Blog uit Duffel

3 augustus 2011

La Révolution Française ( deel 6 : De oorlogsverklaring aan Oostenrijk)


In deel 6 bekijken we de beslissingen van de Assemblée, gedomineerd door de club des Jacobins, die leiden tot een oorlog met Oostenrijk. Een periode van enkele maanden waarin Louis XVI aarzelt en Marie-Antoinette een fatale keuze maakt.
Op 20 april 1792 verklaart Louis XVI de oorlog aan Oostenrijk.

De Franse Revolutie - Index -
http://dirkdrubbel.blogspot.com/2011/12/la-revolution-francaise-index.htmlHet voorspel

- Het verdrag van Pillnitz van 27 augustus 1791 kwam voor de revolutionairen over als een oorlogsverklaring.

- Over een oorlog met Oostenrijk waren de meningen verdeeld :
Louis XVI speculeerde dat hij bij een overwinning, als hoofd van het leger, zijn prestige zou kunnen herstellen en dat bij verlies, Leopold II hem zou herstellen in zijn vroegere positie.
De Feuillants, verdedigers van een monarchie constitutionnelle, zijn gekant tegen een oorlog met Oostenrijk, sinds jaren een bondgenoot van Frankrijk, omdat daardoor het regime in gevaar kan komen. Marat, député van de Montagnards , vreest dat een oorlog zal uitmonden in eem militaire dictatuur.
De Jacobins zijn verdeeld, met aan de ene kant Robespierre en aan de andere kant Brissot en de Brissotins, de voorlopers van de Girondins.
Robespierre is evenals Marat tegen de oorlog gekant, beseffend dat het Franse leger niet is opgewassen tegen Oostenrijk. Ze wantrouwen beiden de bedoelingen van Louis XVI, de minister van oorlog de Narbonne , de Feuillants en la Fayette.Ze vrezen dat een oorlog Frankrijk zal verzwakken en aanleiding zou kunnen geven tot het uitroepen van een militaire dictatuur door een of andere generaal. (la Fayette?)
Brissot, député van de Girondins, is een voorstander van een oorlog met Oostenrijk, omdat dit een nieuw elan kan geven aan de Revolutie.(*)
La Fayette verwacht het commando van het leger te krijgen en het samen te voegen met de Garde nationale, om daarna af te rekenen met de Jacobins.
De Europese hoven, in de eerste plaats Leopold II, zijn wel geschokt door de gebeurtenissen na Varennes en vrezen het overslaan van de revolutionaire stroming naar hun eigen land.

(*) Voor de bourgeoisie en de boeren is met de ondertekening van de constituante de Revolutie ten einde. Louis XVI is weer geliefd als koning in een monarchie constitutionnelle. De republikeinse Girondins willen, in de nasleep van een oorlog, een tweede Revolutie ontketenen met als einddoel de afzetting van de koning en het uitroepen van de republiek.


Louis-Marie
comte de Narbonne
- Op 6 december 1791 benoemt Louis XVI, om la Fayette te dwarsbomen, de comte de Narbonne als minister van oorlog. Hij is voorstander van een oorlog, niet met Oostenrijk, maar met de keurvorstendommen langs de Rhijn, die de prince de Condé toelaten een leger te verzamelen op hun grondgebied, aan de grens van Frankrijk.(*)
(*) Er waren in het HRR drie kerkelijke en vier wereldlijke keurvorsten die de keizer van het HRR moesten kiezen. Aartsbisschop Clemens von Sachsen was keurvorst ( Kurfürst) van het keurvorstendom Trier en Aartsbisschop Maximilian Friedrich von Königsegg-Rothenfels was keurvorst van Köln.- Op 14 december 1791 sommeert Louis XVI, overgehaald door de comte de Narbonne, de keurvorst van Trier de emigranten te verspreiden op zijn grondgebied tegen 15 januari 1792 zo niet volgen er represailles. De Aartsbisschop Clemens wijst op aangeven van Leopold II de emigranten uit.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Marie_de_Narbonne-Lara

- Op 16 december 1791 opent Brissot het debat en zoekt steun bij de Jacobins om de Assemblée te overtuigen om Oostenrijk de oorlog te verklaren. De meningen bij de Jacobins zijn verdeeld.

- Op 21 december 1791 antwoordt Leopold II dat er geen redenen meer zijn voor vijandigheden met het vorstendom Trier en dat bijgevolg Oostenrijk het vorstendom  zal beschermen tegen elke agressie.
In de Assemblée grijpen Brissot, Isnard en de Girondins deze verklaring aan om het debat over de oorlog aan te zwengelen.

- Op 25 januari 1792 vraagt de Assemblée, gerustgesteld door het verslag van de Narbonne, aan Louis XVI om Leopold II een verklaring te laten afleggen waarin hij elke inmenging, verdrag of vijandelijkheid gericht tegen Frankrijk afwijst, hetgeen eigenlijk neerkwam op een afzwering van het verdrag van Pillnitz.
Een negatief of ontwijkend antwoord, alsook geen antwoord, vóór 1 maart 1792 werd beschouwd als een oorlogsverklaring.

(*) de Narbonne maakte na een rondreis langs de grenzen van Frankrijk een verslag op van de slagkracht van het leger. Volgens bepaalde bronnen was dit een schitterend verslag, volgens andere bronnen was de analyse volledig fout.

- In een geheime nota van 31 januari 1792 aan Louis XVI, legt Leopold II uit dat de roep om oorlog van de Assemblée in feite een voorwendsel is om de Revolutie nieuw leven in te blazen.

- Op 7 februari 1792 sluit Leopold II een alliantie met Friedrich Wilhelm II von Preußen.

Friedrich Wilhelm II
von Preußen
- Op 28 februari 1792 laat Friedrich Wilhelm II weten dat een inval in een keurvorstendom door Pruisen als een casus belli zal beschouwd worden.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric-Guillaume_Ier_de_Prusse


Franz II
keizer HRR

 - Op 1 maart 1792 overlijdt Leopold II . Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Franz II , een hevige tegenstander van de Revolutie.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ier_d%27Autriche

- Op 9 maart 1792 ontslaat Louis XVI , op aanstoken van Marie Antoinette, de minister van oorlog, de comte de Narbonne,wiens vrijpostigheid de koningin irriteerde.de Lessart
- Er ontspint zich een debat in de Assemblée met Brissot en Vergniaud in de hoofdrollen. Ze slagen erin het centrum voor zich te winnen en klagen de Lessart, minister van buitenlandse zaken, een pacifist en tegenstander van de Narbonne, aan voor hoogverraad wegens het onderhandelen met Oostenrijk.
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Antoine_de_Valdec_de_LessartJoseph Servan
- Op 10 maart 1792 moeten alle ministers behorend tot de Feuillants ontslag nemen.Ze worden vervangen door Girondins met Dumouriez in buitenlandse zaken, Servan als minister van oorlog en Roland als minister van binnenlandse zaken.(*)http://fr.wikipedia.org/wiki/Dumouriez
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Servan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Roland_de_La_Plati%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manon_Roland

sans-culotte
(*) Manon Roland nam de beslissingen in de plaats van haar man en was dus in feite de schaduwminister. Het kabinet wordt door de aristocratie het ministère sans-culottes genoemd m.a.w. zonder kniebroek het kenmerkende kledingstuk van de aristocraten en de gegoede burgerij.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sans-culotte
http://home.nordnet.fr/~blatouche/D10.html
Dumouriez
(1739-1823)
 - Dumouriez, de feitelijke leider van de regering en voorstander van een oorlog, stelt op 27 maart 1792 Franz II een ultimatum waarbij hij hem sommeert de emigranten niet langer te beschermen en te stoppen met de bewapening van het leger.
http://chrisagde.free.fr/bourb/l16guerre.php3?page=5Dumouriez tracht ook de alliantie tussen Oostenrijk en Pruisen (*) te verbreken en bondgenoten te zoeken. Hij stuurt comte de Custine naar Pruisen maar Friedrich Wilhelm II heeft geen oor naar de voorstellen van de Custine evenals Pitt, de eerste minister van Engeland geen oor heeft naar de voorstellen van Talleyrand om een alliantie met Frankrijk aan te gaan.

(*)Pruisen had tot dan een goede relatie met Frankrijk. De vorige koning van Pruisen, Friedrich II de vader van de huidige koning die overleed in 1786 was een aanhanger van de Verlichting. (les idéaux des Lumières)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Philippe_de_Custine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Talleyrand

Mercy-Argenteau

*** Marie Antoinette van haar kant stuurt François, baron de Goguelat naar Wenen en de Caraman naar Berlijn. Ze informeert via Mercy-Argenteau de keizer van het HRR Franz II over de plannen van Dumouriez. Dit verraad zal haar duur te staan komen. ***
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Goguelat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Gabriel_de_Riquet_de_Caraman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mercy-Argenteau


De oorlogsverklaring

- Op 19 april 1792 leest Dumouriez het antwoord van Oostenrijk voor in de Assemblée.
Franz II eist het herstel van de feodale wetten in de Elzas , het herstel van de bevoegdheden van de paus in het comtat Venaissin en de beëindiging van het propageren van de Revolutie in Europa.
Na het voorlezen van het antwoord ontstaat er een groot tumult waarop  Dumouriez de gemoederen sust met de melding dat de koning de volgende dag een verklaring zal afleggen in de Assemblée.

- Op 20 april 1792 komt Louis XVI naar de Assemblée en neemt plaats naast de voorzitter Bigot de Préameneu.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bigot_de_Pr%C3%A9ameneu


Oorlogsverklaring door Louis XVI
20 april 1792
- Louis XVI , zichtbaar verveeld, leest een verklaring voor en verlaat de Assemblée, waarop de zitting wordt geschorst.
(...) Je viens de vous proposer formellement la guerre contre le roi de Hongrie et de Bohême (...)
- Wanneer de zitting herneemt ontspint zich een debat waarbij de députés elkaar met ronkende verklaringen oppeppen.Merlin de Thionville roept uit : ´´ Votons la guerre aux rois et la paix aux nations ´´

- Een golf van enthousiasme breidt zich uit over gans Frankrijk.
Op 25 april 1792 heft Rouget de Lisle, een jong officier, bij Dietrich, de burgemeester van Strasbourg ´´ le chant de guerre pour l´armée du Rhin´´ aan. Dit lied zal later uitgroeien tot ´´ la Marseillaise``
http://home.nordnet.fr/~blatouche/D12.html
http://revolution.1789.free.fr/Rouget.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Marseillaise
http://www.marseillaise.org/english/francais.html
https://www.youtube.com/watch?v=221UWotqwdo

Bronnen:


Wereldgeschiedenis vol 10 (ISBN 978 90 776 8695 9)
Wereldgeschiedenis in beeld (ISBN 978 1 40548 167 0)
La Révolution Française - Pierre Gaxotte (ISBN 978 2 213 01564 4)
http://www.diagnopsy.com/Revolution/index.htm
http://www.histoire-france.net/epoque/revolution-francaise.html#lien1
http://www.histoire-fr.com/revolution_francaise.htm
http://home.nordnet.fr/~blatouche/revolution.html
http://revolution.1789.free.fr/page-1.htm
http://chrisagde.free.fr/histrevol/revolution.htm
http://www.cosmovisions.com/ChronoRevolutionFrancaise.htm
http://chevaliersduweb.com/HISTOIRES/REVOLUTION/Introduction/introduction.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%c3%a9volution_fran%c3%a7aise
http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article168
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Loi_vot%C3%A9e_sous_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aiseGeen opmerkingen:

Een reactie posten