Blog uit Duffel

2 augustus 2012

La Révolution Française (deel 22 - De tweede en derde Ditrectoire)

In deel 22 behandelen we de tweede en derde Directoire die wordt gekenmerkt door een repressie, een opflakkering van antiklerikalisme en een aaneenschakeling van crisissen c.q staatsgrepen in Frankrijk terwijl er in Europa een tweede coalitie wordt gevormd en Bonaparte op veroveringstocht trekt naar Egypte.


De Franse Revolutie - Index -
http://dirkdrubbel.blogspot.com/2011/12/la-revolution-francaise-index.html


De tweede Directoire


Repressie

- De staatsgreep van 18 fructidor an V ( 4 september 1797) die een nederlaag betekende voor de royalisten gaf een nieuw elan aan de Jacobins.

- Onder druk van de Jacobins veranderde de gematigde politiek van de eerste Directoire in een politiek van repressie en terreur (*), meer bepaald tegen de adel en de geestelijkheid.
(*) Ongeveer 9500 priesters, ook jureurs, werden verbannen naar Guyana of gevangen gezet op île de Ré. De Engelse vloot slaagde er af en toe in gevangenen te bevrijden tijden hun overtocht.


Louis Berthier
- Op 28 december 1797 komen de Romeinen in opstand tegen de plundering van hun stad door de Fransen en doden generaal Duphot. Als represaille stuurt de Directoire generaal Berthier naar Rome die er op 10 februari 1798 de "République romaine " uitroept en paus Pius VI (*) verplicht afstand te doen van zijn wereldlijke macht.

pius V

(*) de paus wordt gevangen genomen en belandt na verschillende verblijfplaatsen uiteindelijk in Valence waar hij blijft tot aan zijn dood.
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9onard_Duphot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_VI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Alexandre_Berthier

Révellière-Lépeaux
- De Directeur la Révellière-Lépeaux had in april 1797 getracht door het propageren van de Théophilantropie,(*) als alternatief voor het katholicisme, de Revolutie te versterken.
(*) Théophilantropie is een religie van de redelijkheid , die alle godsdiensten kan verzoenen wegens het ontbreken van metafysische en theologische discussiepunten.
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9veill%C3%A8re-L%C3%A9peaux- Op 9 september 1798 wordt de "culte décadaire" ingevoerd die de bepaalt dat de décadi i.e elke 10e dag een rustdag is en de enige dag waarop een huwelijk mag worden voltrokken.

Economie

- Er ontstaan in an VI ( sep 1797 - sep 1798) heel wat ontevredenen : de kleine renteniers die geruïneerd werden door de ingreep van de Minister van Financiën Ramel-Nogaret en de boeren die de prijzen van de landbouwproducten zagen ineen stuiken door een overaanbod wegens een overvloedige oogst. De leveranciers van het leger die op korte tijd een fortuin hadden vergaard en als "nouveaux riches" werden bestempeld wekten afgunst op.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ramel-Nogaret

Ramel-Nogaret
- De openbare schuld was wel verlicht door de ingreep van Ramel-Nogaret maar de openbare financiën waren nog niet onder controle : de belastingen werden niet volledig geïnd, de verkoop van de staatseigendommen bracht weinig harde valuta in de staatskas en er waren geen inkomsten van nieuw veroverde gebieden.Jean-François Reubell
- De ontevredenen hielden de Directeurs zoals Barras, Reubell en Merlin de Douai verantwoordelijk voor de malaise.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Barras
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Reubell
http://fr.wikipedia.org/wiki/Merlin_de_DouaiDe tweede coalitie

De aanleiding

- Na het Traité de Campo-Fiormo van 18 oktober 1797 is enkel Engeland nog in oorlog met Frankrijk. Frankrijk is bereid de Engelse overheersing op zee te aanvaarden maar weigert, om de eigen industriële ontwikkeling te bevorderen, dat Engeland handel drijft met de républiques soeurs.
(*) Frankrijk zet haar expansie verder, naast de république Batave, de république cisalpine en de république romaine worden op 15 maart 1798 de république Mulhouse en op 15 april 1798 Genève républiques soeurs van Frankrijk. Het koninkrijk Spanje had eveneens, door het verdrag van de Pyreneeën, een alliantie met Frankrijk.

- Engeland aanvaardt uiteraard geen vrede die haar verhindert handel te drijven met het continent.

- De Directoire onderzoekt de mogelijkheden om de oorlog verder te zetten en om de nodige manschappen te werven wordt op 5 september 1798  de loi Jourdan gestemd, die de verplichte legerdienst invoert voor mannen van 20-25 jaar.

- Er worden twee oplossingen weerhouden : een nieuwe opstand ontketenen in Ierland of de " route des Indes" blokkeren.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Jourdan


 • Op 8 september 1798 benadert Engeland de mogendheden Oostenrijk, Rusland, Zweden, Turkije en enkele Duitse vorstendommen om een coalitie te vormen.


1798 - Expeditie naar Ierland


Wolfe Tone
(1763-1798)
- Op een nieuw verzoek van de revolutionair Wolfe Tone vertrekt op  6 augustus 1798 een vloot van 3 fregatten onder het bevel van contre-amiral Savary met een 1000-tal soldaten, onder het bevel van generaal Humbert, naar Ierland waar ze 22 augustus 1798 te Kilcummin ontschepen.
Battle of Castlebar
Samen met 5000 Ierse opstandelingen brengen ze op
27 augustus 1798 de Engelsen een smadelijke (*) nederlaag toe bij de battle of Castlebar.
(*)Wegens de snelheid waarmee de 6000 Engelsen de vlucht namen tegen 2000 Fransen en Ieren werd de slag spottend de " course de Castlebar" of "Castlebar race" genoemd.

Battle of Ballinamuck
- De opstandelingen worden echter definitief verslagen (*) op 8 september 1798 bij de battle of Ballinamuck.
(*) De Fransen die zich hadden overgegeven werden geruild tegen Engelse gevangenen, de Ieren werden ter plaatse afgemaakt.
- Een Franse versterking van 3000 man tracht op 12 oktober 1798 aan land te gaan bij Lough Swilly maar ze worden onderschept en de landing gaat niet door.
http://en.wikipedia.org/wiki/Theobald_Wolfe_Tone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Daniel_Savary
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Joseph_Amable_Humbert

1798 - Expeditie naar Egypte

( detail : zie deel 20 )

- Op 24 februari 1798 stelt generaal Bonaparte, in een rapport aan Barras, de invasie in Egypte voor met als doel enerzijds het verlies aan koloniën te compenseren en anderzijds de controle (*)te verwerven over de landengte van Suez, een voor de Engelsen belangrijke route naar hun belangrijke handelsartner Indië.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Bonaparte

- Een groot bezwaar was echter dat Egypte deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk, een oude bondgenoot van Frankrijk. De Directoire aanvaardt op 5 maart 1798 het voorstel en is bovendien de langdurige afwezigheid van de eigengereide Bonaparte, die ze als een bedreiging voor de Republiek aanzien, niet ongenegen.

- Op 19 mei 1798 vertrekt een vloot van 55 oorlogsschepen en 280 transportschepen uit de havens Toulon, Marseille, Genua en Civitavecchia nabij Rome.De expeditie (*) staat onder de leiding van Bonaparte aan het hoofd van een leger van 40.000 man en 10.000 zeelui.

- Op 2 juli 1789 wordt Alexandrië zonder veel tegenstand ingenomen.

- Op 21 juli 1798 worden de Mamelukken verpletterend verslagen bij de bataille des Pyramides.
- Op 24 juli 1798 trekt Bonaparte binnen in Caïro.

- Op 2 augustus 1798 wordt de Franse vloot aangevallen door de Engelsen.Het grootste deel van de Franse oorlogsschepen wordt vernietigd .
- Vanaf dan is versterking van overzee onmogelijk.
- Wanneer Bonaparte het bericht krijgt dat de Turken via het Noorden zullen aanvallen gaat hij hen tegemoet en maakt zich meester van El-Arich en de belangrijke havenstad Jaffa.

- De Ottomanen worden op 16 april 1799 verslagen bij de bataille du Mont-Thabor, maar houden stand in Acre.
Bonaparte geeft het beleg op en keert terug naar Cairo.

- Hij verslaat de Ottomanen nogmaals op 25 juli 1799 te Aboukir .

- Wanneer hij de gebeurtenissen van 30 prairial an VII verneemt scheept hij in naar Frankrijk en komt op 8 oktober 1799 aan wal te Fréjus.


Congres van Rastatt

- Het Congres von Rastatt gaat van start op 10 september 1797 en heeft tot doel een regeling te treffen met verschillende vorstendommen van het Heilig Rooms Rijk (HRR) betreffende de aanwezigheid van Franse troepen op de linker Rhijnoever.

- Bonaparte verscheen kort op het congres waar de Directoire de diplomaten Bonnier d'Alco, Treilhard, Roberjot en Debry had afgevaardigd.

- Pruisen en Oostenrijk toonden zich coulant maar toen Jourdan op 1 maart 1799 de Rhijn overstak verbrak Oostenrijk in april 1799 de onderhandelingen en stuurden de Franse diplomaten, die ze verdachten van spionage, terug naar Frankrijk.
Wanneer die op 28 april 1799 vertrekken worden Bonnier d'Alco en Roberjot onderweg vermoord (*) door Oostenrijkse huzaren.
(*) Waarschijnlijk was het de bedoeling enkel hun geheime dossiers te bemachtigen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Bonnier_d%27Alco
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Treilhard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Roberjot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Antoine_Debry


Vorming van de tweede coalitie

Selim III
- Selim III, sultan van het Ottomaanse Rijk, beschouwt de expeditie als een schending van het grondgebied en verklaart op 9 september 1798 Frankrijk de oorlog.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Selim_III

- In september 1798 sluiten Oostenrijk en Rusland zich aan bij Engeland en verklaren Frankrijk de oorlog.

- Op 21 oktober 1798 breekt in de Zuidelijke Nederlanden, de boerenkrijg uit .

Petrovitsj I
Petrovitsj I, tsaar van Rusland ziet zijn belangen bedreigd door de Franse inval in het Oosten en sluit op 23 december 1798 een verdrag met het Ottomaanse Rijk dat al zijn havens toegankelijk maakt voor Russische schepen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_I_van_Rusland
- Napolitaanse troepen bezetten Rome op 26 november 1798. De Directoire stuurt generaal Championnet, hoofd van het Armée de Rome.
- Op 29 december 1798 wordt een alliantie gesloten tussen Engeland, Rusland en de twee Siciliën om in te grijpen in Italië.


Jean Championnet
- Championnet verslaat aan het hoofd van 8.000 inzetbare mannen de Engelsen die in Livorno geland zijn en herovert op 14 december 1798 Rome. Hij stoot door naar het zuiden en neemt Capua in op 10 januari 1799 en Napoli op 23 januari 1799.
Hij roept de république parthénopéenne (*) uit.
(*) Ook de Napolitaanse republiek genoemd
http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnet- Ferdinand I, koning van de twee Siciliën (*), vlucht naar Sicilië aan boord van een Engels schip.
(*) De koninkrijken Sicilië en Napels vormen de twee Siciliën.
Ferdinand I was koning van de twee Siciliën, was als Ferdinand IV koning van Napels en als Ferdinand III koning van Sicilië.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Ier_des_Deux-Siciles

- Piemonte wordt op 16 februari 1799 door Frankrijk geannexeerd.

- Wanneer Oostenrijk, dat zich neutraal opstelde in het conflict, Rusland toelating geeft met hun troepen over Oostenrijks grondgebied te trekken, verklaart Frankrijk op 12 maart 1799 de oorlog aan Oostenrijk en bezet Toscane.

Aanvalsplan van de coalitie

- De tweede coalitie maakt, in tegenstelling tot de eerste coalitie, een gemeenschappelijk aanvalsplan. William Grenville, Engels minister van buitenlandse zaken, onderhoudt een intense briefwisseling met zijn Russische, Oostenrijkse, Turkse en Napolitaans homologen alsook met Louis XVIII die de geheime royalistische genootschappen (*) in Frankrijk dirigeert.
(*) o.a het Insititut Philanthropique.
http://www.archive.org/stream/lassociationroya00cauduoft/lassociationroya00cauduoft_djvu.txt
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Grenville,_1st_Baron_Grenville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVIII_de_France

- Het plan was als volgt. Russische troepen zouden met Engelse schepen landen in Holland en de Franse troepen aanvallen. De Oostenrijkse troepen zouden oprukken naar de Rhijn terwijl ze samen met Russische en Turkse troepen de Fransen zouden verjagen uit Italië.
Terzelfdertijd zouden er opstanden uitbreken in Holland, het Rhijngebied, Zwitserland en in Italië.
Wanneer, volgens plan midden augustus 1799, de grenzen met Frankrijk bereikt worden moeten de royalisten in opstand komen in de streken van Toulon en Bordeaux, in de Vendée, Bretagne en Normandië.Louis XVIII
- Na de overwinning bestijgt Louis XVIII de troon, herstelt het Ancien Régime volgens het programma dat Louis XVI tijdens de États Généraux van 1789 had voorgesteld en dat Louis XVIII zelf, tijdens zijn verklaring, op 24 juni 1795 te Verona had bevestigd.De oorlog met de 2e coalitie

- Jourdan en Bernadotte moeten de Rhijn oversteken. Jourdan trekt naar het Zuiden van Duitsland terwijl Bernadotte zijn linkerflank dekt.Schérer moet in Italië opereren en Masséna in Zwitserland.

- GeneraalJourdan steekt met het Armée de Danube, een leger van 40.000 man, op
1 maart 1799 de Rhijn over maar lijdt op 25 maart 1799 te Stockach in Schwaben de nederlaag tegen het 60.000 man sterke leger van Karl von Österreich.
Daarop nemen Jourdan en Bernadotte ontslag.
- Schérer wordt met het Armée d'Italie op 6 april 1799 bij de bataille de Mangano verslagen en wordt op 21 april 1799 vervangen door generaal Moreau.

Veldmaarschalk
Alexander Souvorov
(1729-1800)
- Het Oostenrijks-Russisch leger van veldmaarschalk Souvorov (*) verslaat Moreau op 17 april 1799 bij de bataille de Cassano in Lombardije.Moreau slaagt erin zich terug te trekken naar de streek van Genua. Milaan en Turijn vallen in handen van de coalitie.
(*) Alexander Souvorov, die geen enkele veldslag verloor, geldt als een van de meest briljante strategen uit de Russische militaire geschiedenis.
- Hierop laat de Directoire generaal Mac Donald met het Armée de Naples oprukken naar het Noorden om het leger van Souvorov in de rug aan te vallen. Hij wordt echter op 19 juni 1799 bij bataille de la Trebbia , een zijrivier van de Po, verslagen.Bataille de Novi


Barthélemy Joubert
- Generaal Joubert neemt de leiding van het Armée d'Italie over maar wordt op 15 augustus 1799 bij de bataille de Novi definitief verslagen en sneuvelt.http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Jourdan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_XIV_Jean_de_Su%C3%A8de
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barth%C3%A9lemy_Louis_Joseph_Sch%C3%A9rer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Victor_Marie_Moreau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Souvarov
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne-Jacques-Joseph_Macdonald
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_von_%C3%96sterreich-Teschen

http://fr.wikipedia.org/wiki/Barth%C3%A9lemy_Catherine_Joubert

 •  Italië is in handen van de coalitie !

Deuxième bataille de Zurich


Maréchal André Masséna
(1758-1817)
- Generaal Masséna, aan het hoofd van het Armée d'Helvétie wordt op 4 juni 1799 door Karl von Österreich uit Zurich verdreven.
Masséna keert echter terug aan het hoofd van het Armée du Danube en verslaat op 26 september 1799 bij de tweede bataille de Zurich het Russisch leger onder het bevel van generaal Korsakov.Twee van zijn officieren Soult en Molitor brengen de Oostenrijkers nederlagen toe in het kanton Glarus.Als gevolg hiervan trekken de Oostenrijks-Russische troepen zich terug op de rechteroever (*) van de Rhijn.
(*) Masséna wordt beschouwt als de redder die Frankrijk behoed heeft van een invasie.Hij krijgt de bijnaam " enfant chérie de la France"


http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Mass%C3%A9na
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Korsakov
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soult
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Jean_Joseph_Molitor

- Engels-Russische troepen onder het bevel van Frederick, duke of York ontschepen in den Helder maar worden door de Frans-Bataafse troepen van generaal Brune verslagen te Bergen op 19 september 1799, te Alkmaar op 2 oktober 1799 en definitief te Castricum op 6 oktober 1799.
Dit resulteert in de Conventie van Alkmaar op 18 oktober 1799, waar bepaald wordt dat de Engels-Russische troepen het grondgebied van de Bataafse republiek moeten verlaten.
- Op 19 oktober 1799 trekt tsaar Petrovitsj I zich terug uit de coalitie en sluit op 22 oktober 1799 vrede met de Franse Republiek.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Marie-Anne_Brune
http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Frederick,_Duke_of_York_and_Albany


22 Floréal an VI

- Bij de verkiezingen van 1798 ( floreal an VI) moesten 437 van de 750 députés worden verkozen, door het feit dat alle nietig verklaarden van de verkiezingen van 1797 ( Fructidor an V), nog niet waren vervangen.

Jean-Antoine Marbot
- De campagne die de Jacobins voerden had een moraliserend karakter. Generaal Marbot, voorzitter van de Conseil des Anciens roept op een einde te maken aan de corruptie.
De verkiezing draaien uit op een overwinning voor de Jacobins.
Bij de blijvende députés, die de laatste maanden meer en meer oppositie voerden, voegen zich 300 nieuw verkozenen die eveneens tegenstanders van de Directoire zijn zodat er zich op 20 mei 1798, de eerste zittingsdag van de vernieuwde Conseils, waarschijnlijk een meerderheid zal vormen die heel vijandig staat tegen de zittende Directoire.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Antoine_Marbot
- De Directoire laat op 3 mei 1798 een commissie de verkiezingsuitslag onderzoeken. Bailleul, de rapporteur van de commissie stelt simpelweg voor elke stemmingsuitslag te annuleren, die een gevaar zou kunnen uitmaken voor de Directoire.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Charles_Bailleul

- Het voorstel wordt verdedigd door Chénier, Debry, Régnier en Baudin en krijgt op 11 mei 1798 kracht van wet. ( loi du 22 floréal an VI)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Antoine_Debry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Joseph_Ch%C3%A9nier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Ambroise_R%C3%A9gnier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Charles-Louis_Baudin

- Uiteindelijk worden 106 députés jacobins ongeldig verklaard waartegen de overgebleven Jacobins tekeergaan in de Conseils.

Jean Treilhard
- Bovendien wordt de Directeur de Neufchâteau gericht uitgeloot en vervangen door Treilhard.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas-Louis_Fran%C3%A7ois_de_Neufch%C3%A2teau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Treilhard
 • 22 floreal an VI was een eerste machtstrijd tussen de Directoire en de Conseils.

De derde Directoire

30 prairial an VII - staatsgreep ?

De Aanleiding

- De verkiezingen van 18 april 1799 draaien uit op een overwinning van de Jacobins die de meerderheid halen in de Conseils.

- Bij het aantreden van de nieuwe Conseils op 20 mei 1799 is militaire situatie onrustwekkend. De troepen van Moreau lijden nederlagen tegen het leger van Souvorov en na de val van Torino en Milaan staan de Oostenrijks-Russische troepen aan de Alpen.
In het Zuiden is er beroering onder de royalisten die zich voorbereiden op een opstand om de coalitie te helpen.

- De Jacobins die de meerderheid uitmaken in de Conseils eisen van de Directoire een verklaring over de malaise in het leger en stellen de tactiek in de oorlogsvoering in vraag. Ze verwijten de Directoire dat ze de generaals,(*) die de Jacobins goed gezind zijn, regelmatig afzetten.
(*) o.a. Championnet, die in december 1798 - februari 1799 de Napolitaanse opstand had onderdrukt, werd na een ruzie met een commissaris en een veroordeling voor machtsmisbruik, afgezet en opgesloten.

 • Er ontstaat een nieuwe strijd tussen de "pouvoir législatif" en de "pouvoir exécutif"

Het verloop


Emmanuel-Joseph Sieyès
(1746-1836)
 - Op 16 mei 1799 neemt Sieyès de plaats in van Reubell in de Directoire.
Hij heeft als ambitie de Constitution an III te herzien en er zijn inzichten in te verwerken.Hij beseft dat dit proces, indien het langs de wettelijke weg moet verlopen, te lang zal duren en denkt hierbij aan een politieke (*) machtsgreep.
(*) Sieyès rekent op de steun van generaal Joubert, maar wanneer die sneuvelt op 15 augustus 1799 bij de bataille de Novi , zal hij zich wenden tot Bonaparte.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel-Joseph_Siey%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Reubell

- Op 5 juni 1799 vraagt het Conseil des Cinq-Cents aan de Directoire een verklaring voor het desastreuze verloop van de oorlog.
- Wanneer de Conseils op 15 juni 1799 nog geen antwoord hebben gekregen, beslissen ze de volgende dag, op voorstel van Poullain de Grandprey een nieuwe vraag in te dienen en in zitting te blijven tot er een antwoord komt. De Directoire antwoordt enkele uren later dat zij zelf permanent zetelt om een antwoord uit te werken.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Cl%C3%A9ment_Poullain_de_Grandprey

- Op 16 juni 1799 verklaart député Bergasse op de tribune van het Conseil des Cinq-Cents dat de aanstelling van de Directeur Treilhard in tegenspraak is met art.136 (*) van de Constitution an III.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Bergasse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Treilhard
(*) de Neufchâteau werd gericht uitgeloot en vervangen door Treilhard, maar die werd blijkbaar verkozen minder dan 1 jaar na het einde van zijn mandaat van député.

- Treilhard neemt ontslag en verdeelt hierdoor de Directoire in twee strekkingen (*): zij die de kant kiezen van de Conseils met name Barras met Sieyès tegenover Merlin de Douai met la Révellière-Lépeaux.
(*) Barras wellicht uit opportunisme en Sieyès die hierin de mogelijkheid ziet om zijn project, de herziening van de Constitution an III, uit te voeren
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Barras

- Tijdens de zitting 17 juni 1799 stelt de Conseil des Cinq-Cents een lijst op van 10 kandidaten waaruit de Conseil des Anciens de vervanger voor Treilhard dient te kiezen.
Op de lijst van de tien wettelijke kandidaten figureren niet minder dan 5 generaals o.a. Masséna, Lefebvre en Moulin.
De Conseil des Anciens kiezen Gohier, een Jacobin, voormalig député en minister tijdens de Convention Montagnarde.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Joseph_Lefebvre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Moulin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Gohier

- Op 18 juni 1799 ( 30 prairial an VII) stelt Bertrand de Calvados , in een vlammend discours, de Directeurs Merlin de Douai en la Révellière-Lépeaux hun minachting tegenover de Conseils aan de kaak : " ...Vous avez anéanti l'ordre public, vous avez muselé la liberté, persécuté les républicains, brisé toutes les plumes ..."
Hij haalt ook uit naar generaal Schérer die Italië verloor, na zijn nederlaag op 17 april 1799 te Mangano.

- Boulay de la Meurthe beschuldigt hierop la Révellière-Lépeaux gepoogd zou hebben een beslissing van de Conseils te negeren en vraagt het ontslag van de twee Directeurs.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Jacques_Claude_Joseph_Boulay_de_la_Meurthe

- Op voorstel van Antoine Français de Nantes stemmen de députés een wet volgens dewelke " zij die de soevereiniteit van het corps législatif aantasten buiten de wet worden gesteld ".
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Fran%C3%A7ais_de_Nantes

Paul Barras
(1755-1829)
- Barras en Sieyès manen Merlin de Douai en la Révellière-Lépeaux aan op te stappen, maar die weigeren.

- Wanneer Joubert benoemd wordt als bevelhebber van de division militaire van Parijs en troepenbewegingen laat uitvoeren smeken Jourdan en Boulay hen hun ontslag te geven vooraleer het leger zich met de zaak gaat bemoeien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barth%C3%A9lemy_Catherine_Joubert


- De Conseil des Anciens stuurt een delegatie van 12 députés, onder leiding van Régnier, met hetzelfde verzoek om af te treden.

- Uiteindelijk geven de twee, met Merlin de Douai als eerste, toe en nemen ontslag.

- Op 19 juni 1799 vergaderen de Conseils om twee opvolgers te kiezen met name één burger, Roger Ducos, en één militair generaal Moulin.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Ducos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Moulin

 • 30 prairial an VII (18 juni 1799) was geen echte staatsgreep: de Conseils hebben wel druk uitgeoefend op de pouvoir exécutif, maar hebben de Constitution niet geschonden door het inzetten van het leger.
 • Het leger wint nochtans aan invloed: Bernadotte wordt minister van oorlog, Jourdan wordt bevelhebber van het Armée d'Italie en Championnet (*) wordt buiten vervolging gesteld.
 • (*) Championnet was aangehouden n.a.v. een ruzie met een commissaris die deel uitmaakte van de omkadering van de officieren. De functie van commissaris werd afgeschaft.
 • Het prestige van de Directoire is wel aangetast terwijl de Conseils versterkt uit de crisis komen.
 • Er vormen zich opnieuw twee strekkingen de strekking van de Jacobins met Barras, Moulin en Gohier tegenover de revisionisten Sieyès en Roger Ducos.
 • De ministerposten worden herschikt : Bernadotte op oorlog, Quinette op Binnenlandse zaken, Bourguignon op Politie, Cambacérès op Justitie, Lindet op Financiën, Reinhard op Buitenlandse zaken en Bourdon de Vatry op Marine en Kolonies.
 • De Jacobins bezetten de voornaamste posten en hebben de meerderheid in de Conseils.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_XIV_Jean_de_Su%C3%A8de
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas-Marie_Quinette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_S%C3%A9bastien_Bourguignon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques-R%C3%A9gis_de_Cambac%C3%A9r%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Lindet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Reinhard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Antoine_Bourdon_de_VatryBesluit

De Republiek was klaar voor een ultieme staatsgreep die het einde van de Revolutie zou betekenen.


Kalender tijdens de Revolutie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Calendrier_r%C3%A9publicain/Y2


Bronnen:
La Révolution Française - Pierre Gaxotte (ISBN 978 2 213 01564 4)
De Franse Revolutie - dr. A.D.J.M Verbeek (9789031 504305)
http://www.royet.org/nea1789-1794/ihm/nea1789-1794.htm
http://www.diagnopsy.com/Revolution/index.htm
http://www.histoire-france.net/epoque/revolution-francaise.html#lien1
http://www.histoire-fr.com/revolution_francaise.htm
http://home.nordnet.fr/~blatouche/revolution.html
http://home.nordnet.fr/blatouche/accueil.html
http://revolution.1789.free.fr/page-1.htm
http://chrisagde.free.fr/histrevol/revolution.htm
http://www.cosmovisions.com/ChronoRevolutionFrancaise.htm
http://ariane-genealogie.net/france1/index/index_revolution.htm
http://acteursrevolution.unblog.fr/
http://www.1789-1815.com/personnages.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article168
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Loi_vot%C3%A9e_sous_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikisource.org/wiki/Histoire_de_France_(Jacques_Bainville)/Chapitre_XV
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Personnalit%C3%A9_guillotin%C3%A9e_durant_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://www.atlas1792-1804.fr/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_sections_r%C3%A9volutionnaires_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste_sous_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://les.guillotines.free.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_journaux_parus_sous_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_arm%C3%A9es_de_la_R%C3%A9volution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_de_la_Convention_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Bataille_des_guerres_de_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise/140733
http://www.historyofwar.org/battleframe.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_s%C5%93ur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ministres_du_Directoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Soci%C3%A9t%C3%A9_et_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directeur_(Directoire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_des_%C3%89tats_g%C3%A9n%C3%A9raux_de_1789_et_de_l%27Assembl%C3%A9e_constituante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_et_vice-pr%C3%A9sidents_de_l%27Assembl%C3%A9e_l%C3%A9gislative_de_1791_%C3%A0_1792
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_du_Conseil_des_Cinq-Cents#Directoire_.281795-1799.29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_membres_du_Conseil_des_Cinq-Cents
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_membres_du_Conseil_des_Anciens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouverneur_militaire_de_ParisGeen opmerkingen:

Een reactie posten