Blog uit Duffel

14 juli 2010

Het vond plaats in Lier

Filips de Schone, zoon van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Boergondië werd in 1478 geboren te Brugge, en werd opgevoed in Mechelen.
Op 18 - jarige leeftijd trouwde hij met Johanna van Castilië in de St Gummaruskerk te Lier.
Het was een gearrangeerd huwelijk, maar toen ze elkaar voor het eerst in Lier ontmoetten, moet het een enorme `` coup de foudre `` geweest zijn want ze lieten gans hun gevolg in de steek, zochten een priester en lieten zich stante pede op straat in de echt verbinden. Van zodra getrouwd sloten zij zich op in het het huidige `` Huis van Aragon `` , de woning die voor hen bestemd was . De volgende morgen werden ze een tweede maal in de echt verbonden,  nu in de St Gummaruskerk.
Het schijnt dat er zoveel volk op de been was dat de brug over de Nete onder het gewicht instortte.
Johanna is ook bekend als Juana la Loca (Johanna de Waanzinnige ) omdat zij na de dood van haar man in 1506 afwijkend gedrag vertoonde door ondermeer de doodskist van haar man steeds bij zich te willen houden in plaats van ze te begraven..
UIt dit huwelijk werd in 1500 de latere Keizer Karel geboren te Gent in het `` Prinsenhof ``
Filips de Schone


Johanna van Castilië
(1479 -1555)
Juana la loca
(met de doodskist van Filips)


Hof van Aragon te Lier

St Gummaruskerk te Lier


Prinsenhof te Gent

Keizer Karel
(1500-1558)


Bronnen :
www.nl.wikipedia.org/wiki/filips_van_Oostenrijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten