Blog uit Duffel

4 augustus 2012

La Révolution Française (deel 23 - De staatsgreep van Bonaparte)

In deel 23 behandelen we de staatsgreep van Bonaparte op 18 en 19 brumaire an VIII,  het eindpunt van de Révolution Française

De Franse Revolutie - Index -
http://dirkdrubbel.blogspot.com/2011/12/la-revolution-francaise-index.html


De aanloop

- Op 28 juni 1799 wordt de loi Jourdan rigoureus toegepast en heeft een massale oproeping van dienstplichtigen plaats.
Om de kosten van de nieuwe lichting te dekken wordt de rijken een staatslening van 100 Mio F opgedrongen.

- Op 6 juli 1799 openen de " neo jacobins" een nieuwe club " Réunion des Amis de la Liberté et de l'Égalité " ook de " club du Manège " (*) genoemd.


Pierre Augereau
(*) De club zetelde in de salle du Manège waar ooit achtereenvolgens de Constituante, de Législative , de Convention en recent de Conseil des Cinq-Cents zetelden.
Onder de leden bevinden zich voormalige Robespierristes zoals Prieur de la Marne en Bouchotte, Bavouvistes zoals Drouet, Antonelle en Félix Lepeletier en ook generaals zoals Augereau, Jourdan en Marbot.
De club wordt op 13 augustus 1799 door Fouché, minister van politie, gesloten.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Drouet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Bouchotte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prieur_de_la_Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Lepeletier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Antoine_Antonelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Bach
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Jourdan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Augereau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Antoine_Marbot

- Verontrust door de successen van de coalitie en vrezend voor een interne opstand, stemmen de Conseils op 12 juli 1799 de "loi des otages" , een wet (*) die bepaalt dat afstammelingen van émigrés burgerlijk aansprakelijk zijn voor schade toegebracht aan republikeinen. Bij doodslag op republikeinse functionarissen staan ze bloot aan deportatie.
(*) De loi des otages is een wet die aanleunt bij de maatregelen van het Comité de Salut public uit de jaren 1793-1794

- Op 29 juli 1799 wordt Fouché minister van politie.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fouch%C3%A9

  • De Directoire is erg onpopulair geworden door o.a. de loi Jourdan, de loi des otages, de gedwongen lening, de ruïnes in bepaalde streken als gevolg van opstanden, de slechte staatsfinanciën, de belabberde toestand van het openbaar onderwijs ...

- Op 9 september 1799 gaat Bonaparte aan land te Saint-Raphaël (Fréjus) .

- Op 13 september 1799 vraagt Jourdan in de Conseil des Cinq-Cents om "la Patrie en danger" uit te roepen.Bernadotte
- Op 14 september 1799 wordt Bernadotte ( Karl XIV Johan) , door Sieyès verdacht een staatsgreep voor te bereiden, vervangen door Dubois-Crancé als minister van oorlog.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_XIV_Jean_de_Su%C3%A8de
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Louis_Alexis_Dubois_de_Cranc%C3%A9

- Op 24 september 1799 wordt Bonaparte in Parijs door de bevolking triomfantelijk ontvangen.


Het plan


Joseph Sieyès
(1748-1836)
- Sieyès, die de Constitution an III wil hervormen, beseft dat een hervorming langs parlementaire weg, volgens art.339 enkel mogelijk is na 9 jaar. Een snellere hervorming is enkel mogelijk via een politieke staatsgreep, maar wel met de steun van het leger (*).
(*) Sieyès dacht aan generaal Joubert maar die sneuvelt op 15 augustus 1799 bij de bataille de Novi. Wanneer Moreau het voorstel afwijst wendt hij zich vervolgens tot Bonaparte, die na lang aarzelen aanvaardt. (Bonaparte was de Jacobins niet slecht gezind)Pierre-Louis Roederer
- Op 31 oktober 1799 heeft Bonaparte een onderhoud met Sieyès, Roederer en Talleyrand, tijdens dewelke hem de hervormingen uitgelegd worden, die uiteindelijk moeten leiden naar een slagvaardig niet populistisch republikeins bestuur dat de royalisten die ter goeder trouw zijn terughaalt m.a.w. allen die de veiligheid van personen en eigendom voorstaan.
"un gouvernement énergique républicain sans popularité, un gouvernement qui ramène tous les royalistes de bonne foi, ceux qui ne veulent que la sûreté des personnes et des propriétés".
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel-Joseph_Siey%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Louis_Roederer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Maurice_de_Talleyrand-P%C3%A9rigord


Joseph Fouché
(1759-1820)
- Op 3 november 1799 sluit Fouché, minister van politie, zich aan bij het complot en steunt de beramers van de coup met geld uit de staatskas.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fouch%C3%A9


- Op 6 november 1799 heeft er een banket plaats ter ere van Bonaparte en Moreau. Jourdan en Augereau, bekend als fervente Jacobins, schitteren door hun afwezigheid.

  • Het plan van Sieyès bestond erin dat de Directeurs ontslag nemen en alzo een bestuursvacuüm creëren. Hierop kan dan druk worden uitgeoefend op de Conseils om bij hoogdringendheid een commissie te benoemen die een nieuwe Constitution moet uitwerken m.a.w. een echte parlementaire staatsgreep. Onder voorwendsel van een dreiging uitgaande van anarchisten zouden de Conseils verhuisd worden naar Saint-Cloud (*) en terzelfdertijd zou Bonaparte bevelvoerder worden van de strijdkrachten in Parijs. Sieyès en Ducos zouden ontslag nemen, Barras zou men eventueel omkopen en Gohier en Moulin, beiden overtuigde Jacobins, zouden niet de voldoende meerderheid hebben om beslissingen te nemen.
(*) De bedoeling was om ze aan de invloed van het volk van Parijs te onttrekken. Sinds 1789 vormde het volk van Parijs een constante bedreiging voor de Assemblées.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Ducos

http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Gohier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Moulin


De Staatsgreep


- 17 brumaire an VIII

François Lefebvre
- Op 8 november 1799 worden de commandant van Parijs, generaal Lefebvre, (*) en de commandanten van de 48 sections gevraagd de volgende dag om 07.00 h samen te komen in de woonst van Joséphine de Beauharnais, de echtgenote van Bonaparte . De overige officieren waarvan men weet dat ze de actie steunen zijn ook uitgenodigd.
(*) De samenkomst wekte geen wantrouwen omdat men ervan uitging dat Bonaparte zou vertrekken naar het Armée d'Italie om daar de het tij te doen keren en dat de generaal tijdens de vergadering zijn orders zou meedelen.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Joseph_Lefebvre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9phine_de_Beauharnais


- 18 brumaire an VIII        (9 november 1799)   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%C3%89tat_du_18_brumaire
http://www.napoleonicsociety.com/french/18brumaire.htm

Generaal Bonaparte
(1769-1821)
- Op 9 november 1799 worden rond 07.00 h de officieren door Bonaparte ontvangen die hen een zeer somber beeld van Frankrijk ophangt en verklaart dat de grenzen bedreigd worden door de legers van de coalitie.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier- De Conseil des Anciens (*) wordt om 08.00 h bij hoogdringendheid bijeengeroepen in de Tuileries. Cornudet  meldt de députés dat de Republiek in gevaar is en legt het plan ter stemming voor. De députés zijn radeloos en stemmen het decreet dat bepaalt enerzijds de verhuis van de Conseils naar Saint-Cloud, waar de eerste zitting zal plaatshebben op 10 november 1799 om 12.00 h, en anderzijds de benoeming van Bonaparte tot commandant van de Garde Nationale en bevelhebber van de troepen in Parijs. Bonaparte is tevens uitvoerder van het decreet.
« Le conseil des Anciens, en vertu des articles 102, 103 et 104 de la Constitution décrète ce qui suit : 1° Le corps législatif est transféré dans la commune de Saint-Cloud, les deux conseils y siégeront dans les deux ailes du palais. 2° Ils y seront rendus demain, 19 brumaire, à midi. Toute continuation de fonctions, de délibérations, est interdite ailleurs et avant ce terme. 3° Le général Bonaparte est chargé de l'exécution du présent décret. Le général commandant la 17e division militaire, la garde du corps législatif, les gardes nationales sédentaires, les troupes de ligne qui se trouvent dans la commune de Paris et dans toute la 17e division militaire, sont mises immédiatement sous ses ordres. Tous les citoyens lui prêteront main-forte à la première réquisition. 4° Le général Bonaparte est appelé dans le sein du conseil pour y recevoir une expédition du présent décret et prêter serment. 5° Le présent décret sera imprimé, affiché, promulgué et envoyé dans toutes les communes de la République par des courriers extraordinaires. »

(*) Enkel de députés die de samenzweerders goed gezind waren werden verwittigd. Er werd ook gedecreteerd dat er geen tussentijdse vergadering mocht plaatshebben. Noteer dat de afkondiging van een dergelijk decreet buiten de bevoegdheid van de Conseil des Anciens viel.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Cornudet_des_Chaumettes

- De acte van het decreet wordt naar "6, rue de la victoire" de woonst van Joséphine de Beauharnais gebracht waar Bonaparte en de officieren wachten. Bonaparte richt zich tot de aanwezige militairen en roept hen op om Frankrijk de overwinning en de vrede te brengen en Frankrijk terug een voorname plaats in Europa te bezorgen :
« Soldats, le décret extraordinaire du conseil des Anciens est conforme aux articles 102 et 103 de l'acte constitutionnel ; il m'a remis le commandement de la ville et de l'armée. Je l'ai accepté pour seconder les mesures qu'il va prendre et qui sont toutes en faveur du peuple. La République est mal gouvernée depuis deux ans : vous avez espéré que mon retour mettrait un terme à tant de maux ; vous seconderez votre général avec l'énergie, la fermeté, la confiance que j'ai toujours vues en vous. La liberté, la victoire et la paix replaceront la République française au rang qu'elle occupait en Europe et que l'ineptie ou la trahison a pu seule lui faire perdre. Vive la République !

Jean Lannes
- Bonaparte spoedt zich om 09.00 h met zijn staf Murat, Moreau, Lannes, Marbot, Berthier en Lefebvre naar de Tuileries waar hij in de Conseil des Anciens de eed aan de Constitution aflegt, de députés toespreekt en zegt dat ze met het decreet de Republiek van de ondergang hebben gered:
« La République périssait ; vous l'avez su et votre décret vient de la sauver ; malheur à ceux qui voudraient le trouble et le désordre ! Je les arrêterai. Qu'on ne cherche pas dans le passé des exemples qui pourraient retarder votre marche. Votre sagesse a rendu ce décret ; nos bras sauront l'exécuter ; nous voulons une république fondée sur la vraie liberté, sur la liberté civile, sur la représentation nationale. Nous l'aurons, je le jure, je le jure en mon nom et en celui de mes camarades d'armes. »
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joachim_Murat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Lannes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Alexandre_Berthier

Jean-François Berruyer
- Bonaparte laat door 10.000 soldaten de voornaamste plaatsen (*) in Parijs bezetten : het palais des Tuileries door manschappen onder het bevel van generaal Lannes, het palais du Luxembourg door generaal Milhaud, de École Militaire door Murat, het palais des Cinq-Cents door Marmont en de Invalides door Berruyer.

(*) In het palais de Tuileries zetelde de Conseil des Anciens, in het palais du Luxembourg zetelde de Directoire en de Conseil des Cinq-Cents zetelde in het palais Bourbon dat nu palais des Cinq-Cents genoemd werd. De École Militaire deed dienst als kazerne en opslagplaats en het Hotel des Invalides was een hospitaal voor gewonde en invalide soldaten.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Milhaud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Louis_Viesse_de_Marmont
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_BerruyerJean Victor Moreau
- Generaal Moreau fungeerde als adjudant van Bonaparte en Lefebvre bleef bevelhebber van de 17e division militaire (*).
(*) Op 8 oktober 1793 werden 20 divisions militaires gecreëerd in het kader van de lichting van 40.000 cavaleristen en de opeising van paarden. Ze besloegen elk een deel van het grondgebied.


- Wanneer generaal Lefebvre aan Barras, Gohier en Moulin laat verstaan dat hij enkel bevelen van Bonaparte aanvaardt beseffen ze dat alleen staan onder "toezicht" van generaal Moreau.

- Bonaparte houdt er een scherpe toespraak aan het adres van de Directoire, waarbij hij hen verwijt het land slecht te hebben bestuurd, daar hij bij zijn terugkeer enkel oorlog en miserie vindt.
« Qu'avez-vous fait de cette France que je vous ai laissée si florissante ? Je vous ai laissé la paix, je retrouve la guerre. Je vous ai laissé des victoires, je retrouve des revers. Je vous ai laissé les millions de l'Italie, et je retrouve partout des lois spoliatrices et la misère. Qu'avez-vous fait de 100 000 Français que je connaissais, tous mes compagnons de gloire ? ils sont morts. Cet état de choses ne peut durer ; avant trois ans il nous mènerait au despotisme. Mais nous voulons la République, la République assise sur les bases de l'égalité, de la morale, de la liberté civile, de la tolérance politique. Il est temps enfin que l'on rende aux défenseurs de la patrie la confiance à laquelle ils ont tant de droits ; à entendre quelques factieux, bientôt nous serions tous des ennemis de la République, nous, qui l'avons affermie par nos travaux et notre courage ; nous ne voulons pas de gens plus patriotes que les braves qui ont été mutilés au service de la patrie. »

Lucien Bonaparte
(1775-1840)
- Om 12.00 h wordt in het palais Bourbon, zetel van de Conseil des Cinq-Cents, het decreet voorgelezen door de voorzitter Lucien Bonaparte, broer van de generaal Napoleon Bonaparte. Er volgt een zwak protest van de Jacobins.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_Bonaparte

Paul Barras
(1755-1829)
- Sieyès en Ducos hebben al ontslag genomen. Barras (*)tekent na een gesprek met Talleyrand zijn ontslag .
(*) Barras werd waarschijnlijk omgekocht. Na zijn ontslag te hebben ondertekend besloot hij " je rentre avec joie dans le rang de simple citoyen" .Bonaparte was ooit een beschermeling van Barras.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Barras


- Moulin die met het idee speelde om Bonaparte te overmeesteren en te laten fusilleren, schrijft een nota naar de twee Conseils en eist een overleg, belooft aanwezig te zijn in
Saint-Cloud maar roept de députés op de moed op te brengen om de Constitution an III te respecteren. Bonaparte reageert door hem en Gohier onder de strenge bewaking van Moreau te plaatsen in het palais du Luxembourg.

- Om 14.00 h laat Bonaparte de strategische punten in Parijs bezetten.
  • Het eerste deel van de staatsgreep is geslaagd, maar eerst morgen zal beslist worden of de initiatiefnemers aan de macht komen of gefusilleerd worden.

- 19 brumaire an VIII   (10 november 1799)
Château de St Cloud
- De Conseil des Anciens zetelt in de galerie d'Apollon op de eerste verdieping en de Conseil des Cinq-Cents zetelt in de Orangerie.
Rond het kasteel zijn 6.000 soldaten gelegerd (*) onder het bevel van generaal Sérurier, die met Bonaparte deelnam aan de campagne d'Italie.
(*) De soldaten hadden nieuwe uniformen, hadden 12 F. per persoon gekregen en hadden behoorlijk wat wijn gedronken. Het kostte Bonaparte de ronde som van 1.5 Mio F.
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rurier

- Om 12.30 h komt Bonaparte en zijn gevolg aan in Saint-Cloud.Ze worden naargelang de strekking begroet met « Vive Bonaparte » of « Vive la Constitution ! ».


- Wanneer Lucien Bonaparte om 12.30 h in de Orangerie de zitting van de Cinq-Cents opent nemen de Jacobins het woord en protesteren hevig onder het roepen van « Point de dictature ! À bas les dictateurs ! Vive la Constitution ! » . Een député slaagt erin de zitting te laten beginnen met een tijdrovend afleggen van eed van trouw aan de Constitution an III, door elke député.

- In de galerie d'Apollon vragen verschillende Jacobins uitleg over het complot dat gezorgd heeft voor de verhuis naar Saint-Cloud. Wanneer de députés vernemen dat drie Directeurs hun ontslag hebben gegeven vragen ze de Conseil des Cinq-Cents 30 kandidaten voor te dragen en verdagen de zitting tot 15.00 h.

- Bonaparte en Sieyès worden ongeduldig en Bonaparte is ontstemd over het feit dat de députés van de Cinq-Cents de eed van trouw moeten afleggen aan de Constitution

- Bonaparte begeeft zich met Moreau naar de galerie d'Apollon en repliceert hevig op verwijten als "nouveau César" en "nouveau Cromwell" (*). 
« On parle d'un nouveau César, d'un nouveau Cromwell ; on répand que je veux établir un gouvernement militaire. Si j'avais voulu usurper l'autorité suprême, je n'aurais pas eu besoin de recevoir cette autorité du Sénat. Le conseil des Anciens est investi d'un grand pouvoir, mais il est encore animé d'une plus grande sagesse ; ne consultez qu'elle ; prévenez les déchirements. Évitons de perdre ces deux choses, pour lesquelles nous avons fait tant de sacrifices : la liberté et l'égalité. »
(*) Oliver Cromwell werd dictator van Engeland via een staatsgreep in 1653, nadat het parlement het vertrouwen in hem had opgezegd .
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oliver_Cromwell

- Wanneer de député Linglet hem onderbreekt met " et la Constitution?" antwoordt hij dat zij zelf de Constitution geschonden hebben bij de gebeurtenissen  van 18 fructidor, 22 floréal en 30 prairial:
« la constitution ! osez-vous l'invoquer ? Vous l'avez violée au 18 fructidor, au 22 floréal, au 30 prairial. Vous avez, en son nom, violé tous les droits du peuple. Nous fonderons, malgré vous, la liberté et la République. Aussitôt que les dangers qui m'ont fait conférer des pouvoirs extraordinaires auront cessé, j'abdiquerai ces pouvoirs. »

- Bonaparte houdt een ongelukkige toespraak : hij verklaart zijn toewijding aan de vrijheid, hij zegt dat Barras en Moulin hem gevraagd hebben de Directoire omver te werpen, hij verklaart de Conseil des Cinq-Cents te wantrouwen en laat verstaan dat hij eventueel beroep zal doen op zijn soldaten.
«S'il faut s'expliquer tout à fait, je dirai que Barras et Moulin m'ont proposé eux-mêmes de renverser le gouvernement. Je n'ai compté que sur le conseil des Anciens ; je n'ai point compté sur le conseil des Cinq-Cents, où se trouvent des hommes qui voudraient nous rendre la Convention, les échafauds, les Comités révolutionnaires. Je vais m'y rendre ; et si quelque orateur, payé par l'étranger, parlait de me mettre hors la loi, qu'il prenne garde de porter cet arrêt contre lui-même. S'il parlait de me mettre hors la loi, j'en appelle à vous, mes braves compagnons d'armes, à vous, mes braves soldats que j'ai menés tant de fois à la victoire. Je m'en remettrais, mes vrais amis, à votre courage et à ma fortune. »

Bonaparte in de
Orangerie
- Bonaparte verlaat de galerie d'Apollon en begeeft met enkele grenadiers  zich rond 16.30 h naar de Orangerie. Bij het binnentreden van de zaal wordt hij, bij het zien van de grenadiers, vijandig onthaald en krijgt allerhande verwensingen naar het hoofd geslingerd : « Ici des sabres ! Ici, des hommes armés ! À bas le tyran ! A bas le dictateur ! Hors la loi le nouveau Cromwel ! » ...  « Hors la loi ! À bas la dictature ! Vive la République et la Constitution de l'an III ».
Destrem tikt hem op de schouder: «Voilà donc pourquoi vous avez  remporté tant de victoires ! »
Bigonnet neemt zijn beide armen vast : « Que faites-vous téméraire ? vous violez le sanctuaire des lois. »
Bonaparte vreest voor zijn leven en moet met hulp van zijn grenadiers de zaal verlaten zonder een toespraak te kunnen houden.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hugues_Destrem

- Bonaparte ontmoet Sieyès bij het verlaten van de zaal en vertrouwt hem toe  « Ils veulent me mettre hors la loi » waarop Sieyès antwoordt « Ce sont eux qui s'y sont mis »  en voegt eraan toe desgevallend beroep te doen op de troepen.

- Lucien Bonaparte tracht in de Orangerie zijn broer te verdedigen maar wordt uitgejouwd waarop hij zijn zetel verlaat en hem overgeeft aan Jean-Pierre Chazal.  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Chazal

- In volledige wanorde vragen enkele députés Bonaparte buiten de wet te stellen, anderen willen dat hem het bevel over de troepen ontnomen wordt en nog anderen willen dat Lucien Bonaparte terug de vergadering voorzit om te kunnen stemmen en Bonaparte "hors la loi" (*)te verklaren.
(*) Iedere citoyen had het recht een "hors la loi" te doden. 

- Lucien Bonaparte herneemt het voorzitterschap maar als het tumult aanhoudt, sluit hij de vergadering en verlaat de zaal : « Il n'y a plus ici de liberté. N'ayant plus le moyen de me faire entendre, vous verrez au moins votre président, en signe de deuil public, déposer ici les marques de la magistrature populaire ».

- Lucien Bonaparte ontmoet zijn broer, beweert dat de Conseil des Cinq-Cents geterroriseerd wordt door enkele met dolken gewapende députés (*) en spoort hem aan soldaten in te zetten :  « L'immense majorité du Conseil est, en ce moment, sous la terreur de quelques représentants à stylets … qui se sont mis eux-mêmes hors la loi … Vous ne reconnaîtrez pour législateurs de la France que ceux qui vont se rendre auprès de moi.

(*) Hier is de "mythe du poignard" ontstaan als zouden enkele députés Bonaparte hebben willen neersteken om de tussenkomst van het leger te verantwoorden.

- Wanneer de soldaten aarzelen toont Lucien Bonaparte het bebloed gezicht van zijn broer, een aanslag suggererend , en zet ze aan om in actie te komen :
Je confie aux guerriers le soin de délivrer la majorité de leurs représentants ... Quant à ceux qui resteraient dans l'Orangerie, que la force les expulse. Ces brigands ne sont plus les représentants du peuple ; ils sont les représentants du poignard. »

- Generaal Bonaparte geeft rond 17.30 h de soldaten het bevel de Orangerie te ontruimen: « Soldats, je vous ai menés à la victoire ; puis-je compter sur vous ? »
De soldaten bezetten de zaal en Generaal Leclerc richt zich tot de députés : « Citoyens représentants, on ne peut plus répondre de la sûreté du Conseil, je vous invite à vous retirer. »
Wanneer er even discussie ontstaat komt Murat tussen met : « Foutez-moi tout ce monde dehors ! ».
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Victoire_Emmanuel_Leclerc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joachim_Murat

- Fouché, minister van de politie, zorgde ervoor dat de députés niet onmiddellijk naar Parijs konden terugkeren, een maatregel om hen te beletten in Parijs hun Assemblée te herinstalleren.

- Om 18.45 h laat Lemercier, voorzitter van de Conseil des Anciens, die de terugtrekking van de Conseil des Cinq-Cents vernomen heeft, een decreet stemmen dat, gezien de Directeurs ontslag (*) hebben genomen, er een commission exécutive provisoire van drie leden zal samengesteld worden en dat de zittingen van het corps législatif verdaagd zijn tot 22 december 1799. 
« Le Conseil des Anciens, attendu la retraite du Conseil des Cinq-Cents, décrète ce qui suit : quatre (*) des membres du Directoire exécutif ayant donné leur démission et le cinquième étant mis en surveillance, il sera nommé une commission exécutive provisoire, composée de trois membres. »
(*) Andere bronnen spreken van 3 ontslagen (Sieyès, Ducos en Barras) en 2 onder toezicht (Gohier en Moulin)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Nicolas_Lemercier

- Sieyès , die een parlementaire staatsgreep voorstaat, is niet tevreden met het decreet dat de députés van de Conseil des Cinq-Cents als onbeschikbaar beschouwt en besluit de députés die hen gunstig gezind zijn bijeen te brengen : "sans lui (*) nous ne pouvons rien faire, il faut les rassembler!
(*) wordt bedoeld de Conseil des Cinq-Cents.

- Om 21.00 h zijn ze erin geslaagd een 50-tal députés van de Conseil des Cinq-Cents bijeen te brengen in de Orangerie met Lucien Bonaparte als voorzitter.

Roger Ducos
- De beide Conseils besluiten in gezamenlijk akkoord de Directoire af te schaffen, een commisie te vormen die de Constitution moet herwerken en de uitvoerende macht toe te vertrouwen aan een Commission consulaire exécutive (Consulat) , bestaande uit Napoléon Bonaparte, Sieyès en Ducos. 
- De Consuls leggen in beide Conseils de eed van trouw af aan  « à la souveraineté du peuple, à la République une et indivisible, à la liberté, à l'égalité et au système représentatif. »

- Op 11 november 1799 verklaart Napoléon Bonaparte de Revolutie als beëindigd :
« Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée, elle est finie. »


  •  De parlementaire staatsgreep waar Sieyès van droomde is finaal uitgedraaid op een militaire staatsgreep.
  • De staatsgreep is gelukt dank zij de koelbloedigheid van Lucien Bonaparte als hij de stemming over de "hors la loi" verhindert en tijdens de aarzeling van de militairen.
  • De uitvoerende macht wordt nu waargenomen door een Consulat bestaande uit drie Consuls, waarvan slecht één eigenlijk de werkelijke macht heeft.


Besluit

- De Revolutie is voorbij. De aanzet om komaf te maken met het Ancien Régime was gerechtvaardigd, de wreedheden en de terreurdaden  begaan tijdens die tien jaren waren verwerpelijk en blijven een smet op de omwenteling.

- Vele roergangers van de Revolutie hebben de 10 jaren niet overleefd : Mirabeau, Desmoulins, Marat,Brissot, Hébert, Danton, Saint-Just, Robespierre ... .
Grote namen als la Fayette, Dumouriez e.a. keerden de Revolutie de rug toe en emigreerden.
Toepasselijk zijn de woorden van Danton : " la Révolution dévore ses propres enfants "

- Het proces tegen Louis XVI was een farce, het proces tegen Marie-Antoinette was een schande, de behandeling van de dauphin was een misdaad.

- Op het einde van de Revolutie legde Frankrijk haar lot in de handen van een keizer!   
Kalender tijdens de Revolutie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Calendrier_r%C3%A9publicain/Y2


Bronnen:
La Révolution Française - Pierre Gaxotte (ISBN 978 2 213 01564 4)
De Franse Revolutie - dr. A.D.J.M Verbeek (9789031 504305)
http://www.royet.org/nea1789-1794/ihm/nea1789-1794.htm
http://www.megapsy.net/Revolution/1789.htm
http://www.histoire-france.net/epoque/revolution-francaise.html#lien1
http://www.histoire-fr.com/revolution_francaise.htm
http://home.nordnet.fr/~blatouche/revolution.html

http://revolution.1789.free.fr/page-1.htm
http://chrisagde.free.fr/histrevol/revolution.htm
http://www.cosmovisions.com/ChronoRevolutionFrancaise.htm
http://www.1789-1815.com/personnages.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article168
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Loi_vot%C3%A9e_sous_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikisource.org/wiki/Histoire_de_France_(Jacques_Bainville)/Chapitre_XV
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Personnalit%C3%A9_guillotin%C3%A9e_durant_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_sections_r%C3%A9volutionnaires_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste_sous_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://les.guillotines.free.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_journaux_parus_sous_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_arm%C3%A9es_de_la_R%C3%A9volution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_de_la_Convention_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Bataille_des_guerres_de_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise/140733
http://www.historyofwar.org/battleframe.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_s%C5%93ur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ministres_du_Directoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Soci%C3%A9t%C3%A9_et_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directeur_(Directoire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_des_%C3%89tats_g%C3%A9n%C3%A9raux_de_1789_et_de_l%27Assembl%C3%A9e_constituante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_et_vice-pr%C3%A9sidents_de_l%27Assembl%C3%A9e_l%C3%A9gislative_de_1791_%C3%A0_1792
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_du_Conseil_des_Cinq-Cents#Directoire_.281795-1799.29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_membres_du_Conseil_des_Cinq-Cents
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_membres_du_Conseil_des_Anciens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouverneur_militaire_de_Paris
http://www.1789-1815.com/divisions_militaires.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glossaire_de_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise

Geen opmerkingen:

Een reactie posten