Blog uit Duffel

30 mei 2010

Van Australopithecus tot Homo sapiens


De Evolutie - index
http://dirkdrubbel.blogspot.be/2012/01/de-evolutie-index.html

In 1984 liep er op de toenmalige BRT een reeks `` de blauwe planeet `` die werd gepresenteerd en becommentarieerd door Wim Officiers .
Vooral de episode `` en toen kwam de mens`` wekte mijn interesse en was de start om mij te verdiepen in de evolutie van de menswording.
De ``grote Afrikaanse slenk `` is een belangrijke vindplaats gebleken van overblijfselen van de voorlopers van de mens.
Een belangrijke en alom bekende vondst in 1975 was het skelet ,waarvan 40% bewaard was en 3,2 miljoen jaar oud, van een vrouwelijke  Australopithecus Afarensis in de streek van Afar - Ethiopië door Donald Johanson.Het skelet kreeg de naam Lucy naar de Beatle song ``Lucy in the sky with diamonds``die iemand van het kamp op een bandopnemer liet afdraaien de avond van de vondst.
De Ausraloptithecus wordt aanzien als de voorloper van de Hominidae waartoe behoren  Homo habilis, Homo erectus ( Peking mens), en Homo sapiens (Cro magnon)  die we kennen van  de grotten van Lascaux . De moderne mens behoort tot de Homo sapiens sapiens.
De Neanderthaler, een afsplitsing  van de archaïsche Homo sapiens, is uitgestorven , na de strijd te hebben verloren tegen intelligentere Homo sapiens, die zich beter kon aanpassen aan de wisselende leefomstandigheden.
Een bekende paleontologen familie waren de Leakey's . Mary Leakey vond in 1976, wat misschien wel de belangrijkste archeologische vondst van de eeuw was,de voetafdrukken van Hominidae in de gestolde vulkaanas bij Laetoli in Tanzania . Hiermee was het bewijs geleverd dat 3,75 miljoen jaren geleden een Hominide rechtop liep met grote passen zoals de huidige mens.
De passie om de missing link te vinden leidde ook tot bedrog zoals de Piltdown vervalsing : men had een mensenschedel en de kaak van een orang-oetan aan elkaar gepast. 
Het relaas van de archeologische opzoekingen vind ik boeiende lectuur. Een bekend werk is "op het spoor van de mens" van Richard E. Leakey.


Skelet Lucy
Situering van de
Afrikaanse slenk

Bronnen :
Op het spoor van de mens -Richard E. Leakey- (ISBN 90 274 9470 3)
Wereldgeschiedenis La Storia - deel 1 - (ISBN 9789077686867)
  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten