Blog uit Duffel

10 juni 2010

Black Sunday


In de jaren 30 werden de ``high plains`` in Kansas en Oklahoma geteisterd door ``dust storms``.Wegens ondoordachte landbouw op voormalige prairiegronden en mede door jaren van extreme droogte,was de toplaag van de gronden immers sterk onderhevig aan winderosie.
Bij het ontginnen van de prairiegronden was het prairiegras, dat als cement de aarde bij elkaar hield , verwijderd en gaf alzo de wind vrij spel.
Op 14 april 1935 voltrok zich de grootste zandstorm die de geschiedenis ingaat als ``The dust bowl`` en die dag wordt sindsdien ``Black Sunday``genoemd.
Een muur van zand raasde voort met een snelheid van 100 km/uur en bereikte om 14.30 u Dodge city - Kansas en om 17.30 u  Boise city - Oklahoma 290 km verder.
Op zijn hoogtepunt was de zandstorm 6 km hoog en 1600 km breed en vervolgde zijn weg naar Texas en nog verder Oostwaarts.. Tijdens de storm werden op één dag 600 miljoen ton zand verplaatst , wat meer is dan wat er verplaatst werd bij het graven van het Panamakanaal.Sommige gebieden waar 7 cm toplaag werd weggeschraapt waren voor altijd verloren voor de landbouw. Er zijn geen statistische gegevens voorhanden over het aantal mensen en dieren die omkwamen tijdens de storm.
De foto's werden genomen door de fotograaf Harry G.Eisenhard, die op 10km van Boise city verrast werd door de storm en de reporter Robert E.Geiger voor de Associated Press, schreef de volgende dag een artikel en gebruikte voor het eerst de term Dust Bowl.
Een zekere Hugh Bennett, een grondopzichter van het ministerie van landbouw, overtuigde het congres en president Roosevelt  fondsen vrij te maken om de gronden in de plains te herstellen.
Er werd de ``Soil erosion service`` opgericht en in Kansas werden 40.000 ha grasland aangelegd. De president liet een "Shelterbelt" aanleggen van 220 miljoen bomen die een windscherm moesten vormen waarbinnen landbouw mogelijk was. De boeren werd aangeleerd oordeelkundig te ploegen om winderosie tegen te gaan.
Eerst in de herfst van 1939 viel er opnieuw regen dank zij  een gewijzigd patroon in de  golfstroom en de straalstroom. Deze gebeurtenis werd in Oklahoma uitbundig gevierd.
De grote droogte deed veel boeren uitwijken naar Californië. De met de Pulitzerprijs en de Nobelprijs bekroonde roman van John Steinbeck `` The grapes of wrath`` verhaalt het wedervaren van een farmer uit Oklahoma die emigreert naar Californië. John Ford verfilmde de roman in 1940 met Henry Fonda in de hoofdrol.
Wetenschappers waarschuwen voor een herhaling van dergelijke stormen in o.a delen van China.


Deze blog heb ik geschreven naar aanleiding van een documentaire op Discovery Channel

Bronnen :

Discovery Channel
wikipedia.org/wiki/black sunday
wikipedia.org/wiki/dust_bowl2 opmerkingen: