Blog uit Duffel

1 augustus 2013

De weg naar Homo sapiens ( deel 11 : De Red Deer Cave populatie )


In deel 11 staan we stil bij jongste gekende prehistorische populatie uit China waarvan de species nog niet bepaald is en de "Red Deer Cave Populatie" genoemd wordt. De weg naar Homo sapiens - index
http://dirkdrubbel.blogspot.be/2014/08/de-weg-naar-homo-sapiens-index.html
Situering van Longlin en Maludong in China

Maludong cave
(Red Deer Cave)

- In 1979 worden schedelfragmenten (Longlin1) en een onderkaak ontdekt in de Longlin cave, gelegen in de Guangxi provincie in Zuid-China.
In 1989 worden in de Muladong cave (*), gelegen in de Yunnan provincie overblijfselen ontdekt van minstens 3 individuen o.a. een schedeldak en onderkaken.
(*) wordt de "Red Deer Cave" genoemd, vandaar de "Red Deer Cave populatie
- De fossielen worden met C14 radiometrisch gedateerd op 11.5 -14.5 Ka (*) oud.
(*) In die tijd waren, behalve de Homo sapiens, alle Homo species uitgestorven.Schedelfragmenten uit
Longlin

Schedeldak uit
Maludong

Onderkaak uit
Longlin

Onderkaken uit
Maludong
- Er werden grote hoeveelheden overblijfselen gevonden het uitgestorven edelhert (red deer) dat werd gejaagd en werd geroosterd om het op te eten.


Maludong cave : Beenderen van edelherten (red deer) 
- Dit lag aan de basis van de benaming " Red Deer Cave People"

Darren Curnoe (l)
Ji Xueping (r)

- De overblijfselen van Longlin werden eerst in 2008 bestudeerd en de overblijfselen uit Maludong werden eerst in 2009 vrijgemaakt uit de krijtrots.
- Een team o.l.v. de paleontoloog Darren Curnoe en met de archeoloog Ji Xueping vatten het onderzoek aan met het vrijmaken van de fossielen en de reconstructie van de schedel.
http://www.bees.unsw.edu.au/darren-curnoe
http://www.zoominfo.com/#!search/profile/person?personId=941213100&targetid=profile


- De fossielen uit beide vindplaatsen geleken sterk op elkaar en vertoonden een ongewone mengeling van primitieve en moderne kenmerken.
- De schedels hebben een moderne ronde vorm, maar de schedelbeenderen zijn dik en de hersencapaciteit is eerder gering.
Bovendien zijn de wenkbrauwbogen uitgesproken, is het gezicht plat zonder kin en de maaltanden zijn groot. 

- Volgens Darren Curnoe hebben we mogelijk te maken met een onbekend species :
  • De schedels zijn uniek en gelijken niet op enige gevonden schedel van de Homo sapiens in een periode tot 150 Ka geleden.
  • Vermits ze overleefden tot 11.5 Ka geleden, moeten ze zeer geïsoleerd zijn gebleven van de andere Homo species die in die periode leefden m.a.w. heeft er waarschijnlijk geen kruising met andere species hebben plaatsgevonden.
  • Een alternatief zou kunnen zijn dat ze behoren tot een onbekende groep van Homo sapiens die ruwweg 60 Ka geleden migreerde uit Afrika en niet kruiste met andere groepen en daarom niet terug te vinden is in het genetisch materiaal van de huidige Aziaat.    

http://news.nationalgeographic.com/news/2012/03/120314-new-human-species-chinese-plos-science-red-deer-cave/
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0031918
 http://www.livescience.com/19039-human-species-china-cave.html
http://english.sina.com/life/p/2012/0315/449166.html
http://www.archeolog-home.com/pages/content/maludong-longlin-caves-fossils.html
http://blog.everythingdinosaur.co.uk/blog/_archives/2012/03/15/stone-age-remains-from-south-china-may-be-entirely-new-human-species.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120314124007.htm
http://theconversation.com/defining-human-new-fossils-provide-more-questions-than-answers-5847
http/en.wikipedia.org/wiki/Red_Deer_Cave_people

Red Deer Cave Man
(illustratie)
- Er zijn afwijkende meningen van o.a. van de paleoantropoloog Erik Trinkhaus en de antropoloog Philipp Gunz.
Erik Trinkhaus

 - Erik Trinkhaus is van mening dat het over een vroege robuuste Homo sapiens gaat die verwant is met de huidige Melanesiërs 

http://en.wikipedia.org/wiki/Erik_Trinkaus
http://anthropology.artsci.wustl.edu/trinkaus_erik


Philipp Gunz

- Philipp Gunz vindt dat de afwijkingen binnen redelijke grenzen vallen en onderschrijft ook het scenario van een migratie uit Afrika van een afgezonderde populatie Homo sapiens. 

 http://www.eva.mpg.de/evolution/staff/gunz/


https://blogs.wellesley.edu/vanarsdale/2012/03/15/fossils/longlin-fossils/


Besluit

Er is nog geen overeenkomst of de "Red Deer Cave populatie" behoort tot een aparte  species. Enkel DNA onderzoek kan klaarheid scheppen, maar tot op heden is men er nog niet in gelukt DNA te extraheren.**** Info****Dateringsmethodes* ESR : (Electron Spin Resonance) is een spectroscopische techniek om vrije radicalen te detecteren.

Straling veroorzaakt na een lange periode de vorming van vrije radicalen in het tandglazuur. Met ESR-spectroscopie worden de vrije radicalen gedetecteerd en mits kalibratie kan de ouderdom van de tanden bepaald worden.* Radiometric dating : Radiometrische datering die steunt op het radioactief verval van natuurlijke isotopen met o.a. U/Pb, U/Th, Ar40/Ar39, U238/U234, C14 ...

* Fission Track Dating : Radiometrische datering die steunt op de analyse van de splijtingsporen die U238 bij zijn verval achterlaat in kristallen of vulkanisch glas. Voorwaarde dat de kristallen  voldoende U238 bevatten.( Zr bevat voldoende U238 )
De Fission Track Methode (FTM) wordt gebruikt in een bereik van 0.1 - 20000 Ma om vulkanische erupties en artefacten te dateren.

* Accelerated Mass Spectrometry  : Wordt toegepast indien uiterst weinig materiaal beschikbaar is (< 1 mg). De C14 isotopen worden via de massaspectrometer afgezonderd zodat voldoende materiaal beschikbaar is.

* Amino Acid Dating : Aminozuren zijn optisch actief (d & l configuratie). Enkel het l -Aminozuur komt voor in levende organismen. Na afsterven ontstaat er na verloop van tijd door racemisatie een racemisch mengsel van d- en l- Aminozuren. De verhouding d/l is een maat voor de ouderdomsbepaling.

* Oxygen Isotope Stage : is een onderdeel van chronostratigrafie d.i. het dateren van gesteenten.
De methodiek is gebaseerd op het feit dat de 3 isotopen van Zuurstof (99.759% O16, 0.0374% O17, 0.2039% O18) in een bepaalde verhouding aanwezig zijn onder een gebonden vorm in water (H2O).
Er bestaat een evenwicht tussen de gehaltes aan isotopen in de atmosfeer (waterdamp) en de oceanen.
Bij het verdampen wordt dit evenwicht verbroken omdat water met het O16 isotoop gemakkelijker verdampt dan water met de zwaardere isotopen. Wanneer het regent wordt het evenwicht hersteld.
In de ijstijden daarentegen valt op de hogere breedten de neerslag onder de vorm van sneeuw die overgaat in ijs en niet terugvloeit naar de oceanen , waardoor het evenwicht voor langere tijd verbroken wordt : de oceanen bevatten in de ijstijden meer O18 dan in de warmere periodes.
Deze gewijzigde verhouding vindt men terug in het CaCO3 waaruit het skelet is opgebouwd.

geel = gematigd klimaat
bauw = ijstijden

* Thermoluminescence :  dateringsmethode die gebaseerd is op het feit dat kristallijne structuren in sedimenten worden " aangeslagen"  door de achtergrondstraling.
Wanneer de sedimenten tijdens de meting worden verhit zenden ze een zwak lichtsignaal uit proportioneel met de, in de loop der tijden, ontvangen straling.

* Paleomagnetisme  : Paleomagnetisme is de meting van de richting van het magnetisch veld in gesteenten. Omdat het aardmagnetisch veld in de loop der tijden regelmatig omkeerde kan het als ruwe datering gebruikt worden.TijdschaalDocumentatie skeletPrimitieve kenmerken van de schedel
(voorbeeld : Homo neanderthalensis)
Bronnen

Op het spoor van de mens - Richard E.Leakey (ISBN 90 274 9470 3)
Overlevers - Chris Stringer ( ISBN 978 90 468 1130 6)
Het verhaal van de mens - dr.Alice Roberts (ISBN 978 90 817 6880 1)


 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten