Blog uit Duffel

9 september 2014

De weg naar Homo sapiens ( deel 25 : Vervalsing : de Piltdown man)In deel 25 vertellen we het verhaal van de Piltdown man, de meest opmerkelijke  vervalsing (*) in de geschiedenis van de paleoantropologie. Het duurde meer dan 40 jaar eer de vervalsing ontdekt werd.
http://historiek.net/de-piltdown-mens-hoax/672/


De weg naar Homo sapiens - index
http://dirkdrubbel.blogspot.be/2014/08/de-weg-naar-homo-sapiens-index.html
(*) Andere weliswaar een minder bekende archeologische vervalsing was de affaire Fujimura waarbij de amateur archeoloog Shinichi Fujimura in 2000 betrapt werd toen hij artefacten inplantte in de paleolithische opgraving van de Kamitakamori site in Japan.
http://en.wikipedia.org/wiki/Shinichi_Fujimura
http://www.withoutwax.org/Without_Wax/Blog/Entries/2008/12/10_Gods_Hands.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1008051.stm

De affaire Vermaning & Wouters speelde zich af in Nederland. De binnenschipper en fantast  Tjerk Vermaning "groef " tussen 1965 en 1972 vervalste i.e. bijgeslepen artefacten op in o.a. Hoogersmilde, Kijken en Eemster. In 1975 kwam het tot een rechtszaak waarbij hij medewerking kreeg van de amateur archeoloog Ad Wouters
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tjerk_Vermaning
http://www.archeoforum.nl/vermaning/Dagblad_vh_Noorden_18nov2011.pdfCharles Dawson

In februari 1912 meldt de jurist en amateur (*) archeoloog  Charles Dawson aan de paleontoloog Arthur Smith Woodward, conservator van de afdeling geologie in het Natural History Museum te Londen dat er een arbeider in 1908 mensachtige schedelresten had gevonden, toen hij in een grindlaag (*) groef bij de aanleg van een pad te Barkham Manor bij het plaatsje Piltdown in Sussex/Engeland.
(*) De grindlaag, een overblijfsel van een vroegere rivierbedding, lag 25 m boven de huidige rivier. Er werd aangenomen dat er mogelijk fossiele resten uit het Pleistoceen in de grindlaag te vinden waren.   

Dawson had daarop zelf de site onderzocht en had artefacten uit vuursteen, een werktuig gemaakt uit een dijbeen van een olifant en tandfragmenten van een nijlpaard en een olifant gevonden.
(*) Dawson bezat een privé collectie aan fossielen en artefacten, waarvan later aan het licht kwam dat een groot gedeelte vervalst was.
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Dawson

- Op verzoek van Woodward wordt besloten om in juni 1912 verder opgravingen te doen in de grindlaag, waarbij ook de paleontoloog Teilhard de Chardin sj. wordt betrokken.

Arthur Smith Woodward

Teilhard de Chardin


Piltdown
schedelfragmenten

Piltdown
Onderkaak


- Tijdens die opgravingen wordt door Dawson (*) een aapachtig kaakbeen met 2 tanden gevonden alsook nog enkele schedelfragmenten, dierlijke beenderen en tanden, vuursteen artefacten en een werktuig vervaardigd uit de slagtand van een olifant.
(*) Niemand was getuige van de vondst. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Smith_Woodward
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
http://blogs.royalsociety.org/history-of-science/2013/02/04/piltdown-man/

Piltdown man
Reconstructie door Woodward
- In december 1912 presenteren Dawson en Woodward  de vondst aan de wetenschappelijke wereld als de "missing link" en benoemen meteen een nieuwe genus,(*) de Eoanthropus dawsoni.
(*) Er was wel contestatie wegens de vreemde combinatie van een mensachtige schedel met een aapachtige onderkaak. Woodward argumenteerde dat beide delen in elkaars nabijheid  werden gevonden, dat ze dezelfde graad van fossilisering vertoonden en dat de maaltanden leken, gezien hun afvlakking en de lengte van de wortel, op menselijke tanden.

Piltdown
hoektand
- In 1913 wordt door Teilhard de Chardin een hoektand gevonden die de theorie van de "Missing link" bevestigde door zijn afmeting die lag tussen die van de aap en de mens. Hij was op een zodanige manier afgesleten die nooit bij moderne apen (*) werd vastgesteld en bovendien past in de onderkaak.
(*) Deze vondst ondersteunde de theorie van Woodward, maar toch bleven enkele wetenschappers niet overtuigd o.a. de paleontoloog David Waterston, de paleontoloog Marcelin Boulede antropoloog Franz Weidenreich en de zoöloog Gerrit Smith Miller die van mening waren dat de schedelfragmenten afkomstig waren van een mens en de onderkaak daarentegen afkomstig was van een aap. Ze vonden evenwel geen verklaring voor het menselijk uitzicht van de tanden en deden het feit dat beide onderdelen op minder dan een meter van elkaar werden gevonden af als een onwaarschijnlijk toeval m.a.w. het betrof volgens hen  2 wezens van een extreme ouderdom.     
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcellin_Boule
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Smith_Miller
http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Weidenreich

In 1915 beweert Dawson dat hij op een plaats,(*) die 3 km van de eerste vindplaats verwijderd was, opnieuw schedelfragmenten (*) heeft gevonden alsook een maaltand die lijkt op de eerder gevonden maaltand.
(*) Wordt in de literatuur de vondst "Piltdown II" in "Sheffield Park" genoemd. Dawson meldt zijn vondst aan Woodward  die eerst in 1917, na de dood van Dawson, de vondst openbaar maakt. 

Piltdown
schedelfragmenten I en II
Piltdown II
2e reconstructie met toevoeging van 
het frontaal fragment (f)
- De nieuwe vondst overtuigde meerdere twijfelaars. Op dat ogenblik was het aannemelijk dat de Piltdown man primitiever was dan de reeds eerder ontdekte Homo Heidelbergensis (1907)  en de Homo erectus javanicus (1890) om door te gaan als een "missing link".

- De twijfel neemt echter toe wanneer meer fossielen worden gevonden in Modjokerto/Java (1936)China (Homo pekinensis 1921) en Zuid Afrika (Taung child 1924). Hierbij viel op dat bij die vondsten de betreffende schedels primitiever waren dan de Piltdown schedel maar de kaken duidelijk het tegenovergestelde.

- De Piltdown man past niet in de evolutielijn die zich begint af te tekenen, maar men gaat er nog van uit dat er mogelijk 2 evolutielijnen geweest waren.

Arthur Keith
De anatomist Arthur Keith blijft een fervent "believer" van de Piltdown man en schrijft in 1931:
" It is therefore possible that Piltdown man does represent the early pleistocene ancestor of the modern type of man, He may well be the ancestor we have been in search of during all these past years. I am therefore inclined to make the Piltdown type spring from the main ancestral stem of modern humanity..."Piltdown reconstructie
(l)Woodward (r) Keith
Keith, die de stelling verdedigde dat eerst het hersenvolume ontwikkelde en pas dan het rechtop lopen, maakte met replica's van de fossielen een reconstructie waarbij het hersenvolume (*) groter was en beschreef het in het genus Homo als Homo piltdownensis.
(*) In de Woodward-reconstructie was het hersenvolume
ca.1000 cc, bij de Keith-reconstructie ca. 1500 cc 


http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Keith
http://www.talkorigins.org/faqs/piltdown.html
http://www.clarku.edu/~piltdown/map_report_finds/note_pilt_man.html
http://www.clarku.edu/~piltdown/map_report_finds/earliest_english.htmlKennet Oakley
In 1949 wordt door de antropoloog Kenneth Oakley de Fluorine dating method (*) toegepast op de fossielen waarbij men opmerkte dat zowel de schedelfragmenten als de onderkaak minimale hoeveelheid fluoriden  bevatte in tegenstelling tot de tanden van de olifant.
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Oakley(*) Fluorine dating : Relatieve datering door meten van het gehalte aan  F- verbindingen (Fluoriden)  in beenderen. Beenderen nemen Fluor op uit het grondwater waarna zich F-verbindingen vormen die accumuleren in de beenderen. Het gehalte is een relatieve maat voor de ouderdom m.a.w. bij verschillende beenderen kan bepaald worden " ouder dan "
http://nl.wikipedia.org/wiki/Radiometrische_datering
http://www.clarku.edu/~piltdown/map_expose/someapps_flourine.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorine_absorption_dating


Er ontstaat een absurde situatie : Vermits de fossielen hoogstens 50 Ka oud kunnen zijn kan de Eoanthropus dawsoni niet alleen geen voorouder zijn van de Homo sapiens maar bovendien is het een irrelevant " dead end " i.e. een creatuur van wiens voorouders of nazaten geen overblijfselen bekend zijn.
- De stelling van Boule, Weidenreich, Miller en Waterston, die uitgingen van 2 verschillende wezens met name een mens en een aap, werd ondermijnd omdat in dit geval er in de ijstijd, 50 Ka geleden, apen zouden geleefd hebben  in Engeland, hetgeen onmogelijk is.


geel = gematigd klimaat
blauw = ijstijden


Uiteindelijk vormden de, door slijtage, afgeplatte  maaltanden en de korte tandwortel de sleutel die het samengaan van de schedelfragmenten en de onderkaak aannemelijk maakte.
Omdat dit echter op een natuurlijke weg kon verklaard worden groeide stilaan het vermoeden van vervalsing.


Wilfrid Le Gros Clarck
- Het onderzoek naar de herkomst van de Piltdown man worden gevoerd door o.a. de antropoloog J.S. Weiner, de paleontoloog Kenneth Oakley en de paleoantropoloog Wilfrid Le Gros Clarck. 


http://en.wikipedia.org/wiki/Wilfrid_Le_Gros_Clark- In 1953 wees een verfijnde Fluorine-test uit dat de schedelfragmenten een fluoride gehalte bevatten dat aantoonde dat ze wel degelijk oud waren.
De schedel bevatte geen organisch materiaal en was dus gefossiliseerd. Nochtans waren ook de schedelfragmenten bijgekleurd. 

- De Fluorine-test op de onderkaak en de tanden wees uit dat ze niet meer fluoride bevatten dan recente beenderen en tanden.
Een onderzoek van de onderkaak met een elektronenmicroscoop toonde bovendien aan dat er nog organische vezels aanwezig waren wat betekent dat de onderkaak niet gefossiliseerd was.
Er werd ook vastgesteld dat de onderkaak bruin gekleurd was met een Fe-toonde oplossing  om ze te doen gelijken op de schedelfragmenten en te laten uitschijnen dat ze verkleurd (*) was door het lange verblijf in het bruine grind.
(*) Beenderen die begraven zijn  nemen Fe en Mn op uit de grond.

Een nieuw verfijnder Röntgenanalyse (*) toonde aan dat de tandwortels langer waren dan eerst gedacht en even lang waren als de tandwortels bij moderne apen.
(*) Bij de Röntgenanalyse in 1913 was dit niet opgemerkt, omdat toen de bestraling niet onder de juiste invalshoek gebeurde.

- Bij verder onderzoek stelde men vast  dat de maaltanden niet op een natuurlijke wijze waren afgesleten.

- De hoektand die afzonderlijk werd gevonden was bijgevijld om te passen in de kaak en hierbij viel op dat de slijtage die werd vastgesteld niet overeenkwam met natuurlijke slijtage.
Het lage gehalte aan fluoride en de aanwezigheid van organisch materiaal wees uit dat hij vrij recent was. Bovendien was hij gekleurd met "Van Dyke brown" (*) 
(*) Is een natuurlijke bruine kleurstof, vervaardigd met een pigment dat aanwezig was in aarde rond Keulen en Kassel.  Het werd door oude meesters zoals o.a. Rubens  gebruikt en  het werd genoemd naar de Vlaamse schilder Antoon Van Dyck.
http://www.webexhibits.org/pigments/indiv/overview/vandyke.html
http://www.goldenpaints.com/products/color/heavybody/colors/1462infopg.php

- Bij het slijpen van de hoektand was de tandholte zichtbaar geworden waarop de holte werd opgevuld met radio-opaak (*) materiaal.
(*) Materiaal dat niet doorlaatbaar is voor  Röntgenstraling  
 http://www.lati.com/en/products/radiopaque_materials.htmlPiltdown man


In 1953 werd de Piltdown man dus ontmaskerd als een vervalsing m.a.w. als een samenstelling van schedelfragmenten van een moderne mens met een kaak van een jonge vrouwelijke Orang Oetan en een hoektand van een chimpansee.

- De schedelfragmenten bleken, na nauwkeurige datering in 1989, afkomstig te zijn van twee individuen uit de middeleeuwen ca. 620 a oud.


- De beenderen van de schedel waren uitzonderlijk dik, wat niet voorkomt bij de meeste volkeren, maar algemeen is voor de Ona indianen (*) in Patagonië.
Mogelijk komen ze uit een oud graf en was de dikte van de schedel pathologisch.
(*) De Ona indianen leefden  duizenden jaren in Tierra del Fuego/Patagonië en zijn sinds 1977 uitgestorven.
 http://www.victory-cruises.com/ona_indian.html

De beenderen bleken behandeld te zijn met een Fe- en Cr-oplossing om ze ouder te laten lijken.

 - Eerst in 1982 werd definitief vastgesteld dat de onderkaak afkomstig was van een  Orang Oetan van ca. 500 a oud en waarschijnlijk stamde uit Maleisië/Borneo.
Het deel van de onderkaak die aansluit bij de rest van de schedel was afgebroken, waarschijnlijk om te verhullen dat beide delen niet bij elkaar pasten. 

De tandfragmenten van de olifant bevatten 10 x het voor de streek aannemelijk gehalte (*) aan U, en waren dus afkomstig uit een vreemde collectie.
(*) Het gehalte aan U dat zich opstapelt in beenderen is afhankelijk van de bodemsamenstelling en bijgevolg van de regio. De regio die in aanmerking komt voor dergelijk gehalte is Tunesië.


- De tanden van het nijlpaard bevatten in tegenstelling tot die van de olifant weinig fluoride en konden dus niet afkomstig zijn uit dezelfde vindplaats. Ze bevatten evenmin organisch materiaal hetgeen erop wees dat het volledig gefossiliseerd waren. Dergelijke fossielen werden meermaals gevonden in grotten rond het Middellands zeegebied (*), maar die waren wit van kleur. De tanden uit Piltdown bleken ook wit te zijn vóór ze werden bijgekleurd.
 (*) Men vermoedt dat ze afkomstig zijn uit Malta of Sicilië.

- De hoektand lijkt afkomstig te zijn van een chimpansee-fossiel uit het Pleistoceen.    Piltdown
"cricket bat"
- Het werktuig (*) vervaardigd uit het dijbeen van een olifant bleek bewerkt te zijn met een stalen mes.
(*) Werd de "cricket bat" genoemd.


Piltdown
werktuigen uit vuursteen
- De werktuigen uit vuursteen waren ruw afgewerkt en waren  bijgekleurd met een Fe en Cr- oplossing.Piltdown man
Memorial

- Op 23 juli 1938 werd te Barkham Manor, Piltdown een herdenkingsteen onthuld met de inscriptie:
Here in the old river gravel Mr Charles Dawson, FSA found the fossil skull of Piltdown Man, 1912-1913, The discovery was described by Mr Charles Dawson and Sir Arthur Smith Woodward in the Quarterly Journal of the Geological Society 1913-15***************************************************************************************
De vraag blijft wie de vervalsing organiseerde en wie op de hoogte was van de vervalsing.

Teilhard de Chardin was in 1913 de vinder van de tand van de chimpansee maar was meer dan waarschijnlijk te goeder trouw. Hij vertrok kort daarna in 1914 naar Frankrijk en was niet verder betrokken bij de zaak.
 http://www.clarku.edu/~piltdown/map_prim_suspects/teilhard_de_chardin/Chardin_defend/teilhardandpilthoax(lukas).html

Smith Woodward had als paleontoloog van het Natural History Museum in Londen gemakkelijk toegang tot de faunacollecties  waar hij eventueel een kaak van een Orang Oetan kon ontvreemden om hem in te planten te Barkham Manor. Bovendien kon de ontdekking hem steunen in zijn ambitie om directeur te worden van het Museum.

Charles Dawson blijft evenwel de hoofdverdachte want in 1960 bleek dat hij in 1891 een eerste vervalsing pleegde toen hij beweerde een tand van een nieuwe zoogdiersoort (Plagiaulax dawsoni) te hebben ontdekt en in 1955 bleek dat hij ooit aangeklaagd was voor plagiaat. Hij werd trouwens de "wizard van Sussex" genoemd.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3285163.stm

Arthur Keith werd even verdacht omdat hij de Piltdown man gebruikte om zijn eigen theorie over de ontwikkeling van het hersenvolume te ondersteunen.

- Martin Hinton was een medewerker van Woodward. In 1978 werd in een oude kist die toebehoorde aan de inmiddels overleden Hinton,  fossielen gevonden die op dezelfde manier met een FeSO4- oplossing gekleurd waren. Deed Hinton onderzoek of maakte hij de vervalste fossielen? 

 http://www.nhm.ac.uk/nature-online/science-of-natural-history/the-scientific-process/piltdown-man-hoax/suspects/index.html

**************************************************************************************


http://www.archeoforum.nl/artikel/piltdownmammoetjagers/piltdownmammoetjagers.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Piltdown_Man
http://www.darwinismrefuted.com/origin_of_man_15.html
http://www.clarku.edu/~piltdown/map_gen_hist_surveys/piltman_oaklywiener.html
http://freethoughtalmanac.com/?p=1025
http://blogs.smithsonianmag.com/hominids/
http://www.talkorigins.org/faqs/piltdown.html
http://www.trutv.com/library/crime/criminal_mind/scams/piltdown_man/index.html
http://www.americanscientist.org/bookshelf/pub/the-piltdown-forgery-by-j-s-weiner
http://www.clarku.edu/~piltdown/map_expose/jswein_and_expose_pilt.html
http://www.bbc.co.uk/history/ancient/archaeology/piltdown_man_01.shtml
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/science-of-natural-history/the-scientific-process/piltdown-man-hoax/fossils-and-evidence/index.htmlTijdschaal1 opmerking:

  1. BetMGM agrees to buy BetMGM to close MGM Resorts casino
    MGM Resorts 김포 출장안마 International 시흥 출장마사지 is agreeing to buy the 울산광역 출장안마 online gambling operator BetMGM for 전라북도 출장안마 $4.3 billion, The Associated 목포 출장안마 Press reported. MGM Resorts

    BeantwoordenVerwijderen