Blog uit Duffel

3 augustus 2011

La Révolution Française (deel 7 : Einde van de monarchie) )

In deel 7 maken we de geleidelijke aftakeling van de monarchie mee. Die wordt bespoedigd door de steeds verkeerde keuzes die het Hof maakt. Het verval dat reeds was ingezet in 1789, met de gedwongen terugkeer van de koning naar Parijs, kreeg een opstoot bij de vlucht van de koning in 1791 . De weigering van Louis XVI om de decreten te ratificeren versnelde het proces mede door de verkeerde keuzes die de koning maakte bij het kiezen van zijn bondgenoten. Het eindigt met de gevangenneming van de koninklijke familie op 10 augustus 1792

De Franse Revolutie - Index -
http://dirkdrubbel.blogspot.com/2011/12/la-revolution-francaise-index.html

De oorlog met Oostenrijk

 
- Frankrijk was geïsoleerd binnen Europa :
Pitt, eerste minister van Engeland reageerde niet.
Vitorio Amedeo III, koning van Sardinië en schoonbroer van de comte d´Artois, weigerde de franse gezant marquis de Sémonville te ontvangen.
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9monville
Carlos IV, koning van Spanje, broer van Marie Louise de Bourbon, weduwe van Leopold II en dus in feite de schoonbroer van Marie Antoinette wou geen open conflict maar stond toch vijandig tegenover Frankrijk.
Catharina II, tsarina van Rusland, op het punt een deel van Polen aan te hechten, beloofde de sans-culottes een les te leren.

Herzog von Braunschweig
(1771-1815)
- De Herzog von Braunschweig kreeg het bevel op het 120.000 man sterke Oostenrijks-Pruisische leger.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Guillaume-Ferdinand_de_Brunswick-Wolfenb%C3%BCttel

- Het 100.000 man sterke Franse leger is verzwakt door een reeks van muiterijen, gebrek aan discipline en ook wegens de emigratie van twee derden van de officieren, en dit in tegenstelling tot het verslag van de Narbonne.
Het Armée du Nord onder leiding van Rochambeau moet de noordelijke grens met de Zuidelijke Nederlanden, van de kust tot de Maas, bewaken.
Het Armée du Centre onder leiding van la Fayette bewaakt de grens tussen de Maas en de Vogezen.
Het Armée du Rhin, onder leiding van Nikolaus von Lückner, bewaakt de grens aan de Elzas.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rochambeau
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Fayette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luckner

Rochambeau
- Op 28 april 1792 start het Armée du Nord een verrassingsaanval met 3 colonnes bij Mons, Tournai en Veurne maar bij een tegenaanval van de Oostenrijkers op 29 april 1792 moeten de Franse troepen in wanorde de aftocht blazen (*). Door deze nederlaag ligt de noordelijke grens open.
Het Oostenrijks leger maakt geen gebruik van de situatie hetgeen het Franse leger behoed van de ondergang.Rochambeau zal hierop ontslag nemen en opgevolgd worden door Lückner.
(*) Generaal Theobald de Dillon werd op 29 april 1792 gedood door zijn eigen soldaten die hem verdachten van verraad.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Theobald_de_Dillon
http://revolution.1789.free.fr/campagne/Campagnes_1792.htm

- De kranten in Parijs wijten de nederlaag aan het ageren van bepaalde officieren en ´´la Cour´´ wat het ´´Comité Autrichien`` genoemd wordt
Marat klaagt in zijn krant`´l´ami du peuple´´allerlei verraders aan tot binnen de Assemblée.
De Assemblée en de Girondins komen onder druk, enerzijds door Robespierre die Brissot aanvalt met ´´ ces orateurs qui excitaient à la guerre`´ en anderzijds door groepen betogers die gewapend met pieken en geweren regelmatig de Manège belegeren.
Om de druk af te weren zoeken de Girondins een zondenbok en laten twee decreten stemmen.
 - Op 27 mei 1792 wordt een nieuw decreet over de réfractaires uitgevaardigd (*) waarbij de deportatie van de réfractaires wordt beslist.
(*) Het vorige decreet, waarbij met gevangenschap werd gedreigd, botste op het veto van Louis XVI .
Het nieuwe decreet houdt in dat de 70.000 ,met deportatie bedreigde geestelijken, waarschijnlijk tot de bedelstaf veroordeeld worden.


- Op 29 mei 1792 wordt de positie van de koning bedreigd, als bij decreet 6000 man van de Garde Constitutionnelle (*) wordt ontslagen.
De bevelhebber, duc de Cossé-Brissac wordt aangehouden en beschuldigd als zijnde contrarevolutionair.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Hercule_Timol%C3%A9on_de_Coss%C3%A9-Brissac

(*)De Garde Constitutionnelle werd op 3 september 1791 bij decreet opgericht bij het uiteengaan van de Assemblée constituante. Er deden geruchten de ronde dat la Cour, met de hulp van de Garde constitutionnelle een Saint Barthélemy beraamde onder de patriotes. Met het verdwijnen van de Garde constitutionnelle staat de koninklijke familie bloot aan het geweld van de oproerkraaiers. Verschillende van de dienaars en medewerkers durven niet meer naar het palais des Tuileries komen. De koning geraakt meer en meer geïsoleerd.


Joseph Servan
(1741-1808)
- Op 4 juni 1792 stelt de nieuwe minister van oorlog, Joseph Servan, zonder eerder overleg met de koning, de Assemblée voor om 20.000 Gardes Nationaux uit de départements (*) te laten overkomen naar Parijs, om de stad te verdedigen tegen een eventuele inval van Oostenrijk, en ze te legeren in een kamp op de Champ de Mars. Op 8 juni 1792 wordt het voorstel gedecreteerd, ondanks het verzet van la Fayette en Dumouriez.
(*) De Gardes nationaux uit Parijs waren gewonnen voor een monarchie constitutionnelle, in tegenstelling tot zij die uit de departementen kwamen ( fédérés) en veel meer gewonnen waren voor een verregaande Revolutie.


- Op 12 juni 1792 ontslaat Louis XVI de Girondins Servan en Roland,(*) respectievelijk de ministers van oorlog en binnenlandse zaken.
(*) Manon Roland, bekend als Mme Roland, echtgenote van de minister , stelt voor haar man een brief op waarin hij de koning vraagt terug te komen op zijn veto. Dit schrijven ligt aan de basis van zijn ontslag.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Servan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Marie_Roland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manon_Roland

- Dumouriez neemt ontslag en vervoegt het Armée du Nord.
Hierop geeft de Assemblée een motie uit waarin de Natie de beslissingen van de koning betreurt, die enkel de opheffing van de Garde constitutionnelle wil ratificeren.

De gebeurtenissen van 20 juni 1792


- De Girondins zochten een geschikte manier om de weerstand van de koning te breken en een opstand van één dag leek hen het meest aangewezen.
- Het plan werd gesmeed in het salon van de familie Roland. Er werd beroep gedaan op een aantal notoire provocateurs die op alle gewelddadige gebeurtenissen , Bastille, Vincennes, Champ de Mars, aanwezig waren geweest : Santerre, Legendre, Rotondo, de la Fage alias Saint-Huruge e.a.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Joseph_Santerre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Legendre_(homme_politique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Rotondo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Am%C3%A9d%C3%A9e_de_La_Fage


 - Onder voorwendsel de verjaardag te vieren van de´´ serment du jeu de paume ´´ zal er een manifestatie plaatsvinden.(*) Er zal een ´´ arbre de liberté ´´ geplant worden op de binnenkoer van het benedictijnenklooster van de Feuillants. Men zal de Assemblée en de Tuileries aandoen om een petitie af te geven waarbij de rehabilitatie van de afgezette ministers gevraagd wordt alsook de goedkeuring van de decreten.
Om de manifestatie meer luister te geven zullen de petitionarissen gewapend zijn.


(*) Pétion, burgemeester en Manuel,de procureur-syndic verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetten op lokaal niveau, werkten het plan mee uit.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Louis_Manuel


- Op 20 juni 1792 beginnen reeds om 05.00 h de eerste samenscholingen in de faubourg St Antoine en in de faubourg St Marcel.(*)
De groep, bestaande uit Gardes nationaux in uniform, ontslagen soldaten, sjouwers van de Hallen (forts de la Halle), werklozen, bedelaars, vrouwen, kinderen, gespuis gewapend met pieken, gaat op weg naar de Assemblée en groeit onderweg aan tot een groep van 8000 man. Onderweg hitsen ze elkaar op onder het roepen van bedreigingen en beledigingen aan het adres van ´´ Monsieur Veto`` . De sfeer wordt grimmiger naarmate ze dichter komen bij de Tuileries.
(*)Een bron vermeldt dat op 19 juni 1792 sans-culottes het bericht hadden verspreid dat een leger aristocraten zich zouden wreken op de Parisiens en Parijs in een bloedbad herschapen.


Manifestatie aan de Assemblée


20 juni 1792
- Bij de aankomst aan de Manège, vraagt Santerre toegang voor de petitionarissen.(*)
(*) Een wet van tijdens de Constituante verbood samenscholingen aan de Assemblée.

Pierre Vergniaud
Vergniaud roept op om toegang te verlenen. De meute wacht echter het antwoord niet af en dringt de Assemblée binnen onder het zingen van ´´Ah ça ira´´ en het scanderen van ´´A bas le veto´´. Ze dragen op een piek het hart van een koe met het opschrift ´´coeur d´aristocrate´´.
Een delegatie neemt het woord op de tribune : ´´le peuple est debout... le sang coulera ou l´arbre de la liberté sera planté...les hommes du 14 juillet ne sont pas endormis et leur réveil sera terrible´´
Het spektakel duurde drie uur voor de ogen van de verbijsterde députés.


Het volk in de Tuileries 

20 juni 1792
- Nadat de manifestanten een boom hebben geplant bij het klooster van de Feuillants, begeeft de massa zich naar de Tuileries, waar ze zonder veel tegenstand binnendringen.
Louis XVI treedt hen, slechts beschermd door enkele grenadiers, in alle kalmte tegemoet.


Louis Legendre
Legendre spreekt hem toe : ´´ Monsieur vous êtes fait pour nous écouter.Vous êtes un perfide.Vous nous avez toujours trompés. Vous nous trompez encore; mais prenez garde, la mesure est à son comble, le peuple est las de se voir votre jouet´´


Op de eis van de betogers zijn veto´s te herroepen en de afgedankte ministers te rehabiliteren antwoordt Louis XVI :
´´ J´ai fait ce que la Constitution m´ordonne de faire´´


- Men doet Louis XVI een ´´ bonnet Phrygiën´´ , symbool van de vrijheid, opzetten, een glas wijn drinken en ´´vive la nation´´ uitroepen.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bonnet_phrygien

Jérôme Pétion
(1756-1794)
- Wanneer Pétion, burgemeester van Parijs, maar één van de aanstokers, ter plaatse komt en zich verontschuldigt voor zijn late interventie antwoordt Louis XVI :
´´ C´est bien étonnant, car voilà déjà deux heures que cela dure ``


- Uiteindelijk herroept Louis XVI geen enkele beslissing, hetgeen Pétion node  aanvaardt : ´´ Le roi ne peut ni ne doit répondre à votre pétition présentée à main armée ´´

- Ook de vertrekken waar Marie Antoinette haar toevlucht heeft gezocht worden betreden en ook zij staat bloot aan verwensingen en beledigingen. Pas laat op de avond slaagt Pétion erin de menigte het paleis te doen verlaten.

Reacties uit de provincies

De verontwaardiging over de behandeling van de koning, tijdens de inval in de Tuileries, is groot bij de aanhangers van een constitutionele monarchie.

de La Fayette
- Op 16 juni 1792 schrijft la Fayette, van uit zijn kamp in Maubeuge, een brief naar de Assemblée waarin hij de Jacobins beschuldigt de veroorzakers te zijn van alle onrust en waarin hij vraagt paal en perk te stellen aan invloed van de clubs.
Hij overweegt om naar Parijs op te rukken, maar zijn troepen willen hem niet volgen, vooral na de ingreep van een kapitein en de latere generaal Gobert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Nicolas_Gobert


- Op 22 juni 1792 stuurt Louis XVI een aankondiging naar de departementen waarin hij zich beklaagt over de schending van zijn woonst en waarin hij bevestigt dat hij, noch het decreet over de uitwijzing van de réfractaires en noch het decreet over de legering van 20.000 Gardes nationaux uit de departementen op de champ de Mars, zal ratificeren.

Marquis de La Rouërie
- Royalisten en katholieken komen in opstand in Bretagne, de Vendée en les Cévennes.
In Bretagne werd op 21 mei 1792 een opstand gepland (*) door de marquis de la Rouerie maar werd verraden door zijn vertrouweling, de geneesheer Chevetel.

(*) Het plan was een gecoördineerde aanval van de Oostenrijkers en de Pruisen met de geëmigreerden in het Oosten en van de Engelsen , die konden ontschepen aan de Bretoense kust, in het Westen. Dit alles met steun uit Normandië  en de Vendée.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Armand_Tuffin_de_La_Rou%C3%ABrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valentin_Chevetel

- Generaal Montesquiou komt naar Parijs en verklaart dat zijn leger niets anders wil dan de Constitution.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anne-Pierre_de_Montesquiou-F%C3%A9zensac

- In een petitie ondertekend door 20.000 citoyens uit Parijs wordt aan de Assemblée gevraagd , maatregelen te nemen tegen de aanstokers van de onlusten op 20 juni 1792.
Pétion en Manuel worden door de directoire van het departement Parijs , d.i. het lokale bestuur van het departement, op 7 juli 1792 geschorst, op beschuldiging niet tijdig te hebben ingegrepen.(*)
(*)Volgens een andere bronnen werd de heel populaire maire Pétion door Louis XVI op 7 juli 1792 geschorst en op 13 juli 1792 door de Assemblée, onder druk van het volk, op een in feite illegale wijze want tegen de wil van de koning, opnieuw in zijn functie bevestigd.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Louis_Manuel
la Fayette opgehangen door
de patriotes (satire)

- la Fayette verlaat zijn troepen en komt op 28 juni 1792 terug in Parijs en eist van de Assemblée maatregelen tegen de club des Jacobins. la Fayette is bereid tot een staatsgreep om de koning in zijn macht te herstellen. Hij wil samen met Louis XVI trouwgebleven eenheden van de Garde nationale schouwen en bij die gelegenheid gebruik maken van hun teruggewonnen enthousiasme om op te treden tegen de Jacobins en de club te sluiten.

Marie-Antoinette, die la Fayette haat, verwittigt de Commune en de troepenschouw wordt geannuleerd.(*)
(...) Je vois bien que Monsieur de la Fayette veut nous sauver, mais qui nous sauvera de Monsieur de la Fayette? (...)
La Fayette keert hierop terug naar het front. Het gepeupel verbrandt een pop die de marquis moet voorstellen.

(*) Louis XVI en Marie-Antoinette , die nog steeds hopen dat de geallieerden snel in Parijs zullen zijn, verspelen hier wellicht hun laatste kans.

Stanislas Clermont Tonnerre
- Er werden aan Louis XVI verschillende voorstellen gedaan om de situatie om te keren:
Malouet en Montmorin stellen voor 6000 gentilhommes en gewezen militairen in Parijs te verzamelen.
Madame de Staël stelde een vluchtplan voor.
Malouet, Lally-Tollendal en Clermont-Tonnerre stelden voor onder bescherming van Gardes Suisses en getrouwe Gardes nationaux de koning te ontzetten.
Alle voorstellen werden door Louis XVI afgewezen omdat hij naar eigen zeggen een burgeroorlog wou vermijden. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Victor_Malouet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Armand_Marc_de_Montmorin_Saint-H%C3%A9rem
http://fr.wikipedia.org/wiki/Germaine_de_Sta%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_de_Lally-Tollendal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stanislas_de_Clermont-Tonnerre

- Op 3 juli 1792 beschuldigt de Assemblée, bij monde van Vergniaud, de la Fayette een militaire dictatuur te willen vestigen naar het voorbeeld van Cromwell.

- Bertrand de Molleville stelde de koning voor om de leiders van de Revolutie om te kopen. Grote sommen geld werden gegeven aan o.a. Danton, Fabre d´Eglantine, Santerre ...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand_de_Molleville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fabre_d%27%C3%89glantine

- Er werden Louis XVI verschillende voorstellen gedaan om te ontsnappen. Alle voorstellen werden door de koning afgewezen, naar eigen zeggen uit vrees een burgeroorlog te ontketenen. Hij hoopt nog steeds dat de geallieerden naar Parijs zullen oprukken en hem opnieuw in zijn oorspronkelijke macht herstellen. Daarom beperkt hij zich tot het winnen van tijd.

- De Assemblée komt niet tot een eensluidend besluit.

Chabot, Merlin de Thionville en Cambon, van de extreem linkerzijde, eisen de afzetting van Louis XVI.


Nicolas Condorcet
De Girondins willen dat hun ministers terug aangesteld worden, maar zijn toch terughoudend wat betreft de afzetting van de koning. Condorcet pleit voor een koning zonder macht m.a.w. een koning met een ceremoniële functie.
Brissot en Vergniaud (*), beducht voor de extreem linkerzijde en de reactie van de straat, trachten in het geheim een soort alliantie te onderhandelen met Louis XVI.
(*) Dit wordt ontdekt door de extreem linkerzijde die ze Bernave en Bernave deux dopen alluderend op de geheime contacten tussen Bernave en Marie-Antoinette.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Joseph_Cambon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Condorcet La patrie en danger

- Aan de noordelijke grens verslecht de situatie. von Lückner moet zich terugtrekken in Lille. Pruisische troepen, waarbij de bataljons van de emigranten zich hebben aangesloten, rukken op richting Lotharingen.

- In de maand juli 1792 begint de republikeinse stroming zich te organiseren in de verschillende sections van Parijs.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_sections_r%C3%A9volutionnaires_de_Paris

- Op 6 juli 1792 schaart Pruisen zich aan de zijde van Oostenrijk in de oorlog tegen Frankrijk. 

Antoine Lamourette
- Op 7 juli 1792 vraagt de naïeve bisschop van Lyon, Lamourette, alle tegenstellingen en vetes te begraven. De Assemblée legt de eed van solidariteit en eenheid af, waarbij de députés elkaar omhelzen (*). Louis XVI komt naar de Assemblée en wordt toegejuicht wanneer hij zijn trouw aan de Natie verklaart. 
(*) Wordt´´ le baiser Lamourette ´´genoemd.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine-Adrien_Lamourette
Herault de Séchelles 
- Op 11 juli 1792 verklaart Herault de Séchelles in de Assemblée, afgaand op de rapporten van Debry en Pastoret ´´la patrie en danger´´.
Uit de woorden van Vergniaud blijkt duidelijk de definitieve breuk (*)tussen Louis XVI en de Girondins.
(...) ô roi, vous n´êtes plus rien pour cette Constitution que vous avez si indignement violée, pour ce peuple que vous avez si lâchement trahi (...)
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rault_de_S%C3%A9chelles

(*) Het was al enige tijd bekend dat de Herzog von Braunschweig zich klaarmaakte om, aan het hoofd van 80.000 man Frankrijk binnen te vallen. Louis XVI had tot op 6 juli 1792 nagelaten dit aan de Assemblée te melden.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_de_Pastoret
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Debry

- De Assemblée beslist dat vrijwilligers, waarvan de minimum leeftijd teruggebracht wordt op 16 jaar, uit gans het land worden opgeroepen zich naar Parijs te begeven.

- Op 12 juli 1792 worden, onder druk van het volk, Pétion en Manuel terug in hun oude functie bevestigd.

- Op 14 juli 1792 heeft het ´´ fête de la fédération´´ plaats. Louis XVI wordt begroet met de vijandige  kreet ´´ Pétion ou la mort ´´.(*)
(*) Volgens andere bronnen wordt Louis XVI , na het afleggen van de eed, door aanhangers toegejuicht

- Op 17 juli 1792 sturen de fédérés een afvaardiging naar de Assemblée die de afzetting(*) van Louis XVI, de inbeschuldigingstelling van la Fayette (**) en de opheffing van de directoires van de departementen eisen.
(*) Het was Robespierre die de petitie had opgesteld.
Danton wachtte opportunistisch af en verbleef tot 9 augustus 1792 in zijn woning te Arcis-sur-Aube. 
(**)la Fayette werd ervan beschuldigd op 28 juni 1792 zijn troepen in de steek te hebben gelaten.

Op 25 juli 1792 laat de Assemblée de sections per decreet zich permanent verklaren m.a.w. dat de sections permanent kunnen zetelen tot hun voorstellen zijn opgelost.  
- Op 27 juli 1792 staat Pétion toe dat de sections een overlegorgaan mogen inrichten in het Hôtel de ville. Dit zal uitgroeien tot de Commune insurrectionnelle.

Het manifest van von Braunschweig


- Wanneer op 28 juli 1792 het ´´Manifest van von Braunschweig´´(*) bekend wordt, een manifest dat gedateerd is op 25 juli 1792 en waarin gedreigd wordt met de vernietiging van Parijs indien er geweld wordt gebruikt tegen een lid van de koninklijke familie, zorgt dit voor een radicale anti- monarchie stemming onder de bevolking.   
(*)Het manifest is ondertekend door von Braunschweig, maar werd opgesteld door de Limon en Pellenc, tegen het advies van Mallet du Pan,een vertrouwensman van Louis XVI, in. 


http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me-Joseph_Geoffroy_de_Limon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Joachim_Pellenc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mallet_du_Pan

Charles Barbaroux
- Eind juli 1792 waren reeds 5000 fédérés in Parijs aangekomen. Onder hen 600 uit Marseille, aangespoord door een jong advocaat Barbaroux, onder het zingen van ´´le chant de l´armée du Rhin´´, de latere Marsellaise.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Jean_Marie_Barbaroux

Georges Danton

- Danton zweept de publieke opinie op zowel in de club de cordeliers en de club des jacobins als in de sections. Hij slaagt erin een alliantie te smeden tussen de Parijzenaars en de fédérés 

- Op 3 augustus 1792 vraagt Pétion, in naam van 47 van de 48 sections van Parijs, het aftreden van Louis XVI
- Pétion en de Girondins, onzeker over een goede afloop , willen een regelrechte opstand vermijden. 

- Op de avond van  9 augustus 1792 besluiten de sans-culottes onder leiding van Pétion burgemeester van Parijs , Manuel de procureur van Parijs en Danton, zijn substituut de commune insurrectionnelle met vertegenwoordigers uit alle sections op te richten.
Pétion laat toe dat ze hun intrek nemen in het Hôtel de ville. De beweging, ondersteund door de Jacobins met Robespierre en Marat, heeft als objectief de volgende dag de koning af te zetten en de republiek uit te roepen.
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_P%C3%A9tion_de_Villeneuve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Louis_Manuel

Nadat,in het begin, de wettelijke Commune de Paris (*) samen met de Commune insurrectionnelle in het Hôtel de ville zetelen zal in de loop van de dag deze laatste de overhand krijgen en druk uitoefenen op de Assemblée.
De eerste kern van de commune, bestaande uit 80 leden, is voornamelijk bevolkt met  onbekende figuren met onderwijzers, commerçanten, priesters, journalisten e.a.
De bekendste leden zijn Hébert, Huguenin en Tallien.
Pétion,Robespierre, Fabre d´Eglantine, Chaumette e.a. zullen later benoemd worden.
(*) De Commune de Paris was de naam voor het lokale bestuur van Parijs, opgericht na de val van de bastille.
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Paris_(1792)
http://www.cosmovisions.com/ChronoRevolutionCommune.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Ren%C3%A9_H%C3%A9bert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Gaspard_Chaumette

- De Cordeliers Chabot, Merlin de Thionville en de agitatoren Santerre en Fournier gaan rond in verschillende sections om het volk op te hitsen.
- Marquis de Mandat, verdediger van de Tuileries ontbiedt Pétion in de hoop bij hem steun te vinden en indien nodig hem te gijzelen.
- Pétion, die vreest op het paleis gegijzeld te worden, ondertekent met tegenzin een bevelschrift dat de verdedigers van de Tuileries toelaat geweld met geweld te beantwoorden. Hierop laat hij zich met een smoes terugroepen door de Assemblée, die de klok rond zetelt, en sluit zich gans de nacht op in zijn huis.
- Om 23.45 h laat Danton de klok van de club des Cordeliers luiden, het teken om de beweging in gang te zetten. In alle sections van Parijs beginnen de klokken te luiden en de sans-culottes samen met de fédérés van Marseille en Bretagne zakken af naar de Tuileries

Prise des Tuileries

- Rond 04.00 h op 10 augustus 1792 neemt de commune insurrectionnelle het bestuur over van het conseil général en houdt zitting in het Hôtel de ville.


Marquis de Mandat
- Om de verdediging van de Tuileries te ontwrichten laat Danton de marquis de Mandat, commandant van de verdediging (*) van de Tuileries, naar het Hôtel de ville komen. Bij zij aankomst wordt de Mandat door Danton aangeklaagd voor verraad en op de trappen van het stadhuis gedood.
(*) De verdediging bestond uit 900 Gardes Suisses met 15 à 20 kogels de man, 200 gentilhommes bijna niet bewapend, 2000 Gardes nationaux met een afdeling artilleristen, waarvan een groot gedeelte bereid was over te lopen naar de opstandelingen en 900 Gendarmes voorstander van de opstand.. Pétion had de verdediging, op advies van Danton, de dag voordien extra munitie geweigerd. De dood van Mandat ontwricht de verdediging van de Tuileries. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Galiot_Mandat_de_Grancey
- Een grote menigte, waaronder de fédérés van Marseille en Bretagne begint zich te verdringen aan de Tuileries.
- Wanneer Roederer, procureur syndic, verneemt dat de Mandat is vermoord, tracht hij Louis XVI ervan te overtuigen om samen met de koninklijke familie hun toevlucht te zoeken in de salle du Manège, waar de Assemblée in zitting is.
Marie-Antoinette weigert op het voorstel in te gaan.
- Wanneer om 06.00 h Louis XVI, op aandringen van Marie-Antoinette, de troepen schouwt, maakt hij een verslagen indruk. De Gardes Suisses en de Gardes nationaux roepen ´´ vive le roi´´ maar de artilleristen roepen ´´ vive la Nation´´ . Door de voor het traliewerk  samengetroepte massa wordt hij uitgescholden ´´ A bas le veto! A bas le gros cochon! ´´.  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Louis_Roederer

- Uiteindelijk besluit Louis XVI zijn toevlucht te zoeken in de Assemblée en richt zich tot de vergadering : 
(...) Je suis venu ici pour éviter un grand crime et je pense que je ne saurais être plus en sûreté qu´au milieu de vous, messieurs (...)Pierre VicturienVergniaud
(1753-1793)
- Vergniaud die de niet voltallige Assemblée voorzit antwoordt :(...) sire, l´Assemblée met au rang des ses devoirs les plus chers le maintien de toutes les autorités constituées, nous saurons tous mourir à notre poste pour le remplir (...)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vergniaud

- De koninklijke familie krijgt een loge toegewezen waar gewoonlijk de redacteurs van de krant ´´ Le Logographe`´ vergaderen.- Om 08.00 h dringt de voorhoede van de opstandelingen, bestaande uit Marseillais, fédérés uit Bretagne, Gardes nationaux des Gobelins en artilleristen uit Val-de-Grâce, onder leiding van Westermann en Santerre de Tuileries binnen.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Joseph_Westermann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Joseph_Santerre

-Een aantal Gendarmes voegt zich bij de opstandelingen, maar de Gardes Suisses openen het vuur waarbij verschillende doden vallen.
De Assemblée wordt op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen en zet de koning onder druk om een einde te maken aan het bloedvergieten.

 Louis XVI schrijft een bevelschrift aan de Gardes SuissesLe roi ordonne aux Suisses de déposer à l´instant les armes et de se retiter dans leurs casernes

Wanneer de Suisses zich overgeven worden ze door de opstandelingen afgemaakt.
Binnen in het paleis wordt de inboedel vernietigd en buitgemaakte juwelen en geld worden naar de Assemblée gebracht.
Personeel en de gentilhommes die zich in het paleis bevinden worden afgemaakt, o.a Clermont-Tonnerre. De dames worden gespaard en aangehouden.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stanislas_de_Clermont-Tonnerre

- Er vallen bij de verdedigers 800 doden, waaronder 600 Suisses en 200 gentilhommes en bedienden. bij de opstandelingen vallen er 400 doden en gewonden.

Palais de Tuileries
- In de uren na de val van het Palais des Tuileries worden standbeelden van Louis XIV en Henri IV neergehaald.

De commune insurrectionnelle vaardigt uit dat alle getuigenissen aan de feodaliteit en het despotisme moeten vernietigd worden zoals kerken, paleizen en o.a het Louvre. Het Louvre werd gelukkig gespaard.


Sulpice Huguenin
- Huguenin, voorzitter van de commune insurrectionnelle, komt met een delegatie naar de Assemblée om enerzijds de afzetting van de koning te eisen en anderzijds de oprichting van een nieuwe Assemblée, gezien de bestaande haar legitimiteit heeft verloren door niet te luisteren naar de eisen van het volk. Gewapende opstandelingen dringen de Manège binnen om de eisen kracht bij te zetten.
(...) couverts de sang et de poussière, le coeur navré de douleurs, nous venons déposer en votre sein notre indignation (...)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulpice_Huguenin- De Assemblée législative erkent onder druk van het volk de legitimiteit van de commune insurrectionnelle.

- Vergniaud en de girondins trachten de beslissing over het lot van Louis XVI te verdagen naar de nieuwe te verkiezen Assemblée, maar uiteindelijk zwicht de Assemblée législative, onder druk van de opstandelingen, en erkent  commune insurrectionnelle als een wettelijke instelling. .
De députés beslissen een nieuwe uitvoerende macht te benoemen, de conseil exécutif provisoire, bestaande uit 6 leden. 

*** Op 10 augustus 1792 werden in de Tuileries de kroonjuwelen gestolen die nooit werden teruggevonden. Volgens bepaalde bronnen werden de juwelen gestolen door leden van de Commune de Paris om hun zwarte kas te spijzen.***


Louis XVI au Temple

- De eerste nacht wordt de koninklijke familie ondergebracht in het Benedictijnenklooster. 
- De Assemblée laat in afwachting van een decreet overal affiches aanplakken met de melding :
´´ Le roi est suspendu. Sa famille et lui restent en otage´´

- De députés willen de koninklijke familie onderbrengen in het palais du Luxembourg, maar de commune insurrectionnelle oordeelt het verblijf te luxueus en op 13 augustus 1792 wordt Louis XVI en zijn familie opgesloten in de Tour du Temple, een versterkt kasteel dat vanaf 1240 door de Tempeliers werd gebouwd.


Besluit

Zoals de val van de bastille is de val van de Tuileries een mijlpaal in de geschiedenis van Frankrijk.
10 augustus 1792 betekende het einde van de monarchie en het begin van een tweede Revolutie. Die tweede Revolutie wordt in tegenstelling tot de eerste Revolutie niet door gans het volk gedragen. Wegens de uitsluiting van de katholieken blijft enkel een kleine maar vastberaden kern over.
Louis XVI heeft in de afgelopen periode teveel op buitenlandse hulp gerekend en meermaals de verkeerde keuzes gemaakt.
Het wantrouwen en het verraad tegenover la Fayette is daar een treffend voorbeeld van. 

Bronnen:

Wereldgeschiedenis vol 10 (ISBN 978 90 776 8695 9)
Wereldgeschiedenis in beeld (ISBN 978 1 40548 167 0)
La Révolution Française - Pierre Gaxotte (ISBN 978 2 213 01564 4)
http://www.diagnopsy.com/Revolution/index.htm
http://www.histoire-france.net/epoque/revolution-francaise.html#lien1
http://www.histoire-fr.com/revolution_francaise.htm
http://home.nordnet.fr/~blatouche/revolution.html
http://revolution.1789.free.fr/page-1.htm
http://chrisagde.free.fr/histrevol/revolution.htm
http://www.cosmovisions.com/ChronoRevolutionFrancaise.htm
http://ariane-genealogie.net/france1/index/index_revolution.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%c3%a9volution_fran%c3%a7aise
http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article168
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Loi_vot%C3%A9e_sous_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikisource.org/wiki/Histoire_de_France_(Jacques_Bainville)/Chapitre_XV
1 opmerking: