Blog uit Duffel

8 september 2014

De weg naar Homo sapiens (deel 24: Mysteries, enigma's, controverses en foute diagnoses.)In deel 24 zien we hoe kritisch de wetenschappers dienen te zijn om vergissingen uit te sluiten.

De weg naar Homo sapiens - index
http://dirkdrubbel.blogspot.be/2014/08/de-weg-naar-homo-sapiens-index.htmlGalley Hill skelet


Galley Hill
(schedel en beenderen)
- In 1888 werd in Galley Hill bij Londen door Jack Allsop tijdens graafwerken in een steengroeve op 2.5 m diepte een skelet blootgelegd.

Allsop maakte de schedel vrij en toonde hem aan Robert Elliot een verzamelaar van prehistorische objecten.

- De schedel bleek afgaande op het uitzicht afkomstig te zijn van een Homo sapiens.
De site met het skelet nog in situ werd door Elliot en door een hoofdonderwijzer M.H.Heys onderzocht en beiden verklaarden dat de laag (*) niet verstoord was. Er werden ook nog een aantal  stenen werktuigen gevonden. 
(*) De laag is 330 Ka oud en dateert van het Holstein/Hoxnian interglaciaal.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_glaciation
http://en.wikipedia.org/wiki/Hoxnian_Stage
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pleistoceen

Elliot ontgroef het skelet en gaf het aan E.T. Newton die publiceerde dat een skelet van een Homo sapiens werd gevonden in een laag van het Hoxnian interglaciaal dat gedateerd werd op 330 Ka


Arthur Keith

- In 1910 onderschreef (*) de anatomist Arthur Keith de bewering van Elliot en Heys.
(*) Het paste in zijn theorie dat de Homo sapiens heel vroeg was ontstaan en dat de Homo neanderthalensis en de Homo erectus javanicus geen voorouders maar gedegenereerde "cousins" waren. http://www.sciencephoto.com/media/170600/view
http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Keith- In 1949 betwistten de antropologen Kenneth Oakley en Ashley Montagu dat het Galley Hill skelet afkomstig is van een moderne mens.


Kenneth Oakley
Ashley F. Montaguhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ashley_Montagu

- Ze steunden zich op het hoge N-gehalte (*) van de beenderen hetgeen er op wijst dat ze niet gefossiliseerd zijn.
(*) Het N-gehalte was even hoog als bij recente beenderen op andere plaatsen in Engeland. Maar omdat de snelheid van de afbraak van eiwit c.q. het N-gehalte afhangt van de plaats en de omstandigheden is dit slechts een  relatieve datering en geeft geen absoluut bewijs. Bovendien bestond de laag uit loess een kleisoort die bekend staat voor het goed bewaren van eiwit.   

- Ze steunden zich ook op het lage fluoride gehalte van de beenderen, dat niet hoger was dan het gehalte gevonden op andere sites in beenderen uit het Laat-Pleistoceen (126 -11 Ka) en het Holoceen (11 Ka - heden).
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pleistoceen
(*) De Fluorine-test steunt op de opname van fluoride uit het grondwater, maar varieert uiteraard van de plaats waar de beenderen begraven zijn. De Fluorine test is ook een relatieve dateringsmethode die geen absoluut bewijs kan leveren. 

- Een radiometrische datering (*) met C14 bepaalde een ouderdom van ca. 3.310 a , maar na 80 jaar te zijn bewaard in een museum bestaat de kans dat de beenderen gecontamineerd werden met recente koolstof (C) wat de datering niet volledig betrouwbaar maakt.
(*) Radiometrische datering die steunt op het radioactief verval van natuurlijke isotopen met o.a. C14 ...Vergelijking van de Galley Hill schedel met de
Homo neanderthalensis en de Pithecanthropus erectus 

http://unmyst3.blogspot.be/2009/11/galley-hill-skeleton.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305440383900468
http://www.epubbud.com/read.php?g=8XLKTFDM&two=1&tocp=38Reck's skeletHans Reck
- In 1913 kwam de paleontoloog Hans Reck naar de Olduvai kloof in Tanzania om fossielen te zoeken.
Een medewerker ontdekte een volledig skelet ingekapseld in een harde blok tufa (*)
(*) Tufa is een poreus sedimentair gesteente ontstaan door neerslag van kalk (CaCo3) in koud water dat oververzadigd is met 
Ca-bicarbonaat( Ca(HCO3)2 )

http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Reck

Reck's skelet
(verdween tijdens WO II enkel
schedel bleef bewaard)
Reck's skull
"Oldoway man"


- Reck identificeerde 5 lagen (Bed I -V) .
Bed II waarin het skelet werd ontdekt stamt uit het Vroeg-Pleistoceen en is gedateerd op  1.15 -1.7 Ma. Op de plaats van de ontdekking waren de 3 bovenliggende lagen weggeërodeerd.
- Het skelet had het uitzicht van de moderne mens
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pleistoceen

Olduvai kloofStratigrafische lagen


- Hans Reck vond geen verstoring in de lagen en concludeerde dat de Homo sapiens reeds meer dan 1.0 Ma geleden leefde.
Hij kreeg hierbij de steun van de antropoloog George Grant MacCurdy.
De paleoantropoloog  Louis Leakey had aanvankelijk bedenkingen bij de ouderdom van het skelet maar na onderzoek ter plaatse bevestigde hij de conclusie van Hans Reck en publiceerde samen met hem dat het skelet even oud was als Bed II


George Grant MacCurdy

Louis Leakey

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Grant_MacCurdy
http://peabody.yale.edu/collections/archives/biography/george-grant-maccurdy
http://www.answers.com/topic/louis-leakey


Percy G.H.Boswell

In 1932 publiceerde de geoloog Percy Georgr Hamnall Boswell dat hij rode kiezelstenen uit Bed III en witte calcrete (*) fragmenten uit Bed V had gevonden in de matrix (**) die het skelet omvatte m.a.w de laag waarin het skelet werd gevonden was verstoord.
(*) Calcrete of duricrust is een sedimentair gesteente gevormd uit zand, klei of leem gecementeerd is door CaCO3  
(**) In de geologie is een matrix de massa ( bv. grond, rots ...)  waarin een fossiel is ingekapseld.
http://en.wikipedia.org/wiki/Percy_George_Hamnall_Boswell
 

- Hierop veranderden Hans Reck en Louis Leakey hun mening en publiceren in 1933  dat de ouderdom van het skelet hoogstens gelijk is aan de ouderdom van Bed V, waarvan de onderste lagen ca.400 Ka oud zijn.

- Algemeen wordt nu aangenomen dat het individu begraven werd en ca. 20 Ka oud is

http://www.badarchaeology.com/?page_id=144
http://unmyst3.blogspot.be/2010/03/recks-skeleton-mystery.html
http://www.epubbud.com/read.php?g=8XLKTFDM&p=92Homo capensis - Boskop Man


De site bevindt zich in de plaats Boskop, gelegen 47 km ten zuiden van de stad Bloemfontein in de provincie Vrystaat (Free State) in Zuid AfrikaFrederick W. FitzSimons

In 1913 vinden twee landbouwers, bij het graven van een gracht, schedelfragmenten die bezorgen aan de bioloog Frederick FitzSimons
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_William_FitzSimons

Boskop skull- Homo capensis
(a) schedelfragment
(b) reconstructie van de schedel
- donker gedeelte werd gevonden- 

Kort daarna kwamen de schedelfragmenten terecht bij de paleontooog S.H.Haughton die in 1915 rapporteerde dat de hersencapaciteit, berekend volgens de formule van de anatomist Paul Broca1832 cc bedroeg d.i. 25% meer dan het gangbare 1400 cc van de hedendaagse mens.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Broca

Homo capensis - Reconstructie
- gearceerd gedeelte werd gevonden - 

Bij de reconstructie ging men er van uit dat het gezicht slechts 1/5 uitmaakt van het cranium (*)

(*) De schedel bestaat uit 2 delen : de mandibula of onderkaak en de cranium.
Bij volwassen Homo sapiens maakt het gezicht ogen, neus en bovenkaak 1/3 uit van het craniumHydrocephalus

 Er werd ook gedacht dat de grote schedel mogelijk het gevolg was van  Hydrocephalus 

- Het idee dat er 10-30 Ka geleden een Homo species met een extra groot hersenvolume en een klein gezicht had geleefd vond aanhang bij verschillende wetenschappers.Robert Broom

De paleontoloog Robert Broom berekende in 1918 de hersencapaciteit van de schedel op 1980 cc (*) en stelde dat er een nieuwe species was ontdekt de Homo capensis.
http://www.talkorigins.org/faqs/homs/rbroom.html

(*) Robert Broom was van mening dat een hersenvolume van 1980 cc zou beduiden dat de Homo capensis verder zou afstaan van de Homo sapiens dan de Homo erectus!

In de jaren 1915-1930 trachtten de antropologen de volkeren in Zuid-Afrika onder te brengen in verschillende rassen (*): Negroïden, Bosjesmannen, Hottentotten en Standloprers.
Omdat de evolutie van de verschillen niet in de prehistorie werd teruggevonden was werd het Bospokpoïd -type als een voorouder aanzien. 
Om die theorie te staven werden alle oude schedels met een hersencapaciteit van 1700-2000 cc , weliswaar groot maar binnen de grenzen van de Homo sapiens sapiens, geklasseerd als " Boskopoïde"    

(*) Negroïden zijn zwarten.
 Hottentotten (Khoikhoi) zijn een volk dat woonde in de huidige provincie West Kaap, Zuid Afrika.
Bosjesmannen (Bushmen,Boesmans,San)  is een verzamelnaam van volkeren die leefden in het Zuidelijk deel van Afrika en zijn verwant met de Hottentotten.
Strandlopers is de naam die ook aan de Hottentotten werd gegeven.
http://rozenbergquarterly.com/de-geschiedenis-van-de-san/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Khoikhoi
http://nl.wikipedia.org/wiki/San_(volk)


In 1958 veegde de antropoloog Ronald Singer de theorie van tafel, bestempelde ze als vooringenomen en enkel gesteund op één vondst in een niet betrouwbaar gedateerde laag en niet geassocieerd met artefacten of overblijfselen van de eertijdse fauna. 
http://articles.chicagotribune.com/2006-04-26/news/0604260013_1_south-africa-human-body-anatomy


- In 2008 werd het Boskop ras opnieuw onder de aandacht gebracht door de neurologen Gary Lynch en Richard Granger.

http://www.faculty.uci.edu/profile.cfm?faculty_id=2658
http://us.macmillan.com/author/richardgranger


Gary Lynch
Richard Granger


- In hun boek "Big brain" beweren ze dat de "Boskop Man" behoort tot een uitgestorven ras met een grote schedel, een kinderlijk gezicht een een IQ = 150
http://www.palgrave.com/page/detail/big-brain-gary-lynch/?K=9781403979780
http://discovermagazine.com/2009/the-brain-2/28-what-happened-to-hominids-who-were-smarter-than-us

John Hawks

- De antroploog John Hawks verwijst deze bewering naar het rijk van de fantasie en publiceert hierover als volgt : Het hersenvolume is gedurende de laatste 10 Ka afgenomen in zowel Afrika als Europa en Azië.
Het groter hersenvolume is geen aanwijzing dat de vroege Homo sapiens over mysterieuze mentale krachten beschikte.
De afname is te verklaren door het veranderd dieet, energie efficiëntie en ontwikkelingsduur. (*)


http://johnhawks.net/weblog/hawks.html
http://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Hawks
http://www.anthropology.wisc.edu/pdfs/Hawks_John_CV_2012.pdf

(*) Hersenen vereisen een dieet met een hoog eiwit- en vetgehalte, minder en minder beschikbaar bij populaties in het Holoceen.
Hersenen verbruiken veel energie en vergen een lange periode om tot volle wasdom te komen. 
http://johnhawks.net/weblog/reviews/brain/paleo/lynch-granger-big-brain-boskops-2008.html
http://johnhawks.net/weblog/reviews/brain/paleo/return-amazing-boskops-lynch-granger-2009.html


- Algemeen wordt nu aangenomen dat de Boskop Man een Homo sapiens is en niet behoort tot een uitgestorven ras.


http://en.wikipedia.org/wiki/Boskop_Man
http://irregulartimes.com/2014/03/23/is-there-another-species-of-humans-homo-capensis-enslaving-us-all/
http://rationalwiki.org/wiki/Boskop_Man
http://greaterancestors.com/boskop-giant-skull/
http://rationalblogs.org/rationalwiki/2013/03/04/boskop-man-the-social-construction-of-a-species/
http://www.smithsonianmag.com/science-nature/four-species-of-homo-youve-never-heard-of-part-ii-156735412/
Homo kanamensisKanjera site
De Kanjera site is een vulkanisch gebied in de Kanam regio op het Homa peninsula aan de Zuidelijke oever van de Winam Gulf een zijarm aan de Oostzijde van Lake Victoria in Kenia.
  
(*) Winam Gulf = Kavirondo Gulf
Lake Victoria = Victoria Nyanza

Louis Leakey
In 1932 wordt er tijdens opgravingen geleid door de antroploog Louis Leakey in de Kanjera site schedelfragmenten (Kanjera No3) en een onderkaak  (Kanam mandibula M16509) gevonden

http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Leakey

Kanjera
(schedelfragmenten en onderkaak)

Volgens Leakey werd de massieve (*) onderkaak gevonden in sedimentlagen uit het Vroeg-Pleistoceen met een ouderdom van ca. 1Ma en de schedelfragmenten uit het Midden- Pleistoceen met een ouderdom van ca. 0.5 Ma wat er op neerkwam dat dit meteen de oudste ooit gevonden resten waren van het geslacht Homo, een voorouder van de moderne mens die hij Homo kanamensis doopte.
(*) de onderkaak vertoonde een sterke verdikking die door Leakey werden geïnterpreteerd als zijnde primitiever..   

- Enkele antropologen stelden de bewering van Leakey in vraag en opperden de stelling dat de overblijfselen het Laat-Pleistoceen stamden en via een stroom van water in oudere lagen was terecht gekomen.  
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pleistoceen

Percy G.H. Boswell

- De geoloog Percy Boswell (*) onderzocht de geologische context en schreef in 1935 een vernietigend rapport over het gedane onderzoek omdat de stratigrafische plaats van de vondst zeer onnauwkeurig was beschreven zodat een betrouwbare datering onmogelijk werd.
(*) Boswell was een "Piltdown believer" 

- Hij opperde de stelling dat de sedimenten werden verstoord tijdens een natte periode en dat de fossielen uit het Laat-Pleistoceen (*) stamden en via een stroom van water in oudere lagen waren terecht gekomen.
(*) Geologisch onderzoek in 1987 heeft die bewering tegengesproken.


http://www.nature.com/nature/journal/v135/n3410/abs/135371a0.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Percy_George_Hamnall_Boswell


Het gevolg was wel dat de vondst niet langer relevant was wegens de terecht in vraag gestelde ouderdom maar wegens de abnormale groei van onderkaak aan de linker zijde.


Phillip Tobias

De paleoantropoloog Phillip Tobias onderzocht de Kanam Mandibula en besloot dat de verdikking een gevolg was van botkanker i.e osteosacroma
http://en.wikipedia.org/wiki/Phillip_V._Tobias

Na verder onderzoek wordt algemeen aangenomen dat de Kanam Mandible ca. 15 Ka oud is.http://humanorigins.si.edu/research/east-african-research/kanam-kenya
http://www.nature.com/nature/journal/v185/n4717/abs/185945b0.html
http://books.google.be/books?id=hoBZmtfO-0AC&pg=PA131&lpg=PA131&dq=kanam+mandible&source=bl&ots=n021VSWE7L&sig=c5akwXlBnGfRFFNIdsLN7JyrVJ0&hl=en&sa=X&ei=Fk1TVILVCseV7AbamIEw&ved=0CGwQ6AEwDg#v=onepage&q=kanam%20mandible&f=false
https://iadr.confex.com/iadr/2006Orld/techprogram/abstract_76403.htm
http://discovermagazine.com/2013/julyaug/16-history-cancer-afflicted-people-since-prehistoric-times-fossils-show
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1957.59.2.02a00140/pdf
http://fossilized.org/Human_paleontology/_species_individual.php?key=31
http://www.smithsonianmag.com/science-nature/four-species-of-homo-youve-never-heard-of-part-ii-156735412/Olmo, Castenedolo en Calaveras

- De schedels die werden gevonden in Olmo en Castenedolo in Italië en de schedel die werd gevonden in Calaveras in Californië gaven de vondsten van schedels van een Homo sapiens in veel oudere lagen ook aanleiding tot controverse.

In Calaveras ging het om een vervalsing en was de schedel ingebracht door mijnwerkers.

- In Castenedolo werd vastgesteld dat het zoutgehalte van de schedel volledig afweek van fossielen uit dezelfde laag en ging het om een latere begraving.

- In Olmo zou de schedel niet afkomstig zijn geweest van een Homo sapiens .


http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1162248/Olmo-remains
http://evolutionwiki.org/wiki/Castenedolo,_Olmo,_and_Calaveras_human_remains_in_%C3%A2%E2%82%AC%CB%9Cold%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2_strata_invalidate_the_geologic_column
Venus of Berekhat Ram

Berekhat Ram 

Berekhat Ram (*) is een kratermeer op de Gola hoogvlakte in Israël. 


Naama Goren-Inbar

In 1981 vond de archeologe Naama Goren-Inbar  er tijdens opgravingen een kiezel tufsteen van 3.5 cm lang 

http://en.emetprize.org/laureates/humanities/archaeology/prof-naama-goren-inbar/Venus van Berekhat Ram
(h = 3.5 cm)

In 1995 publiceert ze dat het een artefact betreft dat een vrouwelijk figuur voortelt, en steunt hierbij op de groeven die zijn aangebracht aan de nek en de armen om ze te accentueren.

Het artefact werd opgegraven tussen 2 vulkanische lagen, de onderste gedateerd op 800 Ka en de bovenste op 230 Ka. Een nauwkeurigere ouderdom is niet bekend.

Goreng-Inbar besluit hieruit dat het artefact moet zijn vervaardigd door de Homo erectus op het einde van de Acheulean periode in het vroege Midden Paleolithicum. 

http://en.wikipedia.org/wiki/AcheuleanEr is onder de wetenschappers nog geen eensgezindheid of de groeven door een Homo neanderthalensis werden aangebracht en indien zo of ze intentioneel werden aangebracht om een vrouwelijk figuur uit te beelden.Alexander Marshack
- Na microscopisch onderzoek besloot de archeoloog en specialist ter zake, Alexander Marshack, dat de groeven artificieel werden aangebracht.
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Marshack

https://www.youtube.com/watch?v=lKf3g3APonw
http://en.wikipedia.org/wiki/Venus_of_Berekhat_Ram
http://www.visual-arts-cork.com/prehistoric/venus-of-berekhat-ram.htm
http://www.bradshawfoundation.com/sculpture/berekhat_ram.php
http://donsmaps.com/ukrainevenus.html
http://www.delange.org/LDS_Mormon_Israel_Tours/Birket_Ram_Israel_Lake/Birket_Ram_Israel_Lake.htm
Venus of Tan Tan
Draa rivier

De site ligt aan de rechteroever van de Draa rivier, enkele km ten Zuid-Westen van de woestijnstad Tan Tan in de regio Guelmin-Es Semara , Marokko

Lutz Fiedler

- In 1911 vond de archeoloog Lutz Fiedler tijdens opgravingen een "pierre figure" of een "proto-figurine" op een diepte van 
15 m in een alluviale sedimentenlaag 

ttp://archaeologie-news.blog.de/2005/07/07/kurzbiografie_des_prahistorikers_lutz_fi/

Venus van Tan Tan
(h=58 mm b=26 mm
d=12 mm)Het beeldje bestaat uit kwartsiet. 
Er zijn groeven te zien die een nek, armen en benen suggereren.

Tan Tan
Handbijlen

Bifaciale handbijlen uit het Midden-Acheulean (300-500 Ka) lagen in de laag waar het beeldje werd gevonden.
Hieruit kan men indirect de ouderdom van het beeldje bepalen.
http://en.wikipedia.org/wiki/AcheuleanEr is geen consensus onder de wetenschappers of het beeldje al dan niet door de Homo erectus werd gemaakt alsook of de Homo erectus en de Homo heidelbergensis, die leefden tijdens het Acheulian, bekwaam waren symboliek te bedenken.


Stanley Ambrose
Robert BednarikDe archeoloog Robert Bednarik huldigt de stelling dat de algemene contouren op een natuurlijke manier zijn ontstaan maar dat de groeven die de nek, benen en armen accentueren kunstmatig zijn aangebracht.

- De archeoloog Stanley Ambrose daarentegen beweert dat het hier gaat om een 
" fortuitous natural weathering"

http://www.semioticon.com/people/bednarik.htm
http://www.anthro.illinois.edu/people/ambrose

http://donsmaps.com/tantanvenus.html
http://www.visual-arts-cork.com/prehistoric/venus-of-tan-tan.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Venus_of_Tan-Tan
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3047383.stm

Timeline Pleistoceen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten