Blog uit Duffel

7 december 2012

De weg naar Homo sapiens ( deel 1 : Tijdschaal & Taxonomie)


In deel 1 van " de weg naar Homo sapiens" geef ik een overzicht van de wetenschappelijke benamingen van onze voorlopers.
Tevens enkele handige tijdschalen en een overzicht van de bekendste vindplaatsen om wat volgt beter te situeren.


De weg naar Homo sapiens - index
http://dirkdrubbel.blogspot.be/2014/08/de-weg-naar-homo-sapiens-index.html

Taxonomie

- Systemathiek

- Rijk : Animalia (dieren)
- Stam / Phylum : Chordata (chordadieren)
- zijtak : Vertebrata (gewervelde)
- Klasse : Mammalia (zoogdieren)
- Orde : Primata ( primaten)
- Superfamilie : Hominoidea (mensapen)
- Familie / Familia : Hominidae (mensachtigen)
- subfamilie : Homininae
- Stam / Tribus : Hominini
- subtribus : Hominina
- Geslacht / Genus : Homo
- Soort / Species : sapiens
- Subspecies : neanderthalensis, heidelbergensis, rhodesiensis, sapiens ...

http://nl.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
http://news.nationalgeographic.com/news/2001/12/1204_hominin_id.html


- Fylogenetische Stamboom(*) Hominoidea (mensapen) - Hominidae (mensachtigen) - Hylobatidae ( gibbons - 15 Ma ) - Ponginae ( orang oetans -13 Ma ) - Gorillini ( gorilla - 10 Ma ) - Pan (chimpansee's - 6.5 -5.4 Ma )
Ma = Miljoen jaren

http://hominines.portail-svt.com/articles.php?lng=fr&pg=100
http://www.scribd.com/doc/82970348/How-We-Evolved
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_human_evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Hominoidea
http://en.wikipedia.org/wiki/Hominidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Homininae
http://en.wikipedia.org/wiki/Hominini
http://en.wikipedia.org/wiki/Homo
http://humanorigins.si.edu/

- De Hominidae (Hominids) is een familie van de grote mensapen of mensachtigen die zich 15 Ma geleden uit de Hominoidea (Hominoids) afsplitste van de Hylobatidae, de familie van de kleine mensapen die evolueerden tot de hedendaagse gibbons.
- De Familie van de Hominidae (Hominids) splitste 13 Ma geleden in twee onder-families : de Ponginae die verder evolueerden naar de huidige Orang-oetans en de Homininae.
- De Homininae ontwikkelden verder en 10 Ma geleden ontstonden twee stammen : de Gorrilini waar de huidige gorilla van afstamt en de Hominini( Hominins).
- 6,5 à 5,4 Ma (*) geleden begonnen diverse geslachten een eigen evolutionaire weg te volgen en scheidden zich af het geslacht Pan waaruit de chimpansee en de bolobo evolueerden.
 Deze geslachten maken deel uit van de menselijke afstammingslijn. Vele van die geslachten zoals Australopithecus, Ardipithecus, Sahelanthropus, Paranthtropus, Preanthropus en Kenyanthropus zijn uitgestorven en hebben geen rechtstreekse lijn met het geslacht Homo. Het geslacht Homo herbergt naast de huidige Homo sapiens sapiens een ganse reeks uitgestorven soorten met als meest bekenden de Homo neanderthalensis en de  Homo heidelbergensis.
http://ngm.nationalgeographic.com/human-evolution/human-ancestor
http://www.historyfiles.co.uk/FeaturesAfrica/HominidChronology1.htm

(*) Volgens de  primatoloog Esteban Sarmiento had de split met de voorouder van de chimpansee 3 - 5 Ma geleden plaats.
http://en.wikipedia.org/wiki/Esteban_Sarmiento#* Onderzoek heeft uitgewezen dat het DNA van de mens en de chimpansee identiek is voor 97-98% en dat de chimpansee meer overeenkomst vertoont met de mens dan met de grote apen, de Gorilla en de Orang Oetan . Dit betekent dat de mens en de chimpansee een gemeenschappelijke voorouder hebbenHomo stamboom volgens Stringer


De split van het Homo genus

Paleonthologie: bekendste vindplaatsen


Grote Afrikaanse Slenk

Great Rift valley


Vindplaatsen van de oudste genera


Awash bekken


Middle AwashMiddle AwashAramis en Asa Issie site 


Koobi Fora

Diverse locatiesVindplaatsen van de Homo heidelbergensis

Vindplaatsen Homo heidelbergensis
Vindplaatsen Homo neanderthalensis
Vindplaatsen Java ManVindplaatsen van de Homo sapiensArchaïsche Homo sapiens - Zuid Afrika
(BBC) Blombos cave (PP) Pinnacle Point (KR) Klasies River
(HPS) Howiesons Poort Shelter (SC) Sibudu cave
(BC) Border cave
Tijdschaal
Paleonthologische tijdschaal : de weg naar Homo sapiens

http://www.nature.com/nature/journal/v418/n6894/fig_tab/418133a_F2.html
http://www.exploratorium.edu/evidence/lowbandwidth/INT_hominid_timeline.html
http://hominines.portail-svt.com/articles.php?lng=fr&pg=103
http://www.macroevolution.net/human-evolution-timeline.html
Geologische tijdschaal : PleistoceenGeologische tijdschaal : Plioceen & Pleistoceen

http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000381.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geologische_tijdschaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paleolithicum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pleistoceen


Systeem
Periode
Serie
Tijdvak
Etage
Tijdsnede
Ouderdom (Ma)
KwartairPleistoceenGelasienjonger
NeogeenPlioceenPiacenzien2,588–3,600
Zanclien3,600–5,332
MioceenMessinien5,332–7,246
Tortonien7,246–11,608
Serravallien11,608–13,65
Langhien13,65–15,97
Burdigalien15,97–20,43
Aquitanien20,43–23,03
PaleogeenOligoceenChattienouder
Indeling van het Neogeen
Bronnen

Op het spoor van de mens - Richard E.Leakey (ISBN 90 274 9470 3)
Overlevers - Chris Stringer ( ISBN 978 90 468 1130 6)
Het verhaal van de mens - dr.Alice Roberts (ISBN 978 90 817 6880 1)
http://hominines.portail-svt.com/index.php?lng=fr
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_human_evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_transitional_fossils#Human_evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hominina_fossils
http://www.boneclones.com/catalog-fossil-hominids.htm
http://www.macroevolution.net/human-evolution-chart.html
http://www.macroevolution.net/human-evolution-timeline.html
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fossil_sites
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Hominina
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_human_prehistory
http://nl.wikipedia.org/wiki/Prehistorie_van_A_tot_Z
http://en.wikipedia.org/wiki/Homo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_(geslacht)
http://www.museumkennis.nl/nnm.dossiers/museumkennis/i004125.html
http://www.pbs.org/wgbh/nova/hobbit/tree-nf.html
http://truthopia.wordpress.com/2009/02/20/i-science-f-the-origin-of-man-evolution-style/
http://www.talkorigins.org/faqs/homs/species.html
http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/fossils
http://www.modernhumanorigins.com/
http://frontiersofzoology.blogspot.be/2012_04_01_archive.html
http://www.becominghuman.org/node/human-lineage-through-time
http://www.pbs.org/wgbh/nova/hobbit/tree-nf.html
http://tolweb.org/treehouses/?treehouse_id=4438
http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i004125.html
http://www.ecotao.com/holism/hu_austral.htm
http://www.pbs.org/wgbh/evolution/humans/humankind/a.html
http://www.evolutietheorie.ugent.be/node/185
http://www.guardian.co.uk/science/2006/sep/21/internationalnews
http://www.scienceinafrica.co.za/2001/nov/ancestor.htm
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-7580.2008.00871.x/pdf
http://www.modernhumanorigins.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten