Blog uit Duffel

5 juli 2012

La Révolution Française (deel 19 - De eerste Directoire)

In deel 19 behandelen we het hoofdstuk van de eerste Directoire. Er was geen breuk tussen de periode van de Convention thermidorienne en de Directoire. Het nieuwe regime werd bevolkt door dezelfde mensen en werd geconfronteerd met dezelfde problemen: de ontwaarding van de assignaten, de voortdurende schaarste en de oorlog.
Het uiteindelijke doel van de Directoire was de Revolutie te beëindigen en een rol te spelen van scheidsrechter tussen de twee krachten die de Republiek bedreigden: de Royalistes en de Jacobins

De Franse Revolutie - Index -
http://dirkdrubbel.blogspot.com/2011/12/la-revolution-francaise-index.html

Het politiek systeem

- Het politiek systeem was vervat in de Constitution an III die werd ontwikkeld tijdens de periode van de Thermidoriens  en gestemd in de Convention op 22 augustus 1795 . Na een volksraadpleging op 6 september 1795 werd de nieuwe Constitution op 23 september 1795 afgekondigd.

- De wetgevende macht of de  pouvoir législatif wordt uitgeoefend door twee kamers : een eerste kamer, het "conseil des Cinq-Cents" met 500 députés dat de wetten voorstelt en een tweede Kamer, het "conseil des Anciens" met 250 députés dat de wetten na een tweede lezing goed- of afkeurt.


- De bevoegdheden van le pouvoir Législatif waren buitenlandse zaken, justitie en openbare financiën.

Het corps législatif kiest de uitvoerende macht ( l'exécutif) maar kan ze niet afzetten.- De uitvoerende macht of Le pouvoir Exécutif bestaat uit 5 Directeurs, vandaar de naam "Directoire" .

De bevoegdheden van de Directoire waren binnen- en buitenlandse veiligheid, de organisatie van het leger en de benoeming van de generaals en de ministers. Ze kon de beide conseils niet ontbinden en had ook geen vetorecht.


- Er was een duidelijke scheiding tussen de justitie en de wetgevende en de uitvoerende machten. De mandaten van de rechters hadden een looptijd van 2 tot 5 jaar.

- De verkiezingen duurden van 12 -21 oktober 1795 en op 27 oktober 1795 kregen 741 députés (*) hun zetel.
(*) De verdeling was ca.160 royalisten ( constituonnels en absolus) tegenover 581 republikeinen.
511 députés zetelden in de Convention en 230 waren nieuwe verkozenen waarvan de royalisten het grootste deel uitmaakten.

- De Conseil des Cinq-Cents zetelde in de salle du Manège, de Conseil des Anciens in de salle des Machines van het palais des Tuileries.

salle du Manège
salle des Machines
Palais du Luxembourg De Directeurs installeerden zich in het palais du Luxembourg.Etienne-Fraçois Letourneur

- De eerst directeurs waren Barras, Carnot (*), Ruebell, de la Révellière-Lépeaux en le Tourneur.
(*) Carnot nam de plaats in van Sieyès die werd verkozen maar weigerde.
De Directeurs verdelen de taken onder elkaar : Reubell neemt de diplomatie, Carnot en Letourneur de oorlog, Barras de binnenlandse zaken en de la Révellière-Lépeaux neemt onderwijs en religieuze zaken.
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne-Fran%C3%A7ois_Le_Tourneur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel-Joseph_Siey%C3%A8s

Merlin de Douai
- Er werden 6 ministers aangesteld : Delacroix voor buitenlandse zaken, Merlin de Douai voor justitie en politie, Truguet voor kolonies, Bénézech voor binnenlandse zaken , Faipoult voor financiën en Aubert du Bayet voor oorlog.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Truguet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_B%C3%A9n%C3%A9zech
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume-Charles_Faipoult
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Annibal_Aubert_du_Bayet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ministres_du_Directoire


De samenleving 

 - De weelderige kledij uit het Ancien Régime, die tijdens de overheersing van de Jacobins was verboden, kwam terug maar ditmaal geïnspireerd door de Griekse en Romeinse oudheid.
De kledij en de manieren van de rijkere bourgeoisie was extravagant en een reactie op de beperkingen gedurende de terreur. Zo werden de mannen "les incroyables" en de dames "les merveilleuses" genoemd.

Merveilleuses
Incroyables

http://www.villageantiques.ch/prints/FrenchRevolution/IncroyablesMerveilleuses.html
- Er ontstaat een bouwstijl die de overgang maakt tussen de  stijlen Louis XVI en Empire.
Het is een stijl die gekenmerkt is door discrete rondingen, rechte maar geen te strakke lijnen en minder zwaar dan de latere empirestijl. 

Console in
directoirestijl
Stoel in
directoirestijl

- Er ontstaan nieuwe clubs : de club du Panthéon en de club de Clichy .Jean Amar
 • De club du Panthéon werd opgericht op 16 november 1795 door René Lebois drukker en journalist van " l'Orateur plébéien". Het was de club van de onvoorwaardelijke Jacobins uit de kleine bourgeoisie,(*) die als doelstelling hadden de Directoire een linkse koers te laten voeren met een terugkeer naar de  Constitution van 1793. Ze telden als snel een 2000-tal leden waaronder Antonelle, Maréchal, Félix Lepeletier, de broer van Amedée Lepeletier die na de terechtstelling van Louis XVI vermoord werd, en Amar voormalig lid van het Comité de Sûreté générale.
   (*) Het lidgeld bedroeg 50£ , niet haalbaar door de armere bevolking.
http://data.bnf.fr/12322974/rene-francois_lebois/
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Lepeletier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pier
re-Andr%C3%A9_Amar
Camille Jordan
 • De club de Clichy werd opgericht op 27 juli 1794 de dag van de val van Robespierre. Aanvankelijk bestond de club uit députés die ooit tijdens de periode van terreur waren aangeklaagd of gevangen gezet. Generaal Mathieu Dumas, die als colonel van de Gardes nationaux  Louis XVI , na zijn vlucht in 1791, ging ophalen in Varennes en Camille Jordan één van de aanstichters van de opstand tegen de Montagnards te Lyon in 1793 . Tijdens de Directoire wordt de club een verzamelplaats van een amalgaam van strekkingen : gematigde republikeinen zoals Tronson-Ducoudray de advocaat van Marie-Antoinette, voorstanders van een herstel van de monarchie zoals Imbert-Colomès actief in de "terreur blanche" te Lyon in 1795 of gewezen députés van de rechterzijde in de Convention zoals Boissy-d'Anglas.De club de Clichy heeft nauwe banden met de rechtse pers  L'Éclair, Le Véridique, Le Messager du soir, Les nouvelles politiques.    
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mathieu_Dumas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_Jordan_(homme_politique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tronson-Ducoudray
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imbert-Colom%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Antoine_de_Boissy_d'Anglas


De financiële problemen

- Vanaf  april 1796 verliep de import van voedingsmiddelen van overzee vlotter en verbeterde weliswaar de bevoorrading van de steden maar verhoogde anderzijds de openbare schuld.

- Het graan ingevoerd uit Italië en Algerije was duur en de overheid was verplicht meer  geld ta laten slaan (*) wat de inflatie de hoogte injoeg.
(*) Goud- en zilvermunten.

- Op 10 december 1795 werd een lening van 600 Miljoen uitgeschreven.

- Ondertussen zakte de waarde van de assignaten dermate (*) dat de overheid besloot de assignaten af te schaffen. Op 19 februari 1796 werden de drukplaten van de assignaten openbaar vernietigd op de place Vendôme.(*) Een Louis d'or van 24 £ die in waarde gelijk aan 2000 £ papiergeld bij aanvang van de Directoire in september 1795, had in maart 1796 de waarde van 5000 £ papiergeld.- Op 18 maart 1796 werden "mandats territoriaux" uitgegeven die konden gekocht worden met assignaten aan 30/1 . Eén maand later was de waarde reeds met 80% gedaald maar ondertussen had een deel van de bevolking reusachtige staatseigendommen (*) verworven met waardeloos geld.
(*) Assignaten waren gedekt door staatseigendom

- Op 21 maart 1796 had papiergeld alle waarde verloren en was enkel de waarde van de Franc (*) wettelijk gekoppeld aan de waarde van 5 gram zilver.
(*) De Franc was wettelijk betaalmiddel vanaf 15 augustus 1795. 

- Na enige tijd daalt de economische activiteit met een stijging van de werkloosheid voor gevolg. Het verbruik daalt en het volk houdt het muntgeld op zak in die mate dat de overheid zijn ambtenaren niet kan betalen.
Ook de oorlogen die gevoerd worden vragen extra middelen.Zo moeten bezette (*)  gebieden een oorlogsbijdrage betalen.
(*) De Bataafse republiek o.a. moet 100 Mio fl. betalen  

- Opnieuw worden ook staatseigendommen verkocht (*), geld geleend bij rijke handelaars in Hamburg en bij onbetrouwbare bankiers...
(*) Waaronder "le Régent" de beroemde diamant uit de kroon.
http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/diamant-dit-le-regent

- Een schuldeiser van de staat die in 1791 voor 3000 francs Assignats bezat heeft de waarde zien dalen naar 100 francs Mandats in 1796 en naar 1 franc numéraire (metaalgeld)  in 1797.

Conjuration des Egaux


Camille Babeuf
(1760-1797)
- Gracchus Babeuf, (*) een zelfstandig landmeter was gans zijn leven een activist die ijverde voor gelijkheid en voorstander was van het collectivisme.
(*) Hij nam de naam Gracchus aan als verwijzing naar de gebroeders Gracchus, de initiators van de " Lex Sempronia Agraria" de wet van 134 AC over de verdeling van de gronden in Rome.

- Reeds op 19 mei 1790 belandde hij een paar maanden  in de gevangenis omdat hij ageerde tegen de belastingen.Rond die tijd zweert hij het katholicisme af omdat het, naar zijn mening, niet compatibel is met vrijheid.

- In oktober 1790 lanceert hij zijn eigen krant " le Correspondant Picard" waarin hij het cijnskiesrecht aanvalt.

- In mei 1793 verwerft hij een plaats in de gemeenteraad van Montdidier en wordt aangeklaagd van valsheid in geschrifte, in een poging grondbezit aan iemand anders toe te wijzen.Op 23 augustus 1793 werd hij bij verstek tot twintig jaar gevangenis veroordeeld en op 14 november 1793 gevangen gezet. Hij wordt op 18 juli 1794 , een tiental dagen vóór de val van Robespierre vrijgesproken 

- Hij steunt de Jacobins tegen de Girondins maar keurt weliswaar de terreur onder de Convention Montagnarde af.

- Vanaf 3 september 1794 publiceert hij in " journal de la liberté de la presse" dat op 5 oktober 1794 overgaat in " le Tribun du peuple".
Hij gaat in de krant tekeer tegen de hervormingen van de Thermidoriens en vraagt o.a. dat vrouwen worden toegelaten in de clubs.
Wanneer hij hierop door Tallien aangeklaagd wordt voor smaad aan de Convention, wordt hij op 7 februari 1795 aangehouden en opgesloten in de gevangenis van Arras.

- Tijdens zijn gevangenschap werkt hij een, naar zijn inzicht, ideale maatschappij uit gebaseerd op het égalitarisme en leert er Darthé, Duplay en Buonarroti kennen.
In zijn doctrine, het babouvisme, herneemt hij het programma van de Enragés, die het privébezit aanvochten, maar gaat hierin nog verder in zoverre dat hij ook een mogelijke  superioriteit wegens meer talenten en kwaliteiten aanvecht.

Wanneer hij op 18 october 1795 vrijkomt, dank zij een amnestiemaatregel genomen ter gelegenheid van het einde van de Convention Thermidorienne, herneemt hij de publicatie van " le Tribun du peuple"  . 

- Op 30 november 1795 publiceert hij " Manifeste des Plébéiens" ,dat behoorlijk wat stof doet opwaaien, waarin hij het collectiviseren van de grond verdedigt .

- Zijn theorieën worden opgepikt in de club du Panthéon waar hij regelmatig toespraken houdt. De Directoire verontrust door de subversieve activiteiten laat de club du Panthéon sluiten (*) op 27 februari 1796.
(*) Het is Bonaparte op dat ogenblik hoofd van het "Armée de l'intérieur" die de club laat sluiten.

- Na de sluiting van de club du Panthéon , waar veel van zijn medestanders actief zijn, moet hij onderduiken om aan zijn aanhouding te ontsnappen.

- Hij sticht de vereniging "Conjuration des égaux" met Darthé, Buonarroti, Maréchal, Lepeletier en Antonelle.De vereniging heeft een netwerk met vertakkingen in alle departementen van Parijs en in vele steden van de provincies. Een " Directoire secret de salut public" geleid door Babeuf coördineert de strijd.
Het doel is de Revolutie verder te zetten en uiteindelijk te komen tot een perfecte gelijkheid en gemeenschappelijk geluk door het invoeren van het collectivisme van gronden en het collectiviseren van productie: "… plus de propriété individuelle des terres, la terre n'est à personne les fruits sont à tous …".

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gracchus_Babeuf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Lambert_Tallien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Simon_Duplay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Augustin_Darth%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Buonarroti
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvain_Mar%C3%A9chal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Antoine_Antonelle

- Op 16 april 1796 beslist de Directoire dat zij die met hun geschriften of discours de ontbinding van de Assemblées veroorzaken, de terugkeer naar de monarchie, de herinvoering van de Constitution van 1793 of het collectivisme propageren, met de doodstraf zullen gestraft worden.  

Buonarroti Philippe
- Op 10 mei 1796 wordt Babeuf met Darthé, Buonarroti en verschillende leiders (*) van de "Conjuration des égaux" aangehouden.
(*) Grisel, zelf lid van de vereniging ,gaf hen op 3 mei 1796,uit angst voor de gevolgen of uit hoop op promotie in het leger,aan bij Carnot . Volgens andere bronnen was Grisel een infiltrant in opdracht van de politie.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Grisel

- Een bevrijdingspoging door het volk op 29 juni 1796 mislukt en na een tweede poging worden de "egaux" op 27 augustus 1796 overgebracht naar Vendôme.

- Een poging tot opstand van de babouvistes in het camp de Grenelle is aanleiding om de laatste aanhangers van Babeuf aan te houden. 

- Het proces gaat van start op 20 februari 1797.

Akte van beschuldiging
voor de Babouvistes
Babeuf die aanzien wordt als de initiatiefnemer van het complot en Darthé die het bevel tot executie van de Directeurs zou geschreven hebben, worden ter dood veroordeeld.
Babeuf tracht zelfmoord te plegen bij de uitspraak van het verdict. Hij wordt zwaargewond, samen met Darthé,  onthoofd op 27 mei 1797.

- Buonarroti en zes anderen worden gedeporteerd . Amar, Antonelle en 56 beklaagden  worden vrijgesproken.  • Babeuf wordt door Engels en Marx herkend als de voorloper van het communisme en de Conjuration des égaux als de eerste actieve communistische partij.
  • Babeuf schreef een afscheidsbrief (*) voor zijn echtgenote en kinderen, die werden geadopteerd door Lepeletier en Turreau.
  (*) « … Adieu. Je ne tiens plus à la terre que par un fil que le jour de demain rompra. Il faut en faire le sacrifice. Les méchants sont les plus forts, je leur cède. Il est au moins doux de mourir avec une conscience aussi pure que la mienne, tout ce qu’il y a de cruel, de déchirant, c’est de m’arracher de vos bras, ô mes tendres amis, ô tout ce que j’ai de plus cher ! Je m’en arrache ; la violence est faite… Adieu, adieu, adieu, dix millions de fois adieu. »

  http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Turreau


  De oorlog in Europa


  - Na de vrede (*) met Pruisen, de Bataafse republiek, en Spanje bestond de coalitie enkel nog uit Oostenrijk, Engeland en de koninkrijken Piemonte en Sardinië.
  (*) Vrede met Pruisen na het verdrag van Basel op 5 april 1795, met de Bataafse republiek na het verdrag van den Haag op 15 mei 1795 en met Spanje na het verdrag van de Pyreneeën op 22 juli 1795.   


  - Wanneer in augustus 1795 Frankrijk het aanbod tot  wapenstilstand van Oostenrijk afwijst, beginnen die een nieuw offensief op de Franse stellingen langs de Rhijn.

  - In september 1795 steekt generaal Jourdan Rhijn over en neemt Düsseldorf in.Door het talmen van Pichegru (*) die de terugtocht van het leger van Clerfayt moet verhinderen, kan deze laatste zich hergroeperen en versterken en Jourdan verplichten zich terug te trekken naar de linkeroever van de Rhijn. 
  (*) Pichegru, verdacht van verraad, wordt door de Directoire teruggeroepen en moet op 15 maart 1796 ontslag nemen.
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Pichegru
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Jourdan
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_S%C3%A9bastien_Charles_Joseph_de_Croix_de_Clerfayt

   - Op 21 december 1795 wordt een wapenstilstand (*) met Oostenrijk ondertekend.De vrede houdt niet stand wegens onenigheid over de positie van beide landen langs de Rhijn, waarop de Convention beslist de oorlog verder te zetten.
  (*) Er werd overeengekomen dat Marie Thérèse de France, dochter van Louis XVI, werd geruild tegen verschillende Franse personaliteiten die in Oostenrijk gevangen zaten o.a. Riel de  Beurnonville, Drouet, Maret, Camus en Huguet de Sémonville. De ruil heeft plaats op 26 december 1795

  http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Th%C3%A9r%C3%A8se_de_France_(1778-1851)
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Riel_de_Beurnonville
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Drouet
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Hugues-Bernard_Maret
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Armand-Gaston_Camus
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Louis_Huguet_de_S%C3%A9monville


  - De oorlog herneemt in de lente van 1796.
  Het plan van Carnot bestond erin door een aanval in Noord-Italië een deel van de Oostenrijkse troepen in Italië te blokkeren en terzelfdertijd met twee legers onder Jourdan en Moreau naar Wenen op te rukken.   - 1796 : de campagne aan de Rhijn
  Generaal Jourdan
  (1762-1833)
  - Generaal Jourdan, bevelhebber van het Armée Sambre et Meuse steekt op 29 juni 1796 de Rhijn over te Neuwied en bereikt op 20 augustus 1796 de rivier Naab bij Ratisbonne,waar hij stellingen inneemt aan de westzijde van de rivier met de Oostenrijkers aan de overkant. Hij is genaderd tot op enkele dagen van Wien
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Jourdan
  Generaal Moreau
  (1763-1813)
  - Generaal Moreau, bevelhebber van het Armée du Rhin et Moselle steekt op 23 juni 1796 zuidelijker bij Kehl de Rhijn over en dringt door tot in Bayern en verslaat de Oostenrijkers te Friedberg op 24 augustus 1796.
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Victor_Marie_Moreau


  Karl von Österreich-Teschen
  (1771-1847)
  - De Oostenrijkers sturen Karl von Österreich-Teschen, een uitstekende tacticus om de Fransen te stoppen. Jourdan moet zich terugtrekken na de slag bij Amberg op 24 augustus 1796 . Hij wordt opnieuw verslagen op 3 september 1796 te Würzburg en moet verder terugplooien naar de Rhijn. Jourdan lijdt op 19 september 1796 de nederlaag bij de slag te Altenkirchen. Generaal Marceau, terug van de blocus van Mainz, had hem met zijn troepen vervoegd maar vindt er de dood.
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_S%C3%A9verin_Marceau
  http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_von_%C3%96sterreich-Teschen
  - Jourdan trekt zich verder terug naar het Noorden, terwijl Karl von Österreich-Teschen naar het Zuiden trekt om de troepen van Moreau terug te dringen tot over de Rhijn. Moreau wordt verslagen te Emmendingen op 19 oktober 1796 en te Schliengen op 24 oktober 1796.

  • Eind 1796 zijn de posities zoals vóór de campagne en zijn de Fransen teruggetrokken tot de linkeroever van de Rhijn.

  - 1796 : de expeditie naar Ierland


  - Wolf Tone, een Ierse nationalist en leider van United Irisch vraagt in Frankrijk militaire steun om de Engelsen uit Ierland te verdrijven.
  De Directoire, bewust dat dit een morele klap zou zijn voor Engeland, stuurt op 15 december 1796 generaal Hoche met 20.000 man en 44 schepen naar Ierland met Bantry als landingsplaats.


  Morard de Galles
  - De Franse vloot, onder bevel van admiraal Morard de Galles wordt door een hevige storm uiteengeslagen en moet terugkeren zonder een landing uit te voeren. Er gaan 12 schepen verloren en 2300 manschappen vinden de dood door verdrinking. De Engelse fregatten slagen erin verscheidene Franse schepen te vernietigen (*) en maken een 1000-tal gevangenen.
  (*) o.a.het linieschip " droits de l'homme" een oorlogsschip met 74 kanonnen, dat in de storm moeilijk te manoeuvreren was, werd bij de teurgtocht op 16 januari 1797 door twee kleine maar wendbaardere  Engelse fregatten tot zinken gebracht in de baie d'Audierne voor de kust van Bretagne. Er vielen 1000 doden waarvan er 900 verdronken.  http://en.wikipedia.org/wiki/Wolfe_Tone
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Lazare_Hoche
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Justin_Bonaventure_Morard_de_Galles  - 1796 : de campagne in Italië 

  Napoleon Bonaparte
  (1769-1821)
   - Bonaparte (*) wordt op 2 maart 1796 benoemd tot opperbevelhebber van het Armée d'Italie met als opdracht Piemonte en Sardinië af te scheiden van Oostenrijk en voldoende belastingen op te leggen om de staatskas te spijzen.
  (*) Bonaparte trouwt enkele dagen later op 9 maart 1796 met Joséphine de Beauharnais, een gewezen minnares van Barras.
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Bonaparte
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9phine_de_Beauharnais

  - Bonaparte beschikt over een leger van 30.000 man,die echter slecht gekleed en slecht uitgerust zijn .Bij het vertrek tracht hij zijn troepen op te peppen met de beroemde toespraak : Soldats ! Vous êtes nus, mal nourris ; le gouvernement vous doit beaucoup, il ne peut rien vous donner. […] Je veux vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. De riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir ; vous y trouverez honneur, gloire et richesses !

  - Bonaparte start een "Blitzkrieg" en brengt de Oostenrijkers (50.000 man)en de Piemontezen (30.000 man) een reeks van nederlagen toe o.a te Montenotte op 12 april 1796 , te Dego op 14 april 1796 en  te Mondovi op 21 april 1796
  Dit mondde uit in de Armistice de Cherasco op 28 april 1796 en het Traité de Paris op 15 mei 1796 waar Vittorio Amedeo III di Savoia, (*) de koning van Sardinië zich uit de coalitie terugtrok, de Franse troepen in Piemonte vrije doorgang kregen en het duché de Savoie en het comté de Nice werden afgestaan aan Frankrijk.
  (*) De beide broers van Louis XVI waren gehuwd met dochters van Vittorio Amedeo III di Savoia. De comte d'Artois was gehuwd met Marie-Thérèse de Savoie en de comte de Provence was gehuwd met Louise de Savoie. 
   http://nl.wikipedia.oetg/wiki/Victor_Amadeus_III_van_Sardini%C3%AB


  - Nu zijn troepen vrije doorgang hebben in Piemonte wil Bonaparte ook het Oostenrijkse verdedigingsleger, onder het bevel van Generaal Jean-Pierre de Beaulieu, aanvallen.

   - Nadat hij de Oostenrijkers heeft verslagen, bij de slag van Fombio op 7-9 mei 1796 en de slag van  Lodi op 10 mei 1796, heeft hij  vrije doorgang naar Milano waar hij op 15 mei 1796 triomfantelijk binnentrekt.
  - Hij vecht de beslissing van de Directoire aan, die de generaal Kellermann, bevelhebber van het Armée des Alpes, de leiding wil geven over de oorlog met Oostenrijk.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_de_Beaulieu
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Christophe_Kellermann

  - Bonaparte behoudt het opperbevel van de oorlog met Oostenrijk en zet zijn opmars verder. Hij steekt de Po over en verslaat de Oostenrijkers bij de slag van Borgetto op 30 mei 1976. Het  Oostenrijkse  leger splits in twee, een gedeelte plooit terug naar Tirol een tweede gedeelte trekt zich terug in Mantua. 
  Het grootste gedeelte van Noord-Italië komt onder de controle van de Fransen.

  - Op 15 juli 1796 besluit Bonaparte Mantua te belegeren.
  - De Franse troepen bereiken Mantua en generaal Sérurier krijgt de opdracht om de versterkte stad, die verdedigd wordt door 15.000 man onder het bevel van de Spaanse generaal Canto d'Yrles. Generaal Sérurier besluit tot een blokkade en gaat op 18 juli 1796 over tot het beschieten van de stad. De siège de Mantoua duurt van 4 juni 1796 tot 2 februari 1797 met een paar onderbrekingen.
  - De blokkade wordt tijdelijk opgeheven wanneer de Oostenrijkers met generaal Quosdanovich Brescia innemen en de verbindingslijn met Milano bedreigd wordt.Bonaparte slaagt erin twee aankomende Oostenrijkse divisies te verslaan vooraleer ze zich kunnen verenigen.
  Quosdanovich wordt verslagen in twee veldslagen te Lonato op 31 juli 1796 en 3 augustus 1796. Bonaparte verslaat de Oostenrijkers onder generaal Würmser  op 5 augustus 1796  bij de slag van Castiglione.  
  - Bij een tweede poging het beleg te breken wordt het leger van Würmser op 8 september 1796 zwaar verslagen te Bassano en op 14-15 september 1796 te San Giorgio.
  - Na de terugtrekking van de Franse legers van Jourdan en Moreau tot op de linkeroever van de Rhijn zijn duizenden Oostenrijkse soldaten beschikbaar om ingezet te worden tegen Bonaparte.
  Een nieuw leger van ca. 50.000 man, onder het bevel van generaal Alvinczy, wordt ingezet om Mantua te ontzetten. Bonaparte beschikt over 28.000 man en lijdt één van zijn weinige nederlagen op 12 november 1796 te Caldiero maar verslaat de Oostenrijkers op 15-17 november 1796 te Arcola.(*)  (*) De slag staat bekend als "la bataille du pont d'Arcole". Wanneer Bonaparte aan het hoofd van zijn troepen, met een vlag in de hand, de brug wil oversteken valt hij in het water en verdrinkt ei zo na. 

  - In januari 1797 vallen de Oostenrijkers aan langs twee zijden. Het leger van generaal Alvinczy wordt op 14 januari 1797 verslagen te Rivoli en Generaal Provera lijdt op 16  januari 1797 de nederlaag te La Favorita .

  - Op 2 februari 1797 geeft de stad Mantua (*) zich over en ligt de weg naar Oostenrijk  over de Alpen open.
  (*) Bonaparte laat tegen de zin in van de Directoire de generaal Würmser terugkeren naar Oostenrijk . De verdedigers van de stad worden vrijgelaten nadat ze hun woord hebben gegeven, het eerstvolgend jaar , de wapens niet op te nemen tegen Frankrijk.  
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Mathieu_Philibert_S%C3%A9rurier
  http://www.historyofwar.org/articles/people_quosdanovich.html
  http://www.historyofwar.org/articles/people_wurmser.html
  http://www.historyofwar.org/articles/people_alvinczy.html


  - 1797 : de Vrede van Campofiormo
  - Na de terugtrekking van de Oostenrijkse troepen komt de bevolking van Noord-Italië in opstand tegen de invloed van Oostenrijk.

  Comtat Venaissin
  - Op 17 februari 1797 laat Bonaparte de paus Pius VI het Traité de  Tolentino ondertekenen waarbij naast een som van 15 miljoen Lire  Avignon en het Comtat Venaissin aan Frankrijk worden afgestaan. De havens van de pauselijke staten worden gesloten voor Engelse schepen.   
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_VI
  Generaal Lazare Hoche
  (1768-1797)
  - Generaal Hoche, die Jourdan had vervangen aan het hoofd van het Armée Sambre et Meuse steekt na de slag bij Neuwied op 18 april 1797 de Rhijn over. Hij behaalt verschillende overwinningen te Ukerath, Altenkirchen,Dierdorf en bereikt Gießen.Hij moet zijn opmars staken door de paix de Leoben
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Lazare_Hoche

  - Generaal Moreau trekt door het Schwarzwald naar de bovenloop van de Donau


  - Bonaparte is meester van Noord-Italië en is in de rug gedekt door het Traité de Tolentino rukt op naar Venetië en bedreigt langs Frioul rechtstreeks de hoofdstad Wien.
  Hij houdt echter halt in Leoben en sluit op 18 april 1797 , op eigen initiatief, een wapenstilstand of de Paix de Leoben.
  (*) De paix de Leoben is in feite een voorakkoord op het Traité de Campo-Formio. Er wordt een geheime overeenkomst gesloten die bepaalt dat Oostenrijk de controle verliest op de Oostenrijkse Nederlanden en Lombardije en als compensatie de controle krijgt over de Venetiaanse gebieden Istrië en Dalmatië. De Franse schepen mogen vrij de Rhijn afvaren om handel te drijven.

  - In april 1797 de periode dat Bonaparte met zijn leger in Oostenrijk is, zetten de edelen en de clerus van Venetië aan tot opstand tegen de achtergebleven Franse troepen.Op 17 april 1797, tijdens de onderhandelingen van Leoben komen de inwoners van Verona in opstand tegen de Franse soldaten. Ze richten een bloedbad aan onder de 600 zieke en gewonde soldaten die niet gelegerd zijn in de versterkte burchten maar bij particulieren verblijven. Het bloedbad dat begint op 17 april, tweede paasdag, duurt tot 25 april 1797 en staat bekend als "pâques véronaises".(*)
  (*)Als represaille bezet Bonaparte de republiek Venetë, ontneemt de adel de macht en gebruikt het als pasmunt bij de overeenkomsten vaan Leoben en Campo-Formio.     - Op 27 juni 1797 roept Bonaparte de république Cisalpine uit als république soeur van Frankrijk.
  (*) Een République soeur is schatplichtig en wordt in fine een  departement van de Franse Republiek.

  - Op 18 oktober 1797 wordt het Traité de Campo-Formio, het natuurlijke vervolg op de Paix de Leoben, ondertekend door Bonaparte (*) en Johann Ludwig Graf von Cobenzl, de vertegenwoordiger van Oostenrijk.

  (*) Wanneer von Cobenzl de onderhandelingen wil rekken, simuleert Bonaparte een woedeaanval en roept uit:  "Fichtre vous voulez la guerre ? eh bien ! vous l'aurez ! "
  Vervolgens werpt hij een porseleinen servies in stukken op de grond en roept uit: " eh bien ! telle sera votre monarchie autrichienne avant trois mois, je vous le promets ! "
  http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Ludwig_von_Cobenzl
   Eén van de eisen was de vrijlating van la Fayette
  Zwitserland -kantons
  (VD = Vaud BE = Bern)
  - Wanneer het kanton Vaud in opstand komt tegen Bern stuurt Bonaparte generaal Brune om de revolutie in goede banen te leiden. Brune maakt zich meester van de " Trésor de Berne" die zal dienen om de expeditie naar Egypte te financieren. Op 17 maart 1798 meldt hij dat Zwitserland onderworpen is en op 12 april 1798 wordt de République Helvétique uitgeroepen.
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Marie-Anne_Brune


  - Het nieuws over de vrede van Campo-Fiormo wordt enthousiast onthaald in Frankrijk en maakt Bonaparte immens populair. De Directoire heeft echter geen goed oog op de groeiende populariteit van de eigengereide generaal die op eigen houtje verdragen sluit.


  Fructidor an V  Verkiezingen Germinal an V

  - Ondanks enkele mislukkingen zoals de landing op Quiberon en de opstand van 13 Vendémaire an IV blijft de beweging van de royalisten de grootste bedreiging voor de Directoire. In dit klimaat van onzekerheid, dat schadelijk is voor de zittende députés, werpen de royalisten zich op als verdedigers van orde en veiligheid. 

  - Bij de verkiezingen in april 1797, die plaats hebben om 1/3 van de Assemblées te vernieuwen, worden er slechts 13 van de 216 uittredende députés herverkozen. De meerderheid in de conseils bestaat nu uit uitgesproken royalisten en gematigde députés die niet vijandig staan tegenover een monarchie constitutionnelle.

  François Barbé-Marbois

  Jean-Charles Pichegru


  - Op 20 mei 1797 wordt generaal Pichegru verkozen als voorzitter van de conseil des Cinq-Cents en Barbé-Marbois als voorzitter van de conseil des Anciens.
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Charles_Pichegru
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Barb%C3%A9-Marbois

  - In de Directoire wordt Le Tourneur, die uitgeloot was, vervangen door Barthélemy. Er ontstaan twee strekkingen in de Directoire: Barthélemy en Carnot die een akkoord met de nieuwe meerderheid genegen terwijl Reubell en Révellière-Lépeaux, fervente republikeinen, geen overeenkomst willen. Barras schippert tussen de twee strekkingen. 
   http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Barth%C3%A9lemy

  - In juli 1797 herschikken de Directeurs de ministeries. Generaal Hoche wordt minister van oorlog en Talleyrand minister van buitenlandse zaken.
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Talleyrand

  - Het programma van de nieuwe meerderheid bestaat erin de revolutionaire wetten (*)tegen de émigrés en réfractaires op te heffen, de verspilling van de financiële middelen tegen te gaan en een volledige ommekeer voor te bereiden bij de volgende verkiezingen.
  (*) Op 9 november 1791 stelt de Assemblée een ultimatum aan de emigranten. Het legt de uiterste datum van terugkeer op 1 januari 1792 op straf van inbeslagname van bezittingen en de doodstraf bij verstek. Louis XVI stelt echter zijn veto tegen het decreet.
  Op 27 mei 1792 wordt een nieuw decreet over de réfractaires uitgevaardigd waarbij hun deportatie wordt beslist
  Op 17 september 1793 stemt de Convention de «loi des suspects» die alle émigrés als verdachte beschouwt zelfs als ze zijn teruggekeerd.

  18 Fructidor an V

  -Barras kiest de kant van de republikeinen wanneer uitlekt dat de émigrés Alexandre de Launay, comte d'Antraigues en Maurice Rocques, comte de Montgaillard samen met generaal Pichegru pionnen (*) waren in een complot opgezet door de comte de Provence, die zich had uitgeroepen tot Louis XVIII.


  Alexandre de Launay
  (*) de Launay, een politiek avonturier en geheim agent in dienst van Louis XVIII werd in 1797, tijdens de campagne in Italië aangehouden en door Bonaparte ondervraagd. Er worden in zijn persoonlijke bezittingen documenten gevonden waaruit blijkt dat hij contact had gehad met Rocques die voorstellen van Louis XVIII had overgemaakt aan Pichegru.
  Pichegru die reeds in 1795 goede relaties onderhield met de monarchisten werd door de comte de provence 200.000 franc, de titel van Maréchal, het bestuur van l'Alsace en het château de Chambord beloofd.
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Alexandre_de_Launay
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Gabriel_Maurice_Rocques  - Barras vraagt Hoche, generaal van het Armée Sambre-et-Meuse, om een van zijn korpsen te legeren in de onmiddellijke omgeving van Parijs, officieel om het Armée de l'Ocean te versterken.
  Hoche wordt hevig bekritiseerd (*) door de Conseils en de generaal neemt onder druk van de Conseils ontslag als minister en vervangen door Schérer . 
  (*) Generaal Willot député van de Conseil des Cinq-Cents klaagt de benoeming van Hoche aan omdat hij slechts 29 jaar oud  is en dus niet de vereiste leeftijd van 30 jaar heeft bereikt.
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Lazare_Hoche
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Barth%C3%A9lemy_Louis_Joseph_Sch%C3%A9rer
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9d%C3%A9e_Willot
  Pierre Augereau
  - Het leger, geïrriteerd door het ontslag, helt over naar de Directoire tegen de Conseils
  Bonaparte stuurt de generaal Augereau naar Parijs waar hij op 8 augustus 1797 aangesteld wordt als bevelhebber van het 17e région militaire.
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Augereau


  - Er ontstaat een krachtmeting waarbij de Conseils rekenen op Pichegru en de eigen  Garde des Conseils en de Directoire rekent op Augereau en het leger.

  - Op 3 september 1797 vragen de Conseils de inbeschuldigingstelling van BarrasReubell en Révellière-Lépeaux en overwegen hen te laten aanhouden door Pichegru en de Garde des Conseils.

   - Op 4 september 1797 (18 fructidor an V) neemt Augereau de controle over de onmiddellijke omgeving van de Tuileries, sluit de porten van Parijs en laat overal berichten aanplakken over het verraad van Pichegru.

  - Het triumviraat Barras, Reubell en Révellière-Lépeaux laat 65 royalisten aanhouden (*) en veroordelen tot de "guillotine sèche" i.e. de verbanning, zonder proces met inbeslagname van eigendom, naar Madagascar of Guyana. Onder hen de Directeur de Barthélémy, Siméon de voorzitter van het Conseil des Cinq-Cents, Laffon de Ladebat de voorzitter van de Conseil des Anciens, de generaals Pichegru, de Miranda en Willot, Jean-Pierre Ramel de commandant van de garde du Corps Législatif plus een aantal députés en journalisten. Ze worden aangehouden door de cavaleriegeneraal Collin en opgesloten in de Temple en verbannen naar Sinnamary in Guyana.
  (*) Carnot weet tijdig onder te duiken en vlucht naar Zwitserland. Pichegru weet in Sinnamary te ontsnappen naar Suriname en komt in 1998 naar Londen waar hij met alle égards ontvangen wordt.
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_J%C3%A9r%C3%B4me_Sim%C3%A9on
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Daniel_Laffon_de_Ladebat
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Christophe_Collin
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Miranda
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Ramel_(1768-1815)


  - Merlin de Douai en François de Neufchâteau worden de nieuwe Directeurs, Sieyès wordt verkozen tot voorzitter van de Conseil des Cinq-Cents en Generaal Augereau krijgt het commando over het Armée d'Allemagne na het overlijden van Hoche op 19 september 1797.   
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Merlin_de_Douai
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Fran%C3%A7ois_de_Neufch%C3%A2teau

  - Er worden op 5 en 8 september 1797 nieuwe wetten uitgevaardigd die door Merlin de Douai voorafgaand waren uitgewerkt.
  De uitslag van de verkiezingen wordt nietig verklaard in 49 departementen, 42 dagbladen worden verboden en de wetten tegen de émigrés en réfractaires worden weer van kracht.
  - De minister van Financiën Ramel-Nogaret verklaart met de wet van 30 september 1797 de staat voor 2/3 bankroet waardoor veel renteniers geruïneerd worden maar de openbare schuld enorm daalt.
  Aansluitend worden in november en december 1797 een reeks van nieuwe belastingen ingevoerd zoals de grondbelasting.
   http://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique-Vincent_Ramel-Nogaret  Besluit

  - De Directoire is door het nietig verklaren van verkiezingen, het aan banden leggen van de pers en de eliminatie van de opposanten opnieuw afgegleden naar een dictatuur, volledig tegen de wil in van het volk dat alle vertrouwen verliest in een marionettenregering waar de Conseils debatteren onder toezicht van het leger en de generaals steeds meer macht krijgen.

  - De ruk naar rechts bij de verkiezingen was eerder een roep naar vrijheid, meer bepaald een roep naar vrijheid van godsdienst, dan naar de terugkeer naar de monarchie.  Kalender tijdens de Revolutie
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Calendrier_r%C3%A9publicain/Y2


  Bronnen:
  La Révolution Française - Pierre Gaxotte (ISBN 978 2 213 01564 4)
  De Franse Revolutie - dr. A.D.J.M Verbeek (9789031 504305)
  http://www.royet.org/nea1789-1794/ihm/nea1789-1794.htm
  http://www.diagnopsy.com/Revolution/index.htm
  http://www.histoire-france.net/epoque/revolution-francaise.html#lien1
  http://www.histoire-fr.com/revolution_francaise.htm
  http://home.nordnet.fr/~blatouche/revolution.html
  http://home.nordnet.fr/blatouche/accueil.html
  http://revolution.1789.free.fr/page-1.htm
  http://chrisagde.free.fr/histrevol/revolution.htm
  http://www.cosmovisions.com/ChronoRevolutionFrancaise.htm
  http://ariane-genealogie.net/france1/index/index_revolution.htm
  http://acteursrevolution.unblog.fr/
  http://www.1789-1815.com/personnages.htm
  http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
  http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article168
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Loi_vot%C3%A9e_sous_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
  http://fr.wikisource.org/wiki/Histoire_de_France_(Jacques_Bainville)/Chapitre_XV
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Personnalit%C3%A9_guillotin%C3%A9e_durant_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
  http://www.atlas1792-1804.fr/index.html
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_sections_r%C3%A9volutionnaires_de_Paris
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste_sous_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
  http://les.guillotines.free.fr/
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_journaux_parus_sous_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_arm%C3%A9es_de_la_R%C3%A9volution
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_de_la_Convention_nationale
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Bataille_des_guerres_de_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
  http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise/140733
  http://www.historyofwar.org/battleframe.html
  http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_s%C5%93ur
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Ministres_du_Directoire

  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten