Blog uit Duffel

2 augustus 2011

La Révolution Française ( deel 5 :de Législative )

In deel 5 wordt een overzicht gemaakt van de verschillende politieke strekkingen.
De Assemblée législative krijgt van bij de aanvang af te rekenen met interne moeilijkheden en komt amper aan het maken van wetten toe. Snel blijkt dat het de clubs zijn die de dienst uitmaken.

De Franse Revolutie - Index -
http://dirkdrubbel.blogspot.com/2011/12/la-revolution-francaise-index.html
Het manifest van Pillnitz


Leopold II, keizer van HRR
(1747-1792)
- Tijdens de schorsing van Louis XVI blijft Marie-Antoinette, zich ogenschijnkijk schikkend naar de directieven van la Fayette en de Triumvirat, contact onderhouden met haar broer Leopold II, aartshertog van Oostenrijk en keizer van het HRR, alsook met von Fersen, de Breteuil, Mercy-Argenteau,  e.a.
Barnave verwittigt Leopold II dat een buitenlandse inmenging het einde van de monarchie zal betekenen.
 http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9opold_II_du_Saint-Empire


Friedrich-Wilhelm II
von Preußen
- Op 25-27 augustus 1791 heeft er in de omgeving van Dresden, te Pillnitz, een bespreking plaats tussen de comte d´Artois, die zich uitroept als hoofd van de regering in ballingschap, gesecondeerd door de Calonne met Leopold II en Friedrich- Wilhelm II van Pruisen.
- De comte d´Artois vraagt een  interventie van het Oostenrijkse leger en het installeren van de comte de Provence als regent. 
- De vraag wordt door Leopold II en Friedrich- Wilhelm II afgewezen (*). Ze verklaren enkel te zullen ingrijpen na akkoord van alle Europese mogendheden.
- Hierop verhuist de comte d´Artois van Wenen naar Koblenz en met hem veel emigranten.

(*)Een verscheurd en verzwakt Frankrijk kwam de overige grootmachten goed uit o.a. betreffende de handel met overzeese gebieden. Leopold II had de handen vol met de Brabantse omwenteling,  Friedrich-Wilhelm II trachtte delen van Polen, verdeeld door een burgeroorlog, in te lijven te nadeel van Katharina II, tsarina van Rusland. Engeland had na de Amerikaanse vrijheidsoorlog behoefte aan nieuwe inkomsten en zocht nieuwe afzetmarkten voor haar industrie.
Katharina II en Gustav III van Zweden waren wel voorstander om te interveniëren, bevreesd als ze waren voor een verspreiding van de revolutionaire gedachte overal in Europa, maar de grote afstand weerhield hen ervan. Katharina II beperkte zich tot financiële steun aan de comte d´Artois
William Pitt, de eerste minister van Engeland was uiteraard niet tegen de Revolutie gekant.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric-Guillaume_II_de_Prusse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Alexandre_de_Calonne

Pierre Brissot
- Deze verklaring, alhoewel erg vrijblijvend, wordt door Brissot, militant van de republikeinse vleugel, opgeblazen als een oorlogsverklaring tegen de Revolutie.
Dit zal uiteindelijk leiden tot de stemming van een decreet tegen de geëmigreerden in oktober 1791 door de Assemblée législative

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Pierre_Brissot La Constitution Française

http://home.nordnet.fr/~blatouche/E11.html


- Op 3 september 1791 wordt door een delegatie van de Assemblée de Constitution ter goedkeuring aan de koning overhandigd.
- Op aandringen van de ministers, en eveneens van Malouet (*) en de Malesherbes, besluit Louis XVI op 13 september 1791 ´´la Constitution et la déclaration des droits de l´homme et du citoyen´´ te aanvaarden, zij het met enig voorbehoud. Zo heeft hij bedenkingen bij organisatie van de administratie en vraagt hij een algemene amnestie af te kondigen.
http://www.histoire-image.org/pleincadre/index.php?i=285

- De brief van de koning wordt door la Fayette in de Assemblée voorgelezen en enthousiast onthaald.
- la Fayette laat de opschorting stemmen van alle vervolgingen, die gerelateerd zijn aan de Revolutie.


Pierre-Victor Malouet
(*) Malouet was een monarchien en oprichter van de club des Impartiaux, tegenpool van de club des Jacobins. Lally-Tolendal, Bergasse en Clermont-Tonnerre waren lid van de club, die later de club des monarchiques heet.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Victor_Malouet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tien_Guillaume_de_Lamoignon_de_MalesherbesJacques Thouret
- Op 14 september 1791 gaat Louis XVI naar de Assemblée, waar voor hem een eenvoudige zetel voorzien is, aan de linkerzijde van Thouret, de president van de Assemblée.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Guillaume_Thouret


- Met bevende stem spreekt hij de eed van trouw aan ´´ la Nation et la Constitution`` uit. Louis XVI wist toen reeds dat de dagen van de monarchie geteld waren.
http://fr.wikisource.org/wiki/Constitution_du_3_septembre_1791

 De Assemblée législative

De uitdagingen

- Louis XVI speelt dubbel spel (*) en is eigenlijk niet bereid de rol te spelen van een constitutionele monarch.
- De bourgeoisie wil geen verdere democratisering die het gewone volk meer macht en invloed geeft.
- Het gewone volk , de citoyens passifs, die hun stem niet kunnen laten gelden, voelen zich bekocht door het regime.
- De clerus en dus ook de katholieke bevolking is verdeeld door de Constitution civile.    
(*) Louis XVI heeft het hen die de revolutie hebben mogelijk gemaakt nooit vergeven. Door steeds de extremisten te steunen hoopte hij een buitenlandse interventie uit te lokken en de Constitution te breken.. 

De verkiezing


- Tussen 9 augustus - 5 september 1791 had de verkiezing plaats van de députés van de nieuwe Assemblée
-De Assemblée législative, heeft geen constitutionele maar enkel een wetgevende bevoegdheid. 
- Zoals bepaald in de constituante, betreft het een verkiezing met censusrecht m.a.w. een suffrage censitaire, waardoor de Assemblée voor het overgrote deel bestaat uit de bourgeoisie (*). De hogere clerus en de monarchistes waren verdwenen uit de Assemblée.
Nadat men op 16 mei 1791 per decreet beslist had dat de députés van de Assemblée constituante niet opnieuw verkiesbaar waren, was de Assemblée législative vooral bevolkt met jonge weinig ervaren leden, waarvan de meerderheid jonger was dan 30 jaaar. 
- De koning kon de  Assemblée législative noch bijeenroepen noch ontbinden.

(*) De députés van de nieuwe Assemblée waren voor het overgrote deel intellectuelen zoals advocaten, dokters, professoren, journalisten en enkele militairen. Op een bevolking van 26.000.000 inwoners waren er ongeveer  6.200.000 mannen boven de 25 jaar waarvan 4.300.000 verkiesbaar waren. 

- Op 30 september 1791 verklaart Thouret als voorzitter het einde van de Assemblée constitutionnel. Bij het verlaten van de Manège worden Pétion en Robespierre door de massa in triomf rondgedragen.(*)
(*) De meerderheid van de Constituante dacht dat de Revolutie te einde was. De toekomst zal anders uitdraaien. 
De linkerzijde tijdens de Constituante werd nu de rechterzijde met hun club des Feuillants, die vond dat de Revolutie ten einde was met de vorming van een Monarchie constitutionnelle. De linkerzijde verenigd in de club des Jacobins en de club des Cordeliers waren voorstander van een verdergaande Revolutie die moest uitmonden in de afzetting van Louis XVI en het uitroepen van de Republiek.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Guillaume_Thouret
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_P%C3%A9tion_de_Villeneuve

De samenstelling


- De Assemblée législative is samengesteld uit 745 députés .(*)


* 260  Feuillants vormen de rechterzijde. Ze zijn voorstander van een monarchie constitutionnelle en willen de strikte toepassing van de Constitution.
De leiders Cmdt. Mathieu Dumas en Col. Théodore de Lameth, worden geïnspireerd door de figuren als het Triumvirat en la Fayette.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mathieu_Dumas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_de_Lameth
http://revolution.1789.free.fr/Lameth.htm


* 345 Indépendants (*) vormen het centrum. Ze zijn het grootst in aantal, maar de groep is verdeeld en vormt geen hechte eenheid. Er steken enkele figuren bovenuit zoals de juristen de Pastoret en Bigot de Préameneu.
(*)werden ook ´´ les Marais ´´ genoemd naar een wijk in Parijs, bevolkt door vooral handelaars.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_de_Pastoret
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bigot_de_Pr%C3%A9ameneu


Armand Gensonné

Élie Guadet

* 136 Jacobins vormen de linkerzijde. Ze zijn voorstander van een republiek.Bij hen vindt men de meest markante figuren zoals Brissot, de Condorcet, Couthon, Vergniaud,Gensonné,Isnard,Guadet en Lindet die een iets meer uitgesproken links profiel heeft.


http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Pierre_Brissot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Condorcet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couthon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Victurnien_Vergniaud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Lindet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maximin_Isnard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Armand_Gensonn%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lie_GuadetFrançois Chabot
Merlin de Thionville


* 4 Cordeliers vormen de extreem linkerzijde met : de kapucijn Chabot, Bazire, Merlin de Thionville en Couthon.Hun invloed in de Assemblée is praktisch nihil, maar hun invloed in de clubs en bij volksmensen is onmiskenbaar.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Chabot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Basire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Merlin_de_Thionville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couthon

(*) De verschillende groepen, zoals hier weergegeven, zijn niet te vergelijken met de huidige politieke partijen. Er ontstaat een hoeveelheid aan stromingen, waar geen heldere lijn in zit en die gekenmerkt is door een grote instabiliteit en individualisme, waardoor het maken van classificatie nogal noeilijk is. De opdeling van de Assemblée verschilt dan ook naargelang de geraadpleegde bron.

 
Pierre Vergniaud
***
- Enkele figuren van de linkerzijde zullen van bij de aanvang de debatten beheersen : de députés Brissot en Vergniaud en Pétion, een gewezen député van de Constituante  nauw verbonden met Robespierre.***

http://revolution.1789.free.fr/Petion.htm
De start van de nieuwe Assemblée

Salle du Manège
- Op 1 october 1791 heeft de openingszitting van de Assemblée législative plaats in ´´la salle du manège´´.(*)
(*) la salle du Manège is gelegen nabij het palais des Tuileries.


Marquis de Pastoret
- Marquis de Pastoret, een man van de Marais en lid van de Jacobins, wordt op 3 oktober 1791 verkozen tot voorzitter van de Législative.
Georges Couthon
- Op 5 oktober 1791 werd een decreet gestemd, op voorstel van Couthon en verdedigd door Vergniaud, waarbij de koning niet langer met Sire of Majesté diende te worden aangesproken. Het decreet werd ´s anderendaags onder druk van buitenaf (*)herroepen.
(*)  De debatten in de Assemblée législative verliepen chaotisch en kregen een vervolg in de clubs in Parijs en daarbuiten in de provinciën, waar ook citoyens passifs aan deelnemen. Dit zorgt voor een externe druk op de jonge onervaren députés.
De députés kregen veelal de richtlijnen van de clubs.

- Op 7 oktober 1791 gaat Louis XVI naar de Assemblée, waar hij wordt toegejuicht. In zijn toespraak legt hij de nadruk op de begrippen´´ confiance en unité ´´.

- Louis XVI begrijpt snel dat de redding van de monarchie zal afhangen van de slaagkracht van de  Feuillants .

- Op 14 november 1791 wordt de republikein  Pétion verkozen tot burgemeester van Parijs. Hij verzamelt meer stemmen dan la Fayette, mede door de stemmen van de royalisten die door Marie Antoinette (*) werden aangezet niet voor la Fayette te stemmen.
(*) Marie-Antoinette beschouwde Pétion als iemand die niet bekwaam was een partij en een revolutionaire beweging te leiden

Interne moeilijkheden


Schaarste

- De graanoogst van 1791 is ondermaats en wegens een opstand van de zwarte slaven in de kolonie Saint-Domingue, stokt bovendien de aanvoer van koffie en suiker.
Als gevolg van de schaarste stijgen de prijzen, flakkert de speculatie op en in februari 1792 volgen er ongeregeldheden met plunderingen als gevolg.
- De Girondins slagen erin, op 28 maart 1792,  een decreet te laten stemmen waarin er gesteld wordt dat vrije zwarten en mulatten, zoals de blanke kolonisten, kunnen genieten van gelijke politieke rechten (*).
(*) Er wordt nog niet gedebatteerd over de afschaffing van de slavernij.

Aanslepend conflict met de réfractaires 

decreet van
27/11/1791
- In de departementen Vendée, Anjou, Bretagne en Lozère braken onlusten uit i.v.m. het conflict tussen de constitutionnels en de réfractaires.
Op 29 november 1791 wordt een decreet uitgevaardigd met dreiging voor gevangenschap voor de réfractaires, indien ze de eed niet hebben afgelegd binnen de acht dagen.(*)
- Louis XVI maakt gebruik van zijn vetorecht en ratificeert het decreet niet
(*) Op 16 april 1792 zal de Assemblée per decreet het dragen van het habijt verbieden!


- De Jacobins stuurden apôtres de la liberté naar alle provincies om collectieve ceremonies te organiseren, waarbij de weldaden van de Législative werden beklemtoond. Bij die gelegenheid werden er bomen geplant - arbres de la liberté - die het symbool werden van de Revolutie.
De emigranten


Louis V Joseph
prince de Condé
- De emigratiegolf, van enkele tienduizenden, die op gang kwam na de gebeurtenissen in Varennes en op de champ de Mars omvatte niet enkel de hooggeplaatste adel, maar ook de middenklasse die belangrijk was voor het goed functioneren van de administratie en het leger.
Het hoofkwartier van de emigranten verplaatste zich van Torino naar Koblenz.
- De leiders, comte d´Artois, comte de Provence, de princes de Condé, duc de Breteuil, maréchal de Broglie of de Calonne, slagen er echter niet in een gecoördineerde actie op touw te zetten. Ze richten een leger van 8000 man op, onder bevel van Louis V Joseph, prince de Condé, maar het zal nooit een betekenisvolle rol spelen.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_V_Joseph_de_Bourbon-Cond%C3%A9

- Louis XVI, bevreesd voor de reactie van de Assemblée, vraagt op 13 en 14 oktober 1791 de officieren die zich hadden aangesloten bij dit zonderlinge leger, terug te keren naar hun posten.
- Brissot vraagt de députés om de emigranten , indien ze  binnen de tijdspanne van 2 maanden niet zijn teruggekeerd, als criminelen te aanzien en hun bezittingen aan te slaan.

- Op 31 oktober 1791 wordt een decreet gestemd die de comte de Provence sommeert terug te keren, op straf van verlies van zijn rechten op de troon.
- Op 9 november 1791 stelt de Assemblée, op aansturen van de Girondins,(*) met o.a. Vergniaud, Isnard en Gensonné, een ultimatum aan de emigranten. Het legt de uiterste datum van terugkeer op 1 januari 1792 op straf van inbeslagname van bezittingen en de doodstraf bij verstek.

(*) De Girondins was een politieke vleugel in de Assemblée,met meerdere députés uit de streek van Bordeaux. De voornaamste leden waren Brissot en Condorcet, députés van Parijs, Vergniaud, Guadet,Isnard en Gensonné, députés van Bordeaux.
De Girondins waren lid van de Club des Jacobins en verschillenden hadden republikeinse ideeën.
Hun tegenstanders waren de Montagnards, die hun naam ontleenden aan het feit dat ze in de salle du Manège zetelden in de hoger gelegen banken. De voornaamste personaliteiten waren Danton, Marat,Robespierre, de Saint-Just, Hébert e.a.

http://home.nordnet.fr/~blatouche/D11.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gironde_(R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_(R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise)

- Louis XVI ratificeert het decreet van 30 oktober 1791 tegen de comte de Provence, maar stelt zijn veto tegen het decreet van 9 november 1791 tegen de emigranten.
- In de pers wordt hij `´ Monsieur veto`` genoemd en aangeklaagd als verdediger van de vijanden van de Revolutie. 

Christophe-Guillaume Koch
- Op 22 november 1791 leest de jurist Christophe-Guillaume  Koch, in de Assemblée, een rapport over de dreiging die uitgaat van de concentratie aan emigranten en het gestook van de keurvorsten van Trier en Mainz.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe-Guillaume_Koch


Maximin Isnard
- Na een interventie van Isnard wordt op 29 november 1791 besloten een delegatie naar Louis XVI te sturen met de vraag de Duitse prinsen te verzoeken geen concentratie aan emigranten toe te laten in het grensgebied.   
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maximin_Isnard


Annexatie van het comtat Venaissin

- Op 12 september 1791 stemden de députés, na een volkstemming, de annexatie van het comtat Venaissin,(*) dat toebehoorde aan de paus. Rome, niet in staat het grondgebied met geweld te heroveren, beperkte zich tot protesteren.

(*) Het comtat Venaissin werd in 1274 door Philips III le Hardi afgestaan aan de paus. Reeds op 12 juni 1790 had Avignon de pauselijke gezant uitgewezen. Pétion en Robespierre verdedigden toen de annexatie volgens de wil van het volk. Dit argument was nodig vermits de Constitution bepaalde dat de Franse Natie geen oorlog zoul voeren met het oog op gebiedsuitbreiding of geweld zou gebruiken tegen de vrijheid van een volk. Malouet daarentegen had twijfels over de wettelijkheid van de annexatie. Mirabeau trachtte het op de lange baan te schuiven. 
Wanneer op 16 april 1791 een opstand uitbrak waarbij een pop van de paus werd verbrand geeft dit de doorbraak die zal leiden tot de annexatie. 

Annexatie van Alsace

- Duitse edelen (*) bezaten in de streek van de Elzas uitgestrekte domeinen. Na de afschaffing van de feodale wetten in augustus 1790 verloren ze hun inkomsten uit de feodale belastingen. Ze beriepen zich tijdens de Landstag van Regensburg op de bepalingen van het verdrag van Westphalen
Deze kwestie bleef lang aanslepen en vertroebelde de relatie tussen Frankrijk en de keizer van het HRR. 
(*) o.a de Herzog von Wurtenberg, de Markgraf von Trier, de Landgraf von Hessen-Kassel, de Erzbischof von Tier .
http://de.wikipedia.org/wiki/Westf%C3%A4lischer_Friede


Bronnen:

Wereldgeschiedenis vol 10 (ISBN 978 90 776 8695 9)d
Wereldgeschiedenis in beeld (ISBN 978 1 40548 167 0)
La Révolution Française - Pierre Gaxotte (ISBN 9 782213 015644) 
http://www.diagnopsy.com/Revolution/index.htm
http://www.histoire-france.net/epoque/revolution-francaise.html#lien1
http://www.histoire-fr.com/revolution_francaise.htm
http://home.nordnet.fr/~blatouche/revolution.html
http://revolution.1789.free.fr/page-1.htm
http://chrisagde.free.fr/histrevol/revolution.htm
http://www.cosmovisions.com/ChronoRevolutionFrancaise.htm
http://fr.wikisource.org/wiki/Histoire_de_France_(Jacques_Bainville)/Chapitre_XV
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise

Geen opmerkingen:

Een reactie posten