Blog uit Duffel

18 juni 2010

De Neanderthaler

 

De Evolutie - index
 

 
Evolueerde de Neanderthaler uit de Homo erectus en later naar de Homo sapiens sapiens of evolueerde hij niet verder en stierf hij uit ? Op deze vraag hebben de paleontologen nog geen eensluidend antwoord.
In 1856 werd, nabij Düsseldorf, in een grot aan de oever van de rivier Neander voor het eerst een schedel en botten gevonden van de Neanderthaler. De schedel was minder gewelfd dan bij de moderne mens maar het hersenvolume was zelfs iets groter. In de 19e eeuw was er echter hevig verzet tegen de mogelijkheid dat de mens zou afstammen van gemeenschappelijke voorouders uit het dierenrijk. Er werden dan ook diverse verklaringen gezocht om aan te tonen dat de schedel en de beenderen niet afkomstig waren van een ras waarvan de moderne mens afstamde.
 In 1908 werd in een grot in de buurt van La Chapelle-aux-Saints in de Dordogne een volledig skelet gevonden. Bij de tweede reconstructie in de jaren vijftig werden de vooroordelen aan de kant geschoven en ging men er van uit dat de Neanderthaler een primitieve Homo sapiens was en die Homo sapiens neanderthalensis genoemd werd.
Uit verdere vondsten is gebleken dat de Neanderthaler forser gebouwd was dan bijvoorbeeld de Homo sapiens sapiens , waarvan in 1868 een skelet en de schedel werden gevonden in de Dordogne en als de Cro-Magnon mens bekend is.
De Neanderthaler leefde in onze streken 100 000 tot 40 000 jaar geleden. Hij was een goed jager, bouwde hutten, kende het vuur en maakte verschillende voorwerpen uit silex en been.
Er werden begraafplaatsen gevonden alsook skeletten die ons leerden dat leden die gehandicapt werden, verder leefden en dus verzorgd werden door de anderen.
Een dergelijke vorm van sociale omgang kan enkel mogelijk zijn geweest als de Neanderthaler beschikte over een ontwikkelde gesproken taal.  
Waarom verdween de Neanderthaler in onze streken 35 000 jaar geleden. Een mogelijkheid is dat er in Afrika plaatselijke Homo erectus stammen sneller evolueerden naar Homo sapiens sapiens en tijdens de ijstijd de droog liggende straat van Gibraltar overstaken en zich in onze streken vestigden en er zich kruisten met de Neanderthaler. Indien het aantal inwijkelingen groot was tegenover de plaatselijke populatie dan verwaterde het effect van de Neanderthaler genen snel.
Maar ook hier zijn er verschillende theorieën zodat het Neanderthaler mysterie blijft bestaan.


Schedel van
La chapelle-aux-Saints
Vergelijking van de schedel van de Neanderthaler
 met de moderne mens


Bronnen :

Op het spoor van de mens ( Richard E. Leakey )

Geen opmerkingen:

Een reactie posten