie, zoals namen van groepsleden en adressen, aan de politie zal overmaken.
Abu Hassan

De groep, onder impuls van Baader en Ensslin, maakt plannen (*) om hem uit te schakelen maar met de hulp van de Abu Hassan, de commandant van de trainingskampen van de PLO en hoofd van Fatah en Black September, kan hij naar Duitsland afreizen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Hassan_Salameh(*)  Homann kon flarden van een groepsgesprek opvangen, volgens een bepaalde bron louter toevallig volgens een andere bron met de hulp van een Palestijn. Toen hij achteraf aan Astrid Proll vroeg wat er beslist was, toonde ze hem demonstratief een kogel.
Andreas Baader en  Gudrun Ensslin wilden hem ombrengen op een manier dat het, naar het idee van Baader, op een schietongeval zou lijken. Horst Mahler wou hem laten veroordelen door een "volksproces" en Ulrike Meinhof wou hem laten opsluiten door de Palestijnen.
Gudrun Ennslin had hem zelfs bij Abu Hassan aangeklaagd als Israëlische spion en aangemaand hem te doden, maar dit werd geweigerd.  

- Na voortdurende meningsverschillen met de Palestijnen werd de groep ontwapend  en werd de opleiding in augustus 1970 vervroegd afgebroken.

Hans-Jürgen Bäcker die nog niet gezocht werd mocht als eerste als verkenner vertrekken.
Op de luchthaven Schönefeld wekte hij de achterdocht van de luchthavenpolitie door zijn Duits accent gekoppeld aan een Arabisch paspoort en het bezit van een wapen.
Hij werd door de Stasi ondervraagd die tot in detail op de hoogte bleek te zijn van de handel en wandel van de RAF leden.

Peter Homann vertrok een paar dagen na de groep en kreeg onderdak bij Stefan Aust, die hij kende van bij "konkret" . 

*** De RAF was van plan door de acties van de Stadtguerrilla te bewerkstelligen dat de Amerikaanse bezettingstroepen West-Berlijn zouden verlaten. Bovendien wilden ze het politie- en justitieapparaat vernietigen, de ambtenarij demoraliseren en de senator Kurt Neubauer (*) ontvoeren om de vrijlating van politieke gevangenen af te dwingen.


Kurt Neubauer
(*) Neubauer was de “Innensenator” d.i.de minister van Binnenlandse zaken voor de deelstaat Berlijn. Het was Neubauer die de V-man Peter Urbach inzette tegen de RAF 


Na het Al Fatah kamp besloten enkele leden uit de RAF te stappen. De namen werden nooit bekend gemaakt.


*** Al Fatah was aanvankelijk een Palestijnse guerrillaorganisatie die in 1959 door Jasser Arafat,  lid van de Palestijnse diaspora, in Koeweit werd  opgericht. De organisatie heeft tot doel de staat Palestina terug op te richten.
In 1964 pleegden ze de eerste aanslagen in Israël. In 1969 sluit Al Fatah zich aan bij de PLO (Palestine liberation Orgaanisation) en neemt er de leiding.***

 http://en.wikipedia.org/wiki/Fatah
*******************************************************************************
Peter Homann (r)
Peter Homann (1936 - ) bewoog zich aan de rand van de studentenbeweging en leerde Andreas Baader kennen. Hij studeerde journalistiek en beeldende kunst en was als kunstenaar en journalist vrije medewerker bij het tijdschrift konkret waar hij in contact komt met Ulrike Meinhof en met haar bevriend raakt. 
Na haar scheiding had hij met haar een verhouding en woonde hij samen met haar in Berlijn.
Op 1 mei 1970 wordt hij samen met Ulrike Meinhof  administratief aangehouden wanneer ze in het Berlijnse stadsdeel Märkischen Viertel deelnemen aan de bezetting van een fabriekshal dat ze willen doen ombouwen tot een jeugdhuis. 
Dit alles leidde ertoe dat hij medeverdachte werd in de bevrijding van Andreas Baader. Alhoewel hij met de zaak niets te maken had , nam hij, om aan zijn aanhouding te ontkomen, met de groep deel aan de terroristenopleiding bij Al Fatah in Jordanië.
http://www.trend.infopartisan.net/trd0813/t070813.html 

Peter Homann was niet akkoord dat tijdens het kamp  alles op de training tot guerrillastrijder werd gezet en dat de politieke discussie naar het achterplan werd verschoven.  Het kwam tot grote ruzies tussen hem en de rest van de groep en hij zonderde zich af . Nadat het duidelijk werd dat de groep hem als een verrader aanzag en gezamenlijk beslist had  hem te elimineren, kon hij met de hulp van de Palestijnse kampleider Abu Hassan naar Duitsland vluchten. 
Daar er na zijn terugkeer uit Jordanië  nog steeds een aanhoudingsbevel tegen hem loopt, vindt hij onderdak bij Stefan Aust .
Op 17-11-1971 meldt hij zich hij de politie na een interview te hebben gegeven aan “Der Spiegel” waarin hij zijn visie weergeeft op de gebeurtenissen.
In de jaren ’70 neemt hij zijn werk als journalist terug op.

www.taz.de/1/leben/alltag/artikel/1/meinhof-war-nicht-mutterfaehig/
www.spiegel.de/panorama/0,1518,697556,00.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Homann
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43144587.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8716523.html
http://www.zeit.de/2008/38/Aust-Interview-38/komplettansicht


*****************************************************************************


 • Bettina en Regine

Klaus Rainer Röhl en Ulrike Meinhof
met hun kinderen Bettina en Regina

Bettina en Regine Röhl , de tweeling van Klaus Rainer Röhl en Ulrike Meinhof , werden geboren in 1962.

- Na de scheiding van hun ouders in 1968 nam Ulrike Meinhof  de kinderen mee naar Berlijn.

- Op 16-05-1970, een paar dagen na de bevrijding van Andreas Baader en het onderduiken van Ulrike Meinhof worden de kinderen door het Amtsgericht in Berlijn-Charlottenburg tijdelijk toegewezen aan Klaus Rainer Röhl. 
Hierbij werd de politie opdracht gegeven de kinderen via interpol op te sporen, waarschijnlijk om Ulrike Meinhof op het spoor te komen.

Ulrike Meinhof had vóór de bevrijding van Andreas Baader de kinderen ondergebracht in Bremen, bij een bevriend echtpaar Holtkamp. (Jürgen Holtkamp was een vriend van bij konkret).
Ulrike Meinhof haatte haar man en wou dat haar zus Wienke de kinderen zou opvoeden  wanneer ze zelf niet voor haar kinderen zou kunnen zorgen. Haar pleegmoeder Renate Riemeck koos in deze de kant van Röhl.

- Op 22-05-1970 laat ze de advocaat Hans Christian Ströbele bezwaar aantekenen.
Uit vrees dat de politie de kinderen zou vinden laat ze de kinderen door Hanna Krabbe en Marianne Herzog naar een Duitse hippie gemeenschap brengen in Gibellina in Sicilië. Baader en Ensslin hadden er verbleven nadat hun beroepsprocedure i.v.m. de Warenhuisbrand verworpen was.

- Tijdens haar verblijf in Jordanië maakt Ulrike Meinhof  zich zorgen wat er met haar kinderen zal gebeuren mocht ze in beroep het hoederecht verliezen. In het kamp wordt haar gesuggereerd  dat een weeshuis voor kinderen van gesneuvelde jihadisten in Jordanië een mogelijke oplossing is. In dit geval zal ze haar kinderen niet meer terugzien en is deze oplossing waarschijnlijk de ultieme noodoplossing.

- Op 10-07-1970 wordt bij het Landgericht in Berlijn de voogdij in beroep aan Ulrike Meinhof toegewezen.

- Op 3-08-1970 beslist het Amtsgericht in Hamburg -Blankenese dat Klaus Rainer Röhl voorlopig mag bepalen waar de kinderen moeten verblijven.

- Volgens Sefan Aust heeft Peter Homann en Hanna Krabbe hem, begin september 1970, verteld dat iemand van de Baader-Meinhof groep de kinderen uit Gibellina zou ophalen om in een Jordaans weeshuis onder te brengen.
Stefan Aust reist op eigen houtje naar Gibellina en kan de kinderen, die hem kenden, meenemen omdat hij beschikt over het wachtwoord " Professor Schnase" dat Hanna K. hem had meegedeeld. Hij draagt de kinderen over aan hun vader die toevallig in Italië met vakantie is.

- Volgens Jutta Ditfurth was het onderbrengen van de kinderen naar een Palestijns kamp enkel een overweging en reisde Ulrike Meinhof  na de terugkeer uit Jordanië zelf die naar Gibellina  om haar kinderen op te halen. Toen ze vernam dat die waren vertrokken stortte haar wereld in. Ze reed terug naar Bremen waar ze zich schuil hield bij de familie Holtkamp.

- Volgens Stefan Aust waren de groepsleden te weten gekomen dat de kinderen waren weggehaald. Na Hanna Krabbe te hebben bedreigd  en kwamen ze te weten dat Peter Homann en  Stefan Aust er achter zaten. Mahler en Baader zouden naar hen op zoek zijn gegaan om ze mogelijk om te brengen maar konden ze uiteindelijk niet vinden.*****************************************************************************
Stefan Aust
- Stefan Aust (1946 - ) was redacteur bij het tijdschrift konkret tot 1969.Toen hij voor het TV blad Panorama een artikel moest schrijven over Ulrike Meinhof, ging hij op zoek naar Peter Homann, die hem vertelde wat er met de kinderen van Meinhof dreigde te gebeuren.. Hij haalde op eigen houtje de kinderen uit de schuilplaats in Sicilië en brengt ze naar hun vader Klaus Rainer Röhl.
Stefan Aust  en Peter Homann ontsnappen even later aan een aanslag die door Andreas Baader en Horst Mahler beraamd was, nadat Hanna K. hen onder bedreiging verteld had wie de kinderen had opgehaald.
Het boek '' der Baader Meinhof Komplex '' , dat later verfilmd werd en als naslagwerk geldt, werd door hem in 1985 geschreven. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Aust
https://www.youtube.com/watch?v=elNanP01MxY
http://www.zeit.de/2008/38/Aust-Interview-38/komplettansicht

*******************************************************************************


De overvallen en aanslagen

- Bij hun terugkeer uit Jordanië onderneemt de groep verschillende bankovervallen, autodiefstallen en diefstal van documenten om een logistieke basis uit te bouwen en ondergedoken te kunnen functioneren.Zo leggen zij zich toe op het stelen van een snelle BMW 2002 die de Baader Meinhof Wagen " werd genoemd, wat de autoconstructeur ongewild heel wat publiciteit oplevert. ( te vergelijken met het fenomeen Golf GTI tijdens " de bende van Nijvel" in de tachtiger jaren)

- Er wordt ook voortdurend gezocht naar onderduikadressen en uit veiligheidsoverweging 
kent enkel de kern alle namen. Het lager echelon kent enkel de bijnaam .

 *** Irene Goergens - Peggy ; Astrid Proll -Rosi ; Horst Mahler - James ;
Gudrun Ensslin- Grete ; Andreas Baader - Hans ; Ulrike Meinhof - Anna
Jan-Carl Raspe - Fred, Karl Heinz Ruhland - Kalle ; Beate Sturm - Jutta
Ilse Stachowiak - Teeny ; Irmgard Möller - Gabi*** 

www.spiegel.de/spiegel/print/d-43078897.html


- Werner Hoppe ,de "Autoknacker", beging in 1970 minstens zeven autodiefstallen (*) en een inbraak met diefstal van blanco paspoorten.
(*)Aanvankelijk werd de “Doublettenmethode”toegepast : Men zocht een geschikte wagen op een publieke Parking. Van zodra de bestuurder aankwam volgde men hem naar zijn woning.
Vervolgens kwam men, onder de mom van een enquête, allerlei technische vragen stellen over de wagen met inbegrip van het chassisnummer. Er werd dan een gelijkaardige wagen gestolen die werd omgekat met het chassisnummer van de eerste wagen. Er reden vanaf dan 2 dezelfde wagens rond met hetzelfde kenteken en hetzelfde chassisnummer en geen van beide was als gestolen opgegeven of was geseind.
Na enige tijd werd die methode verlaten wegens te omslachtig.

- Karl Heinz Ruhland is een automonteur in de garage van Eric Grusdat. Beide mannen zijn de specialisten in het omkatten van gestolen wagens.

- Men geraakt aan wapens door inbraak in wapenwinkels maar ook uit leveringen van de Fatah.De groep beschikt ook over CB radio´s waarmee ze de politie afluisteren.

- Baader en Ensslin hadden Ulrike Meinhof  nodig wegens haar intellect en haar bekendheid, die veel jongeren ertoe bracht ook bij de groep aan te sluiten.
Heel wat jonge vrouwen sloten aan bij de RAF en na een tijd ontstonden heel wat lesbische relaties.Rond die tijd bestond de groep uit een 25-tal leden.


Der Dreierschlag


Op 29 september 1970 worden drie banken in Berlijn overvallen.
Aan de gezamenlijke actie van de RAF en de Bewegung 2.Juni die de "der Dreierschlag" werd genoemd, nemen minstens 16 personen deel. 
Een groep met Manfred Grashof,Petra Schelm, Ali Jansen, Gudrun Ensslin en  Ulrike Meinhof  overvalt een Berliner Sparkasse .
Een tweede Berliner Sparkasse werd overvallen door Ralf Reinders, Georg von Rauch e.a. van de Tupamaros West-Berlin.
Een derde groep met Andreas Baader, Horst Mahler, Karl-Heinz Ruhland, Irene Goergens en Eric Grusdat overvallen een Berliner Bank. 
De totale buit bedraagt 217.000 DM
De overvallers laten een papier achter met de boodschap enteignet die Feinde des Volkes "

In die periode gaan Hans-Jürgen Bäcker en Ali Jansen op verkenning naar "Munsterlager", een kazerne van de Bundeswehr in Munster, met het oog op er in de komende weken in te breken om wapens te stelen.


 • De eerste aanhoudingen
Brigitte Asdonk
Op 9 oktober 1970 worden vijf leden Ingrid Schubert,Monika Berberich, Brigitte AsdonkIrene Goergens en Horst Mahler, aangehouden. Een anonieme beller (*) die zich uitgeeft voor Müller had de Berlijnse politie gemeld dat Baader, Ensslin en Mahler elkaar zouden treffen in de Knesebeckstraße,89 . Baader en Ensslin dagen echter niet op.  
(*) De groep was van mening dat de verrader binnen de groep moest gezocht worden. Baader en Ensslin verdachten Hans-Jürgen Bäcker, één van de weinigen die niet klakkeloos aannam wat Baader zei.  


Heinrich "Ali" Jansen
- In de nacht van 15 op 16 november 1970 wordt door Ulrike Meinhof, Ali Jansen en Karl Heinz Ruhland ingebroken in het stadhuis van Neustadt . Ze ontvreemden er blanco paspoorten,identiteitskaarten,stempels en zegels. Een week later herhalen ze het in het stadhuis van Langgöns-Gießen.

Eind 1970 wordt in Berlijn de grond te heet onder hun voeten en besluit de groep uit te wijken naar Hamburg, Nürnberg en Frankfurt in de Bondsrepubliek. Frankfurt werd het nieuwe  centrum van de RAF. 
Dit hield in dat opnieuw een infrastructuur diende te worden uitgewerkt met alle middelen die hiervoor nodig waren: wagens, geld, papieren, verblijfsadressen wapens en meer leden.
- Soms wordt een gestolen wagen met de vingerafdrukken van Baader en Ensslin in een andere stad gestald om de politie op een dwaalspoor te brengen.


- Wanneer Ulrike Meinhof  en Karl-Heinz Ruhland de auto van Jan-Carl Raspe in Heinsen willen ophalen worden ze door de politie staande gehouden omdat de wagen reeds door de politie werd geobserveerd. Nadat bleek dat de papieren van de auto en de passagiers in orde (*) waren konden ze beschikken. 
(*) De wagen stond niet geseind = Doublettenmethode ? . Tegen Ruhland was nog een opsporingsverzoek  en Meinhof had valse papieren op naam van Sabine Marckwort


Beate Sturm

- Op 20 december 1970 worden Karl Heinz Ruhland, Ali Jansen en Beate Sturm tijdens een autocontrole in Frankfurt staande gehouden . Wanneer Ruhland de politie vergezelt naar hun patrouillewagen, kunnen Ali Jansen en Beate Sturm ontsnappen. Ruhland geeft zich over en wordt  aangehouden. . Kort  daarna stapt Beate Sturm uit de RAF.
Ruhland zal de politie belangrijke informatie bezorgen betreffende onderduikadressen en geplande acties. Hij zal eveneens optreden als getuige bij verschillende processen tegen RAF-leden.

In de nacht van 20 december 1970 worden Ulrike Meinhof en Jan-Carl Raspe door de politie bij een autocontrole staande gehouden. Wanneer de agenten haar papieren controleren geeft ze gas en vlucht weg.
Hierdoor kwam de politie in het bezit van haar nieuwe uiterlijk op naam van Sabine Marckwort. Astrid Proll
- Op 23 december 1970 verwittigt de eigenares van een Mercedes de politie in Nürnberg dat men poogt haar wagen te stelen.Ulrike Meinhof en Astrid Proll kunnen vluchten. Ulrich Scholze geeft zich over en Ali Janssen wordt gevat nadat hij op de politie vuurde.
Ulrich Scholze wordt de volgende dag vrijgelaten en keert niet meer terug naar de RAF
www.spiegel.de/spiegel/print/d-43176397.html


***  Ulrike Meinhof heeft van de kern de zwakste zenuwen, is prikkelbaar en raakt gedeprimeerd omdat alle energie naar het organiseren van het ondergronds leven gaat  en er geen tijd is voor het politieke werk. 
Ze is het niet altijd eens met de de impulsieve Baader die geen tegenspraak duldt en op wie enkel Gudrun Ensslin een kalmerende invloed heeft.
Bovendien is ze van mening dat er een en ander misloopt omdat er niet met overleg wordt gehandeld.(*)
(*) Dit was in feite  een verkapte aanval op Andreas Baader
Andreas Baader ziet het totaal anders: niet de groep maar de individuen maken fouten.
 (...) Fehler klar sind Fehler gemacht worden. Aber von einzelnen,nicht von der Gruppe (...) 

Die houding ligt mede aan de basis dat bepaalde leden o.a. Beate Sturm en Astrid Proll na enige tijd afhaken.

*** De impulsieve Baader duldt geen tegenspraak en enkel Gudrun Ensslin heeft een kalmerende invloed op hem.

De te volgen koers wordt nooit door de groep bepaald maar steeds door Baader en Ensslin.


Artikel in HNA
- Op 15 januari 1971 worden in Kassel twee filialen van een plaatselijke spaarbank overvallen. De buit bedraagt 114.000 DM • Der Baader Meinhof Komplex- Eind 1970 wordt, op vraag van de Bondsminister van binnenlandse zaken, Hans Dietrich Genscher,  besloten dat het BKA ( Bundeskriminalamt) de opsporing en het onderzoek naar de RAF centraal vanuit Bonn zal voeren.


Alfred Klaus
Alfred Klaus , Kriminaloberkommissar stelt een Sonderkommission Baader Meinhof (Soko BM) samen.Het project krijgt de naam `` Der Baader Meinhof Komplex``. 
Op twee jaar tijd worden de begroting en het effectief van de BKA nagenoeg verdubbeld.In de deelstaten worden ook terrorismebestrijdingsteams samengesteld.
- Alfred Klaus bestudeert de ideologie en de drijfveren van de anti-autoritaire studentenbeweging en de APO. 
In zijn voorlopig rapport van 19 februari 1971 vat hij de ideologische achtergrond als volgt samen :
(...) Die Beweggründe für das strafbare Tun der Täter und die von ihnen verfolgten revolutionären Ziele haben ihren Ursprung in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung der letzten Jahre, die durch die antiautoritäre Studentenbewegung und andere Kräfte der außerparlamentarischen Opposition ausgelöst wurde (...)

Hij bezoekt de ouders van de kopstukken van de bende om een beeld te krijgen van hun achtergrond.
Hij pluist de gerechtelijke dossiers uit vanaf de Warenhausbrandstiftung  tot de overvallen in Kassel, en stelt vast dat de leden van de Baader Meinhof groep blijk geven van intelligentie ,van fanatisme en onverschrokkenheid. Hierop moet de politie worden voorbereid.
http://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Klaus
http://www.tagesspiegel.de/zeitung/in-der-kinderstube-der-raf/353326.html
*****Manfred Grashof
- Op 10 februari 1971 willen in Frankfurt Westend, de twee politiebeambten, Michael Grünhagen en Heinz Simons een identiteitscontrole  uitvoeren op Manfred Grashof en Astrid Proll . Simons vuurt op Astrid Proll, maar ze kunnen beiden ontkomen. De politiebeambten leggen valse verklaringen af als zouden ze zelf onder vuur zijn genomen.  
-Horst Mahler schreef tijdens zijn gevangenschap een beginselverklaring met als doel het begrip Stadtguerilla te omschrijven, zonder echter met Baader, Ensslin en Meinhof te overleggen. Het concept wordt verworpen en betekent het einde van de entente met Horst Mahler.


 • Konzept Stadtguerilla- In april 1971 geeft de RAF een communiqué uit. Het is een manifest, van de hand van Ulrike Meinhof, over stadsguerrilla : " Das Konzept Stadtguerilla"

(...) Stadtguerilla zielt darauf,den staatlichen Herrschaftsapparat an einzelnen Punkten zu destruieren,stellenweize außer Kraft zu setzen, den Mythos von der Allgegenwart des Systems und seiner Unverletzbarkeit zu zerstören (...)

www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/Stadtguerilla+RAF/RAF/brd+raf/004.html


In het manifest is voor het eerst sprake van de “Rote Armee Fraktion” (*) en wordt er een logo in afgebeeld.
De RAF claimt het monopolie van de stadsguerrilla en roept de andere groepen op zich bij hen aan te sluiten.


Rote Armee Fraktion
- Logo -
(*) Voordien werd er steeds over de  “Baader Meinhof Gruppe” of “Baader Meinhof Bande” bericht.
( In het logo staat niet,zoals internationaal verbreid, een Kalaschnikov maar een Duitse Heckler & Koch) • Een eerste proces


- In het voorjaar 1971 heeft het proces plaats tegen Horst Mahler, Irene Goergens en Ingrid Schubert voor hun aandeel in de bevrijding van Andreas Baader.
Wanneer na twee maanden het lijkt uit te monden in een vrijspraak voor Horst Mahler laat Kurt Neubauer, de Berlijnse senator voor Binnenlandse Zaken, de
V-man  Peter Urbach (*) getuigen tegen Horst Mahler.
Bij gebrek aan bewijs wordt Horst Mahler vrijgesproken voor zijn eventueel aandeel in de bevijding van Andreas Baader. Ingrid Schubert werd veroordeeld tot 6 jaar en Irene Goergens tot 4 jaar jeugdgevangenis.
Horst Mahler bleef in de gevangenis vermits er nog twee aanklachten liepen.

(*) PeterUrbach weigerde alle vragen te beantwoorden  die niet rechtstreeks à charge tegen Horst Mahler konden worden gebruikt, zoals vragen i.v.m. zijn leveringen van bommen aan de groep of zijn connecties met de Verfassungsschutz.

http://www.berlin.de/sen/inneres/service/ueber-uns/berliner-innensenatoren/kurt-neubauer/artikel.36703.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Neubauer_(SPD)
 • Sozialistisches Patientenkollektiv


***** In het voorjaar 1971 besluit Wofgang Huber, de stichter van het SPK, contact te zoeken met gelijkgestemden, waarbij de Baader Meinhof groep hem het meest voor de hand liggend was. Dit contact was voor Andreas Baader welgekomen want dit was een gelegenheid om leden te werven voor de groep. 
Midden 1971 traden veel leden van de SPK  toe tot de RAF o.a Klaus Jünschke, Elisabeth von Dyck, Margrit Schiller,Lutz Taufer,Bernhard Rössner,Hanna Krabbe,Siegfried Hausner, Sieglinde Hofmann,Ralf Baptist Friedrich en vermoedelijk ook Friederike Krabbe. Zij zouden de ruggengraat vormen van de tweede generatie. *****

http://www.s197410804.online.de/Personen/HuberW.htm*** De SPK (Sozialistisches Patientenkollektiv) werd in februari 1970 door de arts Wolfgang Huber gesticht in de Polikliniek van de Universiteit Heidelberg. De grondgedachte was dat psychische aandoeningen veroorzaakt worden door een ziekmakende kapitalistische maatschapij en dat i.p.v te trachten de patiënten geschikt te maken voor die maatschapij , het beter is eerst de maatschappij te hervormen .
(...) Es darf keine therapeutische Tat geben,die nicht zuvor klar und eindeutig als revolutionäre Tat ausgewiesen worden ist (...)
(...) Das System hat uns krank gemacht, geben wir dem kranken System den Todesstoß (...)
Wolfgang Huber
Het oorspronkelijke collectief ontwikkelde zich tot een revolutionaire strijdersgroep met werkgroepen die zich bezighielden met explosieven,radiotechniek, fototechniek, karate ....
Het SPK had een kern van een dertiental leden en in 1971 reeds een vijfhonderdtal aanhangers. Wanneer eind juni 1971 verscheidene leden, na een schietincident volgend op een politiecontrole, aangehouden worden is dit voor anderen het moment om over te stappen naar de RAF met o.a. Klaus Jünschke, Margrit Schiller, Lutz Taufer, Bernhard Rössner, Hanna Krabbe, Siegfried Hausner, Elisabeth von Dyck, Ralf Baptist Friedrich, Sieglinde Hofmann en Friederike Krabbe.
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialistisches_Patientenkollektiv
- Op 6 mei 1971 wordt Astrid Proll in Hamburg (*) door een pompbediende herkend en door de politie aangehouden.
(*) In haar handtas vond de politie een sleutelbos. In een straal van 500 m werden 2167 sleutelgaten getest of de 3 voordeursleutels er in pasten. Na drie dagen werd een appartement gevonden in de Lübecker Straße 139 op het 3e verdiep. Er werden enkel vingerafdrukken van Andreas Baader en Gudrun Ensslin aangetroffen en papieren waaruit bleek dat er plannen waren om geldtransport van de Hamburger Sparkasse te overvallen. 
 

- In mei 1971 geeft de RAF een pamflet uit " Über den bewaffneten Kampf in Westeuropa"
Hierin stelt de RAF dat de revolutionaire gedachte naast de arbeidersklasse ook door de studentengemeenschap gedragen wordt.
(...) Der bewaffnete Kampf als höchste Form des Klassenkampfes folgt aus der Tatsache, daß es den besitzenden Klassen gelungen ist, sich den bestimmenden Einfluß auf die staatlichen Machthebel zu sichern und das staatliche Monopol über die letztlich entscheidenden Gewaltinstrumente - Polizei und Armee - durchzusetzen (...)
http://www.rafinfo.de/archiv/raf/bewaffnetenkampf.php
https://www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/Stadtguerilla+RAF/RAF/raf-texte+materialien.PDF 


 • Het eerste slachtoffer
Petra Schelm
Op 15 juli 1971 valt het eerste slachtoffer van de Baader Meinhof groep, wanneer de wagen met Wener Hoppe en Petra Schelm, in het kader van een in Noord-Duitsland groots opgezette opsporingsactie "Aktion Kobra" (*) in Hamburg wordt staande gehouden. Petra Schelm , die aan het stuur zit breekt eerst door de blokkade en zet het samen met Werner Hoppe op een lopen wanneer ze opnieuw worden klem gereden. Werner Hoppe (*) geeft zich over maar Petra Schelm wordt door de politie  neergeschoten, nadat ze zelf het vuur opende toen ze gesommeerd werd zich over te geven.
(*) Op 22-07-1972 wordt Werner Hoppe onder de beschuldiging op de politie te hebben gevuurd, tot 10 jaar veroordeeld.
www.spiegel.de/spiegel/print/d-43144777.html
www.spiegel.de/spiegel/print/d-43144932.html

(*) Bij de "Aktion Kobra" werden 3000 politiemensen ingezet die alle belangrijke wegen afzetten en alle  wagens, vooral BMW 2002, controleerden.
De actie wordt ook vermeld onder codenaam “Aktion Hecht”


Rote Hilfe Hamburg laat een flyer maken met de foto van de door een kogel ernstig verminkt gelaat van Petra Schelm en een portretfoto van vroeger.
De opschriften luiden : Geschoten: Zaak geseponeerd
***  De RAF wordt bevolkt door jonge mensen, waaronder een belangrijke groep jonge vrouwen waartussen regelmatig lesbische verhoudingen ontstaan.
Dit in tegenstelling tot de commentaar in de pers die het heeft over gekke manwijven die verzot zijn op wapens en onderhorig aan Andreas Baader .
http://www.zeit.de/2007/40/RAF


*** De bende krijgt een "cool" imago (ze dragen Ray Ban zonnebrillen en rijden met BMW 2002)
De dood van de 20-jarige Petra Schelm maakt bij de bevolking een vorm van sympathie los.
Volgens een enquête in juli 1971 kunnen ze rekenen op de sympathie van 20% der jongeren en zou één op zeven een lid van de RAF een nachtelijk onderkomen bezorgen.***

In juli 1971 benaderen leden van de RAF de Tupamaros West-Berlin en andere groepen van de " Berliner Blues" om te fuseren. Georg von Rauch (*) houdt de boot af maar Thomas Weisbecker en Angela Luther stappen over naar de RAF
(*) De RAF had vooral interesse in Von Rauch wegens zijn ervaring in Stadsguerrilla. • Rasterfahndung


Horst Herold
 ***  *** Op 1 september 1971 wordt Horst Herold benoemd tot directeur van het BKA in Wiesbaden dat hij volledig herstructureert. Hij wordt het symbool van de jacht op de RAF terroristen en vormt het BKA om tot een machtig opsporingsapparaat.
 Hij maakt naam door elektronische gegevensverwerking in te zetten bij de bestrijding van de misdaad, wat hem de bijnaam “Kommissar Computer” bezorgt. 
In zijn strijd tegen de RAF voert hij de “Rasterfahndung” in een methode die er in bestaat individuen te selecteren uit bestaande databanken op hun gedragingen en kenmerken die overeenstemmen met die van de groep die men wil opsporen.


Er worden  7 miljoen opsporingsberichten aangeplakt en regelmatig onaangekondigde identiteitscontroles uitgevoerd.

In verband met het terrorisme verklaart hij ondermeer :(...) die Frage ist,ob der Terrorismus eine Widerspiegelung gewisser gesellschaftlicher Situationen in der westlichen ,auch in der östlichen Welt ist, so daß der Terrorismus im Überbau lediglich die Probleme reflektiert, die objektiv bestehen  (...)
(...) dann gilt es ,auf die historischen Ursachen ,auf die Gesetzmäßichkeiten einzuwirken (...)´

http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2013-10/horst-herold-bka-rasterfahndung
www.spiegel.de/spiegel/print/d-43243024.html
www.spiegel.de/spiegel/print/d-43334628.html
www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/Stadtguerilla+RAF/RAF/brd+raf/005.html
Op het opsporingsbericht van links naar rechts , beginnend van boven :
Ulrike Meinhof, Andreas Baader,Gudrun Ensslin,Holger Meins,Jan Carl Raspe
Ilse Stachowiak,Klaus Jünschke,Ronald Augustin,Bernhard Braun,Ralf Reinders
Ingeborg Barz,Irmgard Möller,Brigitte Monhaupt,Axel Achterat,Hatharina Hammerschmidt
Rosemarie Keser,Siegfried Hausner,Heinz Brockmann,Albert Fichter.


*** In de herfst van 1971 slaagt Ulrike Meinhof erin de toelating te krijgen van de DDR-autoriteiten dat de RAF-leden vrij konden reizen in de DDR en van daaruit naar het buitenland of terug.

Margrit Schiller
- Op 25 september 1971 rijden Margrit Schiller in een VW en een ander RAF - lid met een BMW naar een parking langs de autobaan bij Freiburg. Het was de bedoeling er de BMW , waarin de vingerafdrukken van Baader en Meinhof  te vinden waren, achter te laten om alzo de politie op een dwaalspoor te brengen.Omdat de wagens slecht geparkeerd waren voert de politie een identiteitscontrole uit. De man, die men eerst  voor Holger Meins  hield omdat zijn papieren in de BMW werden gevonden, opende het vuur en verwondde de twee politiebeambten. Ze kunnen beiden ontkomen. 
www.spiegel.de/spiegel/print/d-43230934.html
 • De dood van een politieman


Gerhard Müller
- Op 22 oktober 1971 willen in Hamburg ´s nachts twee politiebeambten identiteitscontrole uitvoeren bij drie verdachte personen Ulrike Meinhof, Margrit Schiller en Gerhard Müller. 
Bij de schietpartij die daarop ontstaat wordt de politieman in burger, Norbert Schmid door 4 kogels dodelijk getroffen en zijn collega Heinz Lemke wordt gewond. Meinhof en Müller kunnen ontsnappen, Schiller wordt een paar uur later aangehouden. Gerhard Müller wordt door verschillende getuigen als de schutter aangewezen. De tenlastelegging van moord werd later, na zijn aanhouding, ingetrokken in ruil voor een getuigenis à charge.
www.spiegel.de/spiegel/print/d-43078897.html
http://www.shz.de/nachrichten/schleswig-holstein-am-sonntag/der-erste-mord-der-raf-id286195.html

( Het artikel in de Schleswig Holstein am Sonntag vermeldt Irmgard Möller als de derde vrouw! Achteraf zal blijken dat het om Ulrike Meinhof ging) Norbert Schmid

 Norbert Schmid is het eerste dodelijke slachtoffer van de bende.

http://de.wikipedia.org/wiki/Norbert_Schmid


 • Het geval Gräfer

*** Verschillende leden van de RAF  leefden voortdurend in angst om aangehouden te worden, maar ook angst om als verrader aanzien te worden. 


Edelgard Gräfer
Edelgard Gräfer, een 27-jarige gescheiden vrouw met een zoontje van vijf  wil eind 1971 een punt zetten achter haar ondersteunend werk, bestaande uit het zoeken naar onderduikadressen voor de RAF.
Edelgard Gräfer wordt op 10-11-1971 aangehouden en geeft de politie, onder de dreiging haar zoontje kwijt te raken, de namen en informatie over een 5-tal leden van de RAF.
Op 27-03-1972 komt er bij het persbureau DPA in Berlijn een expresbrief toe met de foto van een met pek overgoten Edelgard Gräfer en een briefje met de tekst "Das ist Edelgard Gräfer.  Diese Denunziantin steckt mit den Killerschweinen unter einer Decke. Es lebe die RAF!"   

Edelgard Gräfer weigerde achteraf aan de politie enige informatie over het gebeurde te verstrekken.

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-72462751.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-53135553.html
 • Het geval Hammerschmidt


Katharina Hammerschmidt
Katharina Hammerschmidt was in de RAF actief als koerier en het zoeken naar onderduikadressen.
Ze nam de wijk naar Frankrijk toen haar aanhoudingsverzoek op de aanplakbrieven verscheen.
Op aanraden van haar raadsman komt ze terug en meldt zich op 29-06-1972 bij de politie er van uitgaand dat ze snel vrij zou komen.
Ze blijft echter aangehouden en ontwikkelt een reeds sluimerende kanker. 
Ze wordt in de gevangenis te laat deskundig behandeld en wordt in januari 1974 vrijgelaten.
Na een lijdensweg overlijdt ze op 29-06-1975. 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41471352.html • Eine "Sklavenmutter"Renate Riemeck
*** In november 1971 schrijft Renate Riemeck, de pleegmoeder van Ulrike Meinhof een artikel in konkret met de titel : Gib auf, Ulrike ! "
Hiermee wil ze aantonen dat de studentenrevolte van 1967-1968 niet kan uitgroeien tot een grote revolutie omdat er geen aansluiting is met de werkende massa.
Bovendien uit ze haar vrees dat de gewelddadige acties van de RAF zal leiden tot de criminalisering van Links.

- Enkele weken later wordt in een vuilnisbak in Berlijn een plastic zak gevonden met behalve munitie, een brief met het antwoord van Ulrike Meinhof met als titel :
Eine Sklavenmutter beschwört ihr Kind " Hierin persifleert ze op sarcastische wijze de argumentatie van haar pleegmoeder.
http://de.wikipedia.org/wiki/Renate_Riemeck

- In die periode sturen RAF- aanhangers pakketten op naar het RAF- hoofdkwartier in Berlijn. De pakketten zijn niet niet goed dicht en de postbedienden bemerken dat de pakketten wapens en munitie bevatten. Dit was aanleiding tot een grootscheepse klopjacht door de Berlijnse politie  • Bewegung 2.Juni


Georg von Rauch

- Op 4 december 1971 wordt in Berlijn-Schöneberg Georg von Rauch, een anarchist behorend tot de links radicale scène van de " Blues" , na te zijn aangehouden , door een politieman in burger neergeschoten.

http://www.galerie-noir.de/RauchHaus/Zum30Todestag.html
Kort voordien had hij met Michael "Bommi" Baumann, Hans Peter Kroll en Heinz Brockmann gepoogd een gestolen auto, die reeds door de politie werd geobserveerd, om te katten. 
Wanneer de vier met twee, als gestolen opgegeven wagens, door de politie worden tegengehouden, kan een ervan vluchten.De overige drie worden onder schot gehouden.
Er ontstaat een schietpartij waarbij Georg von Rauch , door een politiekogel in het hoofd dodelijk wordt geraakt. De overige aangehoudenen kunnen ontkomen.
Over het incident is er controverse ontstaan of von Rauch al dan niet gewapend was.

www.spiegel.de/spiegel/print/d-44914212.html
www.spiegel.de/spiegel/print/d-44914211.html
www.spiegel.de/spiegel/print/d-43019380.html
www.spiegel.de/spiegel/print/d-41784109.html

- Enkele dagen na de dood van von Rauch bezetten verschillende militante groepen o.a de Tupamaros West-Berlin en de Haschrebellen in de leegstaande woning van de Diaconesse zusters van het Bethanien ziekenhuis.
Ze herdopen de woning in het "Georg von Rauch Haus" en stichten na enkel dagen de Bewegung 2.Juni 
 *** Bewegung 2. Juni genoemd naar de datum van het overlijden van Benno Ohnesorg, is in de jaren 70 een stadsguerrilla groep, met anarchistische inslag, die ontstond uit een samensmelting van links militante groepen. De beweging beschouwt zich als het proletarische deel van de linkse scène. 
De beweging ontwikkelde zich in 1972 uit de Blues, een militante underground , ontstaan uit de hasj scene.
Gudrun Ensslin bekritiseerde hun promiscue levenswijze.
http://www.haschrebellen.de/2juni-4

http://de.wikipedia.org/wiki/Bewegung_2._Juni
http://haschrebellen.de/der-blues
http://www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/Stadtguerilla+RAF/2_juni/2_juni_6.html
http://www.haschrebellen.de/2juni-4
http://www.haschrebellen.de/2juni-2
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41810986.html


Het geval Ulrich SchmückerUlrich Schmücker wordt beschreven als een ernstige, werkzame en geëngageerde jongeman die in 1971 het Gymnasium beëindigde.
Hij was muzikaal begaafd en speelde in een rock-band.
Hij die aanvankelijk dominee wou worden gaat na het Gymnasium via een uitwisselingsproject voor een jaar naar Amerika waar hij wegens zijn afkeer voor de oorlogsbereidheid van de Amerikanen tijdens de Vietnam oorlog radicaliseert.

- Hij schrijft zich in augustus 1971 in aan de FU Berlin voor de studie Geschiedenis en Etnologie.
Hij sluit aan bij de "Schwarze Hilfe" en tijdens een protestactie aan de TU Berlin ,wegens de dood van von Rauch en Weisbecker, komt hij in contact met Inge Viett van de Bewegung 2.Juni en sluit er zich in 1972 bij aan.

- Met drie kompanen op weg naar Bonn om een aanslag te plegen op de Turkse ambassade worden ze op 7-05-1972 ,'s morgens vroeg slapend in hun wagen op een parkeerplaats in Bad Neuenahr-Ahrweiler, door de politie gecontroleerd.
Wanneer in de wagen een zelfgemaakt springtuig  wordt ontdekt, wordt hij samen met Inge Viett, Harald Sommerfeld en Wolfgang Knupe aangehouden.
(*) Als vergelding voor de terechtstelling van 3 studentenleiders in Turkije.

Ulrich Schmücker belandt in voorarrest in de gevangenis van Diez an der Lahn waar hij het bezoek krijgt van "Peter Rühl" de schuilnaam van Michael Grünhagen een beambte van de Verfassungsschutz.
Grünhagen  praat op hem in en doet hem bepaalde beloftes indien hij meewerkt aan het onderzoek en stelt zelfs voor een ontsnapping te ensceneren indien hij voor de Verfassungsschutz wil werken. Hij doet hem geloven dat Harald Sommerfeld reeds bekentenissen heeft afgelegd waarop Schmücker zelf ook tot bekentenissen (*) overgaat en informatie verstrekt over zijn contacten binnen de Bewegung 2.Juni en over geplande aanslagen.
(*) Schmücker maakt in zijn cel een verslag van zijn gesprekken met Grünhagen. Zo noteert hij dat hem een ontsnappingsplan werd voorgesteld om daarna als V-Mann te fungeren binnen de terroristische scene. 

*** Op 10-11-1972 ontvangt de Berlijnse politie een anonieme oproep van Volker Weingraber, een kelner in de kroeg "Tarantel" en notoir wapenfreak, die verklaart een vraag te hebben van de Linkse-scene om een wapen te leveren. De politie geeft de informatie door aan de Verfassungsschutz.
Michael Grünhagen laat Volker Weingraber met de deknaam "Wien" voor hem spioneren en geeft hem als opdracht de Bewegung 2.Juni in de gaten te houden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Volker_Weingraber


Grünhagen licht de Staatsanwalt in over de bereidheid van Schmücker om tot bekentenissen over te gaan en onderhandelt een strafmaat. Ulrich Schmücker wordt in februari 1973 tot tot 30 maanden gevangenisstraf veroordeeld maar komt na korte tijd wegens "gezondheidsredenen" voorlopig vrij.  
(*) Schmücker had nog een deel van zijn straf uit te zitten, maar dit was voor de Verfassungsschutz geen punt want Grünhagen wou hem als lokvogel gebruiken om Inge Viett, die op 20-06-1973 uit de gevangenis ontsnapt was, en haar vriend Ralf Reinders te vatten.

Schmücker keert terug naar "Kreuzberg" (*) in Berlijn, duikt onder en sluit onder een valse naam aan bij een woongemeenschap.
(*) Het district Kreuzberg was in de jaren '70 het centrum van linkse alternatieve bewegingen en de krakersscene.

Grünhagen van zijn kant blijft contact (*) onderhouden met  "Kette" de deknaam van Schmücker.
(*) Schmücker wil zich indekken een vraagt vrienden foto's te nemen van hem samen met Grünhagen. De opzet mislukt. 

- Hij gaat een tijd terug naar zij ouderlijk huis. Uit gesprekken met zijn ouders blijkt duidelijk zijn afkeer om een dubbelleven te leiden en zijn vroegere gezellen te verraden.
Hij tracht zich nog te verrechtvaardigen door te stellen dat hij enkel onbelangrijke informatie heeft gegeven. 
Jeugdvrienden raden hem aan enkele jaren in het buitenland te studeren maar hij  keert terug naar Kreuzberg.

- Hij leert er Götz Tilgener (*) kennen, een randfiguur uit de ondergrond-scene die er prat op gaat goede contacten te hebben met Bewegung 2.Juni.
(*) Götz Tilgener verklaart kort na de dood van Ulrich Schmücker in een interview dat Schmücker  gevraagd had hem een wapen te leveren om Rühl uit te schakelen en zo terug toegang in de Linkse scene te krijgen. Tilgener, die een zwakke gezondheid had, overlijdt kort na het interview.

Door bemiddeling van Tilgener kan hij intrekken in een woongemeenschap in de Zeughofstraße in Kreuzberg. Hij leert er een jonge vrouw kennen die zwanger wordt.
Ulrich Schmücker leeft nu ondergedoken waardoor hij zijn voorlopige in vrijheid stelling verliest en hij opnieuw wordt opgespoord.

Michael Grünhagen had inmiddels geen vertrouwen meer in Michael Schmücker maar weet dat hij hem naar Inge Viett kan leiden of dat Viett zelf Schmücker zou kunnen opzoeken om wraak te nemen.

Eind 1973 neemt de "Bäckergasse Kommune " uit Wolfsburg (*) contact met woongemeenschap in de Zeughofstraße omdat ze zoeken aan te sluiten bij de Bewegung 2.Juni.
Ulrich Schmücker bezoekt Ilse Schwipper, de leidster van de Kommune, in Wolfsburg.
(*) Werd in 1973 gesticht door de anarchiste Ilse Schwipper die bekend staat als "Rote Ilse"
http://de.wikipedia.org/wiki/Ilse_Schwipper
http://www.wolfsburger-nachrichten.de/wolfsburg/article150276616/Als-die-Kommune-3-einen-Zug-mit-neuen-VW-entgleisen-lassen-wollte.html

De  "Bäckergasse Kommune " krijgt uit de Berlijnse ondergrond een tip dat Schmücker aan de Verfassungsschutz belastende verklaringen zou hebben afgelegd. Vanaf dan wordt hij gewantrouwd en keert iedereen uit de scene zich van hem af zodanig dat hij de woongemeenschap (*) moet verlaten.
(*) Zijn zwangere vriendin pleegt abortus omdat ze geen kind wil van een verrader!

Schmücker werkt als portier in een hotel en huurt een kamer in een hotel vlakbij (*) centrale van de Verfassungsschutz.
(*) Merkwaardig is dit niet genoteerdHij tracht zich nog te verrechtvaardigen door te stellen dat hij enkel onbelangrijke informatie heeft gegeven.
Tijdens een onderhoud met Ilse Schwipper en Götz Tilgener in de Tarantel moet hij een ganse vragenlijst beantwoorden en bovendien een bekentenis ondertekenen die Tilgener had opgemaakt.
Schmücker besefte toen nog niet dat hij zijn doodvonnis ondertekende want praten met de politie stond gelijk met verraad.

De Verfassungsschutz, die Ulrich Schmücker voortdurend schaduwt, wordt inmiddels door de V-Mann Von Weingraber van alles op de hoogte gehouden.


- Op 31-05-1974 vraagt Schmücker een onderhoud aan met Grünhagen en een wapen omdat hij zich bedreigd voelt maar zijn vraag wordt afgewimpeld.
Indien de Verfassungsschutz de politie had getipt dan had die Schmücker, tegen wie een aanhoudingsbevel liep, aangehouden en was hij in veiligheid tegen zijn belagers

- De groep rond Ilse Schwipper komt naar Berlijn en logeert bij Volker Weingraber.Ilse Schwipper en Jürgen Bodeux

Op 3-06-1974 gaat ze met haar vriend Jürgen Bodeux (*) wandelen in het Grunewald park om de plaats van de op til zijnde terechtstelling te verkennen.
De Verfassungsschutz volgde het duo op afstand.

(*) Jürgen Bodeux had zich kortgeleden bij de groep in Wolfsburg aangesloten. Hij was afkomstig van Porz bij Keulen en was actief geweest in de "Rote Hilfe". Hij had naast vervalsingsmateriaal een Lüger 9mm meegebracht.
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Bodeux

's Avonds vragen ze Volker Weingraber of ze de volgende dag de VW-bus van de Tarantel kunnen lenenOp 4-06-1974 's morgens meldt Volker Weingraber aan Michael Grünhagen dat de groep rond Ilse Schwipper de bus wil lenen en deelt hem zijn vrees  mee dat Ulrich Schmücker in reëel gevaar verkeert, maar Grünhagen onderneemt geen actie.

Om 10.00 h in de voormiddag wordt de VW-bus aan het "Bahnhof Zoo" overgedragen aan Jürgen Bodeux en een jonge kompaan Wolfgang Weßlau met de roepnaam "Wolli"

Rond 12.00 h is de bus terug met de vraag of " Wolli" het busje rond 21.00 h nog eens kon afhalen aan het Bahnhof Zoo. 
Ilse Schwipper en Jürgen Bodeux zouden naar Wolfsburg terugkeren.  

Om 14.30 h kan Volker Weingraber eindelijk Grünhagen aan de telefoon krijgen. Hij vertelt wat er gebeurt is en dat volgens "Wolli" men Schmücker had gevraagd met de groep uit Wolfsburg samen te werken, maar dat dit slechts een afleidingsmanoeuvre was om hem gerust te stellen. Men had immers toch al beslist hem te executeren.
Weer doet de Verfassungsschutz (*) niets.
(*) Volgens Stefan Aust is het duidelijk dat de Verfassungsschutz hem wil gebruiken als lokvogel voor Inge Viet en Ralf Reinders. De Verfassungsschutz denkt dat zij  en niet de jongeren uit Wolfsburg zich willen wreken op Schmücker.

Om 21.00 h neemt "Wolli" zoals afgesproken de VW bus over en om 23.30 h is hij terug aan Bahnhof Zoo. Hij overhandigt een pak aan Weingraber met de boodschap het goed te verbergen want het is "explosief materiaal". 
"Wolli " neemt daarop de laatste trein naar Wolfsburg.
Weingraber belt onmiddellijk naar Grünhagen en spreekt af elkaar te ontmoeten (*) in Lokal Drugstore aan de Kurfürstendamm.
(*) Grünhagen zal slechts om 02.00 h op de afspraak aankomen. Wat hij ondertussen deed is niet onderzocht.

- Ook Ulrich Schmücker  heeft op 4-06-1974 nog naar de Verfassungsschutz gebeld om Grünhagen te spreken maar zijn verzoek wordt afgewimpeld.


- Op 05-06-1974 om 00.20h wordt  Ulrich Schmücker door op oefening zijnde Amerikaanse soldaten stervend aangetroffen in het bospark Grunewald aan het Krummen Lanke meer in West-Berlijn. Hij werd met een 9 mm in het hoofd geschoten.-Om 02.00 h treffen Weingraber en Grünhagen zich aan de Kurfürstendamm.
Weingraber toont de inhoud van het pak dat  "Wolli" hem had overhandigd, een 
Lüger 9 mm waarop Grünhagen zou gereageerd hebben met  Da ist eine Riesenscheiße passiert"

- Op 6-06-1974 ontvangt de "Frankfurter Rundschau" een schrijven dat de Bewegung 2.Juni de genaamde Ulrich Schmücker ter dood heeft veroordeeld wegens zijn bekentenissen aan de Verfassungsschutz en dat het "Kommando Schwarzer Juni " de contrarevolutionair en verrader Ulrich Schmücker heeft terechtgesteld : "Ein Verräter hat in den Reihen der Revolution nichts zu suchen, außer seinen sicheren Tod."

- De Verfassungsschutz doet er alles aan om haar betrokkenheid te verbergen. De Staatsanwaltschaft en verschillende regeringsleden van de deelstaat Berlijn gaan mee in het verhaal in het belang van de staat.
Volker Weingraber simuleert een autoongeval met vluchtmisdrijf en laat de huurauto belastend materiaal achter dat verwijst naar de "Bäckergasse Kommune "  zodat het onderzoek zich toespitst op de "Wolfsburg Kommune"

De 37-jarige Ilse Schwipper de leidster van de Bäckergasse Kommune, haar 21-jarige vriend Jürgen Bodeux en nog 4 jongeren  tussen 18 en 21 jaar werden aangehouden Sönke Löffler, Annette von Wedel, Wolfgang Weßlau en Wolfgang Strüken. 

Jürgen Bodeux is de enige die bekentenissen aflegt. Hij bekent dat hij het wapen heeft geleverd en met Ilse Schwipper de plaats van de misdaad heeft uitgekozen. Hij ontkent te hebben geschoten.
Hij wordt de kroongetuige ( en beklaagde?) wiens getuigenissen, zoals tijdens de volgende processen zal blijken, heel dubieus zijn.

* Bij het eerste proces worden in juni 1976 Ilse Schwipper tot levenslang en Jürgen Bodeux tot 5 jaar jeugdgevangenis veroordeeld. Sönke Löffler en Annette von Wedel worden tot 4 jaar, Wolfgang Strüken tot 5 jaar en Wolfgang Weßlau tot 8 jaar jeugdgevangenisstraf veroordeeld. 
Enkel Jürgen Bodeux aanvaardt zijn straf waarvan hij er 3 jaar uitzit, de anderen gaan in beroep. Het Bundesgerichtshof (BGH) heft de uitspraak op. 

* Ook tijdens het tweede (1979) en het derde proces (1981-1986) wordt de Wolfburgse Kommune veroordeeld maar telkens heft het BGH de uitspraak op.

Tijdens die processen wordt duidelijk dat de Verfassungsschutz (*) bij de zaak betrokken was maar de omvang van de verwikkeling was nog niet duidelijk.
(*) In 1980 werd Michael Grünhagen ontmaskerd. Hij zou de kroongetuige Reiner Hochstein tijdens het onderzoek naar de moord op Günter von Drenkmann ook verklaringen in de mond gelegd hebben. 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14320795.html
http://www.zeit.de/1980/43/eine-grosse-eine-bittere-stunde

Ook de rol van Jürgen Bodeux bleef vragen oproepen. Onderzoek van de verdediging stuitte op meerdere aanwijzingen dat Bodeux  zelf voor de Verfassungsschutz actief geweest was.

- In october 1986 bericht "der Spiegel" dat Volker Weingraber meer dan 7 jaar voor de Verfassungsschutz actief was geweest en dat hij daarna met 1 Mio dm als zwijggeld uitgeweken is naar Toscane waar hij nu een wijngoed bezit.
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13521410.htmlPhilipp Heinisch
- In 1988 word bekend dat de Verfassungsschutz Philipp Heinisch, een advocaat van de beklaagden, bespioneerd had.
De spion was een zekere "Christian Hain" wiens informatie door Grünhagen werd doorgegeven aan het Openbaar Ministerie,de Staatsanwalt Jürgen Przytarski en Wolfgang Müllenbrock
https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_Heinisch
- In 1989 duikt het moordwapen, de Lüger 9mm, op in een kluis van de Verfassungsschutz.Ingeborg Tepperwien
Na het vierde proces (1990) luidt op 28 januari 1991 de uitspraak van de  18.Strafkammer in Berlijn, voorgezeten door Ingeborg Tepperwien, dat de manipulaties van de Verfassungsschutz en de Staatsanwaltschaft de rechten van de beklaagden in die mate hebben geschonden dat een staatsrechtelijke uitspraak niet meer mogelijk was en
besluit dat de Verfassungsschutz in belangrijke mate medeschuldig is aan de dood van Ulrich SchmückerMichael Grünhagen is in die mate schuldig dat hij minstens de moord niet heeft verhinderd.
De verdachten kregen een schadeloosstelling van de staat voor hun verblijf in de gevangenis (Haftentschädigung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ingeborg_Tepperwien


Het Schmücker proces geldt als het grootste schandaal uit de rechtspraak in de Bondsrepubliek. 
Wie Ulrich Schmücker doodde en of de dader uit de rijen van het  linkse terrorisme kwam of uit de Verfassungsschutz (*) blijft onopgelost.
(*) Het is onduidelijk of Jürgen Bodeux niet als verklikker voor de Verfassungsschutz de moord-scene heeft geobserveerd.


Ilse Schwipper (geboren Nikolaus) huwt tijdens haar gevangenschap Jürgen Schwipper .
Ze wordt in 1982 wegens fysieke en geestelijke gezondheidsredenen vrijgelaten. Ze overlijdt in 2007.

Michael Grünhagen  krijgt na zijn ontmaskering bedreigingen. Hij gaat wonen in Berlijn-Gatow onder de naam "Michael Wegner". Hij overlijdt op 19-01-1988 aan huidkanker, maar in geen enkele begraafplaats in West Berlijn is zijn begrafenis geregistreerd en zin naam zou ook niet voorkomen in het overlijdensregister.
Er loopt een theorie als zou hij leven onder een nieuwe identiteit.   
    
Volker Weingraber ontving in 1979, toen zijn werkzaamheden voor de Verfassungsschutz ophielden, 500.000 dm zwijggeld om onder te duiken. hij kocht met dit geld een wijngoed in Toscane.
Wanneer hij in 1986 door een artikel in "der Spiegel" ontmaskerd wordt en hij vreest voor een wraakactie ontvangt hij 450.000 dm om een nieuwe identiteit aan te nemen. 
Hij blijft echter in Toscane en investeert dat geld in zijn wijngoed.
In 1994 vordert de deelstaat Berlijn die 450.000 dm terug maar de rechtbank in Florence wijst de eis af.
http://www.tagesspiegel.de/berlin/gutsbesitzer-dank-spitzel-rente/310028.html

De Staatsanwalt Jürgen Przytarski wordt in 1994 aangeklaagd tijdens het Schmücker proces onder ede valse verklaringen te hebben afgelegd.

https://www.neues-deutschland.de/artikel/466742.anklage-gegen-ex-staatsanwalt.html 
http://www.zeit.de/2012/18/Verfassungsschutz-NSU-Schmuecker
http://de.wikipedia.org/wiki/Schm%C3%BCcker-Prozess
http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/die-grossen-kriminalfaelle/sendung/2004/der-schmuecker-mord-rbb-100.html
http://presse.phoenix.de/do

kumentationen/2010/11/20101124_grosse_Kriminalfaelle_Schmuecker/20101124_grosse_Kriminalfaelle_Schmuecker.phtml
http://www.dokuhouse.de/dokus/der-schmuecker-mord/

http://www.boen-end.de/schmuecker.htm
http://www.phoenix.de/die_grossen_kriminalfaelle/250607.htm

http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=bl&dig=2007%2F10%2F02%2Fa0157&cHash=12c9de1aee4ccaed70d9951f3b36cd0c
http://www.berliner-zeitung.de/archiv/der-fememord--ein-student-wird-getoetet--der-verfassungsschutz-versteckt-die-waffe--und-die-taeter-werden-nie-verurteilt--kriminelles-aus-berlin-serie-teil-24-kopfschuss-im-grunewald,10810590,10236170.html
https://www.youtube.com/watch?v=Plc4hF4fVjc


http://www.berliner-zeitung.de/der-fememord--ein-student-wird-getoetet--der-verfassungsschutz-versteckt-die-waffe--und-die-taeter-werden-nie-verurteilt--kriminelles-aus-berlin-serie-teil-24-kopfschuss-im-grunewald-15861184 


 • Baader Meinhof mordet weiter


- Op 22 december 1971 overvallen vier RAF leden een bank in Kaiserslautern waarbij 134.000 DM wordt buitgemaakt. Wanneer de politiebeambte Herbert Schoner bij de bank een verdachte wagen wil controleren wordt hij neergeschoten. Wanneer hij zwaargewond in de bank vlucht, wordt hij door de anderen afgemaakt. Thomas Weisbecker wordt er van verdacht bij de schietpartij betrokken te zijn geweest.
Bankoverval in Kaiserslautern
Herbert Schoner


*** Reeds de volgende morgen kopt Bild "Baader- Meinhof-Bande mordet weiter".
Deze voorbarige stellingname toont een verscherping aan van het politieke klimaat .

www.spiegel.de/spiegel/print/d-43018816.html
www.spiegel.de/spiegel/print/d-43019088.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Schoner • Ein Krieg von 6 gegen 6.000.000Heinrich Böll
*** O10 januari 1972 klaagt Heinrich Böll, Nobelprijs Litteratuur 1972, in '' der Spiegel " met het essay "Will Ulrike Gnade oder freies Geleit " in scherpe bewoordingen de ophitsende taal van Bild aan :
(...) Wo die Polizeibehörden ermitteln,vermuten,kombinieren, ist Bild schon bedeutend weiter. Bild weiß (...) (...) Die Überschrift ´´Baader-Meinhof-Gruppe`` mordet weiter ist eine Aufforderung zur Lynchjustiz(...) (...) Es ist inzwischen ein Krieg von 6 gegen 60.000.000 (...)

Hij verwijst naar Badur von Schirach, leider van de Hitlerjugend en als Gauleiter van Wenen verantwoordelijk voor de deportatie van 185.000 Joden, die na 10 jaar genade kreeg.
(...)Für einen so abscheulichen Satrapen wie Baldur von Schirach, der einige Millionen junger Deutscher in die verschiedensten Todesarten trieb und zu den verschiedensten Mordarten ermutigte, sogar für ihn gab es Gnade.(...)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baldur_von_SchirachHet artikel zorgde voor ophef in zoverre dat Böll verdacht werd van sympathie voor de RAF en er bij hem op 1 juni 1972 met groot politievertoon een huiszoeking werd gehouden.

www.spiegel.de/spiegel/print/d-43019376.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_B%C3%B6ll
https://de.wikipedia.org/wiki/Will_Ulrike_Gnade_oder_freies_Geleit%3F


*** De RAF bestaat nu uit een achttal groepen, waarvan Hamburg, West Berlijn, Frankfurt am Main en Stuttgart een goede infrastructuur hebben uitgebouwd ***

- Wanneer in januari 1972 een politieman in Köln een BMW 2000 met Berlijnse nummerplaat wil controleren, schiet de bestuurder zonder te raken en vlucht. De bestuurder was Andreas Baader. • Marighella


Eind januari 1972 bericht Bild dat Andreas Baader zich bij een advocaat in Hamburg zou hebben gemeld omdat hij van plan was de strijd te staken en zich bij de politie aan te geven.


Andreas Baader reageerde ontkennend met een brief naar het DPA  (Deutsche Presse Agentur) .
Zijn brief bevatte een citaat van Marighella, de Zuid-Amerikaanse guerrilla-ideoloog :
(...) Die Bullen werden so lange im Finstern tappen,bis sie sich gezwungen sehen,die politische in eine militärische Situation umzuwandeln (...) 


 In de brief, die door de kranten in miljoenen exemplaren verspreid
 werd schrijft hij ondermeer :
(...) Ich denke nicht daran, mich zu stellen. Kein Gefangener aus der RAF hat bis jetzt ausgesagt. Erfolgsmeldungen über uns können nur heißen : verhaftet oder tot. Die Stärke der Guerillas ist die Entschlossenheit jedes einzelnen von uns.Wir sind nicht auf der Flucht. Wir sind hier, um den bewaffneten Widerstand gegen die bestehende Eigentumsordnung und die fortschreitende Ausbeutung des Volkes zu organisieren. Der Kampf hat erst begonnen (...)
         
Hij ondertekent zijn brief eigenhandig en voegt er zijn duimafdruk aan toe.


*** Carlos Marighella (1911-1969) was een Marxistische revolutionair, lid van de Braziliaanse Communistische Partij (CPB) en schrijver van het boek  " Minimanual  of  the Urban Guerrilla".
In tegenstelling tot Che Guevara, die voorstander was van een guerrilla-beweging in de bergen en het platteland, zag hij de steden als de bron van de rebellie.
Nadat hij uit de partij werd gezet stichtte hij in februari 1968 de Ação Libertadora Nacional (ALN). Na enkele diefstallen en de ontvoeringen, o.a. van de Amerikaanse ambassadeur Charles Burke Elbrick, werd hij op 4-11-1969 door de politie neergeschoten.
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Marighella


*** Een tactiek van de RAF was de staat te provoceren en een gewelddadige reactie van de overheid uit te lokken, die op haar beurt een gewelddadige tegenreactie van de massa zou uitlokken. Dit zou uiteindelijk moeten leiden naar een sociale revolutie

- Als reactie op Bloody sunday (30-01-1972), da dag waarop Britse militairen 13 vreedzame Ierse betogers neerschieten voert de Bewegung Juni.2 op 2-02-1972 een bomaanslag uit op een Britse Yachtclub (*) in Berlin-Gatow waarbij de conciërge Erwin Beelitz het leven laat in een poging de bom, die door Baumann was vervaardigd, te ontmijnen.
(*) De bom werd door Inge Viet en Harald Sommerfeld eerst aan het Casino voor Britse officieren gelegd. Toen de bom niet was afgegaan werd hij door Sommerfeld , zonder het tijdsmechanisme te activeren, verlegd naar de Yachtclub.

- O21 februari 1972 overvallen acht RAF leden, vermomd met carnavalmaskers , een Hypo-bank in Ludwigshafen en maken 285.000 DM buit.


*** Soms gebeurde het dat bij een bankroof een deel nieuwe biljetten werden buitgemaakt. Die werden dan versneld verouderd door ze veelvuldig te vouwen en ze een tijd over de vloer uit te strooien en ze gewoon een tijd als "vloermat" te gebruiken. ***


 • Bomaanslag op Britse Yacht Club

 Als reactie op Bloody sunday (30-01-1972), da dag waarop Britse militairen 13 vreedzame Ierse betogers neerschieten in Londonderry voert de Bewegung Juni.2 op 2-02-1972 een bomaanslag uit op een Britse Yachtclub in Berlin-Gatow .Verena Becker
Inge Viett


https://de.wikipedia.org/wiki/Verena_Becker

https://de.wikipedia.org/wiki/Inge_Viett

Verena Becker, haar vriendin Inge Viett en Harald Sommerfeld namen aan de aanslag deel met een bom die was vervaardigd door Michael "Bommi" Baumann.
De conciërge Erwin Beelitz liet hierbij het leven in een poging de bom (*) te ontmijnen.
(*) De bom was bedoeld voor een Berlijns casino waar veel Britse officieren kwamen . Harald Sommerfeld had vooraf de bom voor de deur van een aangrenzende  Britse Yachtclub gelegd, zonder het ontstekingsmechanisme te activeren. De bom ontplofte toe Erwin Beelitz de bom in een bankschroef plaatste en de bom wou ontmantelen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bloody_Sunday_(1972)

·      • Het geval Ingeborg Barz

  

Ingeborg Barz werkte als secretaresse in Berlijn en was in 1971 medestichter van de "Schwarze Hilfe".


*** "Schwarze Hilfe" was een afsplitsing van de "Rote Hilfe" en zich in haar ondersteuning  niet beperkte tot de politieke gevangenen maar ondersteuning bood aan alle gevangen
http://www.mao-projekt.de/BRD/REP/Schwarze_Hilfe_und_Schwarzkreuz_Linkliste.shtml

In de herfst van 1971 wordt ze met haar vriend Wolfgang Grundmann door Gudrun Ennslin gerekruteerd en sluit ze aan bij de RAF.

Ze neemt met Klaus Junschke, Wolfgang Grundmann en Thomas Weisbecker  deel aan de bankoverval op 22-12-1971 in Kaiserslautern waarbij Herbert Schoner een politiebeambte wordt neergeschoten.

Ze zou ook deelgenomen hebben aan een bankoverval (*) in februari 1972
(*) Een bron heeft het over een Hypo Bank op 21-02-1972 in Kaiserlautern. Een andere bron heeft het over een bank in Berlijn in februari 1972. Op 21-02-1972 werd ook in Ludwigshafen door de RAF een Hypo Bank overvallen.

Ingrid Siepmann van Bewegung 2.Juni verdacht haar een V-vrouw te zijn.

Op 21-02-1972 belt ze naar haar moeder en zei dat ze uit de RAF wou stappen.

Sindsdien werd Ingeborg Barz niet meer levend (*) teruggezien.
(*) Gerhard Müller verklaarde op het Stammheim proces dat Andreas Baader , uit vrees dat ze een en ander zou verraden, haar in maart 1972 met een nekschot heeft vermoord. Müller, Meins en Raspe zouden hieraan hebben meegewerkt. Op de plaats waar ze volgens Müller begraven werd, gelegen in een bos op de linker oever van de Rijn te Zuiden van Gernsheim, werd niets gevonden.   

 In 1973 werd in Höhenkirchener woud te Zuiden van München een geraamte van een vrouw ontdekt. De schedel zou kunnen worden ingepast in een foto van Ingeborg Barz, maar een schotwonde werd niet vastgesteld.

- In 1974 werden in een hotel in Belfast haar vingerafdrukken op een doosje anticonceptie -pillen gevonden. Van wanneer die vingerafdrukken dateren kon niet achterhaald worden.
  
Inga Hochstein een voormalig RAF lid beweerde dat ze Ingeborg Barz in 1975 in Hamburg had ontmoet en dat die toen reeds ernstig ziek was en vermoedelijk hetzelfde jaar was overleden. 

Bommi Baumann bevestigde in een interview dat Andreas Baader haar heeft vermoord.

- Volgens Butz Peters, zoals Stefan Aust een autoriteit wat betreft de RAF, leeft Ingeborg Barz met medeweten en goedkeuring van het BKA onder een nieuwe identiteit in Irak. • De dood van Thomas Weisbecker


Thomas Weisbecker
- Op 2 maart 1972 schiet de politie in Augsburg, uit zelfverdediging, Thomas Weisbecker dood. Hij had samen met Carmen Roll, gewezen lid van de SPK een appartement gehuurd en door een makelaar als "verdacht" bij de politie gesignaleerd. Weisbecker werd van dichtbij in het hart getroffen. Hij zou  geprobeerd hebben zijn wapen te grijpen.Ook hier lopen de versies uiteen.- Op 3 maart 1972 , één dag na de dood van Thomas Weisbecker, pleegt de Bewegung 2.Juni een bomaanslag op de gebouwen van het Landeskriminalamt in Berlijn. Ze verwijzen in hun vlugschrift " Jetzt reichts" naar de dood van Thomas Weisbecker, Petra Schelm en Georg von Rauch.

*** Linkse bronnen beweren dat en Petra Schelm, Georg von Rauch en Thomas Weisbecker zonder sommering werden neergeschoten ***
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Weisbecker  • Het geval Grashof


Hans Eckhardt
- Op 3 maart 1972 bezette de politie een woning in Hamburg, die ze ontdekt hadden als zijnde een werkplaats voor vervalsingswerk .
Wanneer Manfred Grashof en Wolfgang Grundmann aankomen wil de politie ze aanhouden.Bij het vuurgevecht dat erop volgt wordt de leider van de opsporingsbrigade Hans Eckhardt  door Grashof neergeschoten. Grashof wordt eveneens gewond en met Grundmann  aangehouden.
Hans Eckhardt overlijdt 3 weken later aan zijn verwondingen.


Manfred Grashof
Wolfgang Grundmann


*** Manfred Grasshof werd niet in een gespecialiseerd hospitaal of in de ziekenboeg van de gevangenis, maar in een gevangeniscel slecht verzorgd. 
Toen hij herstellende was werd hij gelucht met de armen op de rug gebonden, waarbij de wonden weer open gingen.
Dit werd als foltering aanzien, wat aan de oorsprong lag van het Wolfgang Grashof Kommando .***

https://de.wikipedia.org/wiki/Manfred_Grashof www.spiegel.de/spiegel/print/d-43019194.html
http://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/Als-der-RAF-Terror-nach-Hamburg-kam-,rafhamburg101.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Grundmann 
*** Bijna twee jaar na de bevrijding van Andreas Baader had er nog steeds geen politieke actie van betekenis plaatsgevonden.
Het organiseren van het dagelijkse ondergronds leven echter verdrong steeds meer de politieke discussie. Ulrike Meinhof had zich de revolutie anders voorgesteld, maar ondanks haar frustratie bleef ze bij de groep.
Alle energie was opgegaan in het opzetten van een logistiek systeem met de daarbij behorende bankovervallen, vervaardigen van valse papieren, zoeken naar woningen en stelen van auto´s. • Een vals doodsbericht

- Eind maart 1972 deed het gerucht de ronde dat Ulrike Meinhof dood was.
Bild kopte op de voorpagina " Beging Ulrike Meinhof Selbstmord? " 
Ook de Frankfurter Algemeine vermeldde dat Ulrike Meinhof in februari 1972 was overleden.
Over haar dood deden verschillende versies de ronde, gaande van kanker tot zelfmoord wegens meningsverschillen (*) met de groep.
(*) Mogelijk een manier om de groep te destabiliseren  • Bommen van PfirsichJan Carl Raspe
- Op 2 april 1972 slaagden Ulrike Meinhof, Andreas Baader,Gudrun Ensslin, Jan-Carl Raspe, Holger Meins en Klaus Jünschke erin een hoeveelheid springstof en toebehoren te stelen bij de Kasseler BasaltwerkeAl Fatah verleende steun door het leveren van wapens. 
- Men vatte tevens het plan op om met bomaanslagen terug de aandacht te vestigen op de politieke objectieven van de RAF.Dierk Hoff, een kunstenaar metaalbewerker die in de groep Pfirsich werd genoemd, werd door Holger Meins en Jan-Carl Raspe benaderd om de omhulsels van bommen te vervaardigen.
De "Baby Bombe"  zo gemaakt dat de draagster zwanger leek te zijn werd nooit gebruikt.

Müller kocht de verschillende chemicaliën die dan werden vermalen met koffiemolens en gemengd met handmixers. Hij zorgde ook voor batterijen en timers om een tijdbom te maken ***Bommen( Dierk Hoff)
Baby Bombe (Dierk Hoff)


*** Dierk Hoff  (1948 -   ) was een beeldhouwer en maakte kunstwerken uit metaal. Hij werd door Holger Meins en Jan-Carl Raspe aangezocht om bom-omhulsels te maken die als rekwisieten moesten dienen voor de film die volgens Holger Meins de titel " Eine Art Revolutionsfiktion" zou krijgen.
Toen hij inzag dat het voor echte bommen werd gebruikt werd hij, naar eigen zeggen, door Meins en Raspe bedreigd om door te gaan. Het is wel bewezen dat hij voor zijn werk goed werd betaald. 
Eén van zijn bommen werd gebruikt bij de bomaanslag op 11-05-1972 op het HQ van het V -Corps van het Amerikaanse leger in Frankfurt .
Na de aanhoudingen, in juni-juli 1972, van de eerste RAF,-generatie werkte hij niet langer voor de RAF.
In 1975 werd hij na uitlatingen van RAF-leden ontmaskert en aangehouden, maar kwam omdat hij geen lid werd van de RAF na een korte gevangenisstraf vrij.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dierk_Hoff
http://www.bpb.de/mediathek/190752/das-verfahren-gegen-dierk-hoff-bombenbauer-und-spaeterer-kronzeuge

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-40680429.html


*** In april 1972 werd een nieuw manifest in het geheim verspreid: "Stadtguerilla und Klassenkampf ", van de hand van Ulrike Meinhof .
Op een polemische toon heeft ze het over de stakingsbewegingen van 1971, de  klassenstrijd, de klassenjustitie, het eigendomsrecht en enkele verduidelijkingen over o.a. het waarom van de bankroof. 

(...) Der bewaffnete Kampf ist eine technische Angelegenheit und erfordert deshalb technische Kenntnisse: Ausbildung, Kampfmoral und schließlich Praxis.(...) Jede avantgardistische Bewegung muß, wenn sie im entscheidenden Augenblick des Kampfes sich selbst treu bleiben will, eingreifen und es verstehen, die Gewalt des Volkes gegen die Unterdrückung technisch in die richtigen Bahnen zu lenken, damit das Ziel mit möglichst wenig Verlusten erreicht wird." ALLE MACHT DEM VOLK!
www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/Stadtguerilla+RAF/RAF/brd+raf/006.html

*** Na 22 maanden opsporingswerk door de politie en evenveel maanden opgejaagde RAF-aanhangers staan de zenuwen langs beide zijden gespannen, getuige de schietincidenten met Georg von Rauch, Thomas Weisbecker,Andreas Baader en Manfred Grashof. Regelmatig worden mensen opgepakt zelfs beschoten omdat de politie denkt met RAF-leden te doen te hebben.***

- Op 5 mei 1972 stichten leden van de Bewegung 2.Juni brand in de Juridische Faculteit in West-Berlijn om te protesteren tegen het seponeren van de aanklachten tegen politiebeambten die leden van de RAF hadden gedood.

- Op 7 mei 1972 worden Inge Viet, Harald Sommerfeld en Ulrich Schmücker (*) van Bewegung 2.Juni aangehouden.
(*) Wanneer Schmücker belastende verklaringen afleg wordt hij door vroegere medestanders terechtgesteld.( zie Biografie Ulrich Schmücker)
http://de.wikipedia.org/wiki/Schm%C3%BCcker-Prozess#Ulrich_Schm.C3.BCcker Die Mai Offensive

http://de.wikipedia.org/wiki/Mai-Offensive_der_Roten_Armee_Fraktion • Anschlag auf HQ - V Corps in Frankfurt 


Bomaanslag HQ Amerikaans legerkorps

- Op 11 mei 1972 pleegt het Kommando Petra Schelm een bomaanslag op de HQ van het V Corps (Victory corps) van het  Amerikaanse leger, gevestigd in het IG-Farben Haus  in Frankfurt, waarbij Lt-Kol. Bloomquist de dood vindt en 13 anderen gewond raken.
De RAF eist de aanslag op en verspreidt een schrijven naar de pers, waarschijnlijk van de hand van Ulrike Meinhof .
De aanslag was een vergelding voor de bombardementen die de Amerikaanse luchtmacht uitvoerde in Vietnam met de eis dat Amerika zijn troepen terugtrok uit Vietnam.

De RAF eiste de aanslag op in een communiqué naar de DPA (Deutsche Presse-Agentur)

Am Donnerstag, den 11. Mai 1972,  (...) hat das Kommando Petra Schelm im Frankfurter Hauptquartier des V. Armee-Corps der amerikanischen Streitkräfte in Westdeutschland und Westberlin drei Bomben mit einer Sprengkraft von 80 kg TNT zur Explosion gebracht. Für die Ausrottungsstrategen von Vietnam sollen Westdeutschland und Westberlin kein sicheres Hinterland mehr sein. Sie müssen wissen, daß ihre Verbrechen am vietnamesischen Volk ihnen neue erbitterte Feinde geschaffen haben, daß es für sie keinen Platz mehr geben wird in der Welt, an dem sie vor den Angriffen revolutionärer Guerilla-Einheiten sicher sein können. (...) Wir fordern die sofortige Einstellung der Bombenangriffe auf Nordvietnam. Wir fordern den Abzug aller amerikanischen Truppen aus Indochina.(...)

www.rafinfo.de/hist/kap06.php
www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/Stadtguerilla+RAF/RAF/brd+raf/007.html
http://lagis.online.uni-marburg.de/de/subjects/idrec/sn/edb/id/207


Op 12 mei 1972 vallen 5 gewonden wanneer 2 springladingen in stalen buizen tot ontploffing gebracht worden op het hoofdkantoor van de politie in Augsburg .Bomauto Landeskriminalamt
- Op 12 mei 1972 ontploft een bomauto op het parkeerterrein van het hoofdgebouw van de recherche (Landeskriminalamt) in München. 
Er worden tien mensen gewond waarvan één levensgevaarlijk.

Kort vóór de ontploffing had een  anonieme oproep had de aanslag aangekondigd. Hierop had het personeel snel het gebouw verlaten en naar de parkeerplaats gerend!  


De aanslag wordt opgeëist door het Kommando Thomas Weisbecker bestaande uit Andreas Baader, Gudrun Ensslin en Holger Meins.
De aanslag was een wraakactie volgend op de dood van Thomas Weisbecker, lid van de Bewegung 2.Juni,  die op 2-03-1972 door de politie werd neergeschoten in Augsburg.

Dit maken ze duidelijk in hun communiqué op 16-05-1972 :
Am Freitag, dem 12. Mai 1972, hat das Kommando Thomas Weisbecker im Polizeipräsidium in Augsburg und im Landeskriminalamt in München drei Bomben zur Explosion gebracht.
Thomas Weisbecker ist am 2. März in Augsburg im Zuge einer lange vorbereiteten Überraschungsaktion von einem Exekutionskommando aus Münchener Kripo und Augsburger Polizei und ohne noch irgendwie reagieren zu können ermordet worden. Die Polizei hat Thomas Weisbecker bewußt nicht gefangen genommen, sondern erschossen.(...) Kampf den Exekutionskommandos der Polizei! Kampf der SS-Praxis der Polizei! Kampf allen Ausbeutern und Feinden des Volkes!
Kommando Thomas Weisbecker

http://www.socialhistoryportal.org/sites/default/files/raf/0019720512_7.pdf
http://www.socialhistoryportal.org/raf/5333
http://www.rafinfo.de/archiv/raf/raf-12-5-72.php • Aanslag op Wolfgang Buddenberg
Aanslag op rechter Buddenberg

- Op 15 mei 1972 laat het Kommando Manfred Grashof een bom ontploffen in de auto van Bondsrechter Wolfgang Buddenberg, die ze verantwoordelijk hielden voor de slechte omstandigheden waarin de RAF-gevangenen verbleven en in het bijzonder de behandeling van Manfred Grashof.Die dag nam zijn vrouw de wagen en werd zwaar gewond aan de benen maar overleefde bij wonder de aanslag.

 - Op 20-05-1972 volgde er een communiqué:


Am Montag, den 15. Mai 1972 hat das "Kommando Manfred Grashof" einen Sprengstoffanschlag gegen den Karlsruher BGH-Richter Buddenberg durchgeführt. Buddenberg ist der beim Bundesgerichtshof zuständige Haft- und Ermittlungsrichter für die wegen § 129 laufenden politischen Verfahren.
Buddenberg, das Schwein, hat Grashof zu einem Zeitpunkt vom Krankenhaus in die Zelle verlegen lassen, als der Transport und die Infektionsgefahr im Gefängnis noch lebensgefährlich für ihn waren. Er hat den Mordversuch an Grashof, der den Bullen nicht gelungen ist, an dem wehrlosen Grashof wiederholt.
(...) Wir verlangen von der Justiz , daß das Leben und die Gesundheit der Gefangenen nicht länger systematisch angegriffen und zerstört werden (...)

De bom zou geplaatst zijn door Andreas Baader, Jan-Carl Raspe en Holger Meins.

www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/Stadtguerilla+RAF/RAF/brd+raf/008.html
http://www.raf-ausstellung.de/ausstellung/gewalt/
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-42944719.html
http://www.baader-meinhof.com/tag/gerta-buddenberg/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Buddenberg
http://www.socialhistoryportal.org/raf/text/307150


 • Aanslag op Axel Springer


Bomaanslag Axel Springer
- Op 19 mei 1972 is er een bomaanslag (*) op de gebouwen van Axel Springer in Hamburg, waarbij 17 werknemers van het concern gewond werden, waarvan 2 ernstig.
- De bommen zouden geplaatst zijn door Ulrike Meinhof, Klaus Jünschke, Siegfried
Hausner en Ilse Stachowiak.

Ulrike Meinhof had de leiding van de operatie die mogelijk niet was doorgesproken met Gudrun Ensslin, die het tijdens hun verblijf in Stammheim Meinhof zal verwijten. 

(*) Er werden 5 springladingen geplaatst, waarvan er 2 tot ontploffing kwamen. De politie vond in de vroege avond een 3e springlading die ontmijnd werd waarop het gebouw werd vrijgegeven. Nadat een anonieme beller de volgende dag verwittigde dat er nog springladingen in het gebouw aanwezig waren, werden nog 2 springladingen ontdekt.Ilse Stachowiak

- Het lag in feite voor de hand dat er ooit een aanslag zou plaats hebben tegen het Springer Concern, het vijandsbeeld van de APO.
- De RAF verklaarde geen schuld te hebben aan de door de medewerkers opgelopen verwondingen, omdat aan twee voorafgaande telefonische verwittigingen geen gevolg werd gegeven. 

-Het Kommando 2 Juni stuurde een communiqué naar de "Deutsche Presse-Agentur" , "United Press International" ,de "Süddeutsche Zeitung" en naar "Bild" : Deutsche Presse-Agentur" 

Gestern, am Freitag, den 19. Mai um 15 Uhr 55 sind zwei Bomben im Springerhochhaus in Hamburg explodiert. Weil trotz rechtzeitiger und eindringlicher Warnungen das Haus nicht geräumt worden ist, sind dabei 17 Menschen verletzt worden. (...)  Springer ging lieber das Risiko ein, daß seine Arbeiter und Angestellten durch Bomben verletzt werden als das Risiko, ein paar Stunden Arbeitszeit, also Profit durch Fehlalarm zu verlieren. (...)  Wir sind zutiefst betroffen, daß Arbeiter und Angestellte verletzt worden sind. (...) Wir fordern von Springer: daß seine Zeitungen die antikommunistische Hetze gegen die Neue Linke, gegen solidarische Aktionen der Arbeiterklasse wie Streiks, gegen die kommunistischen Parteien hier und in anderen Ländern einstellen;(...) 
Wir werden unsere Aktionen gegen die Feinde des Volkes erst einstellen, wenn unsere Forderungen erfüllt sind. (...)

* Ulrike Meinhof werd depressief na de aanslag omdat onschuldigen werden getroffen maar eruit stappen was onmogelijk: "Wenn du rausspringst, gehst du kaputt, wenn du weiterfährst gehst du auch kaputt" 

http://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/Mai-1972-RAF-attackiert-Springer-Verlag,rafanschlag101.html
www.extremismus.com/terror/rafdox6.html
www.rafinfo.de/hist/kap06.php
www.spiegel.de/spiegel/print/d-42944719.html
http://www.socialhistoryportal.org/raf/text/307151


 • Anschlag auf HQ - US Army in Heidelberg 


Bomaanslag HQ Amerikaans leger Heidelberg
- Op 24 mei 1972 volgt er een bomaanslag op de Europees HQ van het 7e Amerikaanse leger in Heidelberg, waarbij 3 militairen, Clyde Bonner, Ronald Woodward en Charles Peck, om het leven komen en 5 andere gekwetst worden.Bij de bomaanslag werden vooral de gebouwen geviseerd waar de computers en de communicatieapparatuur stonden, omdat deze apparatuur gebruikt werd om de militaire operaties in Vietnam te coördineren.

De aanslag was een vergelding voor de hevige bombardementen door de Amerikaanse luchtmacht op Noord-Vietnam. 
Het Kommando 15. Juli ( dood van Petra Schelm) eiste de aanslag op en verspreidde een communiqué , waarschijnlijk van de hand van Ulrike Meinhof :


Im Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte in Europa in Heidelberg sind gestern abend, am Mittwoch den 24. Mai 1972 zwei Bomben mit einer Sprengkraft von 200 kg TNT explodiert. (...)
Die amerikanische Luftwaffe hat in den letzten sieben Wochen mehr Bomben über Vietnam abgeworfen als im Zweiten Weltkrieg über Japan und Deutschland zusammen. (...) Das ist Genocid, Völkermord, das wäre die "Endlösung" für das vietnamesische Volk.
Die Menschen in der Bundesrepublik unterstützen die Sicherheitskräfte bei der Fahndung nach den Kommandos nicht, weil sie mit den Verbrechen des amerikanischen Imperialismus und ihrer Billigung durch die herrschende Klasse hier nichts zu tun haben wollen; weil sie Auschwitz, Dresden und Hamburg nicht vergessen haben; weil sie wissen, daß gegen die Massenmörder von Vietnam Bombenanschläge gerechtfertigt sind; weil sie die Erfahrung gemacht haben, daß Demonstrationen und Worte gegen die Verbrechen des Imperialismus nichts nützen.
Wir fordern die Einstellung der Bombenangriffe auf Vietnam.(...)

http://www.socialhistoryportal.org/raf/text/307152

Later zal naast Baader, Ensslin en Raspe ook Irmgard Möller beschuldigd worden van verantwoordelijk te zijn voor de aanslag.
Irmgard Möller en Gerhard Müller  hadden aan het gebouw twee gestolen auto’s geplaatst, voorzien van Amerikaanse nummerplaten (*) en met een bom in de koffer.
www.rafinfo.de/hist/kap06.php
www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/Stadtguerilla+RAF/RAF/brd+raf/009.html


- Op 31-05-1972 wordt in Frankfurt op een verboden Teach-In van de Rote Hilfe een opgenomen gesprek van Ulrike Meinhof afgespeeld waarin ze de aanslagen van de RAF rechtvaardigt. (...) Unsere Aktionen gegen die Ausforottungsstrategen von Vietnam (...) Unsere Aktionen zum, Schutz des Lebens und der Gesundheit der gefangenen und der freien Genossen  der RAF (...)
http://www.socialhistoryportal.org/sites/default/files/raf/0019720531_7.pdf 

*** De Rote Hilfe was een bij de KPD ( Kommunistische Partei Deutschlands) aanleunende  organisatie die rechtshulp verleende aan linkse activisten van de APO ***


*** Het doel van de "Mai Offensive" was de staat tot  ongebruikelijke acties aan te zetten en daarmee de sympathie en de solidariteit van de bevolking te verwerven terwijl de staat zelf in een slecht daglicht zou komen te staan.

*** De aanslag op het Springer concern waarbij arbeiders gewond werden wordt door de Linkse zijde fel bekritiseert. 

*** De bloedige bomaanslagen doen de sympathie die na de dood van Petra Schelm was ontstaan bij de bevolking omslaan en missen zo hun uiteindelijk doel, de steun van de bevolking te krijgen om tot een sociale revolutie te komen.***
www.spiegel.de/spiegel/print/d-42929327.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Mai-Offensive_der_Roten_Armee_Fraktion

*** De sfeer van terreur leidde wel tot een versterking van het opsporingsapparaat wat uiteindelijk zal leiden naar de aanhouding van de kopstukken van de eerste generatie.
De totale politiemacht kwam voor één dag onder het commando van het BKA.
Op 31 mei 1972 werden alle beschikbare helikopters ingezet, die langs de snelwegen vlogen en op de Raststätte landden en dan een blokkade oprichtten en alle wagens doorzochten.Na een uur vlogen ze een stuk verder en richtten een nieuwe blokkade op. Ook de grenzen werden gesloten. De grootschalige actie, met de codenaam "Aktion Wasserschlag" heeft uiteindelijk weinig bruikbaars opgeleverd. ***

www.spiegel.de/spiegel/print/d-53135553.html
http://www.welt.de/kultur/history/article106491943/Aktion-Wasserschlag-gegen-Baader-Meinhof-Gruppe.html 

http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2013-10/horst-herold-bka-rasterfahndung

·       Rote Hilfe


- Op 31-05-1972 wordt in Frankfurt tijdens een verboden Teach-In van de Rote Hilfe (*) een opgenomen gesprek van Ulrike Meinhof afgespeeld waarin ze de aanslagen van de RAF rechtvaardigt. 
(...) Unsere Aktionen gegen die Ausforottungsstrategen von Vietnam (...) Unsere Aktionen zum, Schutz des Lebens und der Gesundheit der gefangenen und der freien Genossen  der RAF (...)
*** Reeds in 1968 ontstonden binnen de APO groeperingen die rechtshulp en andere ondersteuning verleenden aan gevangenen.
In 1970 vormden zich in verschillende steden autonome Rote Hilfe Gruppen die het blad “ Rote Hilfe Nachrichten & Mitteilungen “ uitgaven.
In 1970 richtte de Maoïstische partij KPD/AO (Kommunistische Partei Deutschlands  /Aufbauorganistion) een centraal georganiseerde Rote Hilfe e.V (Rote Hilfe eingetragener Verein) op .


 • Het geval Angela Luther


Angela Luther was samen met Inge Viett, Verena Becker, Ingeborg Barz en Wolfgang Grundmann lid van "Schwarze Hilfe"

In 1971 sluit ze met haar vriend Thomas Weisbecker aan bij de RAF.

Volgens de verklaringen van Gerhard Müller zou ze zich na de dood van haar vriend Thomas Weisbecker op 2-03-1972 zeer eenzaam hebben gevoeld en wou ze uit de RAF stappen.


Andreas Baader zou haar overtuigd hebben mee te werken met het plaatsen van bommen bij de aanslagen van 12-05-1972 op het hoofdkantoor van de politie in Augsburg en van 24-05-1972 op de Europese HQ van het 7e Amerikaanse leger in Heidelberg.

Volgens Gerhard Müller zou Andreas Baader hem hebben verzekerd dat Angela Luther niet zoals Ingeborg Barz was afgemaakt.
Er doen nog tal van speculaties de ronde. Zo zou Brigitte Mohnhaupt ooit hebben gezegd dat Angel Luther bij een accidentele bomexplosie om het leven is gekomen. 


In 2007 berichtte het Weens dagblad "Der Standard" dat de onderzoekers ervan uitgaan dat ze ofwel is overleden ofwel onder een nieuwe identiteit leeft in Libanon of in Duitsland

http://derstandard.at/2854374/Buback-Mord-wird-neu-beleuchtet
https://de.wikipedia.org/wiki/Angela_Luther


De Aanhoudingen


Aanhouding Holger  Meins


Aanhouding Andreas Baader

- Op 1 juni 1972 worden Andreas Baader, Holger Meins en Jan-Carl Raspe, na een vuurgevecht, in Frankfurt aangehouden. Een omwonende van een huurgarage, waar de bende grondstoffen voor aanmaak van explosieven bewaarde, had de politie getipt die daarop de garage observeerde. Toen de drie aankwamen werden ze ingerekend. 
Bij het vuurgevecht wordt Andreas Baader aan zijn dijbeen getroffen.
De aanhouding wordt gefilmd en werd uitgezonden op TV. Het beeld van de graatmagere Holger Meins gaat de wereld rond. De mythe van de genadeloos opgejaagde jonge RAF strijders is geboren.

Andreas Baader verblijft enkele weken in de ziekenboeg van het JVA in Düsseldorf waar hij het bezoek krijgt van zijn moeder Anneliese Baader. Zijn vraag om zijn dochter te zien wijst ze af omdat de vader-dochter band ontbreekt. 
http://www.youtube.com/watch?v=KuBKcfO04aA&NR=1
www.spiegel.de/spiegel/print/d-42929223.html

Op 7 juni 1972 wordt Gudrun Ensslin in een boetiek (*) in Hamburg aangehouden. De uitbaatster had bemerkt dat Ensslin een wapen bij zich had en verwittigde de politie.
In het huis van bewaring schreef ze, waarschijnlijk via de advocaat Otto Schily, een geheim briefje naar Ulrike Meinhof :(...) HUT-Befehl, mach die Fresse zu und bleib im Loch (...)
(*) Ensslin, die dacht dat een taxichauffeur haar herkend had, raakte in paniek en besliste zo snel als mogelijk andere kleren aan te doen.
www.spiegel.de/spiegel/print/d-42928464.html


Brigitte Mohnhaupt
- Op 9 juni 1972 worden Brigitte Monhaupt en haar vriend  Bernhard Braun in Berlijn aangehouden. Brigitte Monhaupt wordt later de leidster van de tweede generatie.


Aanhouding Ulrike Meinhof
-Op 15 juni 1972 wordt Ulrike Meinhof en Gerhard Müller in Hannover aangehouden. Toen beiden in een '' Zimmer Frei'' wilden overnachten kreeg de vrouw van de eigenaar argwaan en maande haar man Fritz Rodewald (*), aan de politie te verwittigen, wat hij uiteindelijk deed. Voor Ulrike Meinhof, die alles had opgegeven voor haar ideaal, stort de wereld in , waarvan ze niet meer zal herstellen. Bij haar aanhouding weende ze onbedaarlijk. 
(*) Fritz Rodewald was een 33-jarige onderwijzer van linkse signatuur, die binnen de RAF bekend  stond als iemand die bereid was onderdak te verlenen. Hij was actief in de onderwijzersvakbond


Ulrike Meinhof bij identificatie
Omdat van haar geen vingerafdrukken bestonden, werd ze geïdentificeerd aan de hand van een, onder gedwongen narcose genomen, Röntgenfoto die kon vergeleken worden met de foto van een vroegere hersenoperatie.
Het duurt vier dagen vooraleer ze haar advocaat Heinrich Hannover kan spreken!
www.spiegel.de/spiegel/print/d-47019696.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hannover
Irmgard Möller
Klaus Jünschke


- Op 9 juli 1972 worden Irmgard Möller en Klaus Jünschke in Offenbach aangehouden.
Ze werden verraden door Hans-Peter Konieczny, een randfiguur van de RAF, met wie ze een afspraak hadden gepland.
https://de.wikipedia.org/wiki/Irmgard_M%C3%B6ller

https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_J%C3%BCnschke
http://www.extratipp.com/rhein-main/offenbacher-kiosk-bedraengnis-brachte-2380884.html

*** Hans-Peter “Conny” Konieczny , fervent aanhanger van het linkse gedachtegoed, was 19 jaar oud en werkzaam in een drukkerij toen hij in februari 1972  door bemiddeling van de advocaat Jörg Lang (*) in contact kwam met Andreas Baader en Gudrun Ensslin.
Aanvankelijk  drukte hij na zijn werkuren in de drukkerij valse documenten voor de bende.
Hij leert ook Jan-Carl Raspe en Irmgard Möller kennen.
Na de aanhouding in juni 1972 van de kopstukken Andreas Baader, Jan-Carl Raspe, Homger Meins, Gudrun Ensslin, Brigitte Mohnhaupt, Bernhard Braun, Ulrike Meinhof en Gerhard Müller heeft hij een paar afspraken met Irmgard Möller om een Sparkasse in Offenbach te verkennen met het oog op een overval.
Hij wordt zelf op 7-07-1972 aangehouden nadat iemand de politie had getipt dat hij een hoeveelheid  valse documenten bij een vriend had gedeponeerd.
In ruil voor strafvermindering onthult hij de op til zijnde afspraak  met Irmgard Möller en Klaus Jünschke in Offenbach.
De beide RAF–leden worden tijdens de afspraak terstond aangehouden.
Hans-Peter Konieczny wordt in september 1972 vrijgelaten
www.spiegel.de/spiegel/print/d-42805133.html

(*) Jörg Lang wordt op 13-07-1972 in verdenking gesteld van hulp te hebben verleend aan de RAF.
Hij duikt onder en neemt de vlucht naar het buitenland. Na de verjaring van de aanklacht duikt hij in 1982 weer op.
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14345365.html


***** Na meer dan twee jaren oorlog waren 10 doden gevallen: 3 RAF leden, 3 politiemensen en 4 Amerikaanse militairen. Ongeveer 40 RAF leden waren aangehouden.

www.bpb.de/themen/TSS56U,0,Die_Geschichte_der_RAF.html
www.de.wikipedia.org/wiki/Opfer_der_Rote_Armee_Fraktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Gestorbene_Mitglieder_linksextremistischer_deutscher_Terrorgruppen

Documentaire : RAF
1. www.youtube.com/watch?v=538i2oPm-NY&feature=related
2. www.youtube.com/watch?v=L1piZP9Rd30&feature=related
3. www.youtube.com/watch?v=tcIoABmpREI&feature=related

Documentaire : Deutschland und die RAF
1. www.youtube.com/watch?v=z2vN8MqJoYE&feature=related
2. www.youtube.com/watch?v=u3yEgK-VXxk&feature=related
3. www.youtube.com/watch?v=sf2UpfBk5KQ&feature=related
4. www.youtube.com/watch?v=xP5ahey7E-A&feature=related


Documentaire : Rudi Dutschke
1.  www.youtube.com/watch?v=y2UK1ZWpe2E&feature=related
2.  www.youtube.com/watch?v=sjckhRQ1CQs&feature=related
3.  www.youtube.com/watch?v=Q5yI1jdooZg&feature=related
4.  www.youtube.com/watch?v=dmfjRVUVbIY&feature=related
5.  www.youtube.com/watch?v=HvCvwTntSeg&feature=related

6.  www.youtube.com/watch?v=MU_uIAvmD1A&feature=related
Bronnen :

Der Baader Meinhof Komplex - Stefan Aust (ISBN3426800101 )
Het Baader Meinhof complex - Stefan Aust  (ISBN 9789048801633)
Ulrike Meinhof de biografie-- - Jutta Ditfurth (ISBN 9789059775060)
Ulrike Meinhof  biografie - Otto van de Haar (ISBN 9789059118430)
Tödlicher Irrtum - Butz Peters (ISBN 9783596172658)
www.de.wikipedia.org/wiki/RAF
www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/Stadtguerilla+RAF/RAF/brd+raf/000.html
www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/Stadtguerilla+RAF/RAF/brd+raf/056.html
www.de.wikipedia.org/wiki/Mitglieder_der_Rote_Armee_Fraktion
www.de.wikipedia.org/wiki/Zeittafel_Rote_Armee_Fraktion
www.de.wikipedia.org/wiki/Opfer_der_Rote_Armee_Fraktion
www.tripatlas.com/Members_of_the_Red_Army_Faction
www.verfassungsschutz-bw.de/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=143
www.rafinfo.de/
www.nadir.org/nadir/archiv/WebEntry/tree-de.html
www.russianche.narod.ru/raf/name.htm
www.baader-meinhof.com/
www.extremismus.com/texte/raf2.htm
www.bewegung.in/
www.im.nrw.de/sch/381.htm#
www.sozialismus.net//content/view/948/62/
www.raf.almanet.dk/foto_album.html
www.spiegel.de/spiegel/print/d-25718126.html
www.bka.de/fahndung/personen/meistgesuchte/raf/index.html
www.raf.almanet.dk
www.spiegel.de/thema/index-m.html
www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/ulrike-meinhof/
www.burks.de/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=10439
www.labourhistory.net/raf/documents/0019710000.pdf
www.geschichtsverein-koengen.de/Terrorismus.htm
www.taz.de/1/leben/alltag/artikel/1/im-toten-trakt/
www.spiegel.de/panorama/0,1518,697556,00.html
www.raf-geschichte-der-rote-armee-fraktion.de/Chronologie-der-Rote-Armee-Fraktion.asp
http://www.secoursrouge.org/archives/raf.php
http://geschichtsverein-koengen.de/Terrorismus.htm
http://www.secoursrouge.org/histoire-de-la-rote-armee-fraktion
http://de.slideshare.net/frau_weihnachtsmann/raf
http://www.spiegel.de/fotostrecke/raf-festnahmen-fotostrecke-107444-6.html
http://www.crimelibrary.com/terrorists_spies/terrorists/meinhof/1.html 
http://www.crimelibrary.com/terrorists_spies/terrorists/meinhof/10.html 
http://de.wikipedia.org/wiki/Opfer_der_Roten_Armee_Fraktion 
http://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart-1/deutsche-geschichte-n-eine-deutsche-waffenbruederschaft-1491828.html
http://www.statemaster.com/encyclopedia/Members-of-the-Red-Army-Faction http://www.raf.almanet.dk/foto_ofre.html http://extern.peoplecheck.de/link.php?q=sturm+beate&url=http%3A%2F%2Fwww.franz-oberthuer-schule.info%2Fcms%2Fcms%2Fupload%2Fprojekte%2Fterrorismus%2FMaternBaader-meinhof-Gruppe%2FSozihomepage%2FSEITE%2FINDEX.HTM 
http://geschichtsverein-koengen.de/Terrorismus.htm 
http://www.mustardayonnaise.com/baadermeinhof/timeline/1967.html 
http://www.raf.almanet.dk/foto_album.5.html
http://www.statemaster.com/encyclopedia/Members-of-the-Red-Army-Faction#Heinrich_.27Ali.27_Jansen
http://www.zeitgeschichte-online.de/thema/zur-geschichte-der-roten-armee-fraktion-raf-und-ihrer-kontexte-eine-chronik 
http://www.raf.almanet.dk/foto_ofre.html 
http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/geschichte-der-raf/
http://www.bundesarchiv.de/oeffentlichkeitsarbeit/bilder_dokumente/00933/index-0.html.de 
http://www.socialhistoryportal.org/raf/texts-dehttp://www.extratipp.com/news/rhein-main/heute-jahren-liess-heusenstamm-wirklich-hochgehen-2603578.html

http://www.statemaster.com/encyclopedia/Members-of-the-Red-Army-Faction 
https://www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/Stadtguerilla+RAF/RAF/raf-texte+materialien.PDF 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten