Blog uit Duffel

16 mei 2011

La Révolution Française ( deel 3 : de hervormingen van de Constituante)
In deel 3 worden de hervormingen tijdens de Monarchie constitutionnelle behandeld, met als sluitstuk de eed van trouw die Louis XVI uitspreekt op 14 juli 1790 op het Champs de Mars, ter gelegenheid van la fête de la fédération.

De Franse Revolutie - Index -
http://dirkdrubbel.blogspot.com/2011/12/la-revolution-francaise-index.html


 De Assemblée


De Assemblée verhuist op 12 oktober 1789 naar Parijs en zetelt in de Salle du Manège van de Tuileries.De vergaderzaal is een lange zaal en de verschillende partijen profileren zich onder meer door de plaats, links of rechts, die ze in de zaal innemen.vicomte Mirabeau
- Extreem rechts : de monarchistes ,aristocraten , met aan het hoofd vicomte Mirabeau,(*) die nog steeds het Ancien Régime voorstaan. Eind 1789 is deze fractie gedecimeerd omdat velen emigreren of zich op hun landgoed terugtrekken.
(*) Ook Mirabeau - Tonneaux genoemd, is de broer van de grote Mirabeau.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Boniface_Louis_Riqueti_de_Mirabeau

Gerard Lally -Tollendal
- Rechts : de monarchiens met Lally-Tollendal, willen niet verder gaan dan de hervormingen van 5 augustus 1789, omdat ze vrezen voor een ontsporing van de  revolutie. Mounier, de vroegere leider, is kort na de oktoberdagen geëmigreerd.
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_de_Lally-Tollendal

- Links : de patriotes of constitutionnels is de grootste fractie binnen de Assemblée met de advocaten Le Chapelier en Lanjuinais en de liberale edelen  Talleyrand en Sieyès als frontmannen.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Le_Chapelier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Denis_Lanjuinais
http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article275
http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article271


Jean-Denis Lanjuinais

Talleyrand

- Linkser : een groep rond het Triumvirat met Barnave,Duport en Lameth.

Antoine Barnave
(1761-1793)


Alexandre de Lameth


http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Barnave
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_de_Lameth


- Extreem links : een groep met Pétion en Robespierre, naar wie op dat ogenblik weinig werd geluisterd.(*)
(*) Over Robespierre zei men spottend : ´´ Si Mirabeau est le flambeau de la Provence, Robespierre est la chandelle d´Arras´´

Robespierre
(1758-1794)
Jérôme Pétionhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Robespierre
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_P%C3%A9tion_de_Villeneuve


de rol van de Clubs

- De députés ontmoetten elkaar in Clubs, waar debatten werden voorbereid of naderhand besproken. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Club_politique
http://home.nordnet.fr/~blatouche/D7.html
http://www.cosmovisions.com/ChronoRevolutionClubs.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Groupe_politique_de_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise

De aristocrats hadden " le Salon Français".

- De monarchiens verzamelden in " le Club des amis de la Constitution Monarchique"


Club des Jacobins


- De patriotes die in Versailles de "Club Breton" hadden gesticht, verzamelden zich nu met de ganse linkse fractie in een Dominicanenklooster , vanwaar de naam "Club des Jacobins". 
De Club die de machtigste was, met filialen over gans het land en met grote namen als Mirabeau, La Fayette, Barnave, Duport,Lameth, Robespierre,Pétion, Grégoire ... , trachtte de debatten in de Assemblée te beheersen. De leden noemden zich «amis de la constitution».Mirabeau
Tot eind 1790 was Mirabeau de leider van de club. Na er door Lameth van beschuldigd te zijn, samen te werken met het Hof, werd die rol overgenomen door Bernave en het Triumvirat.
le Chapelier
- In juli 1791,na de gebeurtenissen op het Champ de Mars, scheurde de gematigde vleugel met Sieyès, le Chapelier, Barnave en het Triumvirat zich af en stichtte de " Club des Feuillants ". De club des Jacobins werd gedecimeerd en slechts enkele sterke figuren zoals Robespierre,Pétion, abbé Grégoire ... bleven over.
 Om lid te worden moest een behoorlijk groot bedrag aan lidgeld betaald worden, waardoor de clubs in feite werden voorbehouden voor de bourgeoisie. Als tegenreactie werd de ´´ Club des Cordeliers´´ gesticht , genoemd naar het Franciscanenklooster, waar ze vergaderden.


Club des Cordeliers
- De ´´ Club des Cordeliers`` werd gesticht op 27 april 1790 en vergaderden in een Franciscanenklooster. Deze club was een open club, zonder verplicht lidgeld, was fanatieker en stond nog dichter bij het proletariaat.
Danton
(1759-1794)
- De bekendste leden waren Desmoulins, Danton, Marat,Hébert, Chaumette, Fabre d´Églantine  ...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Jacques_Danton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Gaspard_Chaumette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Ren%C3%A9_H%C3%A9bert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fabre_d'%C3%89glantine
http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article164
http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article237


 *** Samenvattend waren de Jacobins en de extremere Cordeliers revolutionaire democraten en de latere republikeinen, terwijl de Feuillants de constitutonele monarchie voorstonden http://fr.wikipedia.org/wiki/Club_des_Jacobins
http://fr.wikipedia.org/wiki/Club_des_Feuillants
http://fr.wikipedia.org/wiki/Club_des_CordeliersStrijd la Fayette - Mirabeau

- Na de installatie van de koning in Parijs, keert de rust weer in de hoofdstad. In de provincies zij er af en toe nog onrusthaarden die te maken hebben met de afbouw van de feodale wetten en gebruiken.

La Fayette
(1757-1834)
- Sinds de gebeurtenissen van oktober 1789 is La Fayette enorm populair bij de bourgeoisie die droomt van een monarchie constitutionnelle.
Hij werpt zich op als beschermer van de koning en zijn familie m.a.w. hij stelt Louis XVI onder zijn voogdij. Als hoofd van de Garde nationale geniet hij hoog aanzien en hij dingt, samen met Philippe duc d´Orleans en Mirabeau, naar de hoogste post van Premier ministre.Philippe,duc d´Orleans
(1747-1793)

- Philippe, duc d´Orleans (*) die verdacht wordt de aanstoker te zijn van de onlusten in oktober 1789, emigreert naar Londen. (*) Philippe d´Orleans, aangeklaagd bij de koning door La Fayette, aanvaardt de opdracht om uit te zoeken of het Engelse Hof de hand had in de onlusten van 5 en 6 oktober 1789.De opdracht werd aanzien als ´´ renvoyer un traître à ses complices´´

Mirabeau
- Mirabeau die voorstander was van een Monarchie Constitutionnelle, wilde een evenwicht behouden tussen de macht van de koning en de macht van de Assemblée.Zo pleitte hij voor een absoluut vetorecht van de koning en verdedigde hij in mei 1790 de prerogatieven van de koning i.v.m. de oorlogsverklaring. Hierdoor kwam hij in conflict met de linkervleugel van de Assemblée met o.a. Barnave van het Triumvirat. In pamfletten heeft men het over ´´ la grande trahison du comte de Mirabeau´´ (*)
(*) Louis XVI zal, ondanks het feit dat vooral Marie-Antoinette hem misprijst, steun zoeken bij Mirabeau . Later bij het openen van l´armoire de fer ( een metalen koffer ingewerkt in een nis in een pivoterende muur in de Tuileries), zal blijken dat Mirabeau de voornaamste raadgever van de koning werd en er zich voor liet betalen.Hij was bevreesd voor een ontsporing van de Assemblée
http://fr.wikipedia.org/wiki/Armoire_de_fer

-Door het decreet van 7 november 1789,een voorstel van Lanjuinais een Bretoens advocaat, dat bepaalt dat leden van de Assemblée tijdens hun ambtsperiode geen ministerieel ambt mogen bekleden, is ook Mirabeau uitgesloten.

-Mirabeau, ontgoocheld biedt, via de comte la Marck, de koning zijn medewerking aan, mits zijn schulden betaald worden. Hij heeft daarbij in juli 1790 een geheime  ontmoeting met Louis XVI in St Cloud. Wanneer dit uitlekt verklaart La Fayette :
(...) Il se fait payer dans le sens de ses convictions (...)
Waarop Mirabeau :
(...) On peut bien m´acheter, je ne me vends pas (...)

http://home.nordnet.fr/~blatouche/H1.html

- Wanneer er door een gebrekkige bevoorrading van bloem een schaarste optreedt, wordt op Denis François, een bakker, door de menigte gelyncht en opgehangen aan een lantaarn op Place de Grève.(*)
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahrf_0003-4436_2003_num_333_1_2672

(*) Wanneer de bevoorrading van meel mank liep, dacht de bevolking onmiddellijk aan manipulaties en speculaties, wat steeds uitliep op volkswoede.

- Naar aanleiding van dit gebeuren kan La Fayette in de Assemblée op 20 oktober 1789 een "loi Martiale" laten stemmen die de lokale besturen de mogelijkheid biedt om ,in geval van onlusten, een beroep te doen op de Garde Nationale om de orde te herstellen. Dit voorstel stootte op veel tegenstand van Robespierre in de Assemblée, van  Loustallot in zijn gazet en van  Danton in de vergaderingen in zijn district.

Loustallot
(1761-1790)

Gazette onder redactie van 
 van Loustallot


http://revolution.1789.free.fr/Loustallot.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lis%C3%A9e_Loustalot


Favras
(1744-1790)
- Op 19 februari 1790 wordt marquis de Favras, een verpauperde edelman, terechtgesteld. Hij had uit geldnood een complot gesmeed met Monsieur (*) , comte de Provence broer van de koning en de latere Louis XVIII, om de koning te ontvoeren. Hierdoor zou er in Parijs een opstand uitbreken, waarvan Monsieur zou profiteren om zich te laten uitroepen tot regent, de Assemblée te ontbinden en La Fayette en Bailly van kant te maken. La Fayette wordt op de hoogte gebracht van het complot door de bankier Chomel, die voor de fondsen moest zorgen om de 400 getrouwen te betalen. Monsieur slaagt er in om buiten schot te blijven en Favras wordt aangehouden en opgehangen op de Place de Grève

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_de_Mahy_de_Favras
comte de Provence
(*) Monsieur was in het Ancien Régime  een titel voorbehouden aan de oudste broer van de koning. Louis, comte de provence  was een geletterd man en aasde voortdurend op een opportuniteit om de plaats van zijn broer in te nemen. Hij is de latere koning Louis XVIII de France

http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article231
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVIII_de_FranceDe Hervormingen

- De verdeling van de machtenConstitution 1791- De pouvoir exécutif (uitvoerende macht) was in handen van Louis XVI, die de koning der Fransen is.(*)
Hij zweert trouw aan de natie en de grondwet en in het devies dat op officiële documenten prijkt , bekleedt hij de derde plaats : ´´la Nation, la Loi, le Roi´´
(*) bemerk de nuance : niet langer koning van Frankrijk !
De koning is hoofd van het leger en kan de oorlog verklaren mits hij gedekt wordt door de Assemblée.Hij is tevens hoofd van de administratie, benoemt en ontslaat ministers. Hij sluit verdragen en slaat de munt. Hij heeft een vetorecht beperkt in de tijd tot 2 jaar.

- De wetgevende macht (pouvoir législatif) is in handen van een Assemblée législative, waarvan de leden gekozen zijn voor een periode van 2 jaar. In die Assemblée, die niet kan ontbonden worden door de koning,  worden de wetten gemaakt en gestemd.
Het leger is het verboden zich binnen een straal rond de  Assemblée van 30,000 toises (30,000 vadem = 58,5 km) te begeven.(*)
(*) Het ontbreken van een verbinding tussen de uitvoerende macht en de wetgevende macht, via een minister, zorgde ervoor dat onvermijdelijke geschillen niet werden opgelost

- De Administratie
 
- De provincies en de parlementen van tijdens het Ancien Régime worden afgeschaft.
Door het decreet van 26 februari 1790 wordt Frankrijk verdeeld in 83 départements met elk een hoofdstad. Elk département is verdeeld in districts, die zelf verdeeld zijn in cantons en verder in communes. De 40.000 communes hebben een gekozen lokaal bestuur, voorgezeten door de maire. De steden met meer dan 25.000 inwoners zijn verdeeld in sections.
De naamgeving wordt veelal bepaald door een plaatselijke berg, heuvel, stroom, kust ... .
http://home.nordnet.fr/~blatouche/D5.html


Départements 1790


Open brief van Louis XVI
voor oprichting van de departementen
Wet voor oprichting
van Archives Nationales

- Op 12 september 1790 werd het nationaal archief opgericht waar de documenten van allerhande afgeschafte organisaties werden ondergebracht en bewaard.


- Het Kiesstelsel

- De citoyens die een cijns, ter waarde van 3 dagen loon, betalen zijn gerechtigd te kiezen en worden ´´ citoyens actifs´´ genoemd.
- De citoyens actifs kiezen délégués onder hen, die bereid zijn een cijns te betalen, ter waarde van 10 dagen loon.
- De délégués kiezen de députés, die cijns moeten voldoen van minimaal 1 marc zilver (*)en bovendien in het bezit moeten zijn van een landgoed. 
Door dit kiesstelsel bleef de feitelijke macht, op de verschillende niveaus, in handen van de bourgeoisie en de notabelen m.a.w de gelijkheid van de burgers vertaalt zich niet in de politiek.

(*) marc is een gewichtsmaat = 8,75 pond
Deze clausule werd fel aangeklaagd door de Lameth in de Assemblée en door Loustallot in zijn gazet.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_de_Lameth
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lis%C3%A9e_Loustalot

- Het Lokaal bestuur

- De départements werden bestuurd door een conseil van 36 leden , gekozen onder de
délégués,voor een ambtsperiode van 2 jaar.
- De districts werden bestuurd door een conseil van 12 leden , gekozen onder de délégués, voor een ambtsperiode van 2 jaar.
- - De communes (*) werden bestuurd door een conseil général bestaande voor 1/3 uit een conseil municipal en voor 2/3 uit notabelen, gekozen uit de citoyens actifs.
(*) De commune was een zelfstandige gemeenschap met lokaal bestuur, eigen belastingen en een garde nationale.


- De Justitie

De parlements met hun gerechtelijke functies werden afgeschaft en op alle niveaus werden de rechters aangesteld, na te zijn verkozen : vrederechters in de kantons, de rechters voor de burgerlijk rechtbanken in de districten en de rechters voor de rechtbanken voor criminele feiten in de departementen. De openbare aanklagers en de magistraten van het hof van cassatie worden eveneens gekozen. De commissaris die een zaak bij de rechtbank aanhangig maakt wordt door de koning benoemd.
Door het vermoeden van onschuld , ingeschreven in de déclaration des droits de l´homme, is er een jury vereist die delibereert over de schuld. enkel bij een 4/5 meerderheid wordt de beschuldigde schuldig verklaard.

- De Economie

le Chapelier
(1754-1794)
- De loi le Chapelier wordt op 14juni 1791 gestemd met als doel de economie aan te zwengelen. De wet verbiedt corporaties en gildes van ambachten of landbouwers. Enkel het algemeen belang en het belang van elk individu telt, er is geen plaats voor een intermediair belang van een vereniging. De wet verbiedt ook het stakingsrecht.
De wet was van de hand van Isaac le Chapelier, een advocaat die als député verkozen was voor de Tièrs, en medeoprichter was van de Club Breton.
(...) Il n´y a plus de corporations dans l´État;  Il n´y a plus que l´intérêt  de chaque individu et l´intérêt général (...) 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Le_Chapelier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Le_Chapelier
                                               http://revolution.1789.free.fr/Le_Chapelier.htm


-Het belastingstelsel

- Het oude onrechtvaardige belastingstelsel met zijn privilegies werd afgevoerd en vervangen door een stelsel van contributions , waarbij iedereen in beginsel gelijk was.
- de contribution foncière of grondbelasting was een contributie pro rata de grootte van de gronden.
-de patente of bedrijfsbelasting taxeerde de commerciële inkomsten.
- de contribution mobilière had betrekking op ander inkomsten zoals rente, en was gesteund op uiterlijke tekenen van welstand.

De contributies werden door de municipalité geïnd. De daartoe bevoegde ambtenaren werden echter verkozen door de administrateurs van de districten, wat hun onafhankelijkheid niet ten goede kwam. Van bij de aanvang van de heffingen liep het met de inningen fout.


Hervormingen van de clerus

Nationalisatie

- In januari 1790 ontsporen de staatsfinanciën. Tegenover een maandelijks inkomen van 15 miljoen Livres staat een uitgave van van 70 miljoen Livres.
Op leningen die Necker uitschrijft wordt weinig ingetekend.

Talleyrand
(1754-1838)
- Op 10 oktober 1789 stelde Talleyrand voor om de bezittingen van de geestelijkheid, die op 2 miljard Livres geraamd werden, te nationaliseren en de geestelijkheid een salaris van minimum 1200 Livres, toe te kennen , betaald door de Natie. Het aantal geestelijken zou door de natie bepaald worden.(*)
http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article275
http://fr.wikipedia.org/wiki/Talleyrand

(*) Uiting van het Gallicanisme (Église Gallicane) waarbij de Franse Kerk een aantal voorrechten opeiste tegenover het centraal gezag van de paus.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gallicanisme

abbé Maury
- Het voorstel wordt bestreden door abbé Maury , die beweert dat de Natie in overtreding is , wanneer het zich goederen van anderen, toeeigent.
Talleyrand , hierbij gesteund door Mirabeau, verdedigt de stelling dat de goederen niet aan de geestelijkheid , maar aan de gelovigen , dus de Natie toebehoren. 

http://www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=265
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abb%C3%A9_Maury(...) Le clergé n'est pas propriétaire à l'instar des autres propriétaires puisque les biens dont il jouit et dont il ne peut disposer ont été donnés non pour l'intérêt des personnes mais pour le service des fonctions (...)

De lagere geestelijkheid , die weinig te verliezen had, sloot zich uiteindelijk aan bij het voorstel, dat op 2 november 1789 gestemd werd.

Assignats


Assignat
- Omdat een massieve verkoop van de goederen hun verkoopprijs zou doen kelderen, werd op 19 december 1789 een wet uitgevaardigd, die de staat toeliet assignats, met een rente van 5%, uit te geven, die gedekt waren door de waarde van de genationaliseerde goederen.
- Een eerste emissie beliep 400 miljoen Livres.
- Op 29 september 1790 werden de assignats, ondanks negatief advies van personaliteiten als Talleyrand, Lavoisier, Dupont de Nemours e.a., omgevormd tot papiergeld en werden de ingeruilde assignaten niet meer vernietigd, met een enorme devaluatie tot gevolg. Het ging zover dat de prijzen van goederen verschilden naargelang er met metaalgeld dan wel met papiergeld betaald werd.
Necker nam ontslag uit onvrede met deze maatregel. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Samuel_du_Pont_de_Nemours
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier

Constitution civile du clergé

- Op 2 november 1789 werd het voorstel van Talleyrand, bewerkt door Mirabeau,  gestemd. De motie verklaarde dat de kerkelijke goederen werden genationaliseerd en derhalve in handen van de staat kwamen en dat elke priester een salaris van minimum 1200 Livres zou krijgen alsook een woonst met een tuin.
- Wegens die maatregelen werd de kerk deel van een civiele samenleving, hetgeen resulteerde  in diepgaande hervormingen.

De hervormingen die te maken had met de werking en de organisatie van de kerk, werd gedragen door de Jansenisten (*) met Camus, een député van de Tiers, als voortrekker.(*)Jansenisme, genoemd naar de Leuvense hoogleraar en bisschop van Ieper Cornelius Jansenius,   was een strekking binnen de kerk die o.a. de onfeilbaarheid van de paus en de onbevlekte ontvangenis van Maria verwierp. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jansenisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Armand-Gaston_Camus


Afschaffing van de kloosterordes
 - Op 13 februari 1790 stemt de Assemblée de opheffing van de kloostergeloften, met als gevolg dat 100.000 kloosterlingen d.i. 2/3 van de geestelijkheid, hun klooster moesten verlaten. Het decreet verbood ook de contemplatieve kloosterordes, terwijl de ordes die zich bezighielden met verzorging of onderwijs wel waren toegestaan.

Louis-Simon Martineau
- Tussen 31 mei en 12 juli 1790 stemt de Assemblée de ´´constitution civile du clergé´´, waarin de hervormingen van de seculiere geestelijkheid bepaald worden, naar een project van Martineau, een Parijse advocaat en député van de Assemblée.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Simon_Martineau

De hervorming hield in dat het aantal diocesen en parochies werd gereduceerd en dat voortaan de bisschoppen en de pastoors werden verkozen(*) door de kiezers binnen hun ambtsgebied.(**)
(*) Bisschoppen en andere geestelijken werden beschouwd als magistraten, m.a.w.´´ magistraten van de moraal´´ en dus ambtenaren die moesten verkozen worden.
(**) De diocesen, met aan het hoofd een bisschop, vielen samen met de departementen.. Er werden 10 bisschoppen benoemd met het predicaat ´´ métropolitain´´ in 10 voorname steden zoals Paris, Reims, Aix, Bordeaux ... .
De renumeraties waren 50.000 Livres voor de évêque métropolitain van Parijs, 20.000 Livres voor de andere bisschoppen en tussen 1200 en 6000 Livres voor de curés.

Pius VI
- Al deze maatregelen passen in het beeld van een Église Gallicane.
- Paus Pius VI veroordeelt in een pauselijke brief van 10 juli 1790 de constitution civile du clergé en excommuniceert de Nation.De koning die de pauselijke brief maar op 23 juli 1790 ontvangt, denkt dat de paus verkeerd is geïnformeerd en ratificeert het decreet op 24 augustus 1790.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_VI

 - Op 27 november 1790 wordt een decreet uitgevaardigd dat de bisschoppen en de pastoors voorschrijft om voortaan de eed van trouw zweren aan de Constitution civile du clergé. Deze maatregel verdeelt de kerk in « curés sermentés of jureurs en curés insermentés of réfractaires»
(...) Je jure de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse, d´être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi, de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution décrétée par l´Assemblée Nationale et acceptée par le Roi. (...)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_civile_du_clerg%C3%A9
http://revolution.1789.free.fr/novembre-1789/novembre-1789.htm

- Paus Pius VI veroordeelt het decreet in de pauselijke brieven ´´Quod aliquantum´´ van 10 maart 1791 en ´´Caritas ´´ van 13 april 1791 waarin hij vraagt de eed niet af te leggen of hem desgevallend binnen de 40 dagen af te zweren. De verkiezingen van geestelijken waren ongeldig en de wijding van bisschoppen was heiligschennis.(*)
 (*) De publicatie van de pauselijke brieven werd verboden en kenden enkel een clandestiene verspreiding.


Massacre de patriotes
à Montauban 
- De golf van hervormingen binnen de kerk en de clerus zorgde ook voor onlusten. Zo vielen er verschillende doden bij protesten o.a. op 10 mei 1790 te  Montauban.
Overige hervormingen

- decreet van 1 december 1789 bepaalt de gelijkheid van straf voor elke burger .
- decreet van 21 januari 1790  bepaalt de onthoofding als straf voor de terdoodveroordeelden.(*)
(*) Het voorstel was van dr.Guillotin, maar het was dr. Louis die de guillotine ontwikkelde.


Tricolore 1789
- decreet van 24 december 1789  maakt de protestanten verkiesbaar
- decreet van 28 februari 1790 vernietigt het monopolie van de adel een graad te voeren
- decreet van 28 mei 1790  verbiedt de officieren het dragen van de witte cocarde en maakt het dragen van de tricolore cocarde verplicht.
- decreet van 8 maart 1790 en 12 oktober 1790 bevestigt de wettelijkheid van slavernij !
- decreet van 8 mei 1790 roept een commissie van ´´ maten en gewichten´´ in het leven.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anciennes_unit%C3%A9s_de_mesure_fran%C3%A7aises

- decreet van 19 juni 1790 maakt een einde aan de erfbaarheid van adellijke titels en schaft terzelfdertijd de adellijke titels af alsook wapenschilden en het dragen van livreien.(*)
- decreet van 21 oktober 1790 vervangt de vlag met de lelie door de tricolore.
*) Als gevolg van dit decreet ontstaat er een nieuwe golf van emigratie onder de adel.


La Fédération

- Naar het voorbeeld van Parijs werden er na de gebeurtenissen van juli 1789, in gans het land Gardes Nationales gevormd, met als doel een dam op te werpen tegen de dievenbendes en het vrij verkeer van graan, de belangrijkste voedingstof in die tijd, te verzekeren.

France Provinces 1789- Sommige communes begonnen zich te verenigen in federaties, zoals in Bretagne en de Dauphiné, waar de afgevaardigden tijdens de stichting van de federatie verklaarden :
(...) qu´ils n´étaient ni Angevins ni Bretons, mais citoyens du même Empire (...)
Dergelijke gebeurtenissen gingen gepaard met feestelijkheden.


- Op 14 juli 1790 ziet Parijs zich verplicht grote feestelijkheden te organiseren. De feestelijkheden hadden plaats op de Champ de Mars, waarbij vertegenwoordigers van alle communes werden uitgenodigd.
Om tijdig klaar te zijn werkte de bevolking mee om een triomfboog, tribunes en het l´autel de la Patrie op te bouwen.(*)


(*) Tijdens het werk zou men het lied ´´ Ah! ça ira ! ´´ gezongen hebben
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ah_!_%C3%A7a_ira
https://www.youtube.com/watch?v=-srLjMRjoVI
 
Fête de la Fédération
 - Bij de aanvang van de feestelijkheden draagt Talleyrand, bisschop van Autun (*) de mis op en zegent de wimpels van de 83 departementen.
(*) Talleyrand zal in 1791 teugkeren naar de lekenstaat.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Talleyrand

Eedaflegging van La Fayette


- Daarop leggen La Fayette en de députés van de Assemblée Nationale , op het autel de la Patrie de eed van trouw af ´´ à la Nation, à la loi et au Roi ´´.
La Fayette, op het hoogtepunt van zijn aanzien,  wordt in triomf rondgedragen.

- Daarna is het de beurt aan Louis XVI om de eed af te leggen. Omdat het is beginnen regenen legt hij de eed af vanop zijn plaats in de overdekte tribune en niet op het altaar.

(...) Moi, roi des Français, je jure d’employer tout le pouvoir qui m’est délégué par la loi constitutionnelle de l’Etat à maintenir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par moi (...)
*** De ceremonie met het uitspreken van de eed van trouw is van grote betekenis. Tot dan was het koninkrijk een aaneenschakeling geweest van annexaties. Nu hadden alle provincies zich, uit vrije wil , Fransen genoemd.
Vele dachten dat , nu Frankrijk een monarchie constitutionnelle geworden was, aan de revolutie een einde was gekomen.
Louis XVI aanvaardde met tegenzin de hervormingen. Hij wordt nog, door brede lagen van de bevolking gerespecteerd, maar laat geregeld de kans voorbij gaan om zich bij de bevolking meer geliefd te maken.
Het zal zijn ondergang worden.


Bronnen:


Wereldgeschiedenis vol 10 (ISBN 978 90 776 8695 9)
Wereldgeschiedenis in beeld (ISBN 978 1 40548 167 0)
http://www.diagnopsy.com/Revolution/index.htm
http://www.histoire-france.net/epoque/revolution-francaise.html#lien1
http://www.histoire-fr.com/revolution_francaise.htm
http://home.nordnet.fr/~blatouche/revolution.html
http://revolution.1789.free.fr/page-1.htm
http://www.cosmovisions.com/ChronoRevolutionFrancaise.htm
http://chevaliersduweb.com/HISTOIRES/REVOLUTION/Introduction/introduction.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%c3%a9volution_fran%c3%a7aise
http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article168
http://les.guillotines.free.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Loi_vot%C3%A9e_sous_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise


http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/archives/PV_087/index.htm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten